• Pinewood

Rovdjuren blev en miljonindustri

AktuelltPublicerad: 2010-12-20 14:56

De svenska rovdjuren har byggts upp till en miljonindustri med de svenska skattebetalarna som finansiärer. Ett 70-tal personer jobbar heltid med rovdjursfrågorna vid länsstyrelserna, på Naturvårdsverket och Viltskadecenter. Bara Rovdjursforum, DNA-analyser och kostnaden för att flytta varg har i år tio miljoner kronor i anslag. Merparten av jägarnas forskningspengar från jaktkortsavgiften går i dag till forskning kring rovdjurens väl och ve.

Det visade sig vara omöjligt att få en prislapp på vad vargarna egentligen kostar samhället.”Den här sammanställningen ger i alla fall en uppfattning om kostnaderna”, kommenterar m-politikern Bengt-Anders Johansson

Det här framkommer i en undersökning som gjorts av Riksdagens utredningstjänst på initiativ av riksdagsledamoten Bengt-Anders Johansson (m).
Han undrade vad den svenska rovdjurspolitiken kostar skattebetalarna. Utredningen har pågått en dryg månad och häromveckan kom svaret från riksdagens utredare.

Omöjligt få prislapp för varg
Målet med Bengt-Anders Johanssons fråga var att få fram vad varje enskilt djurslag kostar samhället. Den frågan blir det inget svar på.
”Statens kostnader för rovdjurspolitiken kan inte fördelas på respektive djurart då kostnader och ersättningar i regel inte redovisas per djurart. I denna promemoria redovisas enligt överenskommelse med uppdragsgivaren de kostnader som i dag är knutna till den svenska rovdjurspolitiken, dvs. kostnader för rovdjursskador, rovdjursinventeringar, forskning m.m”, skriver Riksdagens utredningstjänst.
Utredarna har inte heller presenterat någon totaltkostnad för rovdjuren. I många fall delas kostnaderna med andra viltslag och det går helt enkelt inte att få fram exakta siffror.

”Ett ofantligt arbete”
– Jag har förståelse för att utredningen inte kom längre. Det hade inneburit ett ofantligt arbete att precisera på artnivå vilka kostnaderna är. Då måste det exempelvis kartläggas hur lång tid en tjänsteman på en länsstyrelse arbetar med frågor om järv, björn varg och så vidare. Den här sammanställningen ger i alla fall en uppfattning om kostnaderna, kommenterar Bengt-Anders Johansson, som är moderaternas talesman i rovdjursfrågor.
Utredningen omfattar bara de kostnader som samhället har.
Så här fördelar sig samhällets kostnader för rovdjur 2010:
• Ersättning för dödade eller skadade renar, fördelat till 51 samebyar i landet: I budgeten finns 58,5 miljoner kronor, vilket är den summa rovdjuren kostade i renskötselområdet i fjol.
• Ersättningen utanför renskötselområdet uppgår till 46 miljoner kronor. Mest kostar sälen: 25 miljoner kronor per år. Det är skador som sälarna orsakar fiskeredskap.

”Fick mig att studsa till”
– Den siffran fick mig att studsa till. Man kan nästan konstatera att vi har sex stora rovdjur i landet, säger Bengt-Anders Johansson.
• 18 miljoner kronor i 2010 års budget går till skador som främst orsakats av gäss, tranor och rovdjur.
Som jämförelse kan nämnas att år 2009 betalades 4,4 miljoner kronor ut i bidrag till förebyggande insatser som stängsel samt två miljoner kronor för skador av rovdjur utanför renskötselområdet.
• Dessutom har regering och riksdag anslagit 40 miljoner kronor till bidrag till rovdjursstängsel under tre år, 2010-2013, varav 20 miljoner 2010.
• Inventeringar är en post som innehåller exempelvis spårning av rovdjuren, märkning av varg och så vidare. I år är budgeten på 26 miljoner kronor, varav 24,5 miljoner betalas ut till länsstyrelserna. Inventeringar i renskötselområdet kostar tre miljoner kronor.

Betalas med jaktkortspengar
• Viltforskningen kostar årligen 15 miljoner kronor. Det är pengar som tas ur Viltvårdsfonden, alltså den pott som jägarna betalar till när de löser statligt jaktkort. Regeringen har fastslagit att minst 4,5 miljoner kronor årligen ska användas till forskning kring rovdjur. Det uppfylls med råge. Merparten av jägarnas peng för viltforskning går i dag till rovdjuren
Allt som allt delas drygt tio miljoner kronor (exakt 10250000 kronor) ut till rovdjursforskarna. Det är projekt där man studerar allt ifrån ”allmänhetens rädsla för varg och björn” till ”hållbar förvaltning av stora rovdjur”.

Jägarna betalar för vargprojektet
En studie som får pengar är Skandinaviska vargprojektet (Skandulv). Projektledaren Håkan Sand kan räkna in drygt 6,5 miljoner kronor under tre år i bidrag från jägarnas viltvårdsfond.
I år fick man drygt 2,2 miljoner kronor. Här är målet att ”ta fram en stark biologisk grund som möjliggör en optimal förvaltning samt bidra till förståelsen för vargens biologi, bevarande och predator-bytesdynamik”.
Andra saker som studeras är hur björnar och lodjur lever. Dessutom tillkommer pengar till samhällsvetenskaplig forskning kring rovdjuren.
Exempelvis får Guillaume Chapron vid SLU Grimsö 110000 kronor 2010 och 425000 2011 för att studera ”Planering för hållbar förvaltning av stora rovdjur”.

Studerar rädsla för varg och björn
Maria Johansson, Lunds Tekniska Högskola, får en halv miljon kronor 2010 för att studera ”Allmänhetens rädsla för varg och björn”.
Carina Lundmark, Luleå Tekniska Universitet, får 1090000 kronor och hennes akademiska problem är ”Institutioner för en legitim rovdjursförvaltning”.
Ur potten av forskningspengar som jägarkåren betalar tas också pengar för att, om möjligt, lösa problem med rovdjur i renskötselområdet. Jens Karlsson, SLU Grimsö, studerar ”Ekologi hos järv och lodjur i renskötselområdet”. 2010 är anslaget 1750000 kronor och 2011 1957500 kronor.

”Rovdjursfrågorna är i ropet”
– Just nu är rovdjursfrågorna väldigt i ropet. Då blir det mycket pengar som går till den forskningen. Nu tillkommer dessutom den samhällsvetenskapliga forskningen kring rovdjuren. Det hade behövts pengar från andra håll också, om inte de pengar som jägarna betalar ska gå mest till rovdjur, säger Tuulikki Rooke, som jobbar på Naturvårdsverket och handlägger forskarnas ansökningar om forskningsmedel.

• Hur tror du jägarkåren uppfattar att merparten av deras forskningsmedel går till studier av rovdjur?
– Det förs diskussioner om att de här pengarna inte ska ses som jägarnas pengar, utan en skatt på jakt, svarar Tuulikki Rooke.

• Varför ska jägarna betala i stort sett hela grundforskningen kring rovdjuren? Det är studier av predation, förståelsen för rovdjur och hur dessa djurgrupper kan nå gynnsam bevarandestatus. Var är studierna kring hur vi ska rädda löshundsjakten?
– Vad det forskas kring avgörs av vilka intressen forskarna har. Vi tar ställning till de ansökningar som kommer in, svarar Tuulikki Rooke.

I år delades totalt cirka 17 miljoner kronor, två miljoner kronor mer än normalt, ut ur Viltvårdsfonden till viltforskning. Rovdjursforskarna fick alltså drygt 10,2 miljoner kronor. 

Jägarna betalar för forskarmöte
700 000 kronor gick till administration, 450 000 kronor till en informatör anställd speciellt för forskningen som betalas av Viltvårdsfonden samt en så kallad forskningsdag då forskare och andra inblandade träffas och redovisar sina rön. Övriga pengar fördelades i spridda skurar.
Mest av de övriga projekten får Svenska Mårdhundsprojektet och ”Älgreproduktion, fysiologibeteende och sjukdomars påverkan”, 1,2 miljoner kronor vardera för 2010.
Dessutom studeras bland annat effekterna av utfodring av vildsvin, trafikolyckor, ripstammarna, skogsskador av hjort och så vidare.

1,8 miljoner för obduktioner
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) tar bland annat hand om rovdjuren och obducerar dem. Kostnad: 1,8 miljoner kronor per år.
Rovdjurscentrena i Järvsö och Orsa, som ska informera allmänheten om rovdjuren, kostar åtta miljoner kronor årligen och tillsammans.
Dessutom ska ett nytt informationscentrum skapas längre söderut och det får ensamt kosta åtta miljoner kronor per år.
När det gäller personalkostnader är siffrorna gamla. Enligt en undersökning 2007 hade länsstyrelserna i Sverige omkring 60 årsarbetare som sysslade med rovdjur. 

Konsulter för skyddsjaktsärenden
Naturvårdsverket påpekar dock, till Riksdagens utredningstjänst, att dessa tjänstemän till stor del avlönas med de pengar som länsstyrelserna får från Naturvårdsverket för inventeringar.
Naturvårdsverket har tre heltidsanställda handläggare för rovdjur och det kostar 2,5 miljoner kronor per år. Dessutom tar man in konsulter från länsstyrelserna, eftersom mängden skyddsjaktsärenden ökat kraftigt de senaste åren.
Viltskadecenter har sju årsarbetare och de kostar cirka fem miljoner kronor årligen.
Dessutom anslog regering och riksdag åtta miljoner kronor för att höja kompetensen hos de anställda vid länsstyrelserna under åren 2008-2011. Detta med anledning av att rovdjursförvaltningen regionaliseras.

Ingår i ny utredning
Den här sammanställningen kan ge en antydan om hur allmänhetens miljoner fördelas på förvaltningen av rovdjuren.
I halvårsskiftet 2012 kommer dock enmansutredare Lars-Erik Liljelund att lägga fram resultatet av den studie han genomför just nu. Han avser att försöka få fram mer aktuella siffror – och på de olika djurslagen – om det är möjligt.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

29. Ni glömde nämna samerna!

2011-01-31 08:05

Ni glömmer samerna, som får 57 000 000 i ersättning av staten för att våra rovdjur ska få vara på deras renskötselområde! vargen skjuts bort...så detta är väl grovt bidragsfusk!?

28. Svar till torparen och något att fundera över !

2011-01-29 19:24

Är det bara jag som tycker att en del borde gå om grundskolans
matteundervisning ?!?
Många kommentarer här lämnar mycket i övrigt att önska !
Tyvärr är det ta det minst elaka jag kan säga !!!

27. Surt sa räven.

2011-01-29 19:24

Denna bidragskarusell är det mycket luft i.
För att nu bara ta ett exempel:
Alla döda renar & renkalvar är inte (läs inte) rovdjursrivna men det ger bra pengar till renägaren !
Sedan till rovdjursstängsel...
det är ju bara ett dåligt skämt och ett dyrt sådant dessutom !

26. Större värden går förlorade

2010-12-21 23:09

Ja detta är intressant men fortfarande är det småpengar. Värdet av köttproduktionen, - jaktsäsongen 2009 >15 miljoner kg från skogens vilt- var ca 2 miljarder kr, lågt räknat. Når vi upp till 1000 vargar i Sverige och de kommer att kräva ungefär75 älgar per år var, eller jämförbara byten, vilket ger en total av 15 miljoner kg kött. Detta är vad svenkt skogsbruk idag anser sig stå ut med. Med andra ord, vid 1000 vargar är svensk jakt utraderad. Det är dit som SNF ovh SRF vill ta oss. De vill att Sverige skall bli en nationalpark som yellowston med turism från hela värden, som kommer och tittar på rovdjuren.
Som kuriositet vill jag på peka att skogens vilt producerar 10 ggr mer kött än rennäringen. Viltköttet motsvarar också 12% till 15% av svensk nötköttsproduktion. Försvinner jakten kommer den att ersättas av import av kött.
Detta är större värden som går förlorade är 70 vargforskares försörjning.

25. #24

2010-12-21 22:14

Jag är en inbiten fiskare och har även följt den debatten om statliga fiskekort. Men skillnaden då är ju att sportfiskare skulle vara representerade till vad pengarna ska gå till. Hur många sportfiskare tror du skulle acceptera att deras pengar skulle gå till säl- och skravforskning eller forskning runt minikraftverk? Idag är ju det statliga jaktkortet en ren skatt. Vargforskning ska väl bekostat som alla annan grundforskning. Vill bevarande organisationerna ha medel för kampanjer och dyligt få de väl som alla andra organisationer hitta sin egen finansering.

24. Nr 16

2010-12-21 21:04

Tanken med ett statligt jaktkort,var samma som för ett statligt fiskekort(vilket sportfiskeföreningarna har ivrat för länge)Att pengarna för ett sådant kort skulle gå till fiskets främjande;här skulle man kunna få pengar att bygga laxtrappor osv.som de kapitala intressena skiter i.Den ursprungliga tanken med det statliga jaktkortet var exakt detsamma;Här skulle det komma in pengar till jaktens främjande,till utbildning,skjutbanor osv.osv.Dessutom fanns på den tiden problem med tjuvskytte;Det statliga jaktkortet skulle visa att du hade jakträtt och skulle bäras med vid jakt
Jag tror inte jag är ensam om att tycka att mycket litet av den ursprungliga tankarna finns kvar,oförvanskade.
Att dessa pengar har bland de urbana naturintressena,likt Tulikke Rouuse har omvandlats till att landsbygdsbefolkningen är skyldiga att betala en skatt för att få jaga i sina egna skogar,på sina egna marker.
Det är dags att ta upp vilka rättigheter folk på landsbygden har,och inte bara vilka skyldigheter.

23. Dahlin 13

2010-12-21 11:16

Instämmer till fullo i detta inlägg.

22. sanslöst slöseri, var är finansmenistern i denna fråga

2010-12-21 11:16

Har jag tolkat rätt ungefär 180 miljoner kronor, sanslöst. Motsvarar 400 sjuksystrar eller lärare eller liknande, vad behöver vi mest, vargar eller sjuksystrar???

21. Konstigt!

2010-12-20 21:08

Borde inte forskningen läggas ut på anbud i sann alliansanda, likt den kommuner då staten anlitar utländska byggjobbare och köper mat till sjukhus å skolor från andra länder så måste det ju finnas forskare som jobbar billigare .

20. Det skulle vara mer logiskt

2010-12-20 21:01

att rovdjursforskningen bekostades av vägtullsavgifterna i stockholm. Men då skulle det bli annat ljud i skällan.

19. detta visste vi väl redan!

2010-12-20 20:44

Att det är jägarna som betalar hela kalaset åt SRF och Elisabet höglund o kompani, men det är ju jättebra att siffrorna kommer fram. Bra jobbat!

18. Det är bara ....

2010-12-20 19:46

jägarkåren som kan behandlas på detta sätt ,jag hoppas verkligen vi jägare håller ihop emot detta vansinne,det är nog inte bara vargjakten vi ska bojkotta.Försök håll rätt på vad/ vem ni betalar era surt förvärvade pengar till.(dock uppmanar jag ingen till olagligheter)....

17. snart bara ett minne

2010-12-20 19:46

vad ska dom ta pengarna från då?
med denna politik finns snart ingen anl att betala statligt jaktkort,man betalar väl bara om man jagar & jakten kommer inte finnas om detta fortsätter.
Stå på er alla berörda jägare i vargland bojkotta jakten,jag sitter här i söder & håller alla tummar jag har att ni lyckas med er bojkott.

16. Statligt jaktkort

2010-12-20 18:47

Hela iden med statligt jaktkort är ju absurd. Varför ska man betal för att jaga på sin egen mark?!? Varför finns då inte ett statligt fiskekort, statligt bärkort, statligt vandringskort. Alla dessa saker kostar också pengar som staten idag tar via skattsedeln.

15. Skatt på jakt igen

2010-12-20 18:09

om jag nu skattar för min jakt så bör rimligen omkostnaderna för jakten vara avdragsgill, det är väl en huvudprincip i beskattningsrätten?

14. Forskning

2010-12-20 17:07

I den mycket tendentiösa artikeln blandas det friskt mellan skattemedel och viltvårdsfonden. Det påstås att rovdjursforskningen är en "miljonindustri" - var nu kopplingen till "industri" kom in.

Riksdagens utredningstjänst har på ett enkelt sätt gjort en sammanställning av länsstyrelsernas och universitetens öppet redovisade användning av medel.

Det rör sig om totalt ett tiotal miljoner för forskning och någonstans kring 120-150 miljoner för viltskador inkl sälskador på fiskeredskap.

200 miljoner per år är en i sammanhanget närmast löjligt låg summa, och utgör procentandelar av bara fusket i LSS-hanteringen.

Eftersom frågan ställdes kan vi väl ge följande förslag: Ni som vill att det forskas på löshundsjakt betalar den forskningen och de i samhället som vill att det forskas på hållbar förvaltning av stora rovdjur betalar för den. Vilket man gör idag.

Det som verkar gå många förbi är att medel fördelas i en öppen process och vill man påverka den så finns det metoder för det.

J&J har för övrigt förvandlats till "Varg-nytt". Hela webtidningen består nästan bara av starkt kritiska artiklar om och kring varg. En ytterligare vargkritisk artikel blir så att säga bara förutsägbar och dess inverkan på opinionen blir noll.

Läser man de "debatter" som brukar följa på artiklarna är jag fullständigt övertygad om att effekten är enbart negativ.

Reportern svarar:
Jägare utan hat tycker att artikeln är tendensiös, men utan att precisera hur. Jag kollade omedelbart om det verkligen kunde stå så i texten, att "rovdjursforskningen är en miljonindustri". Nej, så står det ingenstans - du läste lite för snabbt. Hade det varit så hemskt om det skrivits som du uttrycker det?
Vi som jobbar med Jakt & Jägare diskuterar mycket om vargmaterialet i papperstidningen och på webben. Anledningen till att vi väljer att bevaka frågan är att många jägare som får varg på sina marker ser det som en av de största förändringar de upplevt i sina jägarkarriärer.
Du tycker att artikeln är hemsk och aldrig skulle ha skrivits, men jag lovar dig att det finns många där ute som kräver att vi bevakar vargfrågorna.

Mikael Moilanen, reporter

13. Det är skamligt...

2010-12-20 17:00

att politikerna, sådana som Bengt-Anders Johansson (m), inte gör någonting för att förändra en situation som borde framstå som genant i ett samhälle som påstår sig vara demokratiskt!
Jag har vid ett flertal tillfällen och i olika sammanhang haft tillfälle att lyssna till Bengt-Anders Johansson (m) och jag har kommit fram till slutsatsen att han kan snurra ryggen flera varv runt sin egen axel när det blåser, för att lika lätt snurra den tillbaka när vinden vänder. Och tyvärr är den typen alltför vanlig i Sveriges folkvalda församling. Flertalet formas i samma "pennvässare" men tyvärr förlorar de flesta i just denna omformare sin udd.

Ty samtidigt som dessa enorma pengar spenderas på att "vårda" ett djur som enbart ställer till ett helvete för människor i de landsbygdskommuner där de finns, så kämpar de kommunala ledningarna i samma kommuner med en ekonomisk vardag som inte innebär någonting annat än besparingar, besparingar och åter besparingar.

I Sverige ska människor och deras dagliga behov stå tillbaka och människor ska "läras" att acceptera ett krympande livsutrymme, samtidigt som enorma pengar årligen pumpas in för att driva världens största lekstuga för rovdjursfanatiker.
Lägg märke till att det faktiskt avsätts särskilda pengar för aktiviteter som ska "lära" oss stackars okunniga människor att tycka om rovdjur!

Hur skulle det vara Bengt-Anders, om du och dina gelikar i den församling som ska kallas folkstyrd, tog ett kliv ut ifrån den bubbla ni befinner er i, slog näven i bordet och konstaterade det vi ute i bygderna redan har konstaterat.
Att det här är åt helvete!

Gjorde någonting som skulle ge er ett eftermäle om att det var NI som gjorde någonting FÖR folket, istället för att bli ihågkomna som dem som släckte lyset för Sveriges landsbygd!

12. Maffia...

2010-12-20 16:59

Ska vi jägare acceptera detta, finansiera LANDSBYGDENS och vår egen undergång? Fy fan vilket samhälle. Kommer aldrig mer att få något förtroende för myndigheter och myndighetspersoner, inte ens polisen. Då dom ser oss jägare som mindre vetande brottslingar. Hotade/terroriserade via brev, mobilen, tidningar, teven och E-meil. Fast vi ställt upp gratis i alla år på eftersök då polisen har ringt. Avtacka er eftersöksekipage för alla uppdrag hos polisen, demonstrera ! Finns det ingen vettig människa i detta avlånga land som kan stoppa maktmissbruket/vansinne.

11. Otack är världens lön...

2010-12-20 16:59

...och som tack för att vi tvingas betala för "forskningen" (valet av citattecken gör jag för att markera vilken lekstuga jag tycker att den är - enligt mitt tycke långt ifrån begreppet forskning) blir vi av bevarandesidan misstrodda för att forskarna går våra ärenden. Inget kunde vara med felaktigt!
Varför tänker man sig att en skatt/avgift på jakt ska användas till en verksamhet som syftar till att förstöra jakten?

10. Dags för bojkott?

2010-12-20 16:59

Hej alla.
Jag vill bestämma vad mina redan beskattade pengar skall gå till! Om detta är vad lejonparten av statliga jaktkortet används till och man dessutom tror att jägarkåren blir nöjda och tysta med en tilldelning på 20 vargar så tror man grundligt fel.

9. sista gången!

2010-12-20 16:58

hoppas alla bojkottningar går igenom och det blir stora problem i sammhället pga det så annat folk än jägarna förstår problemet med rovdjuren.
inte en kronjävel av mina pengar ska gå till den förbannade vargen!

8. De som redan...

2010-12-20 16:58

...har betalt för denna förbannade lekstuga kan ju även stå där ute i kylan när det är dags att knäppa dem. Men då blir det väl inga skjutna, utan bara "fruktstund på dagís" framför brasan.

7. Lek på andras bekostnad

2010-12-20 16:58

Denna redovisning förvånar inte alla oss som följt frågan förstår en längre tid. Men att detta sker under en moderatledd regering och med en jagande moderat som finansminister är faktiskt häpnadsväckande. Hela rovdjursförvaltningen är ett stort statligt fiasko som inte handlar om annat än att biologerna lyckats lura politikerna till att bli försörjda. Visst påminner detta om diktaturstater, toppstyrt från början till slut. Och inte ett enda positivt konkret exempel som visar att man är på rätt väg. Motsatsen gäller, de negativa skadorna ökar för varje år. Tokeriet fortsätter, och än har inte staten under moderaterna givit upp, 8 miljoner till propagandan i år och 16 per år framöver. Detta är vänsterorienterat flum av högsta graden. Det drogs antagligen igång av ”Palmes pojkar” och kvinnor på 70-talet och har sedan svällt till en illaluktande svårbehandlad böld.

Jag ser inga kostnader för att förhindra att vargen passerar gränsen i norr och drar hit smittorna, om det inte avses med detta: ”Älgreproduktion, fysiologibeteende och sjukdomars påverkan”. Däremot undrar jag vilket djur Bengt-Anders Johansson håller för det femte rovdjuret när sälen blev nr. 6. Har han gått på de5storas lögner och anser människan som det femte rovdjuret?

Ett bör emellertid klargöras, detta är en ren förlustaffär för staten. Ibland framställs det som om att det ger stora skatteintäkter med alla dem som hålls under armarna. Det är ett felstänk! I praktiken ger dessa cirkusartister ingen skatt alls till staten, men de kostar inte lika mycket som deras löner (skatten går ju tillbaka). Ja herre Gud, vilken soppa de ställt till. Tillnyktringen blir värre och allt svårare med tiden som går innan regeringens ansvariga vänder på skutan mot förnuft och humanism.

Redaktionell kommentar:
Jag kan tänka mig att Bengt-Anders Johansson har gjort den helt korrekta bedömningen att även ta med kungsörn.
Varg, björn, lodjur, järv, örn och säl är lika med sex arter.
Anders Ljung, Jakt & Jägare

6. skatt på jakt????

2010-12-20 16:57

Det mest infantila uttalandet jag läst. Varför finns i såfall inget statligt fiskekort, statligt golfkort, statligt fotbollskort, statligt joggingkort osv... det borde för övrigt införas statligt trottoarkort och statligt cykelkort och sist men inte minst ett statligt dumkort. Endast fantasin sätter gränser tydligen för hur dumma uttalanden statliga tjänstemän kan häva ur sig.

5. Finn det ingen som forskar på rädjurens och älgens överlevnad?

2010-12-20 16:57

Varför skall jägarna betala för nåt de inte vill ha. Bättre vore om dessa vargkramare betalar en vargskatt för vargens bevarande, utan statliga medel. Bara denna missriktade politik gör att det jäser ute i stugorna. Är det bara "nyttiga idioter" som arbetar med detta inom SJF?

4. Heja Sverige

2010-12-20 15:43

Skandalöst!

3. Kostnad vid bojkott all vargförvaltning?

2010-12-20 15:43

Dom ska hålla ner stammen till 210 st, skyddsjakter, förlorad mångfald osv. Dyrt blir det. Sen ska dom om något år förklara för övrig befolkning när det gått överstyr med vargen.

2. Alla är rädda om sitt jobb

2010-12-20 15:24

Skit samma om det drabbar andra, "jag har ju en försörning på detta"
Är det någon som är överraskad?

1. Varför?

2010-12-20 15:24

Ska vi som inte vill ha rovdjuren betala för dem medan de som vill ha dem håvar in våra pengar. Dags att strejka.
Jägarorganisationerna bör säga upp avtalet med staten.
Vi klarar oss utan staten. Tvivlar på att staten klarar sig utan oss.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons