• Älgskadefondsföreningen

Östvarg dödar renar i Gällivare?

AktuelltPublicerad: 2010-11-18 20:26

En varg dödar renar i allra nordligaste delen av Sverige, i Gällivare, dryga tiotalet mil från riksgränsen till Finland. DNA-prov har tagits för att få svar på om det kan röra sig om en ”värdefull” invandrare, rapporterar tidningen Norrländska Socialdemokraten.

Vargen har dödat minst fem renar i Baste och nu ansöker samebyn om skyddsjakt. Ytterligare döda renar kan finnas i skogarna utan att de hittats.
– Vi kan inte ha en varg bland renarna, det är kalla fakta. En varg inne i en vintergrupp kan döda 100 renar på några veckor, säger Lars-Ola Jannok, talesman för samebyn till NSD.

Avföringsprov säkrat
Vargen upptäcktes en mil sydväst om Harrå och nu har länsstyrelsens fältpersonal lyckats säkra ett avföringsprov från den.
– Den här vargen har härjat i området där vi har vår huvudsakliga renhjord. Vi ska ha renskiljning i Harrå en gång till, samla i hop renarna och ta dem in till hagen i Harrå. En varg dräper renar, dödar jakthundar och dödar mer än den äter. Renarna får ingen betesro, säger Jannok till NSD.

Rör sig söderut 
Chansen till skyddsjakt kan dock gå förlorad, eftersom vargen nu förflyttar sig. Länsstyrelsen har spanat efter vargen från helikopter och fått bevis för att den vandrar söderut.
– Vi har tidigare haft massor av samtal från kusten om vargspår, men det har visat sig vara lodjur. Men den här gången är det en varg. Vargen färdas sju till tio mil om dagen och den här vargen är sannolikt på väg söderut mot Jokkmokk. Vi kan se att den flyttat sig till Sörkaitum sameby, så Bastes ansökan kanske inte gäller, säger länsstyrelsens fältchef Kjell Sundvall till NSD.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

53. Några påpekanden, Kerstin

2010-12-05 00:48

Det enda EU-land som inte har dvärgbandmaskar är Sverige. EU rapporterar status. Det är upp till varje land att bestämma vilka åtgärder. Fram till varg-hysterin hade vi mycket stränga karantänsbestämmelser för att hindra att smittan kom in. Nu försöker man på alla sätt underlätta för den att komma in. Någon plan vad man ska göra när den får fäste har man inte.
Att utrota masken är praktiskt taget omöjligt eftersom smittade vilda djur rör sig okontrollerat över gränserna. Man får helt enkelt varna medborgarna. Att man lyckas relativt väl bevisas av att svenskar utomlands löper 100 ggr större risk att smittas än den inhemska befolkningen.
Jag har visst kommenterat #48. Däremot har jag aldrig själv varit i Estland eller påstått det.
Naturligtvis kommer vi aldrig att löpa hela linan fullt ut som i Indien. Problemet i Indien var att dödsfallen från varg var relativt små när man jämförde med andra djur där giftormar ensamma klarade av 50 000 dödsfall/år.
Fast det är stor risk att det första utforskande angreppet från varg bagatelliseras. Du vet lika väl som jag att ett dödsfall från varg betyder att vargens dagar i Sverige är räknade.

52. Calle!

2010-12-02 07:48

Jag kommer inte med nya frågor här, men vill fortfarande ha svar på de jag ursprungligen ställde. I inlägg 50 kvarstår frågan varför det i rapporterna från WHO och Europeiska hälsomyndigheterna inte finns något som helst omnämnd att man bör förhindra varg från att komma in i länder som ännu inte är smittade. Om nu vargen är så viktig för spridningen, så borde det ju stå något om detta.

Att inget tycks göras åt masken i de länder där den finns, kanske beror på att den inte är så farlig i förhållande till mycket annat och att det därför inte är ekonomiskt försvarbart att lägga en massa pengar på att försöka utrota den – vad tror du om den gissningen?

Något svar på frågorna i inlägg 48 har jag inte heller fått.

Ett erkännande från dig att det var en ren chansning från din sida att påstå att du årligen är i Estland och jagar varg och vildsvin, kan räcka men hävdar du fortfarande att du årligen är där så skulle det vara mycket intressant att veta i vilket område och under vilken tid på året.

Till sist återstår frågan i länken jag gav i inlägg 50, dvs: ”Kan du ärligt säga att det finns en risk att vi i Sverige INTE skulle vidta några åtgärder om förhållandena ens det minsta skulle tendera att gå mot de som var i Indien på 90-talet?”

51. Problemet Kerstin

2010-12-01 18:30

Är att om jag svarar på en fråga till dig så kommer du med en ny. Du kan inte nöja dig med ett rakt svar.
Låt mig göra ett försök igen. Först har jag, i motsats till dig, inte svar på allting.
Länder i Europa fria från Hundens dvärgbandmask är Island, Norge och Sverige. Våra karantänbestämmelser är ett försök att hålla den borta. Vad gäller de länder som har och varför man inte gör något är nog svaret olika för varje land. Men normalt har man en viss summa pengar för att bekämpa sjukdomar och det är inte säkert att utrotning av dvärgbandmaskar är det som ger mest valuta för pengarna.
Men det är ingen ursäkt för att bagatellisera risken att den kommer in till Sverige.
Lite vid sidan av var det en rolig mening i dagens pressmöte med miljöministern. Alla har ju framhållit den stora nyttan av varg. Här sa man inte att man vid utplanteringen skulle sträva efter största nytta. Man sa att man skulle begränsa skadeverkningarna så mycket som möjligt.

50. Calle!

2010-11-30 13:24

Nu är det dig jag debatterar med, och som vanligt – när du inte klarar av att svara på frågor - lägger du istället ord i min mun jag aldrig har uttalat eller skrivit. Är det för att försöka komma ifrån att svara på de frågor jag ställer här (inlägg 48) och inlägg 22 här: http://www.jaktojagare.se/se/comments.php?id=446107&context=67620#c1

F ö så kan allt som medföra att människor blir sjuka och dör i förtid räknas som mer eller mindre allvarliga problem.

Än mer allvarligt är det när våra säkerhetssystem brister så att många människor samtidigt blir sjuka – som nu med den relativt ofarliga tarmparasiten i Östersund med omnejd. En för individen relativt ofarlig smitta kan i förlängningen medföra att samhället slutar fungera som det ska, vilket kan medföra att mängder med människor far illa och dör.

Jag har ännu inte sett några som helst krav på att man bör förhindra varg från att komma in i länder som ännu inte smittats med hundens dvärgbandmask, varken från WHO eller de Europeiska hälsovårdsmyndigheterna. Kan du förklara hur det kommer sig, om nu problemet ses som så allvarligt? Varför gör man t ex inget åt masken i de länder i Europa där den redan finns, men där varg saknas?

49. Och hur många sköts i Värmland Dalarna?

2010-11-30 10:17

Det är inte mig du ska debattera mot Kerstin. Det är WHO och Europeiska hälsomyndigheter. De anser att Echinococcus är ett allvarligt problem.
Vi vet att du anser att dvärgbandmaskar är ett överkomligt pris för att ha varg. Låt oss nöja oss med det.

48. Calle, nu har du allt motsagt dig själv rejält!

2010-11-29 08:08

Du skriver om Estland: ” Om vi fick "sköta" vargen på det sättet skulle inte jag vara orolig för vargens parasiter.”

Där sköts runt 150 vargar 2008/2009, och dryga 100 2009/2010. Detta i ett land som till ytan är mindre än Värmland och Dalarna tillsammans. Det måste alltså finnas bra mycket fler vargar där än vi har på samma yta i Sverige – och då är du inte orolig för vargens parasiter? När det dessutom ständigt kommer in nya vargar från öst, så kan man verkligen fråga sig vad du menar! Men du menar kanske att ”bara man får skjuta varg som man vill så behöver man inte vara rädd för paraciter”?

Hur var det nu med mellanvärdarna? I Estland sköts det runt 4000 älgar och dryga 15000 rådjur 2009/2010. Fler efter än före EU-inträdet trots att vargen inte alls får jagas på samma SÄTT som tidigare. Däremot skjuts inte så mycket kronhjort. Om det beror på att den är svårjagd, eller om det är den art som utgör vargens huvudsaklika föda – tillsammans med en del vildsvin – vet jag inte.

Var och under vilken tid på året är du i Estland årligen och jagar varg och vildsvin? Du kommer väl ihåg att jag har vissa kontakter där borta, och av det du påstår är det inte mycket som verkar stämma. När licensen på varg snabbt fylldes 2008 och jägarna ville ha utökad licens så fick de beskedet att ytterligare licens bara skulle beviljas om de sköt fler vildsvin. (Vargarna håller trots allt efter vildsvinsstammen en del) Man kan nog fråga sig vad förvaltningen var mest glad att få hjälp med. Varg eller vildsvin?

47. Puh Kerstin

2010-11-28 18:57

Går aldrig något in? För att dvärgbandmasken ska bli besvärlig krävs koncentration av huvudvärd och mellanvärd.
I vargbältet går reviren in i varandra och vi har troligen världens största koncentration av älg.
Hittade följande inlägg på en helt annan tråd om just varg i Estland
"Anledningen till att folk på landsbygden i större delen av Estland, i dag, inte ser vargen som ett problem är den typ av "vargskötsel" man hade innan Estland gick med i EU. Då var det nämligen tillåtet att skjuta varg året runt, dygnet runt och med vilken typ vapen som helst. Vargar med den "genetiska läggningen" att röra sig i närheten av mänskliga boningar eller ge sig på tamboskap sorterades därmed konsekvent bort.
Jag reser varje år till Estland för att jaga varg och vildsvin och kan konstatera att i det område där jag håller till, finns inga älgar, hjortar, rådjur, harar, rävar, grävlingar m.m. Det har vargen sett till. De djur som finns är varg och vildsvin och ett och annat lodjur. Vi som försöker hjälpa till att hålla vargstammen nere är mycket uppskattade gäster, som gör vårt bästa för att skapa en mångfald bland våra fyrbenta vänner."
Om vi fick "sköta" vargen på det sättet skulle inte jag vara orolig för vargens parasiter.

46. Aha Calle!

2010-11-25 18:35

Så några enstaka fall är ingen större fara då, och ändå är Estland ett land som har haft varg i alla tider utan något uppehåll! Hur i all världen kan det komma sig att de inte är nedlusade av hundens dvärgbandmask då? För det var väl just den masken som var mest smittsam?

Folk plockar uppenbarligen svamp och bär där i minst lika stor utsträckning som här, och ändå är det ytterste få fall av echinococcosis rapporterade därifrån – i alla fall enligt den referens du själv gav tidigare.

45. Hjälp den !

2010-11-24 22:26

Rulla ut röda mattan åt vargkräket hela vägen ned till vår huvudstad och se sen till att den stannar innanför tullarna.

44. Som vanlig har du inte gjort jobbet ordentligt Kerstin

2010-11-24 22:26

Estland har bara enstaka fall av Echinococcer. För Lettland är situationen värre. Vilket stämmer med att multilocularis sprider sig alltmer åt norr och öster från kärnområdet i mellaneuropa. Och eftersom dessa parasiter är nya till Estland dröjer det några år innan någon människa kommer ned med symptom.
Däremot är det riktigt att granulosus har en begränsad livslängd hos huvudvärden, 6-12 månader. Därför är det extremt viktigt att det inte finns några korridorer från ryska gränsen till mellansverige.
Men alla utom Kerstin Fredin anser att dvärgbandmaskar är en farlig parasit som man på alla sätt ska undvika att den sprids och bli vanlig.
Ref: Fifth workshop of National Reference Laboratories for Parasites, Juni 2010.

43. T-terrier!

2010-11-24 18:14

Det finns indikationer på att masken inte alltid lever i vargens tarm under en längre tid, och att vargen kan bli smittfri om den under en period får i sig osmittade inälvor. Teoretiskt skulle då en tidigare smittad varg från östra Finland kunna bli smittfri på sin väg mot Sverige.
Faktum kvarstår att det finns ingenting som tyder på att smitta kommit in till Sverige genom de ca 10 vargar som faktiskt vandrat in under de senaste 10 åren, men av vilka bara 2 lyckades ta sig ner helskinnade till Norge och mellersta Sverige.
Skulle vi få in någon av maskarna, så kommer det knappast att påverka allemansrätten – såvida inte politikerna vill att samhället ska ta på sig ett ansvar som borde vila på medborgarna. Jag pratade med en bekant som bor i Estland tidigare, och frågade om svamp och bärplockning där. Han påstod att det förekom kanske ännu mer än i Sverige, och då bör man veta att de har båda maskarna förekommande där. Det finns något som liknar allemansrätten även där, och några restriktioner var man får plocka bär och svamp tycks det inte finnas.
Risken med smittan har sjåsats upp till väldiga höjder av bl a Calle Seleborg, men inte ens i USA – där det faktiskt också går att plocka bär och svamp i många områden – har de sett någon anledning att följa upp risken för smitta på liknande sätt som faktiskt görs i Europa. Fast det är klart, där är människorna vana vid att ta eget ansvar, och inte hela tiden förvänta sig att staten ska plocka undan allt farligt så allt eget ansvarstagande blir onödigt. Tror du frukt och grönsaker som importeras från länder där hundens dvärgbandmask är förekommande, alltid odlas i avskiljda växthus? Någon kontroll av maskäggsförekomst görs inte av t ex importerade färska eller torkade bär och svampar från andra europeiska länder. Jag har kollat med Livsmedelsverket. Att hundar i Europa skulle avmaskas med jämna mellanrum stämmer möjligen för de som lever inne i husen med sina ägare, men hur många av de 1000-tals gatuhundar som finns söder om Sverige, Finland och Danmark tror du kollas upp?
Faktum är att oro i sig kan ta död på en människa, och med den vetskapen så ägnar jag inte energi åt att oroa mig för något som kanske aldrig ens kommer hit.

42. Kerstin

2010-11-24 07:51

Norr, Öst, vad spelar det för roll egentligen med de rörelsemönster som vargarna har enligt våra forskare?
Dom knallar ju ända från ryssland så varför inte från östra finland?
ville bara visa hur stor del som anses bära på parasiten,runt 30%
alltså...
Får vi in skiten så är det bara att avskaffa allemansrätten, det vore oförlåtligt av regeringen att låta folk springa och plocka bär hur som helst med de risker som finns med dvärgbandmask. Vill minnas att andel smittade beroende på region ligger på mellan 1-220
smittade per 100 000 invånare, med allemansrätt och folk i varje buske som plockar bär torde vi bli liggande på det högsta värdet...
drygt 11 000 smittade per år alltså...men... i bästa fall tar det femtio år innan man dör om man inte upptäcker det tidigare, och vem bryr sig om nån dör femtio år efter en smitta som den allsmäktige vargen tagit hit... ja, inte vargkramande mormödrar i alla fall, får man bara höra ett endaste vargyl under dessa femtio år torde man blivit rikligen ersatt för sjukdomen...

41. Jotack, skaplig.

2010-11-24 07:50

Jag referar till din första kommentar här, http://www.jaktojagare.se/se/comments.php?id=446149&context=7950#c6 , i rubriken och resten av första meningen. Sedan har lag tillsat en krydda på eget bevåg. Men glömde upplysa om vad du egentligen gör. Du håller ett skadedjur högre än dina medmänniskor.

40. Hur är det med din läsförmåga Kenneth?

2010-11-23 19:20

Var har jag skrivit något som - utan rejäl och medveten förvrängning - kan tolkas som ” vid högre ålder begås lättare misstag som är oförlåtliga.”

Inte behöver jag slåss för min existens vid tangentbordet inte. Det kommer hela tiden in påståenden som enkelt kan ifrågasättas, och här på J&J blir jag ”matad” med sådant hela tiden. :-D

39. Rovdjursansvariga kanske...

2010-11-23 16:54

...har svaret på varför mårdhunden ska stoppas där uppe i norr. var det inte pga. olika smittor, bl.a. dvärgbandmaskarna. Att Kerstin Fredin slåss för sin existens på tabgentbordet är inget nytt, men tråkigt. Men som hon skriver i annan tråd, vid högre ålder begås lättare misstag som är oförlåtliga.

38. toope!

2010-11-23 15:29

Den frågan får du rikta till dina politiker, för det är bara dom som kan svara på den – vilket du själv borde förstå om du tänkte till lite.

37. Calle, min läskunnighet är det inget fel på….

2010-11-23 15:29

…..och mina frågor utgår ifrån det du själv tidigare har skrivit.

Du skriver i inlägg 25: ” Varför förnekar du att vargar i Norra Finland ofta är smittade och rör sig långa sträckor.”

Jag förnekar det inte men har inte kunnat hitta något som stödjer detta, och ber dig därför om hjälp. Nu lutar det mer och mer åt att detta ditt påstående inte är annat än dina egna personliga gissningar och antaganden.

Hade det nu varit så att vargarna i norra Finland verkligen ofta är smittade, så borde detta rimligtvis ha visat sig i att smittan redan spridits till Sverige, och så förefaller det alltså inte att vara. Hur förklarar du det?

36. Tänkvärt igen

2010-11-23 14:47

Ställde en fråga till KF har inte fått svar än undrar om det kommer!!!!

35. Läskunskaper, Kerstin

2010-11-23 14:47

Jag har sagt att man utrotade vargen i Finska Lappland med hjälp av militär och flygplan. Sedan har jag sagt att finska vargar är till en stor del bärare av dvärgbandmasken. Vart har du tänkt dig att de spontaninvandrade vargarna ska komma från?
Svara på den enkla frågan.
Eller kanske. Enligt dig finns inga vargar i finska Lappland.
Var kommer då vargarna från som kommer över Torne älv enligt dig?
Är det samma sorts flygande vargar som den flygande björnen som dödade Carnegie. Dvs livliga fantasifoster.

34. Calle!

2010-11-23 12:22

När det gäller det du skriver, så finns det all anledning att ”nagelfara” det, eftersom det många gånger är rena överdrifter, och i andra fall helt saknar tillförlitliga underlag.

Du påstår att masken finns i norra Finland, och jag undrar vad du har för underlag för ett sådant påstående, något du inte verkar kunna hitta. Vem gör sig då till åtlöje?

33. Tänkvärt

2010-11-23 08:01

Har funderat på en sak när jag med tilltalande avsky läst Kerstins kommentarer, det som jag har funderat på är följande, om man istället för pengarna som man sätter in för att freda våra (inplanterade) vargar, tog de pengarna och såg till att gamlingarna, handikappade mm skulle få mer pengar så att inte Piteå-fallet skulle uppstå, fallet där man gick hem och lät dementa personer klara sig själv under hela natten, tanken var väl att någon skulle ha avlidit när man kom på morgonen det är min fråga.

32. Envisa damer

2010-11-22 16:37

Jag har aldrig sagt att vi ska ta bort alla svenska vargar pga risken för mask. Men när den har konstaterats är det det enda alternativet för att bli av med den. Bättre att mota Olle vid grind. Eller vargen vid gränsen.
Finska Lappland är nu relativt fritt från vargar. Finska samerna gillar dem inte heller, märkligt nog. Varifrån har du tänkt dig att de spontaninvandrande vargarna ska komma från? Från finsk-ryska gränstrakterna. Var finns smittan i Finland? De finsk-ryska gränstrakterna. Sluta upp med att nagelfara varje ord jag skriver. Du gör dig bara till åtlöje. Men klart är att du anser att vi får ta risken att få in dvärgbandmask eftersom vargen är ett biologisk underverk som på egen hand kan påverka en tredjedel av våra sällsynta arter. De som finns i odlingslandskapet och fäbodskogen. Men en sak är säker. 10 miljarder människor kring 2050 ger inte plats för vargar i odlingslandskap. Är du för övrigt överbevisad om att dvärgbandmasken är inte något jag kommit på senaste året?

31. Calle!

2010-11-22 15:57

Med den lilla risk det ändå tycks vara, så ser jag ingen anledning till att ta bort alla vargar i Sverige av den anledningen. Indikation på att smittan kommit in i landet kan dessutom upptäckas snabbt och lätt genom att älg och ren som skickas till försäljning alltid måste veterinärbesiktigas.
Kan du annars svara på om vargen kanske är mer välkommen efter att vi fått in smitta med rävens dvärgbandmask via våra sydligare gränsområden? Den smittan lär aldrig gå att bli av med med mindre än att man utrotar alla de djur som kan vara huvudvärdar tillsammans med dom som utgör mellanvärdar, dvs t ex rävar, katter och smågnagare.
Saknar fortfarande underlag för dina påståenden att hundens dvärgbandmask även finns i de nordliga delarna av Finland.

30. Kan vi få ett svar Kerstin?

2010-11-22 14:35

Är vargen värd att vår natur berikas med dvärgbandmasken?
Sen kan du ju kommentera mitt inlägg #27.
Beträffande när jag tog upp problemet var följande infört i Hundsport 2006.
I Geist artikel
"Sen finns det ett tredje problem för vilket det inte finns något lätt svar. Som vi sagt tidigare. Först kommer gräsätarna, sen kommer rovdjuren och så småningom kommer sjukdomar och parasiter. Vissa av dessa behöver både gräsätare och rovdjur för sin levnadscykel. Om vi tillåter täta vargpopulationer är det oundvikligt att dödliga sjukdomar som Hydatids sjukdom uppträder. Denna sjukdom beror på en dvärgbinnikemask (Ecinococcus granulosus) som lever i tarmkanalen of hunddjur – vargar, hundar, rävar – i stora mängder. De producerar små ägg som kommer ut med avföringen i stora mängder från smittade individer. Normalt sprids dessa ut och konsumeras med maten av hjortdjuren. De bildar sedan stora cystor i lungor, lever och hjärna i den smittade gräsätaren. Varje cysta innehåller stora mängder av dvärgbinnikemaskhuvuden. Sjukdomen dödar djuren eller gör det till ett lättfångat byte. När lungor eller lever äts av rovdjuret sätter sig binnikemasken i tarmen och cykeln är fullbordad.
Människor kan bli smittade av pälsen av smittade djur eller från avföring som berörs. Vargfekaler kan innehålla millioner och åter millioner av ägg. Dessa ägg kan som damm virvla upp i luften och hamna på händer eller i ansiktet. Larverna bosätter sig i blodrika organ – lever, lungor, hjärna – där de växer till stora cystor fulla av dvärgbinnikemaskhuvuden. Dessa cystor är dödliga om de inte avlägsnas på kirurgisk väg. Det är alltså upp till oss att (a) se till att denna sjukdom inte blir vida spridd och (b) att jägare och guider vet att vargfekaler aldrig ska vidröras eller sparkas. Undvik dem och rör dem inte. (c) I områden med Echinococcus dvärgbinnikemask måste avpälsning av rovdjur ske med handskar och andningsskydd! (d) Ge aldrig inälvor från hjortdjur till hundar. Om hundens tarm innehåller Echinococcus dvärgbinnikemask kommer huset och trädgården att bli inpyrd av dödliga dvärgbinnikemaskägg. Dessa kan utvecklas till stora cystor hos dem som bor i huset. Lantgårdar är speciellt utsatta. Information om utbredningen av Hytatid-sjukdomen i Kanada och Förenta Staterna kan enkelt hittas på Internet. Historiskt sett var den ovanlig – liksom vargarna.
Det finns andra sjukdomar som kommer att spridas med ”kompletteringen av det ekologiska systemet”. Vi har framför oss ett potentiellt hälsoproblem.
Val Geist

"Översättarens tillägg:
Echinicoccus granulosus (hundens dvärgbandmask) finns hos en tredjedel av vargarna i Finland. Rävens dvärgbandmask (Echinicoccus multilocularis) verkar inte hittills ha nått Skandinavien men vi får räkna med att den via Finland även kommer att nå vårt land. Med vår stora rävstam hamnar vi då en svårbemästrad situation."
Likenäs mars 2006
Calle Seleborg


29. Och vad ville du säga med den länken T-terrier?

2010-11-22 10:54

Den stödjer det jag skrev om att masken har hittats i östra Finland och inte i de nordligaste delarna som Calle vill påstå.

28. Kerstin

2010-11-22 09:15

en lång länk...

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TD7-478HPT9-2&_user=10&_coverDate=02/13/2003&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1550540790&_rerunOrigin=google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=bb301fb243ff50b573285316700d7467&searchtype=a

27. Du är jobbig Kerstin

2010-11-21 17:08

EUs Zoonosrapport anger 639 fall av granulosus-smitta mot 50 fall av multilocularis. Tabell EH2b, sidan 235. Ett utdrag från ett brev av Delane C. Kritsky, Professor emeritus, Idaho State University, Pocatello ID. säger "Jag forskade under sju år på E. multilocularis i North Dakota på 70-talet och som du säger, det är en mycket farlig parasit för människor. Men den dvärgbandmask som finns hos vargar och klövdjur är E. granulosus. Granulosus är enligt min mening farligare än den stam av multilocularis som finns i upper Midwest (North Dakota, Eastern Montana, South Dakota och sydösterut). Stammen av multilocularis i norra och centrala delen tycks inte ofta infektera människor. Då är E. granulosus farligare då den lätt smittar människor och också finns hos får och hundar som lätt kommer i kontakt med människor i Idaho, Montana och Wyoming. Utah hade problem med granulosus under 70- och 80-talen då människor dog eller genomgick farliga operationer för att avlägsna cystorna." Motbevisa mig.
Jag har aldrig negligerat riskerna med insmugglade hundar däremot bagatelliserar du av någon anledning faran österifrån.
Som jag tänkte. Du vågar inte svara på frågan. Är vargen viktigare än att hålla Sverige fri från vargens dvärgbandmask?
P.S. Har du öppnat din RMM-post.

26. Å nej Calle! Bevisbördan ligger kvar på dig!

2010-11-21 09:49

Ta nu och läs det jag skrev i inlägg 24 en gång till så kanske du upptäcker att jag inte påstår vare sig det ena eller det andra, utan bara ger en bild av vad jag tror kan vara anledningen till att SVA menar att rävens dvärgbandmask är mer smittsam än hundens för oss människor.

Om det verkligen är så, vet jag inte. Du tycks däremot ha dokument som visar att hundens dvärgbandmask är 12 gånger smittsammare än rävens, och då är det upp till dig att bevisa att du har rätt!

Hur många av våra fladdermöss är utrotningshotade globalt sett Calle? Eller är det som med vargen – det finns fler av dom på andra håll i världen? Det är ju ett argument du själv brukar använda när du förespråkar 0 vargar.

Nu påstår du att vargarna i norra Finland ”ofta är smittade”. Då tycker jag att du ska komma med mer konkreta bevis på detta! Den information jag har, är att det är i de ostligaste delarna av Finland som hundens dvärgbandmask förekommer bland vargar och älgar. Hade någon smitta följt med de vargar som under de senaste 10 åren invandrat, så hade detta med all säkerhet redan upptäckts i form av smittade älgar och/eller renar, dvs på samma sätt som maskförekomsten i Sverige upptäckts vid olika tillfällen under hela 1900-talet.

Värre är det om rävens mask kommer in i landet eftersom vi knappast har någon anledning att undersöka inälvorna på de mellanvärdarna, men för att tidigt få indikation om smittan kommit in i landet, har SVA under flera år undersökt rävar som de fått in för analys.

Det är ändå lite märkligt att du negligerar risker som är betydligt större bara för att hitta minsta lilla strå för att argumentera emot varg i Sverige.

25. Bevisbördan ligger på dig Kerstin

2010-11-20 22:14

Du vet tydligen hur många som har varit utsatta för att bli smittad av dvärgbandmasksvarianterna. Vänligen redovisa siffrorna så vi kan se att rävens är smittsammare. Till dess gäller att hundens är tolv ggr smittsammare.
Dina slingerkrokar om hur dvärgbandmasken kom till renbeteslandet är patetiska. Vid samma tidpunkt satte finnarna in militär som jagade varg från flygplan med maskingevär för att få bort vargarna, och smittan, från finska Lappland.
Självklart vet jag att rabies finns i en variant som sprids av fladdermöss. Det var ett sådant fall som låg bakom det enda dödsfallet i EU under 2008. Plus några som blivit smittade utomlands. Kom ihåg att flera av våra fladdermössarter är starkt utrotningshotade.
Vad jag inte förstår är. Varför förnekar du att vargar i Norra Finland ofta är smittade och rör sig långa sträckor. Det är alltså stor risk att en varg som kommer över Torne älv bär på masken. Eller är det så att du anser att vargen är viktigare än att våra skogsmarker hålls fria från smittan? Ett enkelt ja eller nej räcker. Fast jag tvivlar på att du är kapabel till ett rakt och ärligt svar.

24. Calle!

2010-11-20 17:17

Om fler utsätts för ett smittämne än för ett annat, så är det ju inte så konstigt om fler också blir sjuka. Det betyder dock inte per automatik att det smittämnet i sig är mer smittsamt än det andra.

Om man utsätter lika stora grupper för en av två smittor, och det visar sig att smittorisken för den ena är mindre än den andra, då kan detta t ex förklaras med att det ena smittämnet har svårare att infektera försöksobjekten jämfört med det andra.

Det är så jag har uppfattat förklaringen till varför rävens dvärgbandmask är farligare som smittämne än hundens – dvs den är mer ”smittsamt” för oss människor.

Har du några data som tyder på motsatsen, så får du gärna skicka en länk till detta.

WHOs första rapport om dvärgbandmask tror jag kom redan på 80-talet, och den senaste jag har är från 2001, så nog har detta uppmärksammats tidigare alltid.

Våra gränser i norr har f ö aldrig varit stängda för vilda djur att vandra fram och åter till skillnad mot gränserna i söder där vattnet varit ett hinder i de flesta fall. På alla platser har människan varit den största risken för att sprida smittor – precis som du själv säger, och innan EU-inträdet så hade vi betydligt bättre möjligheter att förhindra spridning av smittor via tamdjur, än vi har nu. Visst kan varg, rödräv, fjällräv, mårdhund, sorkar, älgar m fl djur sprida både dvärgbandmask och rabies i norr, men den absolut största risken kommer söderifrån och det är söderifrån den farligare varianten av dvärgbandmask kommer än så länge, men klimatförändringarna kan mycket väl förändra detta.

Visste du att en viss typ av rabies redan förekommer i Sverige? Vad jag vet finns den dock enbart hos fladdermöss här, men det finns all anledning att inte försöka fånga en sådan med risk att bli biten.

23. Patetiskt Fredin...!!??

2010-11-20 17:15

Om det är något som är patetiskt i denna fråga,så är det den oerhörda kostnaden som vargen utgör.800 000/valp! Herregud!!Hur länge ska detta få hålla på innan någon med bemyndigande och civilkurage i en ledande position,sätter stopp för denna galenskap? Vakna upp!!!

22. Mattias

2010-11-20 17:15

Rumänien som har gjort en avhandling om alla konstaterade fall av Hundens dvärgbandmask konstaterar en 6% dödlighet. Rävens är i princip 100% om den inte upptäcks på ett tidigt stadium. Vilket är svårt då det inte finns några symptom i början. Det är det som är problemet med båda maskarna. Symptomen är att den stör organets normala funktion, dvs efter den fått rejält fäste. Vilket kan ta 5-15 år.

21. Östvarg. Glädje.

2010-11-20 00:36

Vad roligt. Ohh vad glad jag blir. Nu får vi hoppas att den inte blir skjuten och att den vandrar hitåt. Så kanske det blir fina värdefulla valpar till våren. Detta var mycket glädjande nyheter.

20. Första gången Kerstin

2010-11-19 23:47

Var den artikel av Valerius Geist som jag översatte och som publicerades i Hundsport nr6? 2006.
Libergs tillkännagivande var på höstens uppstartmöte med Viltvårdsdelegationerna på Naturhistoriska Muséet som jag redan sagt. Det var i samband med hur vi skulle få in nya vargar.
Att hundens dvärgbandmask spritt sig utanför vargregionerna kan vi tacka människan för. Vi har transporterat hundar över hela världen innan vi visste om problemet. Hur kom masken till renbeteslandet? Var det samerna som smugglade hundar från Rumänien? Ditt sätt att resonera avslöjar din okunskap i ämnet. Jag märker att du undviker att förklara hur man lättare smittas av rävens när statistiken säger att det är 12 ggr så vanligt att drabbas av hundens. Tror du mig inte leta upp EUs rapport om zoonoser för 2008. Klas Rehbinder varnade för masken för många år sedan.

19. Anders Hermansson

2010-11-19 23:46

Men du Anders som verkar insatt i detta med dvärgbandmask... Är det rävens eller vargens variant som är svårbehandlad?

18. Visst Calle!

2010-11-19 22:30

Jag kan förstå att du vill ta åt dig äran av att ha introducerat dvärgbandmasken i diskussionerna, men när tog du upp detta först?

Inte innan det togs upp i den här länken i alla fall http://www.sjv.se/download/18.b1bed21121e26684180004294/V%C3%A4rt+att+veta+om+dv%C3%A4rgbandmask+mars+SLUTLIG+4+maj.pdf

Det skulle vara intressant att få vet vad Liberg sa i samband med att han refererade till dig Calle. Har du något referat du kan hänvisa till, eller föredrar du att avstå?

SVA har också haft informationen på sin hemsida under lång tid, men under senare tid uppdaterad, så de är svårt för mig att dokumentera när de först visade den – går ju alltid att fråga dom annars.

Att jag själv har vetat om det långt innan jag hörde dig nämna masken, har att göra med att jag intresserat mig för smittor som kan föras in av olika djur. Tittar man närmare på detta så inser man snabbt att vargen är den minst sannolika att införa även den minst farliga masken.

Tala nu istället om för mig Calle, varför hundens dvärgbandmask finns i så många områden där varg aldrig någonsin förekommit! Faktum är att den finns i de flesta länder runt om i världen, medan vargen enbart förekommer norr om ekvatorn.

Det kan väl inte vara så att det är vi människor som är huvudorsaken till spridningen?

17. Tyskterrier

2010-11-19 21:34

Men då är det ju tur att du finns som kan förklara skillnaden på äpplen och päron......Veterinärer är människor med lite olika åsikter om en del saker en del tycker si och en del så....om ja har en ko som är sjuk så ringer ja till den veterinär som behandlar den sjukdomen på det sätt som ja tycker funkar bäst....så är det även när det gäller dvärgbandmask en del veterinärer är mer bekymrade än andra och då tror man naturligtvis mer på den veterinär som tycker som man själv....för där är nämligen ingen skillnad på äpplen och päron dom trillar aldrig särskilt långt från trädet..

16. När Kerstin när?

2010-11-19 21:18

Nämnde du ordet dvärgbandmask före min artikel i Jakt&Jägare.
Till och med Olof Liberg refererade till mig vid ett stort möte för viltvårdsdelegationer på Naturhistoriska muséet.
Damerna på SVA påstår att vi lättare smittas av rävens än hundens dvärgbandmask. EU-statistik visar att det är 12 ggr så många som smittas av hundens än vargens dvärgbandmask. Som Glöersson har försökt förklara för dig. Det räcker inte med att masken kommer över gränsen med en varg, mårdhund, räv eller knähund. Den måste hitta en miljö med huvudvärd och mellanvärd för att kunna spridas. Visst kom det över några vargar och smittade renarna i norr för ett tjugotal år sedan. Men renens inälvor förstördes och samernas hundar avmaskades. Det jag har redovisat är inte teorier. Det är fakta om en parasit som WHO kallar en global hälsofara. Jag har skickat dig WHOs skrift. Är det teorier också?
Just nu debatterar du inte ärligt.

15. Synd Mattias

2010-11-19 20:40

att du gör det val du gör i inlägg nummer 12. Då blir du tråkigt nog bara felunderrättad, dessa båda veterinärer verkar inte kunna hålla isär äpplen och päron...

14. KF

2010-11-19 20:39

Patetiskt är väl snarare mygel av utplanteringen av djurparsksvargar.

13. Kenneth Erikson

2010-11-19 19:43

FFrågan om bandmask kom långt innan Calle Seleborg vinklade upp den i dessa trådar, så inbilla ingen att Calle har annat att göra med detta än att hetsa upp det till oproportionerliga höjder!

Att du och andra inte hade insikt om detta innan Calle kom med sina teorier, har helt enkelt att göra med att ni inte håller er informerade – inte att någon försöker hemlighålla information som ni försöker göra gällande!

Vill man veta något så måste man själv söka information, inte förvänta sig att andra i varje ögonblick ska förse en med sådan – fast det är väl som vanligt med många i de här trådarna. Servicen med information ska vara 100%-ig, annars är det mörkande eller döljande av fakts som gäller.

Patetiskt är bara förnamnet!

12. Kenneth Erikson och Anders Hermansson ang. Seleborg

2010-11-19 18:56

Det är intressant att ni å ena sidan menar att man inte kan lita på en källa där två vetrinärer citeras. Däremot menar ni att man ska lita på en privatperson som antagligen INTE skulle publicera om han fann något som inte pekade i den riktning han ville... Calle Seleborg får ursäkta men jag litar hellre på två vetrinärer i frågan än en vargmotståndare av sällan skådat slag...

11. Mattias, i 9.

2010-11-19 17:07

Svar nej!
Orsaken är att det är skrivet av en svensk myndighet, och i vårt land har vi något som heter politisk korrekthet. För det andra, sägs inget i artikeln om att anledningen till att de då skjuta vargarna, från årets vargjakt, undersöktes över huvud taget beror på att Calle Seleborg (kritiker till aktuell rovdjurspolitik) lyft frågan om dvärgbandmaskarna. Vill du veta mer?

10. Apropå Lantbruk & Skogsland

2010-11-19 17:07

Denna artikel är intressant ur flera aspekter:
I Finland har vargens/hundens dvärgbandmask INTE hittats hos hund eller mårdhund
I Finland är det vargens dvärgbandmask som är aktuell, INTE rävens dito.
Eva Osterman Lind och Susanna Sternberg Lewerin känner båda till detta faktum, att INTE känna till detta torde för deras del vara likställt med tjänstefel. Dessa båda statsanställda talar trots detta om rävens dvärgbandmask!
Beror det på total brist på kunskap att reporter Pierre Kjellin INTE ställer kritiska följdfrågor till de båda damerna eller låter en icke-ekologist kolla svaren? Eller beror det på att alla tre har en egen agenda?
I övrigt kan man läsa inläggen från Calle Seleborg och Ragnar Hermansson för att få en insikt i frågan.
Eva Osterman Lind och Susanna Sternberg Lewerin är trista exempel på statstjänstemän som låter tro gå före vetande och ansvar att som statstjänstemän lämna korrekta och fullständiga upplysningar.
Jag tycker artikeln är anmärkningsvärt eftersom man i en tidning som LAND framför helt ÖPPET helt FELAKTIGA uppgifter.

9. Anders

2010-11-19 15:47

Läsvärt?

http://www.lantbruk.com/vargen-inte-storsta-spridaren-av-dvargbandmask/2010-03-27

8. Ansvarslösa myndigheter

2010-11-19 14:12

Det finns ett flertal myndigheter i detta land som har som sin uppgift att skydda folk och djur mot ett antal av de parasiter och sjukdomar som varg i allmänhet är bärare av. Bland annat kan Jordbruksverket finna skäl att tillämpa:

Zoonoslag (1999:658)
5 § För att förebygga eller bekämpa zoonoser får regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om
...
10. oskadliggörande av skadedjur som sprider smitta,

samt

Epizootilag (1999:657)
8 § För att förebygga eller bekämpa epizootiska sjukdomar får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om
...
12. oskadliggörande av skadedjur som sprider smitta

Varför gör dessa myndigheter inget? Att prata om "värdefulla" gener är i detta sammanhang enbart löjligt. Det är myndigheters ansvar att se till så att denna varg avlivas så snart ske kan. Därefter skall vargen undersökas för förekomst av parasiter och sjukdomar och resultatet meddelas allmänheten.

7. Dvärgbandmask

2010-11-19 10:16

Låt oss då hoppas att dom finska älgarna håller sig på rätt sida gränsen...

http://www.lantbruk.com/dvargbandmask-i-finska-algar/2009-12-03

6. Djurskyddslagen, mina vänner

2010-11-19 08:23

Där skulle det stå att tamdjursägare, för renen är juridiskt ett tamdjur som har ägare och farmas av människor, som i detta fall renägare får omedlebart avliva rovdjur som kommer närmare än 200 m från tamdjur och som i Harrå även går till attack. Renägarna skulle ha kunnat avliva vargen och sedan meddelat länsstyrelsen om avlivningen. Detta ska också vara en avlivning, för det är inte fråga om jakt eller skyddjakt, som nu ännu är en långbänk hos länsstyrelserna och NVV, medan rovdjuret dräper allt vad den kommer åt. Vi måste samlas på landsbygden och ställa krav på bl.a att djurskyddslagen är den lag som skalla skydda våra tamdjur även hunden. Nu påstår förstår länstyrelsens "rovdjurskramare" att vargen går söderut, bara för att förhala beslutet och slippa ta beslut i sin avsaknad av pondus och kanske också feghet.

5. Håller med Calle

2010-11-19 08:23

Vi kommer inte att sälja en sticka till det bolag som upplåter sina marker för varg. Sedan tidigare är Stora helt ute på grund av deras skumma förflutna i frågan.Den här vargen bär sannolikt på dvärgbandmask och ska avlivas omedelbart

4. Sex månaders karantän först

2010-11-19 07:19

Så är i alla fall samerna av med bekymret. Men sedan ska man hitta en grupp markägare som är villiga att ta emot vargen när den är avmaskad och testad att rabiesvaccinering har tagit. Något säger mig att steg ett är en bagatell jämfört med steg 2. Ingen av de vargvänliga grupperna äger tillräckligt med sammanhängande mark. Det skogsbolag som vill ta emot en varg kan nog räkna med totalblockad både vad gäller jakt och virkesleveranser.

3. Hundar

2010-11-19 07:18

Vargar dödar hundar och får i hela mellansverige.

2. Värdefull!

2010-11-18 21:52

"En varg inne i en vintergrupp kan döda 100 vargar på några veckor"

En varg som dräper 100 artfränder i ett nafs är precis vad vi behöver här nere i söder :)

1. Värdefull?

2010-11-18 21:02

för vem då?
en potentiell smittspridare är vad det är.Enligt ansvarig veterinär för vargprojektet, är det att spela rysk roulette med svenskarnas hälsa om den tillåts leva vidare.
Och om den inte är värdefull ens för vargprojektet, vem är den då värdefull för?
vänligen,Tyskterrier

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB