Brevet är undertecknat av miljöminister Lena Ek och återges i sin helhet här nedan:

" /> Regeringen om flyttvargen bland renar
  • Pinewood

Regeringen om flyttvargen bland renar

AktuelltPublicerad: 2012-11-16 16:49

Nu har regeringen fäst på papper vad som gäller för flyttvargen och hennes partner i renskötselområdet. För att skydda samerna och deras renar är regeringen beredd att sätta in extra bevaktning, flytta hela renhjordar och "minska det samlade rovdjurstrycket".

Brevet är undertecknat av miljöminister Lena Ek och återges i sin helhet här nedan:

”Uppdrag om bevarande av genetiskt viktig varg

Regeringens beslut

Naturvårdsverket ska, efter samråd med Sametinget, Viltskadecenter vid

Sveriges lantbruksuniversitet samt länsstyrelserna i Västernorrlands län,

Västerbottens län och Jämtlands län, överlägga med berörda samebyar

om ekonomiskt rimliga åtgärder för att minimera risken för skador på

renskötseln så att det vargpar som innefattar den genetiskt värdefulla

vargtiken (G82-10) kan vistas i berörda län över vintern 2012/13 fram till

våren 2013 . Kostnaderna för de åtgärder som vidtas i samband med

uppdraget ska belasta anslag 1 :3 inom U020 Åtgärder för värdefull

natur.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet)

senast den 31 maj 2013.

 

Hoppas på valpar

Skälen för regeringens beslut.

Den aktuella vargtiken (G82-10) invandrade till Sverige 2011 och bär på

gener som är mycket viktiga för den genetiska förstärkningen av den

svenska vargstammen . Vargtiken har inte tidigare reproducerat sig i

Sverige. Flytt av vargtiken har skett vid tre tillfällen under 2011 och 2012

till landets södra delar, men vid samtliga tillfällen har hon vandrat tillbaka

norrut igen. Sannolikheten är stor att hon vid ytterligare en flytt skulle

återvända till renskötselområdet . Vargtiken har under hösten 2012 hittat

en partner och det vore värdefullt för den skandinaviska vargstammen

om paret fick avkomma våren 2013 . Vargparet har etablerat ett revir i

Västernorrlands län där samebyarna Voernese, Vilhelmina södra,

Vilhelmina norra och Ohredakke har sina vinterbetesmarker.

Vargar som på vintern uppehåller sig i renarnas vinterbetesmarker

riskerar att orsaka stor skada för renskötseln, inte bara genom predation

på ren utan också genom att störa renarnas betesro under en känslig

period då renen har svårt att hitta föda.

 

Enstaka föryngringar

Enligt riksdagens beslut (prop . 2000/01 :57, bet. 2000/01 :MJU9, rskr .

2000/01 :174) ska målet för vargstammens utbredning vara att stammen

på naturlig väg sprider sig över landet, men att dess förekomst i

renskötselområdet i huvudsak begränsas till de områden utanför

renskötselområdets åretruntmarker där den gör minst skada. I

propositionen bedömde regeringen att regelbundna föryngringar i stora

delar av renskötselområdet inte torde vara möjlig att förena med modern

renskötsel men att det utanför åretruntmarkerna bör vara möjligt med

enstaka föryngringar i områden där det sällan finns renar eller där

förutsättningarna för att vidta skadeförebyggande åtgärder är

gynnsamma.


Extraordinär insats

Åtgärder kan komma att behövas för att möjliggöra att vargparet får

finnas kvar i området över vintern och tills dess att en förväntad

föryngring har skett våren 2013 . För att minimera skadorna kan det till

exempel bli aktuellt med extra insatser i form av förstärkt övervakning

eller flyttning av renhjordar. Även andra åtgärder kan komma i fråga för

att minska det samlade rovdjurstrycket i området.

Skadorna till trots är det viktigt att försöka skydda det nu aktuella

vargparet i sitt nya revir eftersom den invandrade vargtiken har potential

att minska inaveln i den skandinaviska vargstammen. Åtgärden ska

betraktas som en extraordinär insats till och med våren 2013 och

kommer inte att förändra tidigare bedömningar av förekomst av varg i

renskötselområdet.”

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

46. Empati

2013-05-17 08:31

Astrid du visar ingen empati för renägare, fårfarmare eller hundägare. Om vargen får fortsätta att öka utan kontroll, så kommer första döttsfallet snart, det är bara att läsa lite historia från 1600 och fram till mitten 1800 för att förstå det. Otroligt korkat att inte lära av den historia som varit.

45. vargförlyttningen, för vem?

2013-03-28 16:10

vad håller ni på med, majoritet män! med denna jagande och förflyttande av varg!vet ni inget om en vargs sociala liv?ni har ju redan fått bakläxa av EU, eller passar det i vissa fall?hoppas det kommer fram utanför EUROPAS gränser hur ni beter er, då s.k. NATURVÅRDSSTYRELSEN,man skäms som svensk , när t.o.m. ÖSTEUROPA, beter sig humanare. sen dessa lappar och renar, hur kan man skaffa mera renar än betesmarker?de vintrar som var kalla för några år sedan, då dog renar i hägn, för de hade inget foder!prata om att de är måna om sina renar, men ska ha ersättning för det minsta bortfall, då är det på hugget!man kan diskutera vilka som ska flytta på sig!?alla andra är tvungna att söka arbete på annan ort och stad, men då får de väl inget bidrag!sverige är inget föregångsland varken inom djur-och mänsklig vård och värre tycks det urarta sig. hoppas ni kan sova om nätterna, för någon empati verkar ni inte ha!

44. åt helvete

2012-11-21 08:30

Varg och renskötsel går ej ihop men jag skulle tro att regeringens företrädare försöker muta berörda renskötare som de gjort med lodjuren i östra norrbotten när väl de insett sitt listar är det fö sent och nu är stammen för stor för att klara av att reducera den med idag tillåtna medel. Samma blir det med vargjävlarna om de tillåts föryngra sig då blir det omöjligt att få bort dom sen. Hoppas på sametinget att dom för första gången ska göra nå konstruktivt. Ssr borde också kunna påverka. Samt jägarorganisionerna.

43. Lätt som en plätt

2012-11-20 14:15

Vargen skall bort. Med demokratiska medel kommer vi att lyckas med detta(igen). Men det kommer att ta ett par år och dödsfall tyvärr.
Sen kan du ”kobonde” acceptera och lära dig att leva med detta. Oavsett vad DU tycker.
Som tur för dig är ju detta inget stort problem.

42. Tyvärr fungerar det så, Anders

2012-11-20 11:40

Med en duktig berättare som lägger in alla de känslor som vi berörs av i en varghybrids gestalt, så kommer många hjärnor att ställas om. Det bästa är givetvis att göra tecknad film av historien, eftersom man då kan påverka sökande hjärnor som inte hunnit bli kritiska.

Med sådan laglig hjärntvätt kan man styra världen.

41. Hålle Er till fakta # 32

2012-11-20 08:35

Eftersom Du verkar så tvärsäker att om någon skriver en bok eller gör en film om denna hybrid så finns det mycket pengar att hämta, så tycker jag att Du själv ska göra det, finanseringen kan ju inta vara några problem, om Du inte har tillräkligt kapital så måste det ju vara lätt att gå till banken med denna strålande affärside!

Vad rovdjursturism hittils har gett vet vi ju alla, i stort sett ingenting, men vi vet att vargen kostar lidande och miljontals kronor.

Du kan ju kolla hur norskarna nu försöker lösa problemet och därmed hjälpa dom stackare som är utsatta för odjuren, dom vet konsekvenserna med att ha en vargstamm som håller på att göra det omöjligt att leva och verka på lansbygden, det vet inte Du och Dina betraktarkollegor, Ni tänker bara på er själva och skiter i de drabbade människorna och djuren.

40. Politiker med ryggrad

2012-11-19 18:10

Det är bara att gratulera det norska folket till att ha politiker med ryggrad.
Men jag är inte förvånad. I Sverige kör man kampanjer som "Hela Sverige ska leva". I Norge är det självklart att hela Norge ska leva.
Urbaniseringen är inte lika tydlig i Norge så en större procent av norskarna vistas ofta ute i naturen. Det gör att de ser och förstår verkligheten bättre än de svenska tangentbordsekologerna i innerstan.

39. Norska C vill utrota vargen

2012-11-19 08:19

Hörde på Nyheterna att norska centerpartiet vill utrota vargen i Norge och man var bekymrade över de vargrevir som finns i Sverige vid norska gränsen..
Länge leve Norge.
De finns tre sätt att lösa ett problem, Det bra sättet, det dåliga sättet och det norska sättet...

38. Heja Norge!!

2012-11-19 08:19

Rapport 18/11, kl. 19:30, 12:45 in i sändningen !!
http://www.svtplay.se/rapport

Prisa Norge, månne de vara räddningen för svensk landsbygd, våra gröna näringar, öppna landskap och biologiska mångfald?!

37. Tyst från dalapolitiker?

2012-11-18 14:53

Vi har flera riksdagspersoner från Dalarna, de borgerliga har i vart fall tidigare vid upprepade tillfällen "ondgjort " sig över den förda rovdjurspolitiken och krävt förändringar. Även inledningsvis skapat förhoppningar om förändringar. Också uttalat stöd för näringsidkare på landsbygden.
Nu är det tyst och inga utspel i våra länstidningar. Skulle vara intressant vad Berg o Bohlin tycker i denna fråga ? Våra andra dalapolitiker har hela tiden " tigit still " trots att ngn har stark anknytning till rena glesbygden och säkert känner väl till det elände som rovdjursförtätningen ställt till med.
Tydligen är rädslan för att tappa röster (och säker försörjning) större än omtanken om vardagen för väldigt många människor i våra glesbygder.
Att dessa sönderavlade djurparksvargar och en vargtik med en "stamtavla" med många frågetecken tillåts överskugga allt sunt förnuft förvånar verkligen.
Vi som bor och verkar ute i glesbygderna känner en total uppgivenhet, många av oss känner inget för att uppmuntra våra barn att " stanna kvar i detta ", ganska snart har vi fler övergivna gårdar ute på landsbygden och igenväxta åkerlappar.
Känns mkt tungt då allt vilar på olagliga åtgärder på 70-talet som möjliggjorde vargföryngring i Skrockarberget. Något som ingen vill prata om idag !

36. "svenska vargstammen"

2012-11-18 11:50

Så länge myten fortsätter att odlas och näras skapas legitimitet för denna galenskap. Var ytterst noga med att alltid framhålla att dagens vargar inte har ett dugg att göra med de sista svenska vargarna som utrotades på sextiotalet. De "återuppståndna" är således av noll och intet värde mer än för de som skapat sin utkomst och identitet som "experter".

35. Makt

2012-11-18 00:17

Och det hände sig vid den tiden att de som hade hand om förståndet tyckte att det vore bäst för alla om det skickades utomlands. Och så skedde - deponeringen gjordes till Bryssel.

34. Björn #26

2012-11-18 00:16

Och vad är din plan för att vi skall få det bättre då??
Jo då jag är kobonde och inte är rovdjuren vårat största problem det ska du veta,utan att veta skulle jag gissa att en majoritet av sveriges bönder heller har varg än vildsvin på sina marker tex.
Det finns dom som inte vill ha en enda älg heller,vi tycker och tänker olika allihop i den här saken och oavsett vad vi tycker och tänker så får vi lära oss leva med en vargstam för den kommer inte att bli 0.
Men som sagt du kanske har en plan??

33. Förhoppningsvis

2012-11-18 00:16

..får hon inga valpar.

32. Hoppas att..

2012-11-18 00:16

någon skriver en bok eller gör en film av tikens strapatser. Hon har varit med om mycket, så den som gör det har mycket att vinna. Pengar finns att hämta här. Någon kommer att få dem. Detta kommer att slå igenom internationellt.

Några av ingredienserna i filmen:
Vargen som blev ett ärende för regeringen.
Pengarna som satsats på henne. Hennes idoga strävan att ta sig tillbaka till kända marker, genom andra vargrevir, trafik, jägare mm, oavsett hur många gånger hon flyttats. Jägarhatet som vill se henne tagas av daga blir en viktig ingrediens.
Och så slutligen avlivningen av henne när hon fått sina valpar. Då har hon gjort sitt.

Alla förutsättningar för en riktig hjältevarg, som många kan identifiera sig med och gråta till, finns här!

Huruvida hon är en hundhybrid eller inte låter jag vara osagt, då jag inte kan bedöma det - det får forskarna göra. Men ett speciellt uppmärksammat vilt djur är hon.

Någon eller några kommer säkert att se till att hennes legacy kommer att leva vidare.

Det hela får mig att tänka på Lobo, den sista mexicanska vargen som fångades i trampfällor, ett vid vart ben. "The wolf that changed America": http://www-tc.pbs.org/wnet/nature/files//home/wnetwp/webroot/wnet/wp-content/blogs.dir/3/files/2008/11/01_lobo_captured-150x150.jpg

Dialogen mellan de olika sidorna i vargdebatten skulle gagnas av om vargen kallades för just vargen och inte diverse tillmälen som ohyra mm. Bara som ett tips.

Vargen är ett djur som är smartare än våra hundar och förtjänar vår respekt oavsett om vi får problem med den eller inte. Och just denna tiken har mig veterligen inte orsakat några speciella problem.

Jag är för skyddsjakt på vargar som kommer in i samhällen. Dessa beslut ska kunna ske snabbt och kunna verkställas omgående.

Men jag är emot licensjakt, då det visat sig tidigare att vargar skjuts utan omdöme och att man ger sig in i de djupa skogarna för att skjuta vargar som aldrig gjort någon förnär.

31. Otroligt

2012-11-17 11:09

Jag undrar hur det påstådda samrådet har gått till?
Det förvånar mig att samerna skulle ha gått med på att tillåta vargarna i beteslandet.
Förstärkt bevakning, hur då?
Handlar det om att bevaka och skydda vargara mot tjuvjakt eller tänker man skydda renghjordarna mot vargattacker ?
Jag tror att de flesta av de samer som idag är aktiva i den direkta renskötseln inte varit med om den tid då vargen strök omkring renhjordarna. Det handlar alltså inte bara om dödadade renar, det handlar också om det enorma merabetet man får då vargen skingrat hjordarna. Det handlar också om hur renarna beter sig då de känner att det finns ett hot nära dem, betesron osv.
Hur flyttar men en renhjord från en plats där de betat i alla tider, till ett annat område med bra vinterbete. Förmodligen redan upptaget av en annan samebys renar.
Det finns ju inte hur mycket mark som helst. Det vet naturligvis samerna väl men det är nog få av beslutsfattarna som fattar sammanhanget.

Det är skrämmande, nästan overkligt hur denna fråga har vuxit och idag nästan liknar en religion. Finns det ingen sans och vett hos våra politiker, går det inte granska dem hur de hanterar våra skattepengar. Kan man anmäla till KU för granskning osv?
Hur hanterar staten de slantar vi betalar in via det statliga jaktkortet, kanske time kräva en riktig redovisning. Skall vi jägare bara betala in utan att veta vad pengarna går till ?
Vill vi att dessa pengar skall gå till vargforskningen tex?
Känner personligen att det håller på rinna över... !!

30. Statsterrorism!

2012-11-17 11:08

Problemet måste bearbetas på rätt nivå och kallas vid sitt rätta namn nämligen statsterrorism gentemot landsbygdens människor. Detta under en s.k. borgerlig alliansregering....

29. Varför "gnäller" vi...

2012-11-17 11:08

/du...i detta fall
Vi har fortfarande fötterna på jorden, har empati, om ens så det inte räcker till...
Det nämns många gånger om mångfalden, är det något i det med vargen som ger mångfald
Flyttning av renjordar, lättnader av övriga sammantagna rovdjurstrycket?
Vidare i artikeln ovan så blir man mörkrädd, makthavarna kör ju över dem, oss, vi som visar empati!
Inte som WWF som smarare saknar empati, men har utsätt sig till en god organisation, som många utan tankar stöder, bla politiker som vill ge ett gott intryck till väljarna inför valet 2014
Money Talks I WWF, saknas empati för drabbade människor?
De/WWF får ju bidrag i statlig "ersättning" för att driva annons kompanier i media bla...
Om,De kunde, skulle i stället ge empati? I stället WWF/Regeringen dvs....

28. # 25 Året runt marker

2012-11-17 11:07

Definitionen "året runt-marker" har ursprungligen inget alls att göra med rovdjurspolitiken. Det är en definition, som reglerar var samerna enl lag får ha sina renar under olika årstider. Lagen är menad att undvika att renarna sommartid ställde till med bekymmer på böndernas odlingsmarker under barmarksperioden! Gränsen för åretruntmarkerna sammanfaller i ex vis i Västerbotten med den s k odlingsgränsen. Denna gräns går i Västerbotten några mil väster om Storuman. Detta innebär att bara ung 1/3 av markerna i Västerbotten (fjällen och delen närmast dem) är året runt-marker för renskötseln. Resten (2/3-delar) är vinterbetesmarker. För att skydda rennäringen skulle naturligtvis lagen ha förbjudit vargföryngingar i hela renskötselområdet.

Att Naturvårdsverket lyckats få in definitionen åretruntmarker i samband med lagstiftningen för rovdjuren var ett listigt sätt att lura politiker med flera att gå med på "enstaka vargföryngringar" visserligen utanför "året runt-markerna" men ändå inom renskötselområdet. I stort sett ingen politiker vet nämligen var gränsen för åretruntmarkerna går. Vaket av rovdjursfanatikerna men sömngångaraktigt av politiker m fl att inte begripa konsekvenserna av skrivningen.

För visst är det så, som Du säger, att skadorna, som vargarna ställer till med i vinterbeteslandet, är minst lika allvarliga, som de i sommarbeteslandet. Under höstslakten har samerna nämligen försökt anpassa storleken på renhjordarna till trolig mängd tillgängligt bete under vintern. Hjordarna består av ung 75% renkor och 25% rentjurar för att optimera reproduktionen med hänsyn till mängden tillgängligt bete. Så varje renko, som vargarna tar under vintern innebär även förlust av reproduktionen efter denna renko.

Det finns alltid en dold agenda i Naturvårdsverkets agerande. Därför borde politikerna rensa bort alla på NVV, som hela tiden driver sina egna sekteristiska intressen i verket, omedelbart. Alltid med oöverskådliga allvarliga konsekvenser i framtiden.

27. ren krigsförklaring

2012-11-17 00:01

årets största hjärnblödning är tydligen ett faktum

26. #23

2012-11-16 23:47

"och i Sverige tjafsar vi om några vargar och det är faktiskt ofattbart,vi har det faktiskt ganska bra här."

Svar: Vi har inte bara några vargar, vi har för många vargar och VI lider!

"Och nu kan vi åxå konstatera att det är inte bara på landet folk är rädda att gå ut,i städerna går det riksdagsmän med järnrör i nävarna när dom är ute på nätterna och skyller på att dom skulle försvara sig mot tvåbenta varelser tydligen inte bara vargar som är farliga!!"

Svar: Det finns inga försvar för vad de gjort. Snarare de kommer ifrån politik och beslutsfattande desto bättre.

Kokillen, seriöst om du är bonde på riktigt, visst vore ett öppet landskap och fäbod något vi borde sträva för? Du skyddar ditt boskap av att rymma och har ett öppet landskap. Det du skriver rimmar illa med verkligheten. Ibland får man en känsla av att du utgör dig för att vara en person som du inte är.

När det gäller rovdjur så finns idag en stor symbios mellan berörda och rovdjur men när det gäller vargen så saknar man det totalt, varför? Frågar du mig så är:
1) Total avsaknad av förankring från berörda.
2) Det finns inget rovdjur efter vargen som gör mer skada och påverkar berörda levende, ovasett om det handlar om jakt, djursködsel, vardaglig levende map frilufsliv och/eller leva i glesbygd och ex låta ens barn gå till bussen till skolan.

Summering: Man kan helt enkelt inte låta andra lida bara för man själv som inte lider av problemet. Det vore som om man säger nej till vård av de som behöver det. Lika illa att rasism är felaktigt lika fel är det att inte se medmänniskor i Sverige som faktiskt får all sin tillvaro totalt kapad av ett fåtal personer som påtvingar varg.

25. Åretruntbete?

2012-11-16 21:06

Vad betyder "åretrunt marker"??
Betar inte ren på¨fjället eller i skogen beroende på årstiden?
Var finns det då åretrunt bete?
På Stureplan?

24. Leif Karlsson

2012-11-16 21:01

Det är helt säkert så att NVV har förbjudit Samerna att använda paragraf 28.Dom har säkert erbjudits nån form av kompensation. Tro inte annat!

23. Björn #18

2012-11-16 21:00

Helt riktigt Björn det är ofattbart,folk dör i krig,hunger svält,barn som far illa i många länder.....och i Sverige tjafsar vi om några vargar och det är faktiskt ofattbart,vi har det faktiskt ganska bra här.
Och nu kan vi åxå konstatera att det är inte bara på landet folk är rädda att gå ut,i städerna går det riksdagsmän med järnrör i nävarna när dom är ute på nätterna och skyller på att dom skulle försvara sig mot tvåbenta varelser tydligen inte bara vargar som är farliga!!

22. Trist!

2012-11-16 20:37

Så dåligt av berörda parter!!!
Dåligt av berörd politiker!
Dåligt av berörd "utköpt" renägare som accepterar detta!!
Svenska folket måste vakna!!!

21. Man mår illa.

2012-11-16 19:58

Roten till det onda, den nya religionen ekosofin, verkar ha fjättrat vår regering. Man kan inte annat än tycka synd om våra makthavare som blivit så in i grunden lurade av idéer som strider mot allt sunt förnuft. Saknar man rötter med livet på landet, människans normala vistelseplats här på jorden, saknar man också kunskaper om hur allt hänger ihop. Vår nuvarande regering, i gott sällskap av övriga riksdagsledamöter, visar samtliga tecken på att inte förstå sammanhangen. De verkar samtliga sålda på WWF:s påståenden. Har de inte åtminstone sett sig omkring och tagit reda på om WWF lamslår utvecklingen likadant på alla ställen runt vår jord. Det bör de, för att vakna ur lamslåendet. Det är inte predatorerna som garanterar vårt välstånd.

20. Jestanes

2012-11-16 19:57

Har världen blivit tokig. Inavelslögnen blir ursäkt för att spridningen av varg norrut legaliseras. Antingen är miljöministern duperad eller också duperar hon, vad som är värre kan diskuteras. Varg ska finnas där man vill ha den. I Västerbotten vill vi inte ha den.

19. ???

2012-11-16 19:57

Va tusan...är det miljöpartiet som tagit över taktpinnen?? Ibland verkar det finnas en outömlig kista att ösa ur.
Stort fel redan i första meningen i beslutet..."...genetiskt viktig..."
Bye Bye Centern...

18. Ofattbart!

2012-11-16 19:56

Folk dör i krig i världen, hunger svält, barn som far illa i många länder, ja listan kan bli lång.. Och så har vi Sverige. Ett pajas land som går över lik för en varg. En art som är intet hotat över huvud taget. Allt detta är så galet så det finns helt enkelt inte ord för det. Det värsta i hela "svarta hålet" är att det är ett fåtal personer som livnär sig på cirkusen, ett fåtal som vurmar för. Sedan finns det en stor massa som inte har en aning om vad det handlar om. Sist men inte minst så sitter det många berörda som blir mer eller mindre våldtagen och avsågade sina livsverk. Dessa sist nämnda struntar man i totalt. Vargen är värst och dessutom MER värd än människan i Sverige. Fy F.. för Svensk politik!

17. Grattis alla samer !

2012-11-16 19:56

Nu har Lena Ek bestämt att ni hädanefter ska odla varg för export till oss sörlänningar. Inga större protester har hörts, varken från FN eller EUs beslutsfattare i frågan! Är sametinget så chockade att man drabbats av handlingsförlamning efter att vårat hederliga gamla "bondeförbund" kom med förslaget om vargodling i vinterbetesland.Nu är det på pränt och därmed betydligt svårare att häva! Det tackar och bockar vi för. Finns det någon som inbillar sig att det här blir en engångsföreteelse! Inget i brevet från vår miljöministern tyder på det. Inte med ett ord nämns vad som ska hända med detta avelspar efter deras första kull. Hur många välskapta valpkullar kan en vargtik få innan hon tas ur avel?
Åter igen grattis, nu är det kört för er som producenter av köttiga och välnärda renar. Renar som under vinterbetet får springa gatlopp för hungriga vargar lär knappast ge någon större avkastning och inte heller någon större reproduktion. En kort fråga: Nu när ni byter inriktning på eran affärsverksamhet, blir eran nettobehållning större än i tidigare nisch? I så fall kommer vinsten kallas samiska Judaspengar. Hårda ord kan tyckas, men många sörlänningar ställde vårat hopp till er renskötande samer i vargdebatten.

16. Skydda renar ?

2012-11-16 19:54

Jo jo skydda samerna och deras renar med extra bevakning. Undrar hur korkade myndigheterna tror att vi svenskar är.
Hur skulle det gå för svenska rovdjursstammen om samerna la ner rennäringen,fundera på hur mycket ren rovdjuren tar på ett år, ersättning för ren javisst, men allt kring arbete.

15. Budget?

2012-11-16 19:54

Har man inte rätt att få se en budget?
Eller ska vi kräva att få se en?
Vart kommer pengarna ifrån?
Vill se att vi jägare snart få bestämma vart våra pengar för de statliga ska gå. Vill jag betala till Jrf så kan dom i förväg säga vart och hur pengarna ska gå/fördelas och dom som vill att Sjf ska ha pengarna för att dom vill gynna något annat så får dom göra de. Politikerna verkar ju ha en speciell tryckpress för varg och ge länsstyrelserna och Nvv den budget som krävs. Tycker också att vi borde få veta om dom som håller på med jaktfrågor betalar statligt jaktkort. De måste väl den som går i drevkjedja men ej är jägare göra? Osäker där, kan ha ändrats eller jag miss minner mig.

14. Hund

2012-11-16 19:53

Om man tittar på bilden så liknar hon mer hund än varg, eller vad tycker ni?

13. man skäms för att vara svensk.

2012-11-16 19:53

jaha då är vi svenskar överkörda igen. fins bara ett ord för detta vansinne. dårskap. å ja hoppas att lapparna skiter i vad dom säg , tala om för berörda parter var skåpet ska stå. för ni ska veta nästa år så kommer nästa kalldusch var så säker.

12. Ännu ett beslut med katastrofala följder

2012-11-16 19:53

Det är bara att konstatera att Lena Ek nu har ramlat i den av SRF, SNF och WWF gillrade fällan.

I och med detta beslut har hon syltat in i sig riktigt präktigt i det uruselt genomtänkta, planerade och genomförda "Projektet Varg".

Även om det är henne underordnade tjänstemän, som är hjärnorna bakom dagens generande dåligt genomtänkta rovdjurpolitik, så är det alltid chefen som får ta på sig hela ansvaret, när verksamheten inte går som man ursprungligen önskade sig och när alla negativa ej förutsedda och katastrofala konsekvenser visar sig.

Hon kommer ensam att gå till historien, som den som var ansvarig för projektet. De, som egentligen var papporna till dagens misslyckade rovdjurspolitik, kommer att försvinna i glömskans hav.

Hon borde naturligtvis för länge sedan gjort sig av med de på NVV, som försatt henne i denna situation.

Har hon ingen självbevarelsedrift?

11. Sperma

2012-11-16 19:52

Skulle man inte kunna söva en varg i t.ex Ryssland för att ta ut sperma. Sedan söva en lämplig vargtik i Sverige, som är i "rätt" löptid för att inseminera henne? Då slipper man en massa krångel.

10. Lite mera om Kilsbergstiken (G82-10).

2012-11-16 19:51

På denna länk kan det finnas rätt intressanta bilder om just denna tik.

http://www.rovdjur.se/objfiles/1/VR12012sid67_-1559258054.pdf

9. Sådärja:(

2012-11-16 19:48

Är detta ett verk av ann dahlerus tro.Kräkte inte hon ur sig ngt om att försöka påverka regeringen att det är dags att se över Samernas rättigheter,då rennäringen står i vägen för ulvens utbredande i renbeteslandet? Ngn mer än jag som funderar på hur mycket av det statliga jaktkortet hamnar i hennes (SRF) trygga famn?

8. Hallå!

2012-11-16 19:48

Hon vandrade inte, hon blev utkörd. Hon hittade inte en partner, hon blev tilldelad en.

7. Kilsbergstiken (G82-10).

2012-11-16 19:48

Litet klipp ur pdf dokumentet nedan.

Figur 9. Karta över vargvargföryngring 2010/2011 samt sändarförsedda vargar som inte spårats på snö. De svarta strecken markerar ungefärlig färdväg. Observation 1 är den sändarförsedda Gällivare-individen. Observation 2 och 3 är den sändarförsedda Kilsbergstiken (G82-10). Observation 4 är föryngringen i Tandsjöreviret. Koordinaterna har korrigerats för att ej uppge lyeplatsens exakta position.

Flytt av varg
Under vintern 2011 gjordes de första försöken i Sverige att flytta invandrande varg från renskötselområdet ner till Mellansverige, enligt den fastslagna rovdjurspolitiken. En hona (G82-10) som befann sig i Tåssåsens sameby sövdes och flyttades 2011-03-21 till Örebro län (se fig. 10). Honan vandrade först in i Norge, men fortsatte sedan i riktning mot det område varifrån hon flyttades, för att stanna upp i Dalarna, nära gränsen till Härjedalen. Vid några tillfällen sedan vargen stannat upp i Dalarna har hon korsat länsgränsen (se fig. 9). Dock verkar länet inte utgöra en del av hennes primära hemområde. Denna varg har skickat positioner via de sändare som de försågs med under flyttningen. För mer information hänvisas till Länsstyrelsen Dalarnas inventeringsrapport.

Figur 10. Undersökning och provtagning på den finsk/ryska vargtiken G82-10 som sövdes och flyttades till Örebro län 2011-03-21. Foto: Johan Nyqvist/Länsstyrelsen
En varg flyttades också från Norrbotten till Dalarna i samma syfte. Den vandrade dock sedermera tillbaka och sköts därefter i skyddsjakt.

Resten kan ni läsa på följande länk.

http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2011/resultat-av-2010-2011-ars-rovdjursinventering-i-Jamtlands-lan.pdf

6. Skandinaviska vargstammen?

2012-11-16 19:47

Vilken gallimatias! Det finns ingen Skandinavisk vargstam. De "vargar" som tillfälligtvis befinner sig i Sverige är en liten avgränsad del av den stora ryska stammen.
Det finns inget som tyder på att vargarna "på naturlig väg sprider sig över landet". Det är genom artificiella åtgärder som detta skadedjur och otyg sprids genom valpflyttar, sövningar, helikoptrar, bilar och pengar för att köpa ut de drabbade djurägarna från den självklara rätten att skydda sina djur.
Detta är en cirkus som bara blir värre och värre och mer och mer vansinnig ju djupare politikerna syltar in sig i detta.
Låt folket ta hand om vargarna som folket vill. Det löser alla problem.
Att hänga kvar vid ekofascisternas kvasireligiösa skrifter om att vargen ska breda ut sig i hela Sverige igen är inget annat än rent och skärt vansinne!
Skärp er nu regeringen och börja ta strid mot ekofascisterna som hotar att ta tillbaka Sverige till stenåldern. Låt MP och V fortsätta representera bakåtsträvandet, hyckleriet och vansinnet!

5. Vargens utbredning

2012-11-16 19:35

Grattis alla samer. Nu blir ni totalt utblåsta. Det skall inte finnas varg i renbetesland, sen kommer en hybrid som skall vara genetiskt viktig in hos Er. En viktig hybrid! Våra äkta vargar dog ut på 70-talet, då fanns 1 st kvar. Den var på väg norrut. Sedan började en utsättning av varg, vad jag vet i Värmland - Dalsland_ Bohuslän. I Dalsland "finns" ingen varg. Ej heller i norra Bohuslän, fast det siktas varg titt som tättt. Jag förstår inte varför vi skall ha nåt som våra förfäder utrotat, då dom insåg att dom var bara till besvär.Vi levde ett ganska lugnt liv i Sverige innan detta experiment startade. Synd bara att gemene man inte har koll på konsekvenserna, då det inte kommer fram rätt information i media. Har lyssnat lite på lokalradion ang. Junselevargarna, och blir alldeles förtvivlad av reportrarnas okunskaper. Hoppas att någon insatt kan förmå media att vara sakligt kritisk mot detta vansinne. Ex Janne Josefsson eller Lennart Ekdal. Dom om någon kan vända skit.Är ej drabbad av vargen, men haft en på tomten. Jag lider med djurhållare som inte kan känna samma harmoni i vardagen som tidigare.

4. DNA

2012-11-16 19:33

Har det tagits dna på denna varg. Det krävs ett svar på detta.

3. Paragraf 28

2012-11-16 19:33

Jag hoppas verkligen samerna utnyttjar första bästa tillfälle att ta undan denna byracka.
Det är ren katastrof att vi ska tillåta bastardodling bland samernas renhjordar.
Eller söv den en gång till och sätt ut den på Öster Malma,Nära för alla kramare, att beskåda Sveriges dyraste HUND.

2. Arbetslösheten

2012-11-16 19:33

De här kan dom satsa pengar på, men arbetslösheten som är de största på mycket länge, blandannat hos ungdomar, nu vet vi hur centern tänker. dom är bra på att skapa jobb åt samerna i alla fall

1. vargvansinnet

2012-11-16 19:32

Skitsnack. Vi är lurade från grunden. Dolda agendan gäller. Man gör som man vill. Ändrar förutsättningar som det passar.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB