• Allmogejakt

Så kan flyttning av varg göras

AktuelltPublicerad: 2009-12-22 17:59

Nu kommer vargforskarnas betänkande om hur den omstridda flyttningen av invandrade vargar ska göras. Det blir sövning från helikopter, behandling mot bland annat dvärgbandmask och sedan bilskjuts till platsen där de ska släppas. Sedan bör vargarna övervakas i tre månader, för att de garanterat ska vara rabiesfria.
Vargforskarna pekar också ut i vilka delar av landet de flyttade vargarna bör sättas ut.

Naturvårdsverket gav forskarna två rapportuppdrag i höstas: Hur licensjakten bör utformas och hur flyttning av vargar kan gå till. Forskarnas syn på licensjakten har refererats i Jakt & Jägare tidigare.
Sent på fredagseftermiddagen, den 22 december, offentligjorde Naturvårdsverket del två i rapporten, operation flyttning.

Sövs från helikopter 
Forskarna slår fast att den enda effektiva metod som använts vid sövning av varg har skett från helikopter. Men uppgiften är svår. Det krävs exempelvis spårsnö, öppna områden som ger skytten möjlighet att se vargen och där helikoptern kan landa.
För att maximera möjligheterna att hitta nya invandrade vargar föreslås att spårningsarbetet intensifieras i östra Norrbotten och inom renskötselområdet. Så fort nya vargspår hittas ska spårarna söka material för DNA-analys. Man ska leta efter avföring hår, urin, löpblod eller sårblod.

Så stoppas rabies
För att minimiera risken för att de invandrade vargarna bär oönskade parasiter eller smittämnen ska de efter sövning genomgå veterinärbesiktning. Behandling mot den fruktade dvärgbandmasken ska sättas in.
Sedan kommer forskarna fram till frågan om rabies. De skriver:
”Det finns tyvärr ingen metod för att diagnosticera rabies hos ett djur som nyligen blivit smittat, men fortfarande befinner sig under inkubationsstadiet. Enda säkra sättet att gardera sig mot detta är att sätta djuret i karantän. För rabies kan det bli fråga om 120 dagar. Vi anser dock att detta är en onödigt drastisk metod. Eftersom rabies inte förekommer regelbundet i Finland, och aldrig diagnosticerats hos varg där, anser vi att det räcker att man radiomärker vargen före den släpps (vilket ändå görs rutinmässigt) och sedan följer den mycket noga under inkubationstiden för att registrera tecken på sjukdom, t.ex. i form av onormalt rörelsemönster eller andra beteenden. Den tid som vargen varit i Sverige före fångsten kan räknas in i denna period. Invandrade vargar som varit i Sverige längre tid än inkubationstiden på 120 dagar utan att insjukna, kan betraktas som fria från rabies.”

Körs med bil
När vargarna väl är klara för transport söderut kan de köras i bil i vaket tillstånd. Stressen för djuren ska minimeras genom att buren är täckt och isolerad, så att kontakten med människa blir så liten som möjligt.
Därefter kommer forskarna in på den delikata frågan var dessa vargar ska sättas ut. Här resonerar forskarna först kring två olika metoder, ”hårt” och ”mjukt” släpp. Den mjuka vägen innebär att vargen placeras i ett tillfälligt hägn där den acklimatiserar sig innan den får löpa fritt.
Fördelen med den metoden är, enligt forskarna, att vargarna tenderar att stanna i området, om förhållandena är gynnsamma. Det är alltså lättare för samhället att styra av vargen ska vara.

Nackdel med ”mjukt” släpp 
Nackdelen med ”mjukt släpp” är att den är dyr och att det kan bli besvärligt med opinionen. Lokalbefolkningen kan uppleva dem som ”myndigheternas” vargar.
Forskarna förordar ”hårt släpp”, alltså att vargarna släpps direkt på den plats där det bestämts.
”Detta innebär att man har mindre möjlighet att påverka var vargen kommer att slå sig ned, men platsen och tidpunkten för släppet kan ha en viss betydelse för vargens egen säkerhet med avseende på risken att angripas av andra vargar.”
De flyttade vargarna riskerar helt enkelt att dödas av andra revirhävdande vargar de stöter på.

Var ska de sättas ut? 
Var i Sverige ska dessa vargar placeras då, enligt forskarna? Inte norr om dagens utbredningsområde och inte heller i den nordligare delen, är deras svar. Då är risken stor att de vandrar norrut, till renskötselområdena.
”Storskaligt bör man alltså välja släpplatser inom det befintliga utbredningsområdet, eller söder om detta”, skriver forskarna.
De fortsätter:
”På en mindre skala anser vi det olämpligt att släppa vargar inne i befintliga revir där det redan finns ett etablerat vargpar. Här finns risk för angrepp på den nya vargen från etablerade revirhävdande vargar. Däremot kan man pröva att släppa varg i ett revir/område där det finns en ensam varg av motsatt kön. Man kan aldrig utgå ifrån att den släppta vargen kommer att stanna där, men det finns en viss möjlighet att den gör det. Man får dock väga den fördel detta kan innebära mot nackdelen att lokalbefolkningen kan uppleva att myndigheterna bestämt sig för att vargen skall vara just där. Mest okontroversiellt är troligen att släppa varg i luckor mellan befintliga revir, inne i eller i utkanten av vargutbredningsområdet. Området behöver givetvis inte vara så stort att den rymmer ett nytt revir, men man minskar risken att den nysläppta vargen överraskas av aggressiva revirinnehavare innan den hunnit orientera sig i den nya omgivningen.”

Söder och öster om vargbältet 
Forskarna pekar på att vargar kan släppas söder och öster om det nuvarande kärnområdet. De ska dock släppas så nära kärnområdena för artens utbredning, att de har chanser till parbildning.
”Här kan man också behöva beakta befolkningstäthet, och/eller täthet av sårbar tamboskap, t.ex. får”, skriver man i rapporten.
Ett viktigt kriterium är att det finns gott om vilt området där vargarna ska släppas ut. Möjligen ska områden med svag älgstam undvikas, framför forskarna.

Juridiskt svåra att skydda 
Sedan frågan om hur de genetiskt värdefulla vargarna ska skyddas vid licensjakt. Frågan är inte glasklar:
”Om man vill försäkra sig om att vargen inte fälls under ordinarie licensjakt är en möjlig metod att de aktuella radiohalsbanden är färgade på ett sätt som gör att vargen kan särskiljas från andra radiomärkta vargar på avstånd. Det kan dock bli juridiskt komplicerat att skydda sådana vargar vid ordinarie jakt och därmed beivra eventuella överträdelser”, skriver forskarna.
Vargforskaren Olof Liberg säger till Jakt & Jägare att det i dagsläget inte finns några invandrade vargar som kan flyttas.

Marigt för SJF och JRF 
– Ett mycket viktigt uppdrag ligger nu på Svenska Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund. De har de mariga uppdraget att förankra hos lokalbefolkningen var de flyttade vargarna ska placeras. Vi får se om vi hinner flytta någon varg redan i vinter, säger Olof Liberg.
De som skrivit rapporten är Olof Liberg och Håkan Sand, Grimsö forskningsstation, Institutionen för Ekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Per Ahlqvist, Grimsö forskningsstation, SLU, samt Inga Ängsteg, Viltskadecenter, SLU har bidragit främst till avsnittet om flyttning. Pär Forslund, Enheten för Populationsekologi, Inst. för Ekologi, SLU, och Guillaume Chapron, Grimsö forskningsstation.

För den som vill läsa rapporten i sin helhet, här är länken:
http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Jakt-och-viltvard/Skyddsjakt-och-jakt-pa-stora-rovdjur-och-salar/Beslut-om-skyddsjakt-pa-varg/

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

103. Olle gustafsson

2009-12-28 10:20

Tackar, olle. gott nytt år på dig med!!!!!

102. Bushman

2009-12-25 16:09

Även om du med största vilja vill visa hur jäkla dum och inkompetent du är
genom att skälla ut den hundägare vars hund du eventuellt skulle köra på så är
lagen glasklar,du är skyldig och du
eller ditt eller bilens försäkringsbolag får stå för fiolerna...
Största förlusten gör dock hundägaren på grund av din oaktsamhet...
Att skälla ut folk när det är man själv som gjort fel tyder inte på något annat än att man själv ännu inte är torr bakom öronen och inte vet ett dugg om vad man egentligen pratar om....

101. Bushman & dansar med vargar ? ?

2009-12-25 16:08

Bushman må kanske ha sin boning i den Jämtländska storskogen och ängna sej åt en del tältande och skogspromenader.

Men någon kunskap om skogs och viltvård som även innebär en hel del jakt verkar han sakna helt, men han har ju bekanta som jagar ? Jag har en bekant som är helikopterpilot men jag avstår från att göra några egna provstarter!

Jag gissar att bushman är ytterligare en asätare som inte har en aning om hur köttet han stoppar i sej har levt eller för den delen tagits av daga. Jag hoppas och tror att om han skulle få delta i renskötsel, fäbodbruk och viltvården som människor ängnar sej åt i detta land. Så skulle han ändra åsikt och förstå att även om vargen är mycket vacker, kraftfull och imponerande, Så måste den lära sej att människor och deras djur ska man akta sej för.

Försök att förstå att människan har format naturen i detta land både genom skogsbruk, lantbruk, byggandet av städer, vägar, järnvägar, vattendammar, jakt, inplanteringar och utrotningar.

Dansar med vargar! Vargar, Pilgrimsfalkar och skövling av regnskogar ?
Människan styr och ställer åt det ena eller andra hållet! Antingen deltar hon som en predator högst upp i näringskedjan som hon har gjort i några tusen år!

Eller så backar hon ut ur naturen och lever i sin konstgjorda natur (asfalt,betong och anlagda gräsmattor) där hon lever på kött och grönt som framställts på konstgjord väg.

Vargen är INTE utrotningshotad och påverkar inte planetens klimat i samma utsträckning som regnskogen.
Tänk vilken nytta det skulle göra för både människor och djur (även vargen) om dessa miljoner som vargen kostar skulle läggas på att återplantera regnskog.

Pilgrimsfalkens skadegörelse i eventuella duvuppfödningar jämfört med vargens skadegörelse i renhjordar och viltbestånd, är som att jämföra skövlingen av den Svenska skogen med skövlingen av Sydamerikas regnskogar.

100. Bushman

2009-12-25 16:05

Vad har du för fantastisk eftersökshund? Vilka meriter har den? Jag kan slå vad om att du aldrig gått på ett eftersök på älg, björn eller varg som går undan!

99. flyttning vart

2009-12-25 16:05

ska de flyttas söder och öster om nuvarande utbredningsområde så är de att gratulera i hela Sverige.Sörmland och Skåne kan ju vara lämpligt då har de ju gott om mat också,lite längre österut går också bra då kommer de ju hem igen.(Vilken idioti) Man tror ju inte att det är sant Lägg ner alla anslag till dessa forskare och deras påhitt.

Redaktionell kommentar:

Det är inte forskarna "påhitt". Beslutet är taget av våra politiker. Sedan fick forskarna i uppdrag att berätta hur en sådan flytt kan gå till, och nu har alltså svaret kommit.

Mikael Moilanen, reporter

98. TEORI OCH PRAKTIK

2009-12-25 10:53

När man läser och begrundar vad som skrivs på dessa sidor så förstår man varför rovdjursproblemen är som de är. Alla vet, alla kan och alla är bäst men ingen duger något till. Vad är det för nytta med att bemöta alla besserwissers? De tycks ju i alla fall inte ha något att lära. Är det kanske någon mormor som spridit smittan? Känslor och empati tycks ju de flesta sakna.

Det finns många förståndiga landsbygdsmänniskor som får saker att hända men de visar inte upp sig på detta forum. All heder åt dessa. Nu tar vi nya tag!

Gott Nytt År!

97. Bushman

2009-12-24 21:18

Du har ju noll koll löshundsjakt! Eftersök tex. det är ju en samhällstjänst och att djur ej ska få lida! Absolut inget nöje! Och som du skriver om lösspringande hundar i trafiken? Visst händer det att hundar hamnar på vägar! Jag kan aldrig klandra någon om hunden bara korsar vägen. Men ser jag på GPSen att hunden springer efter vägen och att den då blir påkörd! Då kan jag garantera dig att en repremand bara blir förnamnet på påföljden!

96. Vargjakt

2009-12-24 13:33

Jessica vet heller inte vad hon pratar om tydligen. synd för det är lättare att prata på det här forumet om man har lite koll på verklgheten, i jämtland har det sökts skyddsjakt på 7 vargar just nu och det är problemvargarna sen har vi ett antal kringvandrande vargar som är lika stort!! Men jag håller helt med dig om att bushman är ytterligare en av dessa faktaförnekare som rovdjursanhängarna tycks vimla av.Men av NNV rekommendationer vart vargarna ska flyttas kan vi nog få en hel drös av nya problemvargar vilket egentligen är bra för dom kommer att hamna i områden där folk med större inflytande bor.

95. God Jul Freddan

2009-12-24 13:33

Och gott nått år !

94. Hermelinen

2009-12-24 12:42

Ja vad skrev du? Du skrev ett svar på mitt inlägg som behandlade alla dumheter och överdrifter som odlas på utrotarsidan.
Jag finner det ganska svårt att tolka det svaret som något annat än ett påstående att massor av människor tror på dessa dumheter.
Tydligen missförstod jag dig och det var ju glädjande.
Då försöker jag med en ny tolkning.
Den blir då, att varken du eller särskilt många andra tror på nollvisionärernas fobier och att det uppror du beskriver, mer handlar om att få till stånd en rimligare situation, utan att nödvändigtvis utrota vargen från landet. Något jag dessutom håller med om.
Hur du än tolkar min tolkning så verkar du inte tillhöra det mest extrema gänget och det är ju glädjande iallafall.
God jul på dig.

93. BUSHMAN?

2009-12-24 12:41

Din eftersöks teori köper jag inte? Har hållit på i många år och man blir alldrig fullärd. Du säger att du håller koll på nosen på hunden? Det är väl för sjutton betendet på hur hunden arbetar och hans sätt kallas för sökning, det är därför man har lång lina och är du bakom en buske och hunden på andra sidan inte f----an kan du då se hans nos. Tror inte att du har haft så många eftersök och ej heller är den du utger dig för att vara? Du använder dig av allt för många ord som inte hänger ihop med jakten...! Att vi som inte kan jaga med löshund ska inte behöva bli kallad för att ha TOMTAR på LOFTET har du som vissa av oss ca 20-30 vargar runt dig? Nu ska du vara snäll det är jul, annars kommer inte tomten till dig. Men som du säger åt andra, det är kanske du själv som innehar en samling TOMTAR på loftet? GOD JUL PÅ DIG...!

92. Bushman är en lögnare

2009-12-24 12:41

Bushman har ingen aning om hur det är att leva med hundar i ett vargrevir.. Hur många vargar finns det i Jämtland? 3-5 st max?!
Hur kan man disskutera något som man inte vet någonting om? Pinsamma människa!

GOD JUL alla vargjägare!

91. Bushman..

2009-12-24 11:27

kunskaper om eftersök är det han jämför med viltspår tror jag eftersom han inte har en aning om det verkliga livet.Själv gör jag 25-40 eftersök per år mest på trafikskadat och ca 50%av gångerna måste jag släppa hunden/hundarna för att klara av eftersöket,att försöka gå ifatt ett djur med ex ett framben av med hunden i lina klarar inte ens en så kunnig och framförallt snabb människa som Bushman.Om man inte vet att den typen av eftersök existerar bör man inte uttala sig i ämnet.God Jul och lycka till med jakten alla kunniga jägare på det nya året

90. Ingen kommentar!!!!

2009-12-24 01:39

Det är ganska svårt att kommentera tillbaka när bush killen har varit framme då han bevisar sin okunnighet gång på gång!!!! Det ligger ganska mycket komik över hans kommentarer:) Jag har för mig att han sagt att samerna inte har några problem med rovdjur!!!! Det har visat sig att han inte har kunskap om hur löshundsjakt går till och då påpekar han att han bor i Jämtland och då i rovdjurs tätt område!!!!

89. Bushman

2009-12-24 01:38

Gör du eftersök på någon annans mark utan att meddela det och de du är på besök hos, då är det olaga jakt och inget annat! Om du helt plötsligt får en drivande hundi det spår du går på? Dåhar du näppeligen följt lagen om att ta kontakt med grannarna!Dessutom, jagar vid starkt trafikerad väg i närheten (Uppland)Sedan 60-talet, en trafikdödad och en skadad, t.om. viltet går ej över starkt trafikerade vägar i onödan. Men för övrigt är dinna inläggvälskrivna, men ointressanta!

88. Varulvar !!!

2009-12-24 00:08

Jag är alltid lyhörd då jag diskuterar våra rovdjur med människor som har sunt förnuft och som inte bara ser allting grått. Det finns väldigt många såna som faktiskt är både jägare och jodbrukare. Jag tyckte det skulle vara intressant att höra vad de jägare som kommenterar dessa artiklar anser om våra rovdjur, men det är tydligt att man bara sprider skräckpropaganda och försöker framhäva vargen som ett monster på denna sida. Jag är ännu inte helt övertygad om att det inte i själva veket är varulvar som ni har hemma på tomten. Huruvida det är tomtar eller muppar ni har på loftet kan jag inte med säkerhet säga. Vid eftersök så har man normalt hunden kopplad så att man har kontroll på hundens nosarbete, men det kanske bara är i mina kretsar. Jag har själv en fantastisk spårhund som söker både människor och vilt med framgång. Det har hänt många gånger att jag tvingats tvärbromsa då jag färdats på de jämtländska småvägarna pga att en jakthund plötsligt sprungit in i vägen, men nästa vet jag ju tack vare er att det är en hägring och kan fortsätta köra !!

87. mats johansson

2009-12-24 00:07

jag tar matchen den 2a om allt går vägen.
ska jag hjälpa till att jaga eller låta den sprida sig?
får jag inbjudan så åker jag nog..kanske..
god jul!

86. Vilddjur

2009-12-24 00:07

Till busman...du skriver ..era fruktade rovdjur...de är väl dina också...Du kan ju ha dem alldeles för dig själv allihop...vilket vore ett drömläge...och tänka sig att det fortfaranda inte förstått...trots alla skriverier i kommentarerna.....inte förstått att det är VÅRA HUSDJUR OCH TAMDJUR vi oroar oss för skall bli skadad eller dödad av varg.Om man har satsat oerhört mycket tid och pengar att utveckla och utbilda en fin dressyrhäst..och den blir skadad eller dödad av varg...vem skall stå för de fiolerna.Jag känner en kille som köpt en dressyrhäst för 50 miljoner som också i enlighet med djurskyddsbestämmelserna skall gå på grönbete och även erbjudas ett så naturligt hästliv som det bara går...Skall busman betala när vargen bitit sönder hasorna på denna häst.

85. Vilddjur

2009-12-23 21:23

Bushman är enbart barnslig och oansvarig i sin framtoning...Själv är vi ägare till flertalet fastigheter...så vi är också hyresvärdar.Vi har flyttat ifrån en herrgård på fjorton rum för att erbjuda våra nio Doberman ett naturnära liv....Vilket de också får...så kommer det en varg blir han sliten i stycken.Vi tänker inte satsa något på att värna om natur och miljön,engagemanget är lika med noll numer,allmogedjuren som vi hade var de bästa landskapsvårdarna men de har vi tagit bort,vill inte se dem i vargens käft.Tycker synd om fäbobrukarna som kämpar vidare och har full förståelse för deras situation.Själva tänker vi bara njuta av livet för vår egen skull.Vi har köpt en hästgård i södra europa så vi är i en förestående flytt till utlandet...med våra älskade hundar och värdefulla showhästar....Gården där vargarna bor säljer vi till en kille som håller på rallycross och bilmek.Naturvärdena får inte det underhåll och skötsel som krävs för deras överlevnad.men det struntar jag i....typ kratta för mosippa... sådant håller bilmeckarkillen inte på med.Sorgligt...Jag vill framföra att väldigt många hästuppfödare har börjat dra öronen åt sig i vargfrågan de är inte positiva till varg.Flera ser vargen som störig i deras intressen.

84. Gul Jod och Grått nytt hår

2009-12-23 21:21

Mats Johansson önskar alla debattanter en riktigt god jul och ett skapligt nyår! Vi tar väl en ny match efter nyår. eller?

83. Du, tramsar med vargar.

2009-12-23 21:15

Jag antar du inte såg inslaget från Rumänien (eftersom du nämner just det landet. Det har också r-mormor gjort som lovade att besöka just Rumänien) i SVT igår. Där, i Rumänien fick man inte ens några egna tankar ha. Men det är väl inget du känner till eller bryr dig om. Du verkat ha förståndet bakom huvudet!

82. Till Anders Åberg.

2009-12-23 21:14

Håller med dej om att det blir överdrifter på detta forum,men inte bara från vargmotståndarna. Det som jag tycker är lite skrämmande ibland, är den arrogans som lyser igenom från de som vill ha mer varg gentemot de som bor i vargtäta områden. Det är faktiskt på väg att bli ett stort problem på vissa ställen. Detta inte enbart för jägare. 0-vision kan vi glömma, men allting kan väl ske med måtta. Den kommun jag bor i är berörd av minst 4 revir. Det är 3 för många! Om vi ska ha drygt 200 vargar måste en omfördelning ske vad det gäller placeringarna av vargen. Människor i glesbygd måste kunna få jaga, plocka svamp osv. utan att känna oro. Vissa vargförespråkare i debatten vill göra gällande att de bor i "storskogen". Det tror jag vad jag vill om och är därför inte ens värda att kommentera. Jag efterlyser, liksom du förmodar jag, en seriösare debatt men då tror i allafall jag att folk som bor i vargtäta områden får göra sin röst hörd och då förhoppningsvis av sådana som kan argumentera för deras sak. Inga "tomma tunnor". Det ger motsatt verkan. En sak till: Varför kan ansvariga inte svara på kostnaderna vad det gäller vargen? Verkar vara topphemligt. Det kanske inte gagnar vargens utbredning och popularitet. Vad vet jag.

81. Vad skrev jag, Åberg?

2009-12-23 20:32

Läs mitt inlägg igen.
Var har jag överdrivit?
Var har jag påstått att NVV:s personal är kriminell?
Var har jag påstått att klimatfrågan är en bluff?
Det blir ju nästan löjligt, det här. Men sedan skriver du att du inte tror en sekund på vad jag påstår. Vilket då?
Argumentera i sak, människa.

80. Wilsons matte

2009-12-23 20:31

Ja Anders ... visst är det lite kul att jag antingen bor i lägenhet, husvagn eller villa. Jag erkänner ... i något av de tre alternativen är det.

Jag brukar dock ... precis som Wilsons matte uppenbarligen gör ... bo i tält då och då ... oftast i något av vargrevier (och jag har inte blivit uppäten ännu!). Ska också villigt erkänna jag äger ett litet hus mitt emellan två vargrevir. Ibland när jag eldar i spisen blir det riktigt varmt.

Oljeslukande bilar som Wilsons matte pratar om används ju som tur inte på landsbygden. Där kör man väl fortfarande häst. Senast jag var med på älgjakt så var det dock oroväckande många stadsjeepar på plats. Men det var säkert nollåttor på tillfälligt besök....eller?

Och om du vill Wilssons matte så kan jag gärna ändra namn till "Tramsar med vargar" (filmen var ju annars ganska bra eller hur). För hela diskussionen är ju egentligen tramsig. Det är inget världskrig som brutit ut ... det handlar om ynka 250 vargar i ett av Europas största och mest glesbefolkade länder. Folk i vargrika länder som Polen, Spanien, Baltstaterna, Rumänien, Italien och Grekland undrar nog hur det står till här uppe i "Europas sista vildmark".

Och tack Bushman ... det är tuffa inlägg du levererar ... men det kanske är vad som krävs med tanke på de åsikter som florerar här.

Trots detta önskar jag alla en god jul.

79. Det ante mig, Bushman

2009-12-23 20:24

Ditt egentliga syfte är att löshundsjakten ska försvinna. Jag kan inte förstå det på annat sätt.
Jag vill påstå att du inte har en blekblå aning om hur en jakthund uppträder under jakt, om den springer vind för våg eller inte. Det är bara ett argument du lärt dig av andra vargvänner.
Vi koncentrerar oss på drivande hundar, som driver vilt med skall: Det finns stötande hundar som jagar bara några minuter, kortdrivare som jagar uppemot 20 minuter och sedan drivande hundar som kan förfölja djur i timmar (dock är lagstiftningen glasklar: hunden får inte vara för snabbsprungen, viltet får inte stressas.)
Dessutom skiljer vi jägare på hundar som är samarbetsvilliga och de som jagar på egen hand. Tro mig, ingen jägare vill ha en självständig jaktidiot.
Mannen som i fjol släppte sin kortdrivare i Värmland, på väg ned mot brevlådan, fick hunden tagen av varg utanför ladugården. Den terriern drev aldrig mer än 20 minuter. Sprang den hunden vind för våg? Ja, det är tydligen en tolkningsfråga.
Man kan också se filosofiskt på saken: Du yvas över det du kallar ansvarslös hundhållning. Jag ska ge dig ett litet problem att grubbla på.
Vargen hugget loss ett köttstycke i bakbenet på en älg, som tvingas leva flera dagar med skadan innan vargen slutligen dödar den. Det finns också uppgifter om älgar som tvingats utstå flera attacker innan den utmattad gett upp.
En hund dör åtminstone ganska snabbt efter en vargattack.
Hur kan du anklaga hundägaren för ansvarslöshet?
Men nu till något verkligt viktigt. Förklara för mig hur samhället ska klara eftersöken på skadade djur i vargbältet när det inte går att använda löshund längre? Går du med en spårhund in till den skadade björnhonan med unge? I så fall får du klara det utan min hjälp. Hon är livsfarlig.
Ja, Bushman, hur ska vi göra med det skadade viltet. Ska vi dra kudden över huvudet och lossas som de inte finns? Eller tänkte du att den lilla detaljen skulle falla i glömska nu när du är euforiskt, och utan att ta ansvar, propagerar för varg?

78. Jägarvänner och glesbygdsbor.

2009-12-23 20:21

Kan ni inte tänka er att slymannen som skriver här kan vara en fjunig anhängare av rovdjurspropagandan likaväl som en intelligent person inom rovdjursförvaltningen som endast har missionen att reta oss jägare? I vilket fall har han inget att tillföra, skit i honom.

Han lovade f.ö. att överge detta forum för han tyckte vi var okunniga, inte ens detta kan han leva upp till.

God Jul alla ansvarsfulla, lagenliga och biologiskt kunniga jägare.

77. Ja, Anders Åberg,

2009-12-23 20:21

du skrattande man, jag gläds med att någon finner den här diskussionen lustig. Du, Anders, kanske du nu i juletid kan sända en tanke till de som i år har släpat hem sin kamrat i en plastpåse. En sak är säker, dom skrattar inte. Tänk, vad lätt det är att skratta när man inte är drabbad. Solidariteten med människor som drabbas torde väl vara det finaste utryck man kan ha som människa, eller?
.....och lille, lille Bushman, du förvirrade lille mupp som sitter där vid lägerelden och drömmer, kommentarer egentligen överflödiga, men några ord: Om vargjakten blir inställd, skulle det kännas bra? Skulle du glädjas över att ytterliggare människor på landsbygden drabbas av ditt favvodjur. Som Hermelinen skriver så kanske det är det bästa som kan hända, för att vargen är sin bästa ambasadör, den utrotar sig själv ännu en gång. Så kan det bli.
Helt klart, är vi på väg att få en mängd utrotningshotade jakthundraser, men det är väl precis vad ni vill på muppsidan, de är värda mindre än er hund, och i förlängningen vill ni helt få bort jägarna ur skogen, och så småningom få de flesta landsbygdsbor att flytta till städer o samhällen, och så kan det bli, finner man ingen glädje eller utkomst på landsbygden, ja, vad skulle hålla en kvar. Jag kan ju göra som de flesta av er, ta bilen ut i en tom skog på söndagar och drömma om hur det var en gång. Naturen sköter sig själv och människan bor i städerna, det känns väl som en lysande framtidsvision, eller?

76. Hermelinen

2009-12-23 20:19

Du menar på fullt allvar att massor med folk på landsbygden köper dessa överdrifter och tror att alla forskare ljuger, att NVV består av kriminella personer, att rovdjuren utrotar sina bytesdjur, att klimatkrisen är en bluff och tycker att varje markägare skall få hantera naturen precis som den vill.
Jag bor själv på landsbygden, min dotter bor på landsbygden och jag känner flera jägare, men jag har aldrig, annat än på det här forumet stött på personer med så utvecklad paranoia.
Jag tror inte en sekund på det du påstår.
Däremot är jag övertygad om att folk vill få bukt med dom problem som vargen orsakar och att jakt är det bästa sättet att ta hand om dom.
Nu skall den bli av och framtiden får utvisa hur vi skall hantera den.

75. Ansvarslöst !!!

2009-12-23 19:47

Det är med förtjusning jag ser att ni inte förstår mycket av det jag talar om. Liksom en blind höna ibland hittar ett korn så verkar ni ibland förstå naturens mekanism. Det var ingen tillfällighet att vargen decimerades under förra decenniet. Liksom många andra djurarter var det fullständigt okunniga jägare som nöjesjagade flera av vår inhemska arter som orsakade att vi fått arbeta intensivt för att återå acceptabla stammar av dessa djur. Då det gäller vargen så har den helt på egen hand återkommit till vår svenska fauna. Då jag har ett stort intresse för djur i allmänhet så undanber jag mig komentarer om lösspringande hundar. Den dag jag kör på en stackars jakthund som springer kors och tvärs längs vägarna så kommer ägaren att få en mycket tydlig reprimand. Ett mer ansvarlöst sätt att hantera en hund finns nog inte. Det är ingen slump att ett stort antal jakthundar årligen dödas i trafiken. De jägare som verkligen bryr sig om sina hundar släpper dem inte lösa för att hamna i vägen för något fordon !!

74. Jag tror du sätter skrattet...

2009-12-23 19:18

i halsen en dag, Anders Åberg. Du har inte en aning om det starka uppror som gror bland landsortsbefolkningen. Där händer saker som du aldrig skulle önska dig, som du säkert aldrig trodde var möjliga.
Men fortsätt propagera för vargen, så ska vi ta en förnyad diskussion om några år, när den etablerat sig på allvar i Mellansverige.
Det känns tungt att debattera emot vargen just nu - i ett riksperspektiv. Enda trösten är att vargen är den bästa ambassadör vi vargmotståndare har.
Den kommer, med all önskvärd tydlighet, att visa vilken skyddsvärd varelse den är.

73. Dansar med vargar

2009-12-23 19:10

Jag gillar ditt senaste inlägg.
Du tar upp alla dessa idiotiska generaliseringar och överdrifter som har blivit så typiska för dom som vill utrota vargen från vårt ekosystem.
Jag tror dock att en kompakt majoritet av svenska jägarkåren, liksom alla andra som läser här skrattar gott åt tokerierna.
Extra gott skrattade jag år Wilsons mattes senaste alster, där hon påstår att enda anledningen till att du skriver som du gör är "att du bor i lägenhet,husvagn eller villa".
Man får hoppas hon inte fryser i sitt tält.

72. DNA-test

2009-12-23 18:56

Är det någon som vet hur vargobs ligger till med proven.Det behöver nog gå fort att undersöka de djur som fins just nu för efter jakten släpps det ut varg som aldrig förr, så att man kan påstå att eventuella släktband har upp stått i efterhand. Det vore ju helt tokigt om det visar sig att flertalet djur skulle vara släkt med hägnvarg.

71. Mjukt släpp ?

2009-12-23 18:56

"Fördelen med den metoden är, enligt forskarna, att vargarna tenderar att stanna i området, om förhållandena är gynnsamma. Det är alltså lättare för samhället att styra var vargen ska vara"

Hur kan våra forskare veta det, Projekt Varg blev ju aldrig av, eller?

70. Hur menar du nu, Bushman?

2009-12-23 18:40

Artikeln handlar om att ryska vargar ska flyttas i Sverige. Det kanske inte är ett ingrepp i naturen i dina ögon - du problematiserar i alla fall inte det utan verkar nöjd.
Jag ska fråga en annan sak: Vargen var utrotad i Sverige. Sedan kom den tillbaka (Gud vet hur) och har skyddats från normal jakt i årtionden. Är inte det att göra ingrepp och möblera om?
Du tycker att jakt är att möblera om, jag tycker att skyddsinsatser för ett totalt onödigt djur, utan några egentliga chanser att klara sig utan människans inverkan, är att möblera om.
Ge mig bara en enda förklaring till varför Sverige, som domesticerat sin natur i århundraden, plötsligt ska släppa in ett potent rovdjur. Vargen är inte utrotningshotad utan finns i mycket stora bestånd där den hör hemma, i de väldiga ryska skogarna.
Med den planerade och tillrättalagda inplanteringen kommer vargarnas gener i Skandinavien och Ryssland snart att vara identiska.
Att du sedan förringar den kulturyttring som löshundsjakten är, det är bara att beklaga. Men innerst inne hade jag nog aldrig trott att den spelade någon roll för dig.
Faktum kvarstår: En löshund går inte att hålla under absolut uppsikt.
Du kanske till och med, innerst inne, vill förbjuda löshundsjakten, Bushman?
Dessutom, hur mycket kostar rovdjursförvaltningen i Sverige?

69. Little red riding hood and santa claus !!!

2009-12-23 18:16

Det är tur att ni finns mina vänner. Planeten behöver verkligen några okunniga bakåtsträvare som egoistiskt matar varandra med skrönor och skräckpropaganda. Hur skulle vi andra annars förstå att Naturen inte är något som man kan möblera efter tycke och smak. Rovdjuren har alltid funnits och kommer alltid att finnas i den skandinaviska faunan. Sedan tycker jag mig märka att jag är en av få i forumet som bor och vistas mer i naturen äv vad många jägare ens kan drömma om. Jag behöver bara lämna gårdsplanen så befinner jag mig i stora tätvuxna skogar i sällskap med era fruktade rovdjur. Skillanden är att jag inte fruktar dem och därmed aldrig haft några problem med dem. Har man sin hund under uppsikt finns inget att frukta för hunden heller. Jag hoppas att ni får en fröjdefull jul och att ni får gott om tid att läsa rödluvan och andra sagor. Litteratur med substans verkar inte vara er stora grej i livet. Bli inte alltför besvika om det visar sig att licebsjakten strider mot EU's direktiv och därför blir inställd !!!

68. Vargjakt? En nödvändighet!

2009-12-23 17:54

Hoppas att alla motståndare till vargjakten förstår att nu måste vi jaga varg. Utplanteringen kommer att ske oberoende av jaktresultat.
Att vänta tills alla blir berörda av vargproblemen kommer aldrig att ske, eftersom de flesta bor i städer och inte är jägare eller djurägare. Nej, ut och jaga den 2 januari !

67. Vargflytt???

2009-12-23 17:54

Jag undrar bara varför man måste flytta på vargar som vandrat in i norra Sverige. Enligt Olof Liberg är inavelsproblemen inom den skandinaviska vargstammen säkrad för dom närmaste 100 åren i och med att en finsk-rysk varghane, utöver Galvenhanen, vandrat in och etablerat sig i norra Hedmark.
Vem vet hur läget är om 100 år, vi kanske går till knäna i vatten eftersom Köpenhamnskonferansen misslyckades.

66. Dansar med vargar

2009-12-23 17:06

Räv som kommer in på gård och kan orsaka skada får skjutas året om! Läs jakttabellen!

65. Vilddjur

2009-12-23 17:03

Till dansa med vargen...anledningen till att du vill ha svar på dina frågor beror på att du bor i lägenhet,husvagn eller villa...annars så skulle du aldrig ställa dig alla de frågor som du har om människans husdjur och tamdjur.Människan har överlevt här på jordklotet därför att vi i alla tider kunnat haft ett samarbete med tamdjur.Hunden har alltid funnits där som vår bästa vän och varnat oss för rovdjur och hjälpt oss vid jakt.Och hästen hade vi innan bilen kom...jag tycker vargkramarna är känslokalla och visar ingen tacksamhet för allt vad våra hus och tamdjur gjort för oss och mänsklighetens överlevnad.Nu sitter ni där i era trygga oljeslukande bilar och varma hus och anser att tamdjuren är något man kan slänga i soptunnan.Vargkramare vill ha djurfabriker där djurens rätt att få leva ett så naturligt liv som bara är möjligt...begränsas av vargars närhet.De flesta som har djur och särskilt fäbobrukarna och alternativbrukarna,har ett jobb att gå till eftersom det är svårt att enervera en vinst i sådana lantbruk..och de är mycket oroliga för sina tamdjur då de lämnas obevakade hemmavid.Det är just dessa lantbruk där man fortfarande slår med lie och hässjar höet..det kultur och miljövänliga livet...som hotas av vargens närhet.Djurfabriker är inte berörda...de som har 800 kor...osv.Det finns inte någon som kan dansa med en varg..att du valt den rubriker visar hur naiv och oerfaren du är.Tramsa med vargar vore en bättre rubrik.Men vargen börjar bli omodern och vanlig så varg är inget unikt längre..de flesta har tramsat med en varg...ingen pratar om ett fantastiskt möte med en rödräv..jag bara undrar varför.

64. Mats Johansson !

2009-12-23 17:03

Bugar för ett mycket bra inlägg !
Mycket nära sanningen :-)
Tack och GOD JUL !

63. länk för er som tvivlar

2009-12-23 17:02

här är det lite bilder av elendet som dom ställer till med http://www.vargupproret.se/?w=las

62. mats johansson

2009-12-23 16:59

fan så rätt du har i det du skriver!

61. Va mycke kostar detta spektakel

2009-12-23 16:59

Va mycke kostar detta spektakel om att flytta på denna ohyra( läs vargen )kommer vi vanliga medborgare att få reda på detta.

60. Skydd

2009-12-23 16:59

Min fråga gällde som sagt skyddade arter och den naturvård som fram tills idag har gjort att vi åter har fått livskraftiga stammar av exempelvis de flesta rovfåglar, att våtmarker har återskapats och som på en internationell nivå försöker slå vakt om den rikedom som trots allt finns kvar.

Men om jag tolkar vissa av er rätt så är dessa insatser mer eller mindre felaktiga. Naturskyddsföreningen och WWF är det stora hotet mot planeten. Markägaren skall ha rätt att avgöra vilka arter som ska finns på hans marker och rovdjur skall betraktas som mjölbaggar och råttor i en livsmedelsbutik.

Någon internationell "bevarandefundamentalism" behövs inte eftersom alla har rätt att exploatera den natur man råkar befinna sig eller äger. Vår livsstil, som fram tills nu har lett en katastrofal utarmning av den biologiska mångfalden, skall med andra fortsätta. Regnskogen i Amazonas ska sågas ner eftersom vi inte kan förneka någon möjligheten att exploatera. Tigern skall bort eftersom vi inte kan kräva att någon i Ryssland eller Indien ska tvingas leva grannar med dessa "skadedjur".

Ingen direkt bra reklam för jägaren som "viltvårdare" ... men det skiter ni förstås i. Alla fjolliga forskare, naturvårdare, ekologer och inte minst den naturintresserade allmänheten har ju fått allt om bakfoten ... det är ju ändå ni som sköter om den här planeten, med bössan i hand.

Ok ... jag har fått svar på min fråga. Tack för det och God Jul.

59. Öster ut!

2009-12-23 16:58

Om ev flyttning av varg sker igen, bör dom köras tillbaka till våra grannar i öster! Men det är svårt att bryta gamla rutiner!

58. Dansar med vargar?

2009-12-23 15:19

Några frågor till dansar med vargar: Ska människor få sätta upp skyddsnät för sina bärbuskar som fåglarna fastnar i och ibland dör av?

Ska butikerna tillåtas att bekämpa mjölbaggar, kackerlackor och råttor som bosätter sej i och omkring butikerna?

Ska medborgaren som blir utsatt för oprovoserat våld få försvara sej eller ska denna på sin höjd få ta på sej skyddskläder och hjälm?

Självklart måste människor få skydda sina liv, vänner och sin mat lika väl som alla andra varelser!

57. Dansar med vargar 12:56

2009-12-23 15:19

Nej.Den naturvård som bedrivits i Sverige de senaste decennierna är ren och skär Bevarandefundamentalism,och är det mest orättvisa och odemokratiska vi har i det här landet."NATUREN SKALL SKYDDAS DÄR DEN FINNS" D.v.s. att de trakter i Sverige där man varit så jävla dumma att man bevarat natur på sina marker,får skylla sig själva.Dom mister sina rättigheter,kanske marken också.Naturen ska skyddas- mot dom som har bevarat den."INGEN KAN ÄGA NATUREN" Finns det stora naturvärden bevarade hos samer,skogsbönder m,fl.får vi lära oss att skogsbruk,jakt och rennäring är ett hot mot naturen.Det är inte livsstilen hos stockholmare eller skåningar som är ett hot.Där finns ingen natur att hota.Där kan man äga mark.Själva grundtanken med naturvård var en gång i tiden att "Vi har bara en planet(there is no planet2",asfalterar vi över den har vi ingen natur".Idag är tanken hos den urbane naturmuppen: "Dom i glesbygden är skyldiga att bevara natur åt oss,passar inte det kan dom flytta".Har inte vi i skogslänen samma rättighet att exploatera natur och skaffa oss välfärd ,välstånd och arbetstillfällen,som ni har i sydsverige och mälardalen?

56. Dansa med vargar

2009-12-23 15:18

Jag tycker att vi som äger marken skall få besluta vilka djur som ska finnas där, likaväl som du har rätt att utrota råttor och kackelackor i din bostad!

55. Anonym Räv i hönsgården

2009-12-23 15:18

Det står honom fritt att skjuta räven mellan den 1 aug och 15 april om jag inte tar fel. Övrig tid på året "rent principellt" nej, men det kan dock finnas undantag.

Mina undantag är om räven gör avsevärd skada och inga förebyggande åtgärder hjälper.

Vilka är dina?

54. Vilddjur

2009-12-23 15:18

Till dansa med vargen...du satte tummen på problemet...det är ju just detta som varkramarna inte kan förstå.Jag har genbankshöns..vilka kan jämnföras med duvor.En räv tog en höna...men jag hatar inte räven för detta.Skulle räven dödat en hundvalp för mig...hade jag blivit otroligt förbannad.Så relationen till en duva är inte den samma som till en häst eller hund eller katt.Jag köper och äter ibland grillkyckling ifrån affären för det är gott och då ligger grillkycklingarna alldeles som i små likkistor av plast,ganska otäck tanke......dödar inte mina egna hönor eftersom de står mig så känslomässigt nära...jaha nu skall jag snaska i mig Agda...du förstår väl att det inte går.Men de djur som vi har väldigt nära inpå oss i våra liv och som sover med oss i sängen och har randig pyjamas..som hund,häst,katt,papegoja...och som vi betalar försäkring för och behandlar som vem som helst i familjen och ger samma rättigheter.Mina djur får julklappar.Pluto skall få en tröja som en moster stickat..... hönsen får ingen julklapp direkt...men de får lite extra gott att äta till jul.Och hästarna brukar få morötter,juläpplen och knäckebröd.Nej...jag skulle Inte bli ledsen om en Pilgrimsfalk dödar en av alla mina duvor men skulle försöka skrämma den så gott jag kunde.Brevduvor är mycket smarta och det skulle vara en unik händelse om den blev tagen av en rovfågel som väljer lättjagade byten.

53. Principen, Dansar med vargar

2009-12-23 14:26

Rent principiellt, ja han skall ha rätt att skydda sin egendom. Det kan dock finnas undantag.

Hur ser du själv på skyddet av egendom? Har man rätt att skjuta en räv som tar höns?

52. Olle Gustafsson

2009-12-23 14:25

Ja göra något det ska jag göra! och vad det betyder håller jag för mig själv!!

51. Hermelin

2009-12-23 14:25

Du ska få ett enkelt svar på din fråga Hermelinen. Självklart ska människor av alla de sorter få framföra sin åsikt. Självklart ska alla som vill bilda opinion för sin sak.

Men ni, som anser att politiker, myndigheter, forskare, vargkramare, storstadsbor och landsbygdsbor som föredrar livskraftiga rovdjursstammar, medvetet försöker förgöra landsbyden med hjälp av 250 vargar ... hur ser ni på frågan om skydd för hotade arter rent generellt. Gäller er upprördhet enbart vargen? Eller ... ifrågasätter ni hela den nationella och internationella politiken som går ut på att skydda arter och biotoper?

Jag ställer frågan än en gång. Om en markägare också är brevduveuppfödare, anser ni då att har rätt att skjuta falken som häckar i bergsbranten på hans mark?

50. Du ska få svar...

2009-12-23 13:27

men inte så rakt som du kanske hoppats på, Vargdansarn, utan i form av ett par motfrågor.
Om svaret på din fråga skulle bli ja, vilken blir din tolkning då. Och vilken blir tolkningen om svaret blir nej.
Det finns inget djur i den svenska faunan som ställer till med så mycket elände för landsbygdsbefolkningen som vargen. Är det din inställning att dessa människor inte ska få framföra sin åsikt?
Själv lutar jag mig lugnt tillbaka och inser att vargen är här. Det enda trösterika i situationen är att vargen själv är absolut den bästa ambassadören för oss som inte vill ha den i Sverige.

49. Principen

2009-12-23 13:16

Det verkar inte vara någon vill eller kan svara på min fråga. Frågan gäller hur ni, som nu tar till dessa brösttoner, rent generellt ser på frågan om skydd för olika djurarter.

Tycker ni att vi skall överlämna all naturvård och allt skydd av arter till respektive markägare. Jag frågar än en gång .... tycker ni som anser att vargen ska bort, från just er mark, att en brevduveuppfödare ska ha rätt att skjuta den pilgrimsfalk som råkat slå sig ner i ett berg på hans mark?

Svara bara ja eller nej ...

48. Skattebetald cirkus

2009-12-23 12:12

Det räcker nu.
Vi har annat att lägga våra pengar på.
Sätts det trots det ut vargar så sätt ut dom vid storstadsområdena eftersom människorna där är mest pro varg.
Glöm inte Malmö t.ex. så fd. åklagare Alheim slipper åka så långt för att se varg. Tänk på miljön med andra ord

47. RYSK ROULETTE ?

2009-12-23 10:34

Olika metoder för bekämpning och även flytt av varg förekommer. Användning av skjutvapen, sövning, snaror, gift, elström, fällor, varggropar och saxar är kända. Min fundering är om utvecklingen pekar mot nya metoder i framtiden. Nu finns ju nya kemiska medel, hormoner, dopingmedel, narkotika, grön laser, giftgas, rörelsevaktstyrda anordningar, hundvästar med giftampuller och kameraövervakade åtlar med fjärrstyrning som skulle kunna användas för vid bekämpning av varg på ett tystare och skonsammare sätt. Den nu beviljade jakten föreskriver användning av kulvapen klass 1. Det är väl ändå att ta i. Jakt & Jägare skulle kunna utreda om nya metoder kan tänkas bli använda i framtiden. Även läsare av dessa sidor kanske har förslag. Kom ihåg att beakta djurskyddsaspekten och eventuella risker för annat vilt, tamdjur och människor.

46. Herregud

2009-12-23 10:22

Kan man göra avdrag i deklarationen för detta vansinne? Inte en spänn av mina surt förvärvade skattekronor ska gå till detta jävla jippo..Jag arbetar inte dagarna i ända för att avlöna dylikt trams. Kommer det varg även på mina hemmamarker då jävlar...Det räcker att två av mina marker är nerlusade med detta odjur..

45. Flytt

2009-12-23 10:21

Nu får det ta mig faaaaan vara slut på den här lekstugan, lägg pengarna på det som det verkligen behövs, sjuka arbetslösa och andra utsatta i samhället.

44. Kicki

2009-12-23 10:21

I fablernas värld

43. Vad fanns att....

2009-12-23 10:20

Upprörda känslor på forumet efter artikeln, många av oss vill ha 0-vision eller åtminstone ett mycket begränsat antal, vargvännerna vill ha 500 eller 1000, till och med obegränsat, men vad fanns egentligen att förhandla om. Eftersom myndigheterna inte bryr sig särskilt mycket om den skada vargen åsamkar utan anser att kvaliten på vargstammens gener är viktigare var väl förslaget att flytta varg det enda som kunde motivera en avskjutning överhuvudtaget och som påpekats från våra förbund att motståndarsidans viktigaste argument försvann, men vad jag undrar över är varför framförallt SJF vill ha så stor spridning. Ju större spridning desto fler som drabbas men å andra sidan minskar acceptansen eftersom vargen genom sitt sätt att vara är sin egen goda ambassadör för en minskning av stammen, ett bra exempel var vargen i Skåne. Förutom eländet med vargen så finns det tyvärr andra reella hot mot oss eftersom vargvännerna kommer att fokusera mer på att stoppa löshundsjakten som är deras största bekymmer, därför får vi bereda oss på, särskilt vid ett regimskifte på ett kommande mörkt och dystert 2010.

42. Tobbe Pernilla O Mormor

2009-12-23 10:19

Dom kan väl ta hand om gosedjuren som kommer från öster.Ge vargarna avmaskning mata dom med några hundar och annan tamboskap så vargarna lär sig vad dom ska äta.Kan inte JAKT&JÄGARE fråga politikerna vad dom står i Varg FRÅGAN miljöpartiet behöver ni ej fråga för dom vet jag redan vad dom står. GOD JUL PÅ ER ALLA JÄGARE ÖNSKAR DAN ANDERSSON.

41. Ut och jaga!

2009-12-23 10:19

Nu alla som ska ut och jaga skjut gärna något alfadjur så har ni chansen att vinna en ryssvarg till nästa år. Och då ökar chansen att till nästa år att bli dömd för något fruktansvärt brott att ha skjutit ett avelsdjur med gener som skulle räddat den svenska vargstammen. Det känns skönt och tryggt att vi har 2 jägarorganisationer som har kunskapen om hur och var vi ska plantera ut dessa importerade "klustervargar". För visst är det väl så att även JRF-LJ skrev på om flytt av vargar? Även om man nu försöker dra huvudlänk med att det inte behövs. Så alla jägare ut och jaga för det är viktigt att alla vargar skjuts enligt Lövgren så att vi kan ta in fler och på så vis rädda vår inavlade vargstam. Men innan ni lydigt sprattlar ut på vargjakten fundera på detta, det h-e vi har idag kommer vi att ha nästa år också då vargstammen endast ska ”frysas vid 210” st. Själv tror jag att vi i stället har fler vargar nästa år om än då med en något minskad ökningstakt. Nej låt dessa som ska ha varg ta hand om det själva då kostnaderna för den idioti som pågår då ökar katastrofalt. På så vis kommer gemene man att inse att detta inte kan vara hållbart. Då om inte förr kommer vi att få till en ändring.

God Jul på er jägare ni har några dagar till på er att fundera innan ni har hoppat i galen tunna igen.

40. Vilddjur

2009-12-23 10:16

Vargen måste vara livskraftig för att den skall få bibehålla sitt habitatskydd....därför manipulerar de i panik,undrar om det är tillåtet med tanke på att vargstammen måste vara livskraftig på egen hand...det är den ju inte om det krävs mänskliga insatser....de vargar som finns här sägs ju vara sjuka av inaveln.Hur gick det till egentligen när Sverige gick med på att hysa varg.Jag vill minnas att Sverige hamnade i en högre bidragsersättning ifrån EG när vi räknade in varg i biologisk mångfald.Hur dumma får beslutsfattarna vara...de har ju sålt vårt svenska kultur och miljöarv med konflikter som konsekvens.

39. Visst Kicke…..

2009-12-23 10:15

…..mycket intressant läsning om man inte bryr sig om vilka fakta som finns!

Kan du säga mig varför ALLA, just det, ALLA svenska vargar har samma individ på tik-linjen? Det finns numera 4 olika fäder inblandade – de två senaste aktuella först för 1-2 år sedan - men bara en enda tik!

Detta går att se genom att titta på mitokondrie-DNA, dvs det DNA som finns i tikens äggceller. Mitokondrie-DNAt visar att alla våra vargar i Sverige har sitt ursprung i en och samma tik.

Den länk du lämnat är mycket välkänd bland alla som intresserar sig för vargen – vare sig man vill ha den eller inte. Vad man bör veta är att infocentrum har en agenda, och den information de sprider utgår just ifrån den – dvs 0-vision.

38. Dom kan sin sak...

2009-12-23 10:15

Hur tror nu att de vargar vi har i Sverige just nu har kommit hit.
Inte F.N har de gått för egen maskin.
Ni vargkramare skriker ut er lögn med att vargen är utrotningshotad.
Stöd Putin i Ryssland vad det gäller den sibiriska tigern, det finns bara 500 st! ska ni inte sätta ut kanske 50 st i södra Sverige så kan cirkusen fortsätta med rovdjurena i detta land.
Eller vi kan hoppas på att forskarna lyckas klona några Tyrannosaurus rex också så det blir en riktig kalabalik.

37. Det kommer inte att hjälpa

2009-12-23 10:14

Strunta i jakten på 27 vargar. Det hjälper ingenting. Låt de härja fritt i några år så kommer allt flera ifrågasätta dess existens.

36. Ingen är maktlös Freddan

2009-12-23 10:14

Gilla läget eller gör någonting åt det.

35. Till detta finns det pengar

2009-12-23 10:14

Hur mycket kostar denna vargavling, vargodling, samhället? Resurser som skulle behövas till att annat bl.a. människor som har det tufft i Sverige! Men här finns det helikoptrar, spårare, det ena med det andra tillgängligt och myndigheter mer resurser till vargar men inte till t.ex. skolor.

Sen drabbas markägare, viltvården, friluftslivet, hundägare, etc. av dessa vargar som vi klarat oss utan i över 100 år. Jag förstår inte vad allt det här skall vara bra för?

34. Demokrati???

2009-12-23 10:13

När ett väldigt litet antal personer bestämmer över ett stort antal personer kallas det inte demokrati längre.
Vargfrågan borde lösas i kommunhus och byastugor för där vet dom vad dom beslutar om.
Vill dom ha varg någonstans så får dom väl ha det men om dom inte vill så skall dom inte vara tvingade.

33. 2 januari...

2009-12-23 10:12

...då smäller det..

32. En artikel med substans!

2009-12-23 10:12

Hur skulle de vara om du istället kallade dej "Cityman" eller något liknande så fick du lite "substans" i dit namn också?
God Jul! Buc...förlåt Cityman.

31. Det är helt otroligt...

2009-12-23 10:12

hur man kan förstöra den fina djurstam som vi jägare har byggt upp under alla år, sedan kommer naturmupparna på att varg är en häftig art,,denna måste vi ha i sverige. Det står nog inte på förrens älgjakten och rådjuren är helt slut i mellansverige om inte detta satans projektvarg får ett slut.

En fråga som varje medborgare i detta land borde få veta är vad vargen kostar totalt sett,,,,men det vågar nog inte dem berätta.

30. Vargavel

2009-12-22 20:44

http://www.infocentrum.se/
Hittade denna länk i en annan tråd här.
Väldigt intressant läsning om 5 svenska, en dansk och en finsk djurpark som har avel på varg för utplacering i Sverige. Dom har hållit på länge med aveln.
Nu förstår jag vars dom halvtama vargarna kommer ifrån.
Gå in och läs och begrunda alla fakta

29. Lyyyyycka till!!!!

2009-12-22 20:42

Naturvårdsverkets Susanna Löfgren, liksom departementsrådet Robert Andrén, tryckte hårt på jägarnas ansvar:
På kort sikt är det viktigt att skjuta samtliga vargar som blir tilldelade (Löfgren var mycket tydlig på den punkten)...Smaka på dom orden när ni sitter i en snödriva och håller på frysa arslet av er....lyyyycka till!!

28. Inavel Bushman?

2009-12-22 20:42

Är inte ett problem, det är vanligt förekommande i både häst & hundavel. Att det sedan föds vargar med defekter är inget konstigare än att det förekommer hos människor. Vem som ska vara rädd i skogen och för vad, är väl upp till var och en. Sedan vem som är vilseledd det du kan man ju fundera på. Där skulle jag tro att vi tycker olika!

27. Nä du Bushman

2009-12-22 20:33

Det är du som är vilseledd, du verkar inte vara så klarsynt, att du ser att vargar inte hör hemma i Sverige, det är för små områden. Ser ni kramare inte hur mycket konfrontationer det är, flyttning av varg, vad är det för djävla dumheter. Nu måste detta stoppas.

26. Herre gud!

2009-12-22 20:32

Vilken j-la parodi! Skall det pekas med hela handen - Ni ska ha en ryssvarg här! Och skicka över det ansvaret på jägarorganisationerna! Vad är det för diktatatorer som sitter där och beslutar? Det kommer fullständigt att gå åt pipsvängen med jakt och djurskötsel i framtiden! Men det är kanske det dom vill - sista glesbyggdsbon tar med sig flaggan!

25. Vi påstås leva i ett demokratiskt land

2009-12-22 20:31

Om någon kommuns innevånare röstar för att vi ska ha varg i Sverige ska vargarna flyttas dit. Men innan frågan ställs ska det vara helt klart för kommuninnevånarna att ett ja till varg i Sverige betyder ett ja till varg i den egna kommunen.

24. Inavel Bushman?

2009-12-22 20:26

Är inte ett problem, det är vanligt förekommande i både häst & hundavel. Att det sedan föds vargar med defekter är inget konstigare än att det förekommer hos människor. Vem som ska vara rädd i skogen och för vad, är väl upp till var och en. Sedan vem som är vilseledd det du kan man ju fundera på. Där skulle jag tro att vi tycker olika!

23. M.Moalinen

2009-12-22 20:25

Ser du någonstans att jag ifrågasätter utbildningen?Jag ifrågasätter deras metoder!Det är ingen nyhet, att får man inte folket med sig dvs oss som bor i varglän,hamnar i det läge som är idag.Med lite försiktighet och lyhördhet är jag ganska övertygad om att läget inte varit så infekterat som det är i vissa ställen av landet.Därav ifrågasättandet gällande psykologi och konsekvenserna.Har makthavarna varit lite "mjukare i nacken"och gått varsammare fram, har alla tjänat på detta.Konsekvenserna kommer politikerna att märka av.Alltså även vargprojektet.

22. maktlös

2009-12-22 20:25

Vad är det som håller på att ske man känner sig nertryckt i skorna och totalt maktlös nu är det vargjävlar på min mark. Och så får man läsa att dom ska sätta ut ännu flera odjur, vad är det som sker? Nej det är bara att sälja bössorna och hitta på något annat att göra för nu har det här spårat ur helt! Fan man går ju och blir deprimerad! För att några få dårar som vill ha vargsatar i sverige, det måste väl ha funnits en anledning till att dom utrota skiten förut.

21. hellberg

2009-12-22 20:17

jag håller med. dom kan släppa dom hos mej också så ska dom få maskvaccin, men jag kan ju däremot inte garantera att dom inte får blåsljud i lungorna efter besöket. nu jävlar har jag då betalat jaktkort för sista gången nu får dom pengarna gå till alkohol istället för nåt kul ska jag då ha när jag inte kan jaga mer, fy fan hela livet förstört av detta jävla vansinnet med inplanterade monster från helvetet.

20. Vargflytt

2009-12-22 20:16

Är det inte jägarnas egna organisationer (jägarförbundet) som kommit med detta förslag. Detta för att ni jägare ska få jaga en i Sverige utrotningshotat art?

Sen en helt seriös fråga:

Många av er menar att ni inte vill ha varg på just er mark och att markägarna måste få ökat inflytande. Gäller detta bara vargen, eller anser ni att ni även ska få avgöra vilka andra arter som rör sig eller uppehåller sig på er mark. Tycker ni att vi ska överger andra restriktioner och skyddsåtgärder som rör övrigt vilt. Ska exempelvis en brevduveägare som äger mark ha rätt att skjuta en pilgrimsfalk som slagit sig ner i ett berg på just hans mark? Ska en markägare ha rätt att ta bort en kungsörn som råkat bygga på i just hans tallskog bara för han inte vill ha örn på sina marker?

Jag vet att det är skillnad på varg och örn vad det gäller hot mot exempelvis löshundsjakten. Men min fråga gäller principen. Anser ni med andra ord att det är rätt att vi har ett nationellt skydd för olika djurarter oavsett var de och i vems skog de uppehåller sig?

19. När ska vi vakna

2009-12-22 20:11

Inser ni nu då alla jägare som tänker ställa upp på kommande vargjakt att myndigheterna tänker ta dö på glesbygden. Experterna tänker ta hänsyn till befolkningstäthet och hur stora djurbestånd det finns där våra nya älsklingar skall släppas ut. Ja då återstår väl bara absoluta glesbygden.
Jag hoppas ni idioter som kallar er för jägare som tänker ställa upp på vargjakten tycker ni gjort någonting enastående bra. Vad? Jo spelat myndighaterna rakt i händerna. Fattar ni inte att det inte blir något bättre för att ni ställer upp. Hellre sämre.

18. En artikel med substans!

2009-12-22 20:10

Äntligen en artikel med substans. Det skall till en erfaren forskare för att föra debatten framåt i det här forumet. Jag säger bara att myndigheternas vargar i själva verket är svenska folkets vargar. Min förhoppning är att vargarnas problem med inavel snart är ett minne blott och att vi återigen får en stark och levnadskraftig vargstam i Sverige. För de stackars vilseledda människor som inte vågar ut i skogen säger jag bara. Passa på då det inte sitter en massa skjutglada människor och kurar i skogsbrynen. De är mycket farligare än vad våra rovdjur någonsin kommer att vara!

17. varför får jag

2009-12-22 20:05

en känsla av att forskarna gjort detta förr? Har speciellt svårt att släppa denna mening:"Fördelen med den metoden är, enligt forskarna, att vargarna tenderar att stanna i området, om förhållandena är gynnsamma..." Hur tusan vet dom att den tenderar att göra detta om de inte provat olika metoder förr??
Här har även våra jägarorganisationer ett gyllene tillfälle att visa att de bryr sig om medlemmarna och vad de tycker. Inget resonemang om flytt med lokalbefolkningen utan absolut säkerhet att det mål på max 210 vargar under året som riksdagen beslutat om uppnåtts!!
Inget anmärkningsvärt krav egentligen...

16. NU JÄVLAR

2009-12-22 20:04

ska dom där få fortsätta på det där viset tycker jag vi ska bojkotta vargjakten så får dom se hur det går

15. Arbetslösa

2009-12-22 20:04

Se nu vilka jävla dumheter de kan hitta på.Jag vill inte ha varg på MINA MARKER. Min fru vågar nu inte längre gå ut i skogen. Kan ingen hänsyn tas till människan i detta diktaturland. Ska min stanna inne i huset, för alltid.

14. Enkelt uppdrag!

2009-12-22 20:03

Placera vargen´(vargarna) hos dom som redan är frälsta, alltså i storstockholmsområdet. Där lär det ju inte vara några bekymmer, att få acceptans för ett dylikt experiment.

13. Oinskränkt makt?

2009-12-22 19:44

Hr.Liberg,vad är det för människa? Har han oinskränkt makt över vad som händer och sker i vargfrågan? Tack och lov att man inte har jakt som hobby! Det räcker med övrigt skogsliv man får dra ned på. Nu sitter alltså denna person tillsammans med ett antal andra,förmodligen avlönade med skattepengar, och har beslutanderätt över placering av nya vargar! Hur kan detta få ske i Sverige på 2000-talet? Vakna upp kommunalpolitiker! Till er jägare: Vad har era organisationer med utplacering av vargar att göra? Dom borde väl göra allt för att förhindra detta vansinne och arbeta för er sak? Vargforskare kanske är ett bra jobb. Vet någon utbildningsgraden för detta yrke? Forskare brukar ju vara högt universitetsutbildade, ofta professorer och därmed också lärare på dessa instutioner. Det är nog säkert våra vargforskare i detta land också. Psykologi och konsekvenspedagogik stod nog inte på schemat. Tyvärr...

Redaktionell kommentar:
Olof Liberg har ingen oinskränkt makt över utvecklingen i vargfrågan. Han är en akademiskt kompetent forskare och berättar om de fakta som han och hans kollegor kommer fram till. Politikerna har beställt en rapport och bestämmer hur det ska bli i slutändan.
Om Per Jonsson ifrågasätter vilka fakta Olof Liberg kommer fram till, får han sätta sig på något lärosäte och plocka fram Libergs akademiska utgåvor och nagelfara dem.

Mikael Moilanen, reporter

12. varför i jössenam

2009-12-22 19:38

skall de behandlas mot bandmask för?
Otaliga är de gånger som bestämt hävdats både från en del forskare och några besserwissrar på denna sida att vargen varken har eller sprider bandmasken...

11. Fantastikt!!!

2009-12-22 19:37

"Här kan man också behöva beakta befolkningstäthet", varför då? Ska inte hela Sverige bära bördan? Detta innebär ju bara att vi som har varg ska få ännu flera. Finns det inga gränser för vad vargen får kosta, och när blir statens agerande olagligt?
"Ett viktigt kriterium är att det finns gott om vilt i området där vargarna ska släppas ut". Med detta argument så är staten medveten om att skogen utarmas på vilt. Men det är klart vi kan ju importera "klimatsmart" kött från Brasilien & Argentina. Så får vargen äta värdens bästa råvaror. Alla kan ju inte tycka om sallad & morötter.

10. Ja vad säger man

2009-12-22 19:37

Vilken djävla cirkus. Ska bli intressant att se vad dom menar med öster och söder om nuvarande utbredningsområde. Det borde rimligtvis bli i närheten av Täby då ett revir håller på att bildas vid Åkersberga

9. "Omplantering"

2009-12-22 19:36

"Lokalbefolkningen kan uppleva dem som "myndigheternas" vargar"...KAN??.. ja vem annars tillhör dom? Går det här igenom då måste väl iallafall det mesta här på landsbyggden rasa ihop. Det är ju otroligt att studerat folk kan hitta på något så djävla urbota dumt. Desutom måtte dom aldrig hört talas om "tajming". Synnerligen begåvat att släppa en sån här trevare en vecka före jakten. Men grattis vargvänner (beklagar alla andra)nu får ni lite nya kompisar söder och öster ut.

8. Vargens farsoter förverkligas

2009-12-22 19:36

Det bör nu stå klart för alla att med den framtida vargstam som våra myndigheter arbetar för att få till stånd, så kommer vi att drabbas av två bandmaskarter, rabies och en snabb spridning av trikiner till björnar, vildsvin och en del andra djur. I Estland har man hittat 17 olika parasiter i fällda vargar, vi lär få lära oss ytterligare ett antal latinska namn. Är det inte dags att regeringen talar om VARFÖR det är så viktigt att ha skadedjuret varg i landet att vi även måste acceptera att få vår natur nedsmittad av livsfarliga parasiter?

Som tack för att vi låter vår fauna förstöras så får vi som tack, vad då?

7. Vilken cirkus!

2009-12-22 19:02

Troligen kommer man alltså att flytta vargar till de revir där något av alfadjuren blir skjutet under jakten.

Vilket pris: Skjut en varg, få en ny på köpet och glöm jakt framöver!

6. Släpp dom

2009-12-22 18:43

hemma hos mej, så ska jag bota dom mot mask!

5. vansinne!

2009-12-22 18:23

vakna upp sverige, när ska detta vansinne med vargjävlarna sluta.

4. VANVETTIGT

2009-12-22 18:23

Detta var droppen!
Har aldrig någonsin hört något så idiotiskt.
Detta är början på slutet när det gäller hundjakt.
Sedan kan man ju bara fundera om det är detta som våra jaktkortsavgifter kommer att användas till?
Tyvärr tror jag att alltfler jägare kommer att göra sitt yttersta för att på alla möjliga vis försöka 'komma åt'vargarna....

3. Arbetslösa

2009-12-22 18:20

Se nu vilka jävla dumheter de kan hitta på.Jag vill inte ha varg på MINA MARKER.Min fru vågar nu inte längre gå ut i skogen.Kan ingen hänsyn tas till människan i detta diktaturland.Ska min stanna inne i huset, för alltid.

2. SKJUTS MED BIL

2009-12-22 18:20

Inget nytt det kan dom.

1. GÅR DOM PÅ

2009-12-22 18:18

Vad kostar det Skattebetalarna? vilken lekstuga o djurplågeri när man söver vargarna.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB