• Pinewood

Renägare anmäls för vargattack

AktuelltPublicerad: 2014-02-17 12:02

Idre nya sameby har blivit anmälda för att inte ha tillräcklig tillsyn över sina renar. Två anmälningar har kommit in till länsstyrelsen - en av dem för över ett år sedan och den andra nyligen, rapporterar Dalarnas Tidningar.

I det första fallet menar anmälaren att renägarna inte hindrat rovdjur från att ta närmare 1 000 kalvar, och att de därmed inte följer djurskyddslagen om daglig tillsyn. Det tyder på att man har för många djur, anser anmälaren.
I det andra fallet anmäls samebyn efter att en bild på en vargriven renko publicerats i tidningen.

”Svårt spåra skadade djur”
Enligt Jörgen Jonsson, ordförande i Idre nya sameby avlivades renkon i samband med renskiljningen. Annars är rovdjursskadade renar nära en omöjlighet att spåra upp.
– För oss är det här ett problem. Även om vi skulle vara i närheten måste vi hem och hämta vapen för att kunna avliva ett skadat djur. Vi måste ha tillstånd för att föra med oss vapen vid varje tillfälle och det är inte praktiskt genomförbart, förklarar Jörgen Jonsson för Dalarnas Tidningar.
I det fall där anmälaren menar att samebyn har för många djur för att klara av tillsynen förklarar Jörgen Jonsson att samebyn just nu har 400 renar för mycket men att det ska justeras under vintern.

”Djurskyddslagen ska följas”
Anna Sörlin, djurskyddshandläggare på länsstyrelsen i Dalarna, menar att renarna är tamboskap och att lagen om tillsyn ska följas.
– Om samebyarna inte kan hantera skötseln och tillsynen kan det bli aktuellt att den får läggas upp på annat sätt, säger hon till Dalarnas Tidningar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

29. Häng på

2014-02-24 07:52

Hjälp landsbygdspartiet över 4 % och passa er för SD. De svänger hit och dit och viker troligtvis ner sig i denna fråga.

28. Ursäkta!

2014-02-20 14:54

#26 Du kan naturligtvis inte veta att jag är Same och bor mitt i en Sameby.

27. Vem förtrycker vem! #26

2014-02-20 14:54

Läs. http://www.natverketnorden.se/fakta/fakta_sameby.htm

26. #25, man skall aldrig tro politiker och blindstyren!

2014-02-20 11:11

Europa har och har haft många banditregimer som systematiskt utrotat små folkgrupper. Utrotningen fortsätter i vår tid även i länder som älskar kalla sig demokratiska. Skillnaden är att det nu kanske inte kan kallas folkmord, utan är en medveten och önskad bieffekt av den ekonomiska och sociala omdaning som storsamhället påtvingar sina minoriteter. Se länken för några av Europas förtryckta folk, http://www.eurominority.eu/version/swe/minority-detail.asp?id_minorities=239. Låt mig nämna några: Samer, sorber, voter, liver. Sorberna bebor bland annat tyska Lausitz-området, där som av en händelse tyska statens vargavel är som mest framgångsrik. Samerna har historiskt bebott ett mycket större område än vad de gör idag, och det finns ett antal samiska språk och har funnits ännu fler. ”Blind-Styre f.d.” gör sig till tals för att utrota folkgrupper genom gamla beprövade metoder; man påtvingar minoriteter regler som gör att de inte kan leva av sina traditionella näringar. Sedan ger man dem bidrag och förstör därigenom deras kultur. Det är vad som nu pågår i Sverige, det är en oerhörd skam för Sverige som nation. Det är allmänt bekant att det från eu/svensk sida är önskvärt att utrota renskötseln i hela Norden, då blir det fritt fram för den efterlängtade ”vargkorridoren” till Ryssland, och det blir fritt fram för rewilding-folket att etablera migrerande flockar av vildren som vargmat i hela norra Sverige. Detta är en oerhörd och pågående skam och troligen ett folkrättsbrott. Att renskötare förvägras medföra vapen i sitt dagliga arbete för att skydda sina renhjordar mot av staten utsläppta och skyddade vargar och andra likaså statligt skyddade rovdjur är så förnuftsvidrigt att endast en banditregim kan ha infört reglerna. Det är helt obegripligt att detta kan få fortgå, och det under en regering som skrivit under på att skydda sina minoriteter. Men dessa underskrifter är tydligen endast en läpparnas bekännelse. I verkligheten är det ett krig om land och resurser som pågår, och i krig gäller inga avtal.

25. Vad ska man tro!

2014-02-20 08:00

"Renskötsel" är till största delen en hobbyverksamhet bedriven av en liten klick priviligierade samer. Läs http://www.labba.se/saami_info/_parasit2.html

24. de här är de bästa!!!!

2014-02-19 08:53

den här anmälan är nog de bästa jag hört på länge!!! nu måste något göras åt problemet med rovdjuren som härjar i renhjordarna! det är ju sant att renarna lider vid rovdjursattacker därför måste dom förhindras och hur förhindrar man dom?? jo ser till att de inte får finnas rovdjur nära renarna. alla renskötare måste beväpnas under arbetstid samt utplacera snaror och saxar nattetid. om rovdjur är nära renhjorden måste rovdjurens ägare =staten betala för nattvakter samt vid behov ha tillgång till helikopter med nightvison.

23. Nästa steg...

2014-02-18 15:49

blir väl att någon anmäler markägaren när det sker en viltolycka. Det måste väl vara markägarens skyldighet att se till så att viltet håller sig i skogen. Eller?

22. Inte första gången ?

2014-02-18 14:09

Renskötseln i länet har det inte lätt. Det borde naturligtvis finnas handläggare på Lst som besitter någon form av kunskap beträffande renskötsel och verklighet.
Fäbodnäringen i Dalarna har också under många år fått "stångas" med Lst i Dalarna då det gällt rovdjursfrågorna. Finns exempel på djurhållare som helt enkelt fått ge upp!
Sedan görs reklam för besökare - turistnäringen att besöka levande fäbodvallar? Här måste med det snaraste till en oberoende genomlysning ske av vad som händer i Dalarna med förvaltningen av rovdjuren!

21. Vargattack

2014-02-18 13:07

Om Idre sameby har renskötsel i området är det ju renbetesland och det ju finns regeringsbeslut om att det inte skall finnas varg i renbetesland är det nuvarande regeringens skyldighet att se till att det verkställs att alla vargar i området som kan beröras blir avlivade och med tanke på de sträckor en varg färdas bör det åtminstone omfatta hela Dalarnas län. Sverige skall inte vara någon rovdjursfarm.

20. Fakta!

2014-02-18 09:40

Kvener (lappar=ursprungsbefolkning)
Samer (Suomi=finnar på samiska)
Renskötare (Samer och resten)
När vildrenen fanns i Sverige, skötte Kvenerna sina tamrenar på gårdarna, mjölkade slaktade. När så Samerna kom försvann vildrenen. För den som vill finns mycket att läsa på http://norah4history.wordpress.com/skandinavisk-historia/de-verkliga-kvenerna/ samt http://www.suonttavaara.se/ Har inget emot Samer men tycker att rätt ska vara rätt. Varje gång någon skriver att Samerna är ursprungsbefolkning är det som att sticka Kvenerna i ryggen och vrida om. Tänk om!

19. #6 Landsbygdspartiet ...

2014-02-18 09:38

... vill inte ha frilevande varg i Sverige. Detta är endast en av många viktiga landsbygdsfrågor som vi driver. www.landsbygdspartiet.se

18. När vargarna blir många och flockarna blir stora ...

2014-02-18 09:38

... då kan det bli som i Uchugei med 30 vargar/flock. Men det är i Ryssland, och i republiken Sakha ser man något annorlunda på vargar och renar. Under 2013 avlivades 720 vargar. Det var långt under målet om att döda 3000 vargar. Inför årets jakt har därför skottpremier höjts och kontroversiella jaktmetoder kan komma till heders. Var så säker på att vi är på väg in i samma situation, då kommer vi inte att kunna dra varje vargavlivning i domstol. Sverige gör sig till åtlöje - riksdag och regering måste ta tömmarna och se till att rovdjurscirkusen upphör och att sunt förnuft åter får råda. Detta om politikerna överhuvudtaget vill ha någon auktoritet kvar. Politikernas anseende eroderar fort nu, det följer samma kurva nedåt som vargstammens ökning följer uppåt. http://siberiantimes.com/ecology/casestudy/features/wolves-preying-on-reindeer-herds-threaten-seasonal-joy-in-remote-siberian-villages/

17. tamboskap

2014-02-18 09:38

om länsstyrelsen anser renar som tamboskap bord paragraf 28 kunna användas

16. suck.

2014-02-18 09:37

Djurskyddshandläggaren bör nog även beakta andra paragrafer i djurskyddslagen. Inte stirra sig blind på en paragraf i lagen. Gör djurskyddshandläggaren det då begår hon ett alvarligt fel. Djur ska också i enlighet med djurskyddslagen erbjudas ett för djurslaget, så naturliga förhållanden som möjligt. Renars naturliga beteendebehov är att få leva i väldigt stora flockar och vandra över vidderna. De ska ha tillgång till Renlav. Renlaven minskar på grund av människornas livsstil i städerna bl.a. Vem förstör Renarnas mat? kan djurskyddshandläggaren vara så vänlig och hitta den skyldige. Även skogsbruket har bidragit till biotopförändringarna. Folk handlar på IKEA och sedan skuldbelägger dom en så miljövänlig näring som Ren näringen. Dom borde skämmas. Svenskarna köper kött som är billigt och skiter fullständigt i vad djuren har fått genomlida från födseln till slakten. Svenskarna stiftar djurskyddslagar som dom inte lever upp till, med andra ord. Prispressat kött från plågade djur från Danmark, bara det är billigt!

15. Rättsrötan på LST Dalarna

2014-02-18 09:36

Det här luktar Nordulv. Hur kan detta få fortsätta att Lst-personal får bete sig precis hur som helst. Det får vara nog nu.

14. LST dalarna och vargivrarna...

2014-02-17 17:38

...är samma skrot och korn, dom anammar urfolk i andra världsdelar men när det kommer till Sveriges egen urbefolkning försöker dom hela tiden slå dem sönder och samman.
Detta är en stor skam och borde beivras av styrande politiker och inte låta detta övergrep som just nu sker av några fanatiska tjänsteman och helt rabiata vargvärnare få fortlöpa detta är ju dårskapens Sverige som florerar inte bara inom detta område finns så mycket mera att peka på.

13. Följmed ut

2014-02-17 17:38

Ja, hon vet hon hur de är å va lappdräng!!
de är svårt å spika utan hammare eller köra bil utan bil? hur tänker dom?
följ me ut å se hur det fungerar på riktigt innan ni kommer med era expertutlåtande, ni vet ju inte nåt om va det handlar om ute på den här arbetsplatsen!

12. Daglig tillsyn

2014-02-17 15:51

Den som skickar anmälan är med säkerhet en rovdjursfanatiker. daglig tillsyn har alla på sina djur. Men vad har det för betydelse när jag tittat till mina djur på betet. återkommer jag inte förrän nästa dag. det var så det gick till när mina får blev tagna. Eler är det meningen att vi skall backa tillbaka tiden och införa vallpojkar och vallflickor. Är det inte 2014 nu ? För skall vi backa tiden då kan alla spårare och rovdjursvänner i fortsättningen använda cykel.

11. Haha

2014-02-17 15:50

Detta är det det som kallas dubbelmoral. i så fall måste ju lst besstäma sig å tillåta renskötare att ha vapen på skoter i förebyggande syfte. för som det är nu så tycker lst att det är antingen att vända hem å hämta vapen eller köra över renen? men det ids inte lst berätta.
Nä, en anonym anmälan som borde kastas i soptunnan

10. Anmäl myndigheterna istället!

2014-02-17 15:49

Anmäl istället myndigheterna för att inte ha daglig tillsyn på varg istället för att bedriva verbal hetsjakt på samer och andra brukare som förödarsidan gör!

9. Det lst Dalarna säger är...

2014-02-17 15:49

...att samerna inte skall få ersättning för rovdjursrivna renar och i förlängningen får dom då inte ersättning för renar skadade på väg och järnväg. Tycker nog att lst. Dalarna gör sig skyldig till ren diskriminering när man på detta sätt tar av samernas deras rättigheter.

8. Provokation på jävelskap

2014-02-17 15:48

Dessa anmälningar är inte något annat än provokationer på jävelskap.
Anmälarna är givetvis ute efter att skapa och underblåsa konflikter och inget annat.

7. Rasister

2014-02-17 15:47

Skäms över våra byråkraters enfald om man ifrågasätter en invandrare är man rasist. Men våra egna urinvånare som var på plats långt innan vi flyttade in i deras land och kultur kan vi hantera precis lika som Amerikas indianer, ta hand om era renar och skjut bort rovdjuren som skadar dom, det är djurskydd

6. Vargvännerna...

2014-02-17 15:47

...skyr inga som helst medel. Hoppas att det någon gång dyker upp politiker i vårt land som har ryggrad att ta tag i rovdjursterrorismen och den rasism som följer mot samerna.

5. Man undrar ju...

2014-02-17 15:47

...i sitt stilla sinne vad det är för sorts människor som sysslar med att anmäla sådana här saker? Anmälarna kan ju inte ha den minsta aning om vad renskötsel vill säga. Tror man verkligen att tillsyn över en renhjord är lika enkelt som att hålla koll på sina två innekatter hemma i lägenheten i Vallentuna? Har man ö.h.t. inte tillägnat sig någon form av utbildning under sin skolgång eller ens besitter den minsta lilla gnutta sunt förnuft?

4. Daglig tillsyn

2014-02-17 14:34

Daglig tillsyn av tamdjur har inte till primärt syfte att skydda mot rovdjursangrepp. Daglig tillsyn kan inte heller skydda mot rovdjursangrepp. Det enda som kan skydda mot rovdjursangrepp är att eliminera rovdjuren. Svårare är det inte.

3. I västernorrland...

2014-02-17 14:34

...finns det ett generellt tillstånd från länsstyrelsen att inte bara en same utan alla får har gevär med sig på snöskoter på skogsbilvägar som man normalt sett kan köra med bil på sommaren, men man får inte svänga av vägen ut i terrängen då blir det olagligt men ofta räcker ju det eftersom mycket ren uppehåller sig på oplogade skogsbilvägar.

2. Skyddsjakt på enskilds initiativ

2014-02-17 14:33

Nu är det dags att införa skyddsjakt på enskilds initiativ även för de stora rovdjuren. Bevarandearbetet har lyckats över förväntan. Man kan t o m tala om en framgångssaga om man har den läggningen. Skyddsjakt på samma vis som för räv och grävling m fl små rovdjur är betydelselös ur bevarandeperspektiv. Förutom att eliminera problemskapande stora rovdjur får man sannolikt även bort generellt närgångna djur.
Självklart ska renvaktande samer få medföra vapen på motorfordon när de vaktar renar. De bör även få avliva stora rovdjur från fordonet. De stora rovdjuren har inte i renbetesland att göra enligt riksdagsbeslut. Notera att skyddsjakt är tillåten enligt EU direktiven.

1. Inget förvånar längre

2014-02-17 12:37

Samerna skall naturligtvis ha rätt att medföra vapen på sina fordon hela tiden.
Samt rätt att avliva stora rovdjur som befinner sig i renskötselområdet.
Det är den absolut bästa lösningen på problemet och desutom väldigt billig.
Vargstammen är nu å stor i landet att det skulle inte ens märkas på tillväxten.
Så varför inte?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB