• Pinewood

Projekt för ökad mångfald i skogen

AktuelltPublicerad: 2012-05-04 09:47

Skogsstyrelsen drar igång ett projekt för att stimulera skogsägare till åtgärder för att öka mångfalden i skogen, vilket också gynnar viltet. Skogsstyrelsen vill bland annat motverka att granskogen breder ut sig på tallens bekostnad, något som leder till mindre bete för hjortdjuren när bärriset minskar.

Skogens mångfald kallas det nya stödet från Skogsstyrelsen.
Stödet är avsett för att fler natur-, kultur-, och sociala värden ska bevaras.
Tillsammans med Jägarnas Riksförbund och Svenska Jägareförbundet vill Skogsstyrelsen stimulera till skötselåtgärder för att öka mångfalden i skogen.

Två typer av stöd
Skogsägaren kan få två typer av stöd. Dels en schablonersättning för ett skötselobjekt, som exempelvis en ek som ska skötas, dels gentäppning av diken för att skapa en våtmark eller barka träd för att skapa död ved i skogen.
Det kan också gälla att stängsla in lövskog i naturvårdsyfte eller att anlägga naturvårdsbränder i skogen.
Ett annat stöd är arealstöd för exempelvis uppröjning av ett skogsbryn eller uppsättning av fågelholkar.
Det kan också gälla att rensa upp vid fäbodmiljöer eller gamla torpmiljöer eller att restaurera betespräglad utmark.
Vill skogsägaren göra något av de här åtgärderna kan han eller hon vända sig till Skogsstyrelsen för att få ekonomisk stöd.
Här kan du läsa mer om projektet

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Mer hyckleri..

2012-05-04 15:25

..och tomma ord. Ska skogsstyrelsen dra igång ett projekt som ska stimulera skogsägare till åtgärder för att öka mångfalden i skogen när de idag samtidigt tillåter den värsta skövling av de sista skogarna?
'Våra skogar' ser numera ut som enorma enorma slagfält och de enda som kan tänkas överleva där är fästingar när sly växer upp.
Om Skogsstyrelsen istället såg till att även skogsindustrin följde miljöbalken och att rättssamhällets principer även gällde dem, då först skulle det finnas hopp.

2. Första steget=Bort med vargen...

2012-05-04 11:45

Innan man ens lägger energi på det här projektet så måste man minimera vargen, för det är ett djur som inte förstår ordet mångfald!
Vidare måste lodjuren också decimeras på dom ställen där dom har förstört rådjusstammen.
Björnen är det enda rovdjur som det INTE behövs göras något åt, för där finns det en fungerande förvaltning.
Men varg o lo förvaltningen har ju totalhavererat i Sverige, så börja
agera i rätt ända innan det börjar pratas om mångfald!!!!!!

1. Mångfald/enfald!

2012-05-04 11:22

Den ena handen vet tydligen inte vad den andra gör. Här propageras för mångfald i skogen samtidigt som staten å andra sidan genom sin vargodlig skapar enfald i den samma!!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB