• Pinewood

Rådjursjakten slopas i Hälsingland

AktuelltPublicerad: 2011-02-03 18:17

I Gävleborg har viltförvaltningsdelegationen beslutat att låta lodjursstammen balansera rådjursproduktionen. Det betyder att rådjursjakten i stora delar av länet upphör. Det är fortfarande oklart om det blir någon lojakt i år.

Minimålet för lodjursstammen i Gävleborg är 15 föryngringar. Vid viltförvaltningsdelegationens januarimöte tog man beslut om ett förvaltningsmål på 20 föryngringar.
Enligt en bärighetsberäkning, gjord av SLU-forskarna Olof Liberg och Henrik Andrén, kan en optimal rådjursstam i Gävleborg föda en lodjursstam med 25 föryngringar. I den beräkningen finns emellertid inte vargpredationen medräknad.
Jägarrepresentanterna i viltförvaltningsdelegationen har därför påtalat att 20 lodjursföryngringar i Gävleborg i princip innebär att rådjursjakten upphör i större delen av länet, vilket de anser är oacceptabelt.

Beslutet kan ändras
Enligt de båda delegationsledamöterna Hans Gradin och Ann-Charlott Zetterlund kan emellertid förvaltningsmålet ändras om det visar sig orealistiskt. Dessutom pekar de på osäkerheten i inventeringarna och att man inte har något bra grepp om dagens rådjursstam.
– Jag vet att det finns kritik mot att frågan kom upp bara några dagar före mötet. Men vi talar ju om adaptiv förvaltning och fungerar inte detta så får vi anpassa oss och ändra beslutet, säger Hans Gradin (s), politisk ledamot i delegationen.

Sent underlag
Ann-Charlott Zetterlund, representant för LRF, konstaterar att beslutsunderlaget dök upp sent inför mötet och hon noterar också att kunskapen om dagens lodjursstam är bristfällig.
– Vid sammanträdet sades det att om vi får bättre underlag så kan frågan tas upp igen vid nästa möte, säger hon och menar att det är viktigt att delegationen ändå fattar beslutet, nu när beslutanderätten flyttats ut regionalt.
Att beslutet skulle kunna omprövas så snabbt framgår emellertid inte av protokollet. Frågan är också om det går. Jägarrepresentanterna har väckt den frågan och juristerna på länsstyrelsen undersöker saken.

Inventering räcker inte
Enligt Sara Hommen, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Gävleborg, pratade man dock vid mötet om att förvaltningsmålet kunde omprövas om förutsättningarna eller kunskapen förändras. Men i så fall krävs mer än ett bättre inventeringsunderlag, som egentligen inte har med förvaltningsmålet att göra.
– Det handlar snarare om exempelvis vad regeringens utredare Lars-Erik Liljelund kommer fram till när det gäller miniminivåerna för de stora rovdjuren, säger Sara Hommen.

Rådjuren räcker inte
Rovdjursforskaren Olof Liberg berättar att bärighetsberäkningen bygger på en rådjursstam som är i balans med sin födoresurs.
– Men där är inte Gävleborg i dag. Rådjursstammen är redan klart mindre än vad den skulle kunna vara. Till det ska läggas två hårda vintrar och vargpredation, säger Olof Liberg till Jakt & Jägare.
Liberg konstaterar att det finns vissa osäkerheter i bärighetsberäkningen. Men med tanke på två hårda vintrar, den lägre rådjursstammen och vargpredationen menar han att 20 lodjursföryngringar kan vara på gränsen till vad det finns mat till.

Lite jakt i Gästrikland
Han kollega Henrik Andrén tror inte att 20 lodjursföryngringar behöver betyda att rådjursjakten försvinner i hela Gävleborg. I den södra delen är rådjursstammarna starkare, speciellt i områdena runt gästrikekommunerna Gävle och Sandviken.
– Omkring Hälsingland är tätheten och produktionen av rådjur lägre. Det har inget med lodjur att göra, utan med kortare somrar och hårdare vintrar, säger han till Helahälsingland.se.

Oklart om lodjursjakten
Förra året hittades åtta säkra lodjursföryngringar i Gävleborg. Uppgifterna grundar sig på den – från forskarhåll – hårt kritiserade snookingmetoden. Metoden ses inte som en inventeringsmetod över huvud taget. Läs mer om det här.
Sara Hommen påpekar dessutom att spårningsförhållandena förra året var svåra.
– Jag törs inte spekulera i vad som sker med lodjursjakten i år. Det beror väldigt mycket på vilket beslut Naturvårdsverket fattar. Förmodligen blir det stor besvikelse hos jägarna om det inte blir någon jakt, säger Sara Hommen.
Gävleborg planerar en heltäckande inventering i vinter, kanske redan nästa vecka. Sara Hommen hoppas att man efter denna inventering ska få ett bättre underlag inför lojaktsbesluten.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

28. Kommentera på vår hemsida

2012-07-26 14:01

Jag vill kunna som jägare kunna gå ut och jaga rådjur hare räv mm inte behöva mata rovdjuren. Kommentera och skriv till oss på vår hemsida så lägger vi ut och har en diskussion hur vi kan förbättra allt det här.

27. Lurade igen!

2011-02-06 21:04

Vilvårdsdeligationen med politiker, bevarndesidan, länsstyrelsen, rovdjurturismen och en stackars jägar representant. Kan någon förklara hur vi jägare skall få något inflytande där?
Vi är lurade igen! Tidigare kunde vi klaga och begära högre tilldelning. Nu får vi svaret att: Ni sitter faktiskt med i delegationen som beslutat om detta.
Jag blir så trött på allt! Alla ni som snackade så väl om vilvårdsdelegationen är ni nöjda nu?

26. Landsbygdsjägarnas?

2011-02-06 21:04

de enda som jagar landsbygden är jupolitiker och rovdjurskramarna,
en minskande skara,kan väl knappt få ihop medlemmar som räcker till ett förbund...

25. Fristående jägarförbund

2011-02-05 22:17

Vore det bästa för oss jägare. Betalar gärna 1000kr för medlemskap till ett förbund som verkligen jobbade för oss jägare.
Inte som det är i dagens 2 förbund
där står man med mössan i handen för att få en slant av staten.
Själv gick jag över från sjf till jrf i tron om att man förde en hårdare linje mot rovdjurs plågan som drabbat oss i mellan sverige.
Men ack vad man bedrog sig.
Ett namnförslag på ett nytt förbund vore.
LandsbygdsJägarnasförbund

24. Tyvärr Uppland

2011-02-05 13:32

Kravet för att få tillbaka viltvårdspengarna som jägarna har betalat in är att jägarorganisationerna till punkt och prick ställer upp på Naturvårdsverkets rovdjurspolitik. Visst protesterar man för syns skull men vill man skrida till någon typ av handling är man bunden till händer och fötter. Vissa avdelningarnas nollvision är bara ett spel för galleriet i syfte att värva medlemmar.

23. Stubinen brinner!

2011-02-04 23:22

Dag efter annan läser man i jakt/jägare om vargens och lodjurets rättigheter inligt riksdag och naturvårdverket, till fortlevnad samt utbredning i Sverige.
Nu brinner det i mitt huvud och jag är inte så kraftigt drabbad av detta ännu.Vad ska hända härnest för att vi jägare ska ta tag i detta vansinne och vad krävs för att jaktorganisationerna ska börja reagera innan alla medlemmar begär utträde!!??Varför ska vi betala medlemsavgift när vi ändå inte kan jaga!!!Är det någon som tänkt i dessa banor eller!!??

22. All tid för spårning går till vargen

2011-02-04 23:20

Lodjuren har väll inte varit riktigt på prio listan dom senaste 5 åren, all tid går väll till att hålla liv i vargarna. Det finns nog ingen på lst som har en aning om hur mycket lo det verkligen finns i hälsingland! Vecka för vecka så ser man att grupperna av rådjur minskar, 7 har blive 4,5 är 2,av fyra är det 1 kvar, har slutat ringa om spår obs för dom verkar då fan inte bry sig ett jävla skit, vet av 3 föryngringar i området där jag bor o dess närhet!

21. Vilken livsstil är på tur?

2011-02-04 23:19

Om någon skulle kunna förmedla jakten som en livsstil och inte bara en hobby och mottagarna kunde inse vikten av detta för oss jägare kanske ett visst medlidande skulle kunna uppstå. Vad kommer härnäst. Ska vi grusa skidspåren så inte vargarna skadar sig då de ska gå över. Ska bönderna utfodra snällt med sina boskap åt varg och lo? Vems är nästa uppoffring? Är det rovdjur mot rovdjur så ska vi få ta del i kampen med de medel som vi har! Är emot civil olydnand, så hur kommer vi överens?

20. Nu väntar vi på...

2011-02-04 23:19

Med den förda viltförvaltningspolitiken i Gävlebeorg så väntar vi nu bara på att naturvårdsverket snabbt agerar och i rovdjurens intresse omedelbart ändrar i jakttidförordningen så att all jakt på älg och rådjur omedelbart upphör genom fredning av arterna. Allt annat förefaller ansvarslöst. Både rådjur och älg synes vara på gränsen till utrotningshotad i länet. Att tillåta jakt på de hotade arterna Lo och vag är väl inte att tänka på?

19. Varför får inte vi jägare finnas ?

2011-02-04 23:18

Varför får inte vi jägare finnas i Sverige och utöva jakt så som våra förfäder har lärt oss ? Varför ska alla i Sverige behöva vara vegitarianer och lukta vitlök ? Varför ska alla gilla att sitta inne framför datorn eller på café bara för att "Rovdjursälskare" som inte förstår bättre öppnar käften i för dom helt främmande frågor ? Nej se till så att vi som bor på landsbyggden får utöva vårt intresse JAKT MED LÖSHUND så att vi kan äta det mest miljövänliga köttet man kan tänka sig nämligen Älgkött,Rådjurskött & Harkött. Rovdjurspolitiken existerar inte Sverige och i synnerhet inte i Gävleborg vilka representerar jägarna i Gävleborg ? troligtvis tystlåtna ja sägande "rovdjursfantaster" Jag är en mycket stolt jägar som kommer att forsätta jaga och jag hoppas fler med mig gör samma sak.

18. Tyvärr

2011-02-04 09:50

är det inte bara i Gävleborg detta sker utan det förhåller sig likadant
i stora delar av mellansverige...
Här talar man,som sig bör,dock om
familjegrupper...
Hur många är dock beredda att sätta en slant på att sista stycket infrias? Inte jag...

http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/Startsida/Nyheter/2010/09/Stort-brak-om-varldens-tataste-lostam-1.14339/

17. Matmissbruk

2011-02-04 09:50

Själv tänker jag lägga manken till och försöka fylla på frysen med så mycket rådjurskött som möjligt till hösten. Vi har hållt igen på avskjutningen på våra marker i mellersta Hälsingland i många år för att ha en bra och fin stam med rådjur men nu är det slut med det. Har hellre ett fint och nyttigt kött, som jag själv tagit hem från skogen och berett, hemma i frysen än att behöva gå på ICA och köpa något färdigpacketerat antibiotika/dioxinspäckat köttsubstitut. Vill miljömupparna käka det så varsågoda, men de ska ge fan i något som de inte lever med och inte har en susning om!!

16. Hur vet Uffe Stridsberg om "maten" räcker

2011-02-04 09:49

eller inte räcker? Räknat rådjur?

15. Re 11

2011-02-04 07:57

Men nu Ulf Stridsberg, ger jag dig för första gången en eloge. När t.o.m du kan lämna lite ktitik. Då håller jag med dig. Bet blev "slumpvis?) Gävleborg som blev labbet! Ligger i fas med att man även i detta län ska forska på rovdjurens ev, ätande av andras bytesdjur. Stoppa myndighetsmissbruket i högerdiktaturens Sverige.

14. spiken ikistan

2011-02-03 23:25

Kan tänka mig att ta ner mina matplatser för rådjuren mm, varför fortsätta med att lägga ut mellan 3000-4000kr per säsong för att rovdjuren ska ha mat.ps har inte skjutit ett enda rådjur dom tre senaste åren naivt kanske men viljan fanns att dom skulle öka i antal men med facit i hand är mitt arbete ogjort kunde lika skitit det här.

13. Lodjur

2011-02-03 22:40

Kan det inte vara så att rovdjursstammarna är lite väl för stora när inte marken bär tillräckligt med mat.. Det här är bara början på en stor utarmning av våra småviltstammar, i slutänden av det så kommer rovdjuren försvinna...Så tack alla rovdjurskramare för att ni biter er själva i svansen...Hur kan det bli på det här viset??? Man blir ju så jävla ledsen på alla rovdjursromantiker som tror att rovdjur är som i Disneys filmer

12. Åt pipan är ordningen.

2011-02-03 22:40

Här ser vi regeringens målsättning i praktiken, de vill ta död på jakten.
Vad regeringens Lars-Erik Liljelund kommer att presentera som förslag kan vi redan nu förkasta. Han är gravt insaltad i frågan, representerar inte lokalbefolkningen och är så långt ifrån opartisk man kan vara.

11. Hur vet Liberg?

2011-02-03 22:39

"Ann-Charlott Zetterlund, representant för LRF, konstaterar att beslutsunderlaget dök upp sent inför mötet och hon noterar också att kunskapen om dagens lodjursstam är bristfällig."

Ok! Kunskapen om lodjursstammen denna vinter må vara bristfällig, men den kunskap som finns grundar sig på den sammanställda inventering som gjorts. Men vilken kunskap finns om rådjursstammen och vad grundar den sig på. Inventering? Nej någon sådan finns inte tillgänglig vad jag sett.
När Olof Liberg då, enl. artikeln säger: "Men med tanke på två hårda vintrar, den lägre rådjursstammen och vargpredationen menar han att 20 lodjursföryngringar kan vara på gränsen till vad det finns mat till", så uppstår naturligtvis frågan, hur vet Liberg det?
Har Liberg inventerat rådjursstammen och stammarna av andra bytesdjur i Gävleborg?
Skulle inte tro det, så frågan kvarstår. Hur vet Liberg att maten inte räcker till en lostam på nivån 20 föryngringar?

10. Förvaltningsmål...

2011-02-03 22:39

har inte jägarkåren skitit i det blå skåpet nu..?
Vad säger våra två organisationer - sedvanliga lama protester - eller tänker någon visa stake???
Blir vi inte lurade av EU och vimsiga mellan/östeuropeer med web-röster, våra egna politiker, kramare av olika slag så är det jaktorganisationerna som känns mjäkiga. Eller håller man på och flyttar fokus från vargen till katten..? Någor ska de ju pyssla med medan björnen sover. usch sådana människor det finns - och inte skäms de heller.

9. så blir det

2011-02-03 22:38

när kleti och pleti också skall vara med att bestämma runt rovdjuren trots att de inget egentligen vet alls utan bara tror och tycker....
Ju fler kockar desto sämre soppa...
Skandal är vad det är när människan får stryka på foten för rovdjurens skull bara tack vare rovdjurskramares brist på insikt och sunt förnuft.

8. slutjagat i Gävleborg

2011-02-03 22:37

Jag hade tänkt flytta hem till Gävleborg igen efter några års bortavaro, men jag ser att mitt största fritidsintresse, jakten, troligtvis inte kan bedrivas längre i Gävleborg. Först ska´vi föda en stor vargstam och nu på detta tas rådjursjakten från oss också, nej jag blir nog kvar i södra Sverige, gott om älg, dov, rådjur, gris och hare och ytterst få av dessa onödiga rovdjur. Synd om er som måste bo kvar i ett annars trevligt län.

7. En gång till!

2011-02-03 22:37

Först så försvann min älgjakt till ett vargrevir! Nu så tar man bort rådjursjakten. Fler än jag som fått mer än nog?

6. vilka röstade?

2011-02-03 22:37

Kanske det kunna klargöras vilka som var på mötet och röstade i frågan?
Rykten gör gällande att vissa inte var där.

Svar
Följande deltog i mötet:
Barbro Holmberg (ordförande)
Curt Lindström (jakt- och viltvårdsintresset)
Anders Ekholm (naturvårdsintresset)
Lotta Zetterlund (ägare och brukare av jordbruksmark)
Per-Arne Molin (skogsnäringen)
Majvor Westberg-Jönsson (politisk representant)
Yvonne Kardell (politisk representant)
Lisa Lind (politisk representant)
Agneta Wagner (politisk representant)
Hans Gradin (politisk representant)
Sven Bergström (friluftsintresset)
Lars-Erik Åslund (fiskeintresset)
Linda Thelin (turism- & näringsliv)
Birgitta Höglund (fäbodbruket)

Polisen fanns inte på plats.

Per Mellström, som är ordinarie men denna gång ersattes av Curt Lindström, var bortrest. Curt reserverade sig mot beslutet och anmälde en avvikande mening. Per Mellström har meddelat att han är enig med Curt och är engagerad i frågan.

Den andra reservationen gjordes av Anders Ekholm som meddelat att Naturvårdsintresset inte stödjer en begränsning av lodjursstammen.

Dan T.
Red

5. Skandal

2011-02-03 22:24

Rovdjurscirkusen rullar vidare...
Det kallas tydligen för "mångfald" har vi fått lära oss! Poängteras bör att förödarsidans representant i delegationen, SRF's Anders Ekholm, reserverade sig mot beslutet av en helt annan orsak. Han tycker vi borde ha plats för fler lodjur i vårt län.

4. Laboratorium?

2011-02-03 22:24

Tänk att myndigheten utan att tillfråga invånarna poch väljarna utropar sig själva till ett forskningscenter? Detta är myndighetsmissbruk å värsta slag. Vi utropar vårt län till att vara ett friluftslaboratorium, för vi vill det! Vad befolkningen i länet tycker skiter vi totalt för det är vi som bestämmer och vi vet bäst i allt. Gävleborgs län är en skam och diktaturlän i Sverige!Gävleborgare, skapa ett egtet Tahirtporg som i Kairo och kräv styrelsens avgång!

3. Sjukt

2011-02-03 22:24

Sjukt,Sjukt;sjukt. Dags att koppla in domstolen för mänskliga rättigheter. Hela Gävleborg och dess marägare är överkörda av diktaturstyret i Gävleborgs länsstyrelse!Upphäv allemansrätten den är förlegad. Låt var ock en bestämma över sin mark utan diktaturens inblandning!

2. Är det...

2011-02-03 22:23

inte bättre säga som det är rådjuren behövs till att föda lodjuren med och älgen behöver vi ha till vargen så är det klart sen. Hoppas att jag har fattat saken fel att bra mat som naturen själv har skapat skall användas till dessa dråpare.

1. Först så försvann älgjakten...

2011-02-03 22:23

och nu så tar man bort rådjurs-jakten. Vad kommer härnäst? Vad gör vi jägare? Viker ner oss....

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB