• Pinewood

Rävspel bakom vargsiffror

Verket vill inte ha specificerat hur stor vargjakten kan bli

AktuelltPublicerad: 2016-09-18 11:21

Naturvårdsverkets personal vill inte att de svenska vargforskarna ska fastslå en siffra på hur många vargar som kan skjutas i vinterns vargjakt.
– De vill inte ha fasta siffror som människor ”låser fast sig vid”, säger vargforskare Olof Liberg.

Just nu sitter tjänstemännen på de svenska länsstyrelserna i varglänen och grubblar på hur stor licensjakten på varg kan bli 2016. För att jakten ska bli ”lagom” stor har de till sin hjälp ett dokument på drygt 30 sidor som framställts av Grimsöforskarna Håkan Sand, Olof Liberg och Guillaume Chapron.

Svåröverskådlig rapport
Det är en komplicerad rapport som är svår att överskåda. Forskarna räknar i olika tabeller på olika sannolikhetsfaktorer.
Enligt Olof Liberg beror den komplicerade rapporten på uppdragets utformning, som bestämdes av Naturvårdsverkets personal:
”Vargforskningsprojektet Skandulv uppdras att med utgångspunkt från populationsstorleken 2015/16 och efter jakt 2016, beräkna hur stor beskattningen kan vara 2017 för att efter eventuell jakt få en minskning, en nolltillväxt eller en ökning av populationen 2017 jämfört med populationsstorleken 2016 efter jakt och annan känd dödlighet (skyddsjakt, olyckor etc).
Resultaten redovisas i hur många vargar som kan fällas för att uppnå en minskning, 0% i tillväxt, 1%, 2%, 3% osv till full tillväxt (ingen jakt).
Vidare ska Skandulv undersöka vad som strukturellt har förändrats i populationen från föregående år och förklara vilka tänkbara orsaker som finns till detta samt hur årets inventeringsresultat stämmer överens med fjolårets beskattningsmodelleringar”, skriver Naturvårdsverkets tjänstemän till vargforskarna.
– Från början leverade vi siffror på hur många vargar som kan skjutas. Det ville Naturvårdsverket inte ha utan vi fick ta bort siffrorna, berättar Olof Liberg.

• Er rapport kom till Naturvårdsverket den 1 juli och jag har inte sett att den refererats i ett enda media. Beror det på att ingen begriper vad det står i rapporten?
– Det är klart att det hade underlättat för läsaren om vi kunnat presentera faktiska siffror, men det ville inte Naturvårdsverket ha, säger Olof Liberg.

Mellan 42 och 53
Han hjälper dock Jakt & Jägare att göra en tolkning av materialet i rapporten. Svaret är att Liberg och hans kollegor anser att mellan 42 och 53 vargar kan skjutas för att tillväxten ska vara noll i förhållande till föregående år.
Då räknar forskarna med 17 procents tillväxt, vilket varit fallet de senaste fem åren. Skulle man istället räkna på 21 procents tillväxt, vilket genomsnittet varit de senaste tio åren, är större jakt möjlig.

Vad händer om 70 vargar skjuts?
Tabellerna visar dock en hel del intressanta uppgifter för den som klarar av att tränga in i dem. Exempelvis visar forskaren Guillaume Chapron att det är nio procents sannolikhet att stammen hamnar under 275 djur om 70 vargar får fällas i vinter.
Vad den minskade tillväxten vargstammen de senaste åren beror på, det vet inte forskarna. De skriver:

Varför lägre tillväxt?
”Mot bakgrund av ovanstående data och uppgifter drar vi slutsatsen att det inte finns någon tydlig enskild faktor som kan förklara senaste årets låga tillväxt. Det är inte troligt att varken omfattning av inventeringsinsats eller negativa inavelseffekter har bidragit till detta. Mera osäkert är hur omfattningen av sjukdomar och illegal jakt har bidragit till detta. Vi kan inte heller bortse från möjligheten av begynnande täthetseffekter inom det nuvarande vargutbredningsområdet. Återstående faktorer såsom omfattningen av lagligt jaktuttag och demografiska slumpeffekter har båda troligen bidragit till den lägre tillväxten”, står det i rapporten.

Förklarar "täthetseffekter"
Liberg förklarar vad som menas med ”täthetseffekter”:
– Det är möjligt att minskningen i stammen hänger samman med att vandrande ungvargar inte får plats i kärnområdena för den svenska vargstammen. Det finns helt enkelt inte plats. Följden blir att en hel del av dem vandrar till Norge och renskötselområdet och blir skjutna där, säger Olof Liberg.
Senast den 1 oktober ska länsstyrelserna i varglänen meddela hur stor vargjakt de vill tillåta i Sverige i vinter.

Läs hela forskarrapporten här.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

14. Reproducerbar forskning

2016-09-29 13:52

Jag befarar att länsstyrelserna idag kommer att ange en liten eller ingen vargjakt, eftersom Sand har öppnat för att tillväxten skulle kunna vara noll. En del vargvänner – och länsstyrelser skrämda av EU – kan ange en ”försiktighetsprincip” för att stoppa jakten.
Det är just därför det är viktigt att granska forskarna. Det finns i amerikansk vetenskaplig debatt en diskussion om att man skall ha ”reproducible research”. Man skall kunna köra om beräkningarna och få samma resultat. Jag har försökt att göra om en del av beräkningarna med data från Naturvårdsverket som grund. Jag får liknande men inte exakt samma resultat som Sand.
Därför kunde man begärt av Sand m.fl. att de i rapporten publicerat vilka rådata de använt. Då skulle man kunnat ha en öppen diskussion om metoder och resultat. Det finns många här som är bra på att räkna.

13. Kommentarer

2016-09-29 13:51

Håkan Sand skriver:
”Ett sätt att beskriva variationen i tillväxt i populationen mellan olika år är att beräkna 90% konfidensintervall.”
För min del anser jag att ett bättre sätt är att helt enkelt redovisa standardavvikelsen. Då får man en bra beskrivning av spridningen.
Konfidensintervallet (i sin vanligaste användning) beskriver osäkerheten i medelvärdet. Om man har stor spridning men många observationer så kommer konfidensintervallet att krympa ihop och bli ett litet intervall. Så trots stor spridning kan man med många observationer få ett snävt intervall.
”Eftersom den potentiella populationstillväxten för det senaste året (2015/16) var ovanligt låg (-3%) kan man ge större tyngd i beräkningen genom att använda populationstillväxten för de senaste fem åren istället för de sista tio åren enligt ovan.”
Jo, visserligen får man större vikt för de senaste observationerna, men det innebär ju att man slänger bort informationen längre tillbaka. Om man ville ge större vikt till de senaste observationerna så kunde man ju använt exponentiell utjämning så att gamla observationer får allt lägre vikt, men de skulle ändå ha ett visst inflytande. Informationen skulle ha använts. Ett annat alternativ är Kalmanfilter.

12. Tillväxten är hög

2016-09-28 12:39

För 10 års perioden säger Sand att det är i medeltal 21% tillväxt med ett intervall mellan 12% och 30%.
För fem års perioden säger han att medeltillväxten är 17% men att ”denna kan variera mellan 0% och 33%”. (sidan 4)
Men Chapron säger:
I find that the median value of λ is 1.22 ± 0.04 with 95% CI = 1.15–1.31 (sidan 11)
I find that the median value of λ is 1.24 ± 0.02 with 95% CI = 1.2–1.3 (sidan 15)
Chapron menar att tillväxten ligger åtminstone i intervallet 15% till 30%.
(15% tillväxt är inte lite. Det innebär en fördubbling på knappt fem år.)
”Gemensamt för resultaten från samtliga tre modeller är att det finns en betydande osäkerhet i kommande års tillväxt”
Men Chapron ger ett intervall som inte alls har en betydande osäkerhet.
Den olyckliga användningen av det senaste fem-års-intervallet, dvs med få siffror, ger ett brett intervall. Detta kan legitimera ett påstående om att det inte finns utrymme för vargjakt. (Precis som #4 Johansson varnar för). Professor Sand kan ju inte på allvar mena, efter 35 års tillväxt i vargstammen, att tillväxten skulle kunna vara noll? Det måste ju vara en hypotes som kraftfullt kan förkastas.
Om de tror att det kanske finns ”täthetseffekter” så borde de gjort en modell över tillväxten i kärnområdet (säg Värmland) och en modell för randområden. Om det är fullt i kärnområdet så kommer det inte att ske någon tillväxt där. (Jag tror att i amerikanska täta bestånd är den huvudsakliga dödsorsaken revirstrider. Vargarna i Värmland kan dö av revirstrider eller av licensjakt.) Men det finns väl ingen som tror att tillväxten har upphört i randområdena?

11. Hva NVV ikke leser ???

2016-09-19 12:21

NVV kan umulig ha lest denne :

http://www.jaktojagare.se/kategorier/webbradio/-forstaelse-for-illegal-vargjakt--20160912/

Om de hadde gjort det ville dette dokument aldrig eksitert får vi håpe ???

Eller er det målet at folket skal ta saken i egna hender ???

10. Sannolikt

2016-09-19 08:27

Alla hårklyverier om varg genererar visserligen arbete till en utvald skara men är en ineffektiv sysselsättning eftersom allt bestämmande i denna fråga sedan flera år är överlämnat till EU med ett för alla känt resultat. De som vill något annat har ingen rösträtt och det är helt onödigt att olika instanser håller på med denna fråga varje år
till ingen nytta och stora kostnader.

9. Se på Norge

2016-09-18 15:12

Det enda förnuftiga är att göra som norrmännen! Enligt deras beräkningar finns det ca 90 vargar och de har nu beslutat att skjuta 47, dvs halvera vargstammen. Mycket beroende på att vargen hotar de näringar som bedrivs på landsbygden! Nu måste vi göra samma sak i Sverige.
En halvering innebär, enligt mina beräkningar, att de kommande licensjaktbesluten ska hamna någonstans runt 325 individer! Då skulle vi kunna få bukt med plågan! Beslutsfattarna skulle då också vinna i förtroende hos allmänheten som bor och verkar utanför 08-området!

8. Jösses

2016-09-18 15:11

Har ansvariga myndigheter någonsin gjort annat än förvrängt sanningen och ljugit sen denna vargcirkus började? Finns det överhuvudtaget en enda människa som litar på dem numera?
Förtroendet för tjänstemän på lst, NVV samt politiker är HELT borta.

7. NV

2016-09-17 17:03

Med NV vid rodret kommer vi aldrig få reglera vargstammen. Den nye GD:n beskrevs av rovdjursfantaster som en genuin vargkramare. De har förmodligen rätt...

6. Inaktuella siffror, Liberg....

2016-09-17 17:01

Kvoten antalet vargar som nu kommer att jagas i år fastställs av inaktuella siffror. Ex:
En årsvalp fälls av en skytt. Den valpen räknades inte när årets jakt kvot bestämmdes. Årsvalpar bör därför ej avräknas i licenskvoten när dom nu inte finns i beräkningarna?

5. Öppenhet alltid att föredra ?

2016-09-17 12:00

Högst märkligt att det allt för ofta skall "gillras" på detta sätt då vargjakten kommer upp på bordet.
Alla andra djurslag hanteras med öppenhet där olika aktörer får komma med synpunkter m.m.
Vilket förtroende skapar denna "kurragömmalek" för myndigheterna ??
Rak information om numerär och områden efterlyses!
Sanning och öppenhet alltid att föredra, skapar också förtroende för berörda myndigheter.
Tummen ned och underkänt för detta spel??

4. Grattis Naturvårdsverket, ni har fått det ni beställde

2016-09-17 11:59

Man behöver inte läsa längre än till mitten av sida 2 i rapporten så hittar man presenten från SLUs forskare:
Citat "Gemensamt för resultaten från samtliga tre modeller är att det finns en betydande osäkerhet i kommande års tillväxt och därmed för utfallet av ett eventuellt jaktuttag på populationen storlek. Det betyder att om tillväxten för 2016/17 ligger inom den lägre delen av det beräknade intervallet finns det inget utrymme för jakt alls ....... ."
Lägg till den av de s.k. naturskyddsorganisationernas, när de önskar förhindra/försena avslöjandet av deras lögner, ack så omhuldade "försiktighetsprincipen" och resultatet är givet.
Det blir ingen licensjakt 2017.

3. Det rimliga...

2016-09-16 16:53

Det rimliga i vargförvaltningen är att jakt tillåts inom anvisade områden och att alla vargar skjuts bort, utan antalsbegränsning. Det är det enda som med större sannolikhet tömmer önskade områden, jakttiden ska vara året runt inom dessa områden.

2. Cirkus varg !!!!!

2016-09-16 14:52

Hvem skal da forvalte resten av vargstammen i Sverige ? Ja for jeg går ut fra at dette matrialet kun gjelder Vermland ??

1. Ett fifflande och myglande

2016-09-16 14:52

Allt detta är bara till för att mygla och föra vanligt folk bakom ljuset. Har inget med vare sig forskning eller bevarande att göra. Utan det handlar endast om fiffel och båg. Finns bara ett sätt att hantera vargproblematiken: fri jakt året om. För varje sådan här insats från ansvariga myndigheter ju längre från verkligheten. Sanna mina ord, detta rovdjur är dödsdömt i den Svenska faunan. Om nu inte storstäderna och dess invånare kan tänka sig adoptera dom.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB