• Allmogejakt

Riksdagsmän föreslår fri jakt på varg

AktuelltPublicerad: 2009-01-04 23:45

Lars Elindersson och Sten Bergheden, båda moderata riksdagsledamöter från Falköping och Mariestad, vill på försök införa fri jakt på varg, lo och björn.
Syftet är att lära vargen att inte komma nära människor och tamdjur.

Lars Elindersson nämner Baltikum, framför allt Lettland, som exempel där den fria jakten året runt på varg uppges fungeras bra.
– Där finns det stor erfarenhet av hur rovdjur anpassar sig efter hur jakten bedrivs, säger han till Sveriges Radio.
Han tillägger emellertid att det måste ske någon form av kontroll och uppföljning om fri jakt införs i Sverige. 

Syftet är inte att utrota vargen, utan att få vargen mer skygg, påpekar Elindersson.
Motionärerna har inte angett var den fria jakten ska bedrivas. Till Sveriges Radio säger Lars Elindersson:
– Vi har inte pekat ut något område, men naturligtvis tänker vi oss framför allt de områden där rovdjuren är ett problem i dag, till exempel Värmland, Dalarna och Dalsland.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

66. Anonym ???

2009-01-16 09:47

Om du uttrycker dig så någon kan begripa vad du menar så kanske det blir lättare att föra en diskussion.

65. Hoppas inte fotografen tar betalt.

2009-01-15 22:13

Om han nu tänker publicera något med text.

64. Fotografen tror

2009-01-15 09:10

Än en gång. Dessa varelser är otroligt roliga att betrakta.

63. Nu blev jag lite glad

2009-01-14 14:33

Gratulerar Calle, äntligen verkar polletten ha ramlat ner, en bit i alla fall och du förstår åtmistonde en del av det naturliga urvalet.
Jag vet inte så mycket om hur jakten bedrivs i Amerika, men jag har fått för mig att man ibland, t.ex i Alaska, på vissa ställen bedriver ren trofejakt och lämnar köttet i skogen, men jag är osäker på det där.
Antagligen är det som du säger att här hemma kommer mängden älgkött för oss att minska en del, hur mycket är nog svårt att säga dock, för vad man vet så ökar älgens reproduktion med fler stora tjurar, framförallt blir kalvarnas chans att överleva vintern bättre om korna blir befruktade tidigt.
Kor som blir av med sina kalv verkar också ha större benägenhet att få dubbelkalv året efter. Men i alla fall en period med minskad avskjutning lär väl ligga framför oss, sedan får vi ju se vad som händer. Kan vi komma till rätta med vargens inavelsproblem så behöver det antagligen inte vara så många vargar för att det skall vara en livskraftig stam och så kommer förhoppninsvis älgarna att lära sig hur man bättre försvarar sig också.
Många oskerhetsfaktorer är det, men det är det ju vilken väg man än väljer och vargen är här för att stanna, så bäst är väl att alla så konstruktivt som möjligt hjälps åt med förvaltningen.

62. Älgen är en resurs...

2009-01-13 16:30

...främst för oss människor. Före vargens ankomst hamnade 95% av alla älgar på slaktbordet för konsumtion av människor. Motvarande siffra i Nordamerika är under 5 %. Vargens "nytta" på vår älgstam borde endast räknas hur den påverkar vårt utbyte. Jag misstänker att vargen trots sitt sparande av stora tjurar gör att vi får mindre av vårt bästa kött.

61. Älgen är en resurs

2009-01-13 15:53

Främst för oss människor. Före vargens ankomst hamnade 95% av alla älgar på slaktbordet för konsumtion av människor. Motvarande siffra i Nordamerika är under 5 %. Vargens "nytta" på vår älgstam borde endast räknas hur den påverkar vårt utbyte. Jag misstänker att vargen trots sitt sparande av stora tjurar gör att vi får mindre av vårt bästa kött.

60. Anders Åberg

2009-01-12 12:55

Älgstammen har minskat, är det som du säger att vargen gör älgen som art gott? Var får du allt ifrån? Sedan så påstår du att vargen inte plågar ihjäl sitt byte, oavsett det är vilt eller tamdjur! Kan inte ens tänka mig att du har kunnat undgå de bilder och inslag efter ett varg angrepp såväl mot vilt som mot våra tamdjur? Sanningen är ju mitt frammför dig och du som fotograf borde se och känna något av sympati för vad som utspelar sig. Att sedan du med andra drar in den mänskliga faktorn, som vissa sjukdommar hos oss människor! Har för oss inte i denna debbat en gnutta av intresse, för mängden av insändare ej heller för massmedia! Ska denna varg debbat urarta sig till en ordväxling och missfirmelser som inte hör hemma i frågan? Skulle glädja mig och många andra om det i fortsättningen enbart kan hålla sig i en nivå som är underställd vad som gäller vargfrågan. För vi är väl vuxna människor, och inte några barn som kivas i en sandlåda?

59. Du är verkligen hatisk på jägarkåren Anders

2009-01-12 12:54

Jag ger upp argumentationen med dig, det är nämligen som att diskutera med en starkt religiös.
Du anammar Darwins teser inkonsekvent, inte på människan med det är ok att att styra det dithän att det får utslag i det vilda så älgar får lida. Tillhör inte människan systemet? Och vad gäller aids så var det bara ett exempel, det finns många flera t.ex. digerdöden, ebola, männsikans breda bandmask (som är utrotningshotad) och fågelinfluensa. Nya sjukdomar kommer att drabba oss och att ha överlevt digerdöden eller ebola saknar betydelse för nya hot.
Tolkar du Darwin som om att detta är något som stärker människan så är det du som sprider nonsens.
Sanningen är väl den att andra arter verkar bara för sin egen "saks skull" (överlevnad) helt utan ansvar för övriga. Nya arter uppstår slumpvis, också helt utan förutbestämd uppgift, men som för andra arter kan ha en avgörande negativ effekt.
Darwin ger oss människor inga svar på frågan hur vi skall handla, det bestämmer vi självklart själva enligt vid var tid gällande önskemål och möjligheter för människans bästa.
Det är det vi efterlyser vi som är kritiska till nuvarande lek med de stora rovdjuren som vi vet vi kan vara utan. ALLT var bättre tidigare under den period de ej fanns i landet.

58. Kenneth och Böle

2009-01-12 01:14

Varg gör älgen som art gott, utan minsta tvekan, faktum är att AIDS också gör människan som art starkare, om den får härja fritt så kommer bara dom som är motståndkraftiga mot sjukdomen att överleva och fortplanta sig och där kom vi till ett av Darwinismens stora problem, att tillämpar vi den på oss själva så leder det till rena fascismen. Alltså väljer vi bort den för egen del och försöker hantera dom problem det medför på annat sätt. Sedan påstår du att gynna vargen inte skulle vara djurvänligt, för att den är så elak mot älgarna. Detta Kenneth är rent nonsens och skulle leda till att vi fick avliva alla rovdjur av ren "vänlighet" och få ett totalt ekologiskt haveri på köpet.
Böle, ditt inlägg är intressantare, för Ölands älgar är i ett mycket utsatt läge, nästan utrotade av jakt, med ganska stor inavel och låg reproduktion. Nu har man med ett långt jaktuppehåll fått upp antalet älgar och framför allt antalet stora tjurar och kanske håller läget på att förbättras. Men här, på den begränsade ytan, skulle nog en större vargflock vara ödestiger, mycket på grund av att älgarna inte är vana vid varg och inte vet hur man försvarar sina kalvar och på den fortfarande mycket dåliga reproduktionen. Men kanske skulle det med fungera med bara ett par vargar.

57. Anders

2009-01-11 20:27

Om vi leker med tanken lite grann.
Kalmar sund fryser till och isen bär en flock Vargar som vandrar över.
Hur lång tid tror du Anders Åberg det skulle ta innan du endast har Vargar att fotografera där på Öland ?
Jag tror ju inte att ens projekt Varg tänker plantera in dom där men man vet ju aldrig.

56. Tillräckliga argument.

2009-01-11 20:26

20-taggare som Anders efterlyser har väl samma gener som när de var kalv?
Bland oss människor, som delar gener med alla andra arter, lyder rådet: skaffa barn i låg ålder. Visst vill vi se fler stortjurar men det löses på andra sätt, genom avskjutningsföreskrifter och ett lägre jakttryck.
De stora rovdjuren betyder ett viltfattigare tillstånd, inom och utanför Nationalparker.
Att påstå att varg skulle "göra älgen gott" är lika dumt som att påstå att aids stärker människan.
Tveklöst är vargens jaktmetoder sadistiska för att använda ett mänskligt uttryck. Att gynna varg på bekostnad av älgars lidande är inte djurvänligt.

55. Kenneth

2009-01-11 16:19

Får börja med att be om ursäkt för att det stod anonym på mitt förra inlägg, blev fel där.
Jämförelsen med nationlparkerna i Alaska är mycket intressant för den talar om hur det ser ut utan jakt.
Där ser man hur viktigt det genetiska trycket är i naturen, frånsett rovdjuren, så får inte en älgtjur chans att föra sina gener vidare föränn han är i sina bästa år, det är först då han kan klara en fight med en annan tjur i sina bästa år. Här räcker det med att en tjur har blivit ett par år äldre än dom andra och då är det inte lägnre dom bästa generna som vinner, under lång tid tror jag detta är ödestigert, därför behövs 20 taggarna. Vi borde helt enkelt fridlysa alla tjurar över ett visst antal taggar, lite olika i norr och söder då.
Sedan den humana aspekten på hur olika djur dödar varandra anser jag helt ovidkommande och känns som ett argument konstruerat i brist på riktiga argument.

54. Du Anonym 090110-19-06

2009-01-11 11:23

Well, du har rätt till en del men (du förbiser den moderna syntesen) det du skriver om troféjägare är fel, de bestämmer inte alls nuvarande tillstånd. Du refererar till Alaska men varför inte utvidga det till hela Nordamerika? Då kan vi se vad stora stammar av de stora rovdjuren innebär. Svaret blir att vi förlorar den mest humana avlivningen av de stora bytesdjuren (älg) som ståndhundsjakten innebär, och inte nog med det, uttaget av det ekologiskt mest perfekta köttet (vilt), minskar till bråkdelar (promille) av var det var före rovdjuren. Jägare jagar inte för 20-taggare utan för kött, och vi som varit med ett tag vet att yngre djur är bättre än 20- taggare. Det går ej heller att vetenskapligt bevisa att 20-taggare behövs för artens välmåga, däremot vet vi att med större älgstam får vi flera mångtaggare för de som nu värdesätter detta. Tillståndet i den svenska älgstammen avgör svenska skogsbolag med stort gehör från våra respektive länsstyrelser, skyll inte på jägarna. De stora rovdjuren innebär att allt viltkött kommer att tas från människan och ges till glupska rovdjur och det gagnar vare sig humaniteten eller mänskligheten. Resonerar du som du gör anonym blir du frågan skyldig: Vem (och hur) skall greja födan (eller pengarna)?

53. Kenneth Erikson igen

2009-01-10 22:52

Survival of the fittest, var Darwins tes, den starkaste och bäst anpassade överlever, det som tar livet av dom andra är dålig mattillgång, hårt klimat, sjukdomar, parasiter och till mycket stor del predatorer. Så ser naturen ut och självklart ingår vargen och alla andra stora rovdjur i processen.
Detta är grundskolekunskap Kenneth.
Facit har vi, skriver du och kanske kan vi kalla vår sönderskjutna älgstam för en sorts facit. Hade varg och björn stått för hela beskattningen av älg hade stammen sett ut som i dom stora nationalparkerna i Alaska, dvs gott om tjurar i sin bästa ålder, här betyder det 20-taggare och en hög föryngring, där bara en mindre del överlever rovdjuren. Vår nuvarande svenska älgstam är ett tydligt bevis för hur illa det kan gå när människan bl.a i form av skogsbolag och trofejägare står för urvalet.

52. En del har svårt att fatta?

2009-01-10 18:01

Jag påstår helt frankt att du Anders är fel ute. Vargen gör ingen annan art något gott alls (och då menar jag sådant av vikt för artens överlevnad). Om du är av annan uppfattning ber jag dig framlägga exempel på detta. Vi har ju för fanken facit, dvs. fakta. Fakta om vad avsaknaden av de stora rovdjuren innebär, hela svenska folket vet det, men inte du.
De stora rovdjurens betydelse för deras respektive bytesdjur sköter människan bättre än rovdjuren. Återigen, vi har facit. Vi kan bestämma vilka (och hur många) vi skall ta bort, det gör inte rovdjuren, de går på slumpen varje dag i veckan, utan långsiktig planering.
Jag skrev kort och sammanfattat för jag trodde du hade kapacitet att förstå, men tyvärr, du envisas att hålla fast vid en i grunden, gentemot Darwins teser, ohållbar inställning. Vem håller vargen frisk?
Att kalla skadade älgar för friska och vid god vigör får stå för dig. Motsatsen gäller, där vargarna verkligen betyder djurplågeri, de förmår inte döda älgarna snabbt och effektivt utan de plågar älgarna till döds. Och det kallar du för friska och vid god vigör. Vem försöker du lura?

51. Kenneth Erikson

2009-01-10 16:00

Inga djur finns för något bestämt syfte, dom bara finns, men dom spelar en roll i ekosystemet och rovdjurens påverkan innebär att bytesdjuren hålls friska och i god vigör. Så om du har någon åsikt att framföra så behöver du nog skriva mer, för det där sa just ingenting.

50. Grova feltolkningar av Anders Åberg.

2009-01-10 14:37

Du tycks ha missuppfattat en hel del Anders. Vargen finns inte på jorden för att hålla rådjurs- och älgstammarna friska och i god vigör.
Jag tror inte jag behöver skriva mer!

49. Fredde

2009-01-10 14:36

Det har hänt på ett otal platser och även i sverige tidigare
vargen kommer helt enkelt själv att se till att den i
stort sett kommer att tas bort helt till slut.Även SJF kommer senare att, precis som vanligt, vända kappan efter vinden när allmänheten vill ha bort den till varje pris och det blir politiskt korrekt att gå mot varg.
Varför tror jag nu detta?
Ingenstan, någonsin har varg och människa kunnat gå hand i hand eller bo grannar,oftast slutar det med att vargen får stryka på foten.Så kommer det att sluta även denna gång.Tråkigt nog kommer det troligen inte att hända inom kort,men det kommer var så säkra.
Vad gäller EU m.m så är det inte svårare än att
frånskriva sig ansvaret för vargen som många länder redan gjort.

48. Ang vargen

2009-01-10 14:35

Man måste ju fråga sig varför kommer rovdjuren närmare städer med mera, och iaf vad jag tror så har det med att göra att revirerna krymper pga att det blir för många rovdjur + att dom söker ett enklare sett att skaffa föda.
För många gånger så brukar iaf lodjuret följa efter rådjuren in i städerna och det brukar försvinna både en eller flera tamkatter då när de är på besök och frågan är ju om man vill ha det så? När det gäller Björn så har det ju visat sig att för många björnar på ett ställe leder till att ungbjörnarna får söka nya marker och man får flera soptunnor rensade + att man inte vill att barnen ska vara själva i sin sandlåda.
Samma gäller ju vargen, de kan ju inte ha flera ledare utan dom måste ju oxå röra sig pga att de jagas ut ur reviret av andra hannar osv.... medan vi mäniskor tar upp en stor del nu utav sveriges marker i jämförelse med på 1500-talet så blir det ju konflikter så därför tycker jag att man ska få bedriva jakt efter Rovdjuren ...

47. R. P. Gontjaja

2009-01-10 14:33

Jag tror personligen inte en helomvändning av SJF räcker för att ta bort alla vargar. Jakten är ett särintresse som får anpassa sig till den nya situationen. Titta på den senaste debatten i riksdagen. Jakten nämns inte ens som ett problem med varg i markerna. Det är uteslutande får och renskötsel som man pratar om.
Det är därför jag inte denna tråd frågar efter det hopp/möjlighet som tydligen Tyskjaktterrier ser för ett vargfritt Sverige. Jag ser absolut inte någon av dessa signaler.

46. Calle viltvårdare?

2009-01-09 17:08

Vad är det för urval du pratar om? Den fågan ställer Calle Seleborg, som utger sig för att vara viltvårdare.
Detta är oändligt pinsamt.
Det naturliga urvalet, grunden för hela evolutionen, trycket på djurstammarna att dom svaga sållas bort och dom starkaste och bäst anpassade överlever, det som b.la dom stora rovdjuren står för, det som Darwin upplyste en hel värld om och som barnen får lära sig i skolan, accepteras idag av nästan alla människor, utom vissa extrema religiösa grupper, som helst vill leva och tro som vi gjorde för 2000 år sedan och så tydligen vissa jägare, alltså inte alla jägare, som antagligen förtränger denna grundläggande kunskap för att utan problem kunna skjuta alla trofédjur dom ser och kunna utrota alla konkurrenter om köttet.

45. Fredde 09:02

2009-01-09 15:41

Nej, det är det som är problemet. Så länge Svenska Jägareförbundet inte för jägarnas talan i rovdjursfrågan kan vi heller inte ägna oss åt jakt. Denna paradox kan endast Svenska Jägareförbundets medlemmar råda bot för och det är kanske det som håller på att hända när vi ser att Svenska Jägareförbundets medlemssiffror minskar till förmån för Jägarnas Riksförbund som i stället uppvisar positiva siffror beträffande antalet medlemmar. Synd bara att det skall ta en sån tid innan uppvaknandet blir ett faktum!

44. Dela med dig Anders

2009-01-09 13:29

Jag har förgäves letat efter någon påverkan på vår natur när vargen försvann. Det enda som troligen hände var att fäbodbruket blommade upp när man inte längre behövde vara rädd för djuren på skogsbetet. Och skogsbetets positiva inverkan finns det åtskilliga avhandlingar om.
Vad är det för urval du pratar om? Vargen koncentrerar sig på kalvarna. Stora tjurar ligger faktiskt också illa till eftersom hornen är i vägen annat än på öppen mark. Vargen är ingen viltvårdare hur mycket man än vill det. Vad gäller rådjuret så får du aldrig tillbaka en population i ett vargrevir. Vargen tar det lättaste bytet först, dvs rådjur före älg.
Hur stor del av förvaltningen av våra viltstammar görs av tätortsbefolkning? Nej, det är markägare och jägare som står för 99% av den. Vilka ska få del av utbytet? Gruppen som gör 1 % av jobbet eller den som gör 99 %.
Hur många timmar lägger du själv ned på viltvård per år?
Och jag räknar inte åtling som viltvård.

43. R. P. Gontjaja

2009-01-09 09:05

Men några sådan indikationer finns väl inte att SJF ska ändra så radikalt åsikt om varg.

42. När ska vargen väck?

2009-01-08 22:22

Att sprida ut våldsverkare trollar inte bort gärningen. Hur många offer ska befolkningen behöva acceptera innan plågorna försvinner.

41. Fredde 15:48

2009-01-08 20:06

Det bästa, enklaste och förmodligen det enda sättet att få bort vargen från Svenskt teritorium är att Svenska Jägareförbundet rättar till sina misstag från 70 och 80 talet och tar jägarnas och landsbygdsbefolkningens parti i vargfrågan. Om inte Svenska Jägareförbundet välvilligt ställt sig bakom Projekt Varg skulle vi inte vara tvingade till att ha varg i Sverige i dag.

40. Tyskterrier

2009-01-08 16:23

På vilket sätt ser du en möjlighet/hopp för att ta bort vargen helt från Sverige? Visst, jakt ska prövas men i samma andetag pratar man om flyttning av varg. Så förklara för mig vilka hopp du ser att Sverige ska kunna ta bort alla vargar?

39. Tyskterrier...

2009-01-08 16:23

... är min favorit bland jakthundraser!
Jag håller i princip med dig, men jag tror att det är kört om ingen allvarlig olycka inträffar, t ex angrepp på ett barn. Angrepp på vuxen man räknas inte.

38. Anders Åberg

2009-01-08 16:23

Jag råkade glömma att uppge mitt alias i artikel av anonym 2009-01-08 12:26. Med svar till dig.

Ber om ursäkt om någon annan känner sig träffad och givitsvis dig Anders.

Med bästa hälsningar Knasen 41.

37. Vill vi ha varg?

2009-01-08 16:23

Vilka är vi? De som tycker att vargen är ett mysigt djur? Som anger att vargen finns högst upp i näringskjedjan? Att vargen var här före oss människor? De som finner en sån stor attraktion att fota djuren? Rovdjursföreningen med sina ca 2 500 medlemmar? Som matas med bidragspengar från oss alla. Om nu alla som man säger är sådana anhängare av rovdjur varför blir då inte denna förening större? Eller ska det vara så att vi som berörs av rovdjuren? Vi som förlorar intäkter av jakt? Som har det som en del i sin verksamhet? Vi som vistas och är ute i naturen, vi som berörs av det?
Svaret är självklart vi som drabbas och berörs av rovdjuren ska besluta om detta.

36. Bjärven

2009-01-08 16:22

Bjärven sätter lampan på ett av dom större problemen just nu med vargen, att nästan alla vargarna finns i ett begränsat område i mellansverige. En del i förvaltningen av vargstammen borde vara att fördela trycket jämnare över landet, kanske att skjuta bort något eller några revir i mellansverige där problemen är stora och tillåta spridning norrut och söderut. Detta skulle ju kunna vara en del av innehållet i en kommande licensjakt. Renbeteslandet måste nog undantas dock.
Sedan Tyskterrier vill inte jag ha varg för att kunna plåta den, den chansen är så försvinnande liten, utan jag tycker att vargen hör hemma i Svensk natur. Hela vårt ekosystem är uppbyggt med vargen som en viktig faktor. När vi nästan utrotade den rubbade vi balansen på många olika plan och nu är det dags att delvis försöka rätta till det. Vargens predation av älg sker på ett naturligt sätt med urval av dom svagaste individerna, något som jägakåren inte har lärt sig än och Vargen stärker således Älgstammen i längden, medans jakten försvagar den.
Vargen håller också efter räv och andra rovdjur som den uppfattar som konkurrenter och då kanske rovdjurstrycket på småviltet faktiskt minskar. Det djur som ligger riktigt dåligt till här är Rådjuret i dom delar av landet som brukar ha mycket snö.
Sedan påstår en del att det inte skulle kunna gå att jaga längre i vargområdena, konstigt, eftersom det tycks gå i alla andra länder där man har varg, kanske måste jakten anpassas efter dom nya och naturligare omständigheterna, med andra hundraser, annan träning av hundarna eller att ha hunden i band, men varken vargen eller andra vilda djur är ju jägarnas egendom och förvaltningen av dom är hela landets ansvar, så jägarnas åsikter kan bara vara en del i bedömningsgrunden hur den skall gå till.

35. Anders Åberg

2009-01-08 13:01

Att du påpekar mitt alias, som att det skulle ha med mitt personliga psyke att göra får stå för dig själv! Du bara avslöjar vad du själv tycker och tänker. Om det nu skulle (bara som exempel) införas förbud för er som är naturfotografer, samt övriga naturmänniskor av anledning att ni stör dessa fantastiska vargar och övriga stora rovdjur, vad skulle du då tycka?
För visst så gör ni ett visst intrång i skog och marker!
Har vid flera tillfällen mött folk som påstår sig bara vara ute och fota i naturen! Trots att skyltar har varit uppsatta om att jakt pågår på flera ställen i jaktområdet!
Allemansrätten som vi har i detta land kan vi inte frångå, men att smyga omkring för att fota djurlivet är kanske något att tänka på, om det kan betraktas som störande av pågående jakt, vilket finns med i jaktlags stiftelsen. Att det sedan finns människor som vill se dessa rovdjur i natura och enligt dig så är det många! Vilket jag starkt ifrågasätter om du verkligen har belägg för, möjligt från storstäderna, men inte bland oss i slätt bygderna?
Håller med dig i att varg, och de andra stora rovdjuren ska finnas i faunan men fortfarande under kontroll och i dess rätta miljö, inte bland hus och gårdar. Och att det införs en jakt period även för dessa. Inte enbart paragraf 28 utan en fastslagen tid som allt annat vilt och i hela LANDET. Detta skulle underlätta för både myndigheter och privatpersoner, djurägare, och jägare.

34. Bjärven

2009-01-08 13:00

Ganska sunt resonerat,med ett undantag, så länge hoppet finns att ta bort vargen helt från Sverige är det ur vår synvinkel väldigt dumt att redan nu ge upp kampen och falla till föga förkramarna. En öppning för jakt har nu kommit och debatten om vargens fortsättning här har tyvärr bara börjat.

33. Fri jakt

2009-01-08 13:00

I norra karelens jaktvårdsdistrikt hoppas man att invandringen av varg ska minska eller upphöra helt nu då man i Karelska republiken har beslutats att höja skottpengen på varg.
Tidigare så fick man 300 rubel för en ung varg och 500 rubel för en vuxen varg,men efter höjningen betalas 2000 rubel (57 euro/580 kronor) respektive 4000 rubel (115 euro/1200 kronor). Med denna åtgärd förväntar man sig att få ordning på den ökande vargstammen som föranleder stora problem.
Vargstammen beräknas till 350-400 individer i ryska karelen,ett område som är betydligt mindre än Finland.
Enligt vargkramarna i Sverige där man påstår att den vargtypen är utrotningshotad.

32. Vill vi ha varg?

2009-01-08 11:30

Handen på hjärtat, vill vi verkligen ha varg i Sverige?
Om man frågar rent generellt så får man säkert ett rungande ja, av förklarliga skäl, det kommer ju inte att beröra den stora majoriteten.
Men om man preciserar frågan på ett sådant sätt att det kommer beröra den svarande i vardagen får man nog ett helt annat svar.
Om man drar pallellen med kärnkraftsomröstningen så skulle vi säkert få ett annat svar om vi genomförde en omröstning idag när vi sett vad beslutet innebar för oss rent konkret.

Vad jag menar med dessa frågeställningar är att vargförespråkarna förenklar debatten när man påstår att det bara är rabiata varghatare och jägare som inte vill ha varg.
Vi har så lätt att ha uppfattningar om sådant vi själva inte behöver drabbas av.
En av dom mest entusiastiska vargvännerna har vi i Sven-Erik Alhem som bor i Malmö och har sommarstuga på Visingsö. Det är lätt att från den horisonten tycka att det är trivsamt med med varg i dalarna och värmland. Bor man i Äppelbo så har man säkert en helt annan uppfattning om vargens förträfflighet oavsett om man är jägare eller inte.
Likväl tycker jag att det är trevligt med tigrar i indien, det tycker säkert regeringen i Delhi också, men vad tycker dom som bor med dom?
Det viktiga är ju att de som faktiskt får bära bördorna av olika beslut också får möjlighet att påverka dom.
Det pågår ju en livlig debatt där många anser att vi måste dela rovdjursbördan solidariskt. Det anser vi inte för att vi vill ha varg, det är för att vi anser att det är politiskt omöjligt att utrota vargen. Om vargen hanteras enligt t ex SJF:s rovdjurspolicy skulle det fullständigt orimliga trycket på varglänen minska. Vi andra skulle få det värre och troligtvis bli av med en och annan hund. Men vi kanske måste leva med det för att våra kollegor i de nuvarande varglänen över huvud taget ska kunna jaga med löshund?
Om vargarna spreds ut ordentligt över landet så kanske situation kunde bli som den var för fem år sedan innan tätheten blev så stor som nu.
Helst av allt skulle vi nog inte vilja ha några vargar alls men jag tror att det är en utopi, dessvärre.

31. Jadu Anders Åberg

2009-01-07 20:22

undrar vad misstaget att återinföra vargen har och kommer att kosta i slutänden, troligen ett av de största misstag som gjorts i naturen i Sverige.
Nejdå jag hatar inte vargen alls,det är inte vargens fel,den är bara som den är.Det är dom som inte kan inse vad vargen är och vilken negativ inverkan den har
på livet i glesbygden och på andra djurarter som jag inte tycker om.Hatar är dock ett för starkt ord, om alla som vill ha bort vargen verkligen i ordets mening hatade den så skulle den redan ha varit borta.Men alldeles riktigt så finns det jägare,däribland jag själv,som vill ha bort den.
Vilka och hur många jägare du känner vet jag inte,det
beror också till största delen på om de bor i vargland eller inte vilken inställning de har.Rätt har du när du
säger att de flesta jägare inte hatar vargen men du drar fel slutsats när du säger att de flesta jägare vill ha den kvar,jag känner hundratals jägare och ur din synvinkel är
jag optimistisk om jag säger att en handfull är beredda att ha varg på sin mark.Och det är där ni vargkramare
inte vill förstå,att det finns massor med vanligt hederligt folk som inte står på er sida och är beredda att offra
sin egen, eller i första hand andras, möjlighet till jakt,
djurhållning eller rekreation i naturen.
Helt klart är i alla fall att vi inte kan låta den jakt och djurhållningskultur som funnits så länge i Sverige gå om
intet bara för att en del vill kunna fotografera varg eller känner en tjusning i att ha varg någonstans där de aldrig kommer att sätta sin fot.
Den sneda debatt du nämner den har vi fått för att de
som inte berörs av vargen vill bestämma allt om den och
skall lära oss andra, tydligen "mindre vetande", att leva
sida vid sida med den och bara hålla käften.
Tänker dock inte nedlåta mig till det...

30. Anders Åberg

2009-01-07 20:19

Fina ord Anders, och fina tankar! Det är bara ett problem med ditt sätt att se på saken. Det fungerar inte! Skall vi i framtiden kunna ägna oss åt jakt, meningsfullt viltvårdsarbete och kunna bereda förutsättningar för en utveckling av landsbygden som uppvisar positiva resultat finns det inte utrymme för en frilevande okontrollerad vargstam i det svenska kulturlandskapet. Om du till varje pris måste plåta varg borde du förslagsvis bege dig till områden där vargen lever i sin naturliga miljö och inte kräva att människor i din närhet skall offra de värden man sätter högst i sin tillvaro för att du skall ha möjlighet att få se varg från ditt köksförnster. Tål inte den Östeuropeiska vargen allmän jakt med tillvägagångssätt och regelverk likt andra skadedjur tål den heller inte Sverige. Vidare kunde det vara intressant att få veta hur en jägare, som med öppen famn och glatt sinne, accepterar att få sin jakt förstörd av varg resonerar. Sen får du nog förklara vad du menar med att de löpande kostnader som uppkommer på grund av vargens härjningar och omhuldandet från myndigheter och beslutsfattares sida i dag, har att göra med att vi inte har haft varg i Sverige tidigare. Är det kostnader uppkommna av inplanteringen du syftar till?

29. Nu kan jag inte vara tyst längre...

2009-01-07 20:17

Gott att några politiker försöker påverka besluten. Men som Sveriges demokrati fungerar idag är det till syvende och sist tjänstemännen som gör underlag till de politiska besluten och även tolkar hur besluten skall verkställas. Därför har vi en lång väg att vandra innan de vallöften som ges kan infrias. Det måste vara slut på att myndigheternas påverkan på den lilla människan i glesbygden.
Vårt samhälle och natur är ingen "sista vildmark" utan särintressen, centraliserade beslut och tjänstemän på olika myndigheter har sedan länge styrt och ställt i skog och mark.
Det finns ingen balans i vår natur längre och hur natuern skall förvaltas för att konsensus skall kunna uppnås mellan gelsbygdsbefolkningen, naturmuppar, turister, skogsägare, jägare, hundägare mfl kan jag inte begripa. Vi mäniskor har under lång tid "förstört" de naturvärden som en gång fanns att värna om i Sverige. Tursitnäringen sväller ut och lämnar avfall och utsläpp efter sig i våra unika älvar. Vägar byggs över orörd natur och terränggående fordon gör att ingen natur är skonad. Fisken som vi äter föds upp med konsekvenser som gör att vår egna fisk dör ut, vi transporterar fisken till Kina för att fileas och tillbaka för att ätas.
Skogsägarnas mark blir naturskyddsområden pga utrotningshotade lavar och renägade samers rättigheter gör att renar käkar upp samma skyddade lavar. Samhället och myndigheterna har ett alldeles för komplex problematik att ta hand om för att kunna kontrollera allt detta med dagens stryning.
Får vargarna fortsätta härja fritt kommer vår unika svenska jakthundraser att gå förlorade, likväl som vår klöviltstam. Fortsätter naturmupparna att släppa ut minkar kommer vårt unika fågelliv att lida stor skada. Sätter ingen stopp för mårdhunden kommer ett flertal småvilt att bli utrotningshotade.
Tänk om vi fick ett Sverige där det fanns morötter för de tappra människorna som fortfarande vill bo kvar i glesbygden i form av självstyre och decentraliserad makt i frågor som rör vardagen och balansen i den nära naturen.
Vargarna på Skansen kanske är söta och går att klappa men naturen är tuffare än så. Nu när vargen tar våra sällskapshundar som mellanmål och när björnen gräver i våra sopor och har blivit en arbetsmiljörisk för skogsarbetarna. Då måste även jag ryta till som är en vanlig Svensson jägare även om jag inte bor i områden med varg.
Att som politiker lämna in en motion om fri jakt på varg räcker inte...frihet till glesbygden att styra i sina egna frågor det vore något att gå till val med.
Det måste vara slut med att EUs bidrag och regler påverkar om vi har kor och öppna fält, säljer lokalproducerat kött i en butik på byn och en skog och natur som går att vistas i ( läs utan varg och begränsat med björn)för de som bor i glesbygden.
Är det ingen som kan starta en revolution , nu ?!?!

28. Knasen

2009-01-07 09:15

Du jobbar minsann hårt för att leva upp till ditt namn.
Om du hade läst mina inlägg skulle du ha märkt att jag inte alls kallar alla jägare för aggressiva varghatare, tvärtom, jag tror att ni är i klar minoritet. De jägare jag personligen känner tänker inte alls på det viset och antagligen inte de flesta andra heller.
Däremot - på den här sidan finns det flera aggressiva varghatare, som helst vill utrota vargen och det är till dem jag refererar. Det är de som verkligen snedvrider debatten och kan få folk att tro att alla jägare är sådana.
Jag har hela tiden hävdat att vi måste börja jaga varg för att hålla efter stammen och göra dem rädda för människor. Men absolut inte med en fri jakt, där just varghatarna skulle kunna få tillfälle att sänka hela stammen. Kostnaden för vargen är en kostnad för våra tidigare misstag att utrota den. Vi människor har begått massor av ödestigra misstag i naturen och alla kostar när de skall rättas till. Jag och de allra flesta andra, såväl jägare som icke jägare vill se en levande svensk natur, där vi inte utrotar djurarter utan bedriver en ansvarsfull förvaltning av djur och natur.
Sedan Knasen, om det gick att tolka mitt inlägg som om att jag trodde att harar och rävar har horn, så ber jag om ursäkt för det.

27. Det sker...

2009-01-07 09:14

...først den uge der er 2 søndage i, og der flyver lyserøde grise rundt om Riksdagen.

26. Älg- och renplågan

2009-01-07 09:13

Ja det vore väl alldels utmärkt om älgstammen minskades ordentligt, med tanke på vilka skador de förosakar skogsbruket. Och för att inte tala om alla trafikolyckor som de orskakar...

Och ni jägare som börjat vurma för renarna. Ta en biltur efter exempelvis blå vägen, så ska ni se att det ligger döda renar i drivor i dikekskanterna. Och inte är det vargar som lagt upp denna depå!

25. Eller

2009-01-06 14:09

Eller så är det vi som har mat åt rådjur och älg där vi bor. För det är ju så sött med rådjur som springer runt på vägar och gårdar? Vet inte hur många gånger man har varit nära att krocka med rådjur där dom inte borde vara.

24. Härligt

2009-01-06 13:55

Mmmm.... dä vore fint dä.

23. Dödsstöten för älgstammen.

2009-01-06 13:55

När det blir val nästa gång och Maria i miljöpartiet blir miljöminister kan nog älgstammen hälsa hem.Det innebär att det blir 100 000 VARGAR och ca 200 ÄLGAR. Så skynda på med fri jakt på VARG.

22. Bra Böle!

2009-01-06 12:15

Känner att Hälsingland alltid försvinner i debatten. Å svar till Crille: Kanske älg och rådjur känner en viss trygghet mot rovdjuren när dom är i bebyggelse.Det har hänt många gånger här i min by när Lo varit på besök.Rådjuren ligger mitt på åkrar i grupp och nära folk. Å när vi spårat har vi funnit färska spår av lo.

21. Anders Åberg

2009-01-06 12:14

När något vettigt kommer på förslag, så drar du fram en fantasi fas, skulle haren, räven ha horn som vi jägare eftertraktar? Och våra frysboxar fylls med kött? Än en gång, vi liksom du är ute i naturen och många gånger inte för dödandets skull, utan för att släppa våra jakthundar och få njuta av ett klingande drev på den vilt fanua som i tidevarv tillbaka har varit oss förunnat att jaga! Detta har i generationer till generationer funnits i vårt land. Du som fotograf i naturen känner säkert samma lust och glöd som vi. Men du har ju möjlighet att fortsätta, åk till någon djurpark fota där. Förstå vad det kostar med detta trams om vargen. Läs vad Terrier skriver i SPÅR i snö. Vad kostar det i längden med alla utredningar, obduktioner av hittade, skjutna vargar. Myndigheter som lägger ner otrolig tid via polis, åklagare när det gäller denna fortväxande varg stam? Du kallar oss för varghatare, aggresiva är vi också? Det är inlägg i varg frågan från dig och liknande som gör att hela denna debbatt blir snedvriden, samt missfirmar, nedvärderar oss jägare och får oss att framstå som en samling parasiter! Detta gagnar absolut inte denna viktiga fråga om hur vi tillsammans med myndigheter och i första hand hur jakten ska bedrivas? En fri jakt period på höst och vinter är att rekommendera, då varg, valpar, inte blir lidande på att avskjutning görs. Fortfarande under lagstagade former. Slutligen så får vargen respekt på vad som även gäller honom och kan återgå till att hysa respekt för människan och deras tamdjur.

20. Vargkrammare

2009-01-06 12:05

Nu blir det liv på vargkrammarna i storstäderna, de där människorna som inte sett en varg mer än på vykort. Hoppas att fler politiker ställer sig bakom fri avskjutning.

19. Blir det

2009-01-06 12:04

fri jakt på varg runt bebyggelse kanke byggandet går upp? eller så kanske man skulle börja hyra ut portabla hus...

18. Otroligt bra förslag!

2009-01-05 21:47

För fri jakt på dessa rovdjur...

17. Bra Förslag!

2009-01-05 17:17

Fri jakt på rovdjur som vistas i närheten av bebyggelse skulle selektera bort individer som har tappat sin naturliga skygghet !

16. Moderat

2009-01-05 17:17

Det ska till en moderat riksdagsman för att komma med ett så vettigt förslag! Det bästa förslaget hittils i denna infekterade debatt.

15. TÄNK!!

2009-01-05 17:16

Tänk att poletten trillar ner till slut för vissa politiker. Man undrar ju hur mycket det får kosta med detta vuxendagis när andra länder har skottpengar på vargar. Men fri jakt är nog LÅNGT bort om 08-orna får bestämma!

14. Riskfritt

2009-01-05 17:16

Ja, ett sådant uttande är ju fullständigt riskfritt att göra, med tanke på vad Sverige förbundit sig till angående rovdjuren.
Det här utspelet handlar bara om valfläsk och kontring mot sossarnas jaktvänliga uttalanden på senare tid.
Se istället till att först genomföra det ni lovade oss i valet så ska vi lyssna på er sen.
Det finns ingen anledning, utom nyss nämnda, att komma med populistiska förslag som både ni och vi andra vet har lika stor chans som som en smörklick i en stekpanna.
Mindre snack och mera verkstad!

13. lär av historien

2009-01-05 17:15

Tycker förslaget låter vettigt, Tittar man tillbaka 50-60 år. Så gick det inga rådjur i trädgårdarna, såg man ett rådjur på 1 km så sprang dom iväg när dom upptäkte faran. Rådjur är ett lättanpassat djur till hur omgivningen ser ut. Vill vi ha varg kvar här i landet så tror jag att man ska ha fri jakt under kontroll. Då kommer vi ha vargar som lever sitt naturliga liv. Att se dom springa inne i samhällen och städer tyder bara på att dom inte hittar mat någon annanstans, för att det finns för många individer på samma plats. Nu har vi chansen att sprida vargarna över hela sverige. Inte som idag när Hälsingland, Dalarna, Värmland och Dalsland får hålla med hela Sveriges vargstam....hur många det nu finns.

12. Ett län till.

2009-01-05 17:14

Gävleborg ska inte heller glömmas bort.
Skrälldalen,Voxna, Galven,Ockelbo mm och snart även öster om Ljusnan.

11. Släpp jakten fri på varg snarast

2009-01-05 11:42

Resultat av det kommer att resultera i att myndigheten inser hur svårt det är att jaga varg.
Och när dom insett problemen så kommer även skott peng införas för att få stopp på vargen.
Även så får dom med sig jägarkåren för då får vi en chans att rädda våran jakt

10. Sunt!

2009-01-05 11:42

Detta förslag är beviset på att det finns sunda politiker. För oss som lever i de län som nu hyser större antalet av främst vargen så kan detta rädda landsbygden öka livskvalitén.
Försöket med vargen som en del i vår fauna är ett stort misslyckande, det måste finnas bättre alternativ till att ha varg i Sverige. Avlys ett begränsat område , se till att de som berörs får ersättningsmarker o inte som nu förstöra hela regioner.
Hoppas nu fler politiker vågar ställa sig bakom!

9. hej

2009-01-05 11:42

Hur många har inte haft en älg eller ett rådjur på sin trädgård, Sveriges mest jagade djur å ändå går dom dit människor bor. fungerar det då med jakt för att göra djur människoskygga?

8. Dåligt förslag

2009-01-05 10:55

Det tror jag är ett riktigt dåligt förslag. Det finns tillräckligt många jägare som vill utrota vargen för att detta skulle kunna innebära totalt sammanbrott för stammen om dom fick fria händer. Däremot en noga kontrollerad licensjakt som inte ger efter för högljudda och aggressiva varghatare, som bara utgår från kött i frysen och horn på väggen. Antagligen kommer vi att få ett sådant förslag från regeringen också och förhoppningsvis dröjer det inte allt för länge.

7. Favorit i repris

2009-01-05 10:45

Jag säger då det, nyhetstorkan verkar svår så här i början på året eftersom det börjar gå favoriter i repris. Den här sanslösa motionen, av två oinitierade riksdagsmän, är från september 2008 och har kommenterats åtskilligt i detta forum under hösten. Veva inte den meningslösa debatten en gång till.

6. En gnista av intelligens...

2009-01-05 10:08

Imponerande må man säga. Det finns i alla fall två riksdagsledamöter som inte dömer ut jägarkåren som ett gäng blodtörstiga idioter som lustmördar allt som rör sig. Att få eget ansvar på det sättet vore ju verkligen ett fall framåt. Dock lär det aldrig hända eftersom den promillen av Sveriges befolkning som tillör rovdjursföreningen eller andra liknande organisationer kommer skrika rakt ut i vanlig ordning och summan av kardemumman är att inget kommer att hända. Precis som vanligt...

5. valfläsk

2009-01-05 10:07

vi kryper allt närmare valet, dags att börja hora.

4. Äntligen

2009-01-05 10:07

Äntligen nån som begriper!

3. Bra

2009-01-05 10:06

En mycket bra motion.
Problemen här i Dalarna är extrema. Löshundsjakten och fäbodbruket håller på att dö ut.

2. kanon

2009-01-05 10:05

Tänk att de finns vettiga politiker. Sådana vill vi ha fler, det finns tydligen lite sunt förnuft i regeringskorridorerna.

1. heja riksdagsmän.

2009-01-05 10:03

Detta är en utopi men det är bra att det börjar hända saker i sveriges vuxendagis. så all creed till dom som törs säga ifrån innan landsbygden gör revolt mot detta förmyndarsamhälle. .noll vision tack.!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere