• Älgskadefondsföreningen

Rätt att hemlighålla märkt vargs position

AktuelltPublicerad: 2012-05-02 05:58

Kammarrätten ger Naturvårdsverket rätt att hemlighålla GPS-märkta vargars position. Jakt & Jägares överklagan avslås.

I fallet med en finskryska flyttvargen beslöt Naturvårdsverket att sekretessbelägga uppgifterna om hennes ungefärliga positioner och inte offentliggöra dem på den så kallade vargwebben. Där visar rutor som är en gånger en mil stora i vilka områden GPS-märkta vargar befinner sig.

Förebygga skada
I vår överklagan har vi framhållit att det kan vara av yttersta vikt för tamdjursägare och jägare att veta ungefärliga positioner, för att förebygga att tamdjur och jakthundar dödas.
Kammarrätten skriver i sin dom att det gäller sekretess kring uppgifter om utrotningshotade djurarter, om det kan antas att offentlighet motverkar artens bevarande i landet.
Ärendet kan överklagas till högsta förvaltningsdomstolen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

13. Djurvän

2012-05-03 08:52

Jag bäddar gärna med enris bara vargen försvinner. Bra att du håller med oss som vill ha bort vargen i olika inlägg det gillar jag, finns kanske lite djurvän i dig trots allt.

12. Ta lagen i egna händer? 11

2012-05-03 08:51

Som vanligt är Djurvän ute med nonsens. Nu antyder han att tjuvjakt ligger bakom revirupplösningar. I Galvenreviret, som det finns en artikel om lite längre ner på första sidan, drunknade två vargar strax efter märkning i dec. 2010. Kan det ha spelat roll tro. Sedan kan vi visst diskutera frågan vem som tagit lagen i egna händer. Skärp dig odjursvän.

11. Som man bäddar får man ligga!

2012-05-02 20:34

...och varför behöver man hemlighålla positionerna tror ni? Det försvinner mycket varg just nu, hela revir går upp i rök, vilket inte är normalt beteende för vargar (inte i den omfattningen som nu sker). Att männikosläktet har något med det att göra är väl de flesta övertygade om, förutom på den här sidan då. Så länge oärligt folk är ute och härjar måste vargar skyddas. Hjälp istället till att sätta dit de som tar lagen i egna händer, så ska ni se att vargarnas position kan bli tillgängligt igen.

10. Vad är att förvänta med....

2012-05-02 15:37

SRF som av NVV är tillsatt som remissinstans i rovdjursfrågor ? De kan skapa vilka mantran som helst, de har har ju alltid NVV som allsmäktig och självutnämnd " expertis " som backup !
Snacka om svågerpolitik ! De lär inte bli någon som helst skönjbar förändring förrän vår Regering river monopolet på rovdjursförvaltningen och konkurensutsätter NVV !

9. Vargens position

2012-05-02 13:32

Det är som vanligt packets diktatur som gäller. Att detta beslut drabbar de som bor på landsbygden skiter de i.
Vilket fantastigt rättsväsende vi har.

8. Överklaga!

2012-05-02 12:00

Jag håller med med de tidigare insändarna.
Om det inte är förenat med oöverstigliga kostnader, så borde J&J definitivt överklaga domslutet, om det är baserat på påståendet att vargen som art är utrotningshotat.

Begär att domstolen verifierar detta sitt påstående med vetenskapligt grundade fakta. Det vore inte helt fel att någon statlig instans en gång för alla tvingades ta avstånd från myten om att vargen som art är utrotningshotad.
Om domstolen skulle försöka komma undan med att påstå att underarten (eller rättare sagt rasen), som de tror att de svenska vargarna tillhör är utrotningshotad eller bevarandevärd blir det ännu besvärligare för domstolen, då den svenska stammen tvärtom, genom att vara gravt inavlad och delvis hybridiserad, hotar bevarandet av den ursprungliga rasens särprägel.

Att man månar om ekologi och miljö får inte ursäkta all sköns osakliga påståenden! Speciellt viktigt är det att rättsväsendet håller sig till fakta och sanningar.

Kör hårt J&J. Referera gärna till professor Valerius Geist utalande om "flyttvargens" rasrenhet och hans erfarenheter från att behålla vargar i bebyggda områden rasrena.

Frågan om det över huvud taget är praktiskt möjligt att bevara en frilevande vargras rasren i Sverige är kärnfrågan i hela vargdebatten. Alla försök hittills har gruvligen misslyckats. Och inte blir det lättare att lyckas med nuvarande rovdjurspolitik.

7. Överklaga

2012-05-02 09:18

Att vi råkar ha bjudit in en spillra av en population på minst 50 000 djur gör den inte skyddsvärd under beteckningen utrotningshotat. Däremot minskar vår inhemska produktion av animalier år från år och är nu under 50 % av behovet. Alltså är det av högsta vikt att veta var rovdjur med tendens att angripa tamdjur finns.

6. Kör på!

2012-05-02 09:02

Överklaga detta är viktigt för oss som bor på landsbygden. Det finns ingen anledning att hemlighålla sådan uppgifter. Hur skall vi någonsin få förståelse, att vi kan inte ha frilevande vargar i Sverige. Våga vägra frilevande vargar i Sverige.

5. Läs D.N. 2012-05-01 om skogsindustrins härjningar i naturen.

2012-05-02 09:01

Äganderätten till markerna är starkare än miljöbalken, miljölagarna och naturskyddslagarna. Andra gröna näringar och tamdjursägandet är väl jämnförbart med skogsägandet? När skog skall huggas upphör miljöbalken att gälla och liksom rättssamhällets principer. Naturhänsyn gäller inte för skogsmaskiner. Kalhyggen naggar naturresservaten, sönderkörda bäckar och oljefat lämnade i skogen, dieselpölar. Ja... i artikeln presenteras svenska regeringens förskräckliga syn på naturen. Äganderätten följer förfoganderätten. Denna tolkning av lagen borde väl gälla vargattacker mot tamdjur också eftersom äganderätten går före alla andra rättigheter. Värdefulla biotoper, naturhänsyn och rödlistan existerar inte i utnyttjandet av sveriges naturtillgångar. Det är enbart pengar som getts ett värde på grund av att äganderätten är så stark i sverige.

4. Utrotningshotad????

2012-05-02 09:01

Varifrån fick Kammarrätten den helt felaktiga uppfattningen att vargen är utrotningshotad?
Var inte J&J representerad i rätten?
Varför bestreds inte denna lögn?
Bara för att en lögn upprepas om och om igen, betyder INTE att den blir sann.

3. ..sakkunnig personal...

2012-05-02 09:01

..samma mönster om och om igen...
Sittande personer på höga stolar så väl i myndighetspositioner och som politiker och även sittande juridiska "överkuckun" personer. *
Är inte gräsrots folket med i det som beslutas så blir det intresse konflikter...
Mitt förslag är ÖVERKLAGA!

2. Hur

2012-05-02 09:01

Finns det ingen som har någon bra ide hur vi ska lyckas få bort vargen?? Finns flera bra saker som drivs men vi blir ju aldrig eninga. Skippa eftersök, sluta jaga vildsvin, skippa rovdjurs inventeringen, , lås era vägar för vargspårarna, Ja det bästa skulle jag tro är att sluta jaga vildsvin då skulle allmänheten kräva att jägarna sköt bort dom, kan även tänka mig att mkt vildsvin då flyttar vargen. Kan inte RJF försöka ensa oss medlemmar så att alla gör lika. Bra att jägare lämnar SJF var med och påverka dina jaktkamrater

1. Det är bara hederligt folk...

2012-05-02 08:58

som är tvingade att följa naturlagar och Svea Rikes Lag. Det gäller inte Kammarrätten eller några andra lagförande instanser.

När det gäller att vara politiskt korrekt så hittar dom på den ena osannolika förklaringen efter den andra. I detta fallet så fick dom tydligen för sig att det rovdjur som har det största numerär på denna planet skulle vara utrotningshotad. Jag hoppas att Kammarfelen ursäktar att jag skrattar så knäna hoppar ur led åt deras sanslösa lögner.

- Respekt, säger jag. Det är verkligen modigt att på detta sätt skylta med sin inkompetens.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons