• Allmogejakt

Rödgröna vill freda lodjur i Uppsala

AktuelltPublicerad: 2011-09-10 19:59

De rödgröna partierna i Uppsala vill freda lodjuren i naturreservaten i kommunen, skriver Upsala Nya Tidning, UNT.

Vid den senaste jakten sköts delar av en lodjursgrupp i eller i anslutning till naturreservatet Nåsten. Bland annat Naturskyddsföreningen har krävt att jakten stoppas 2011.
Miljöpartisten Rickard Malmström har lagt en motion om jaktstopp i kommunfullmäktige. Beslutet i högsta politiska instans blev att utreda fredning av naturreservaten. Till årsskiftet ska det vara utrett om lodjur i Stadsskogen, norra Lunsen och Hågadalen-Nåsten ska slippa jakt.

Nej från störste markägren 
Kommunen äger dock bara 40 procent av marken i det största av reservaten, Hågadalen-Nåsten. Resten ägs av Uppsala Akademiförvaltning, som enligt UNT är emot en fredning.
– Ska vi föreslå begränsningar så måste vi förhandla med samtliga markägare och med deras jaktarrendatorer. Utgången av en sådan förhandling vet vi inget om i dagsläget, eller de ekonomiska konsekvenserna av förlorade jakträtter. Vi har inte hunnit börja med arbetet ännu, säger Mia Agvald-Jägborn, handläggare vid kommunens natur- och fritidskontor, till UNT.

Varnar för minskad biologisk mångfald 
Jägareförbundet gillar inte förslaget om fredning, utan vill ha jakt i hela länet.
– Koncentreras djuren slår de ut andra arter i området och då minskar den biologiska mångfalden. De måste ju äta, så de kommer att ta alla rådjur i området. Redan i dag har vi en katastrofal nedgång i rådjursstammen i länet på grund av för mycket lo, säger SJF:s länsbas, Staffan Ågren till UNT.
Han uppskattar att det finns över 200 lodjur i Uppsala län. Miniminivån för stammen är satt till 120 individer.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Naturreservat!

2011-09-11 18:10

Naturreservat ska vara just ett naturreservat. Människan ska inte beblanda sig och styra eftersom naturen och djuren klarar det galant själva. Det ska inte bedrivas jakt i ett skyddat område eftersom det då inte längre är just skyddat! Vad är det för idé att bevara områden om vissa människor ändå ska få härja och styra där. De rödgröna får min röst i den frågan. Tummen upp!

4. Brist på ...

2011-09-11 18:09

..fakta, det finns så mycket lodjur i Uppsala län. Jag skulle inte se att de blev några förändringar i lodjurens val av "lokaler" att leva i, så det finns ingen grund för att ett förslag som detta skulle va i gagn för lodjuren i sig. Utan det är ett politiker utspel utan verklighets baserad kunskap.

3. Bra förslag!

2011-09-11 12:34

Att freda lodjuren i naturreservaten i Uppsala får tummen upp från mig. Jag har inte sett någon minskning av rå i t.ex. Nåsten/Hågadal de senaste 5 åren, tvärtom, det finns gott om rå där. Besöker området flera gånger i veckan såväl sommar som vinter.

2. Rättning Engstrand #1

2011-09-11 12:33

det är inte jägarna som vaknat för sent utan deras förbund,som äntligen efter fler decennier behagar öppna öronen lite och lyssna på sina medlemmar...

1. Rovdjursvännerna på offensiven!

2011-09-10 21:25

Efter att följt debatten en tid och också kommenterat det mesta så står det väl nu klart för mig och många andra att rovdjurssidan har ett betydande övertag i den allmänna debatten och i de faktiska beslut som fattats av myndigheter. Jägarna har vaknat alltför sent och är fortfarande splittrade i små grupperingar som inte kan göra sig ordentligt hörda i debatten. Fåravelsförbubdet, som kanske repesenterar de allra mest drabbade, har inte ens vaknat ännu och ligger nu två år efter rovdjursföreningarna. Landsbygdsministern har stolt anslagit 10 miljoner för stängsel och ersättningar till 15000 fårgårdar! Det verkliga behovet är 1 miljard, dvs 100 gånger större! Fårvänner, jägare och markägare: Organisera er för kamp! Och gör det nu!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere