• Allmogejakt

Säger nej till planterade vargvalpar

AktuelltPublicerad: 2012-12-23 14:06

När det är dags att fråga markägare och jakträttsinnehavare om lov att sätta ut vargvalpar, kan Naturvårdsverket spara några mantimmar. De behöver inte kontakta Karl Hedin.

– Jag kommer att säga nej. Vi vill inte ha någon varg på våra marker, säger Karl Hedin.

Samhället planerar för fullt för att plantera ut vargvalpar hos vilda vargtikar, bland annat i Färnareviret i Västmanland. Där har tiken fött något senare än vilda vargar gör normalt. Det innebär att djurparksvalpar, som föds senare, skulle kunna passa bra i Färnareviret.


Äger 3 500 hektar i reviret
Innan vargvalparna placeras ut måste markägare och jakträttsinnehavare säga okej. Men om tiken anlägger sin lya på de 3 500 hektar mark som sågverksägare Karl Hedin äger i reviret, så kommer planen att misslyckas.

– Jag tycker att hela den här genetiska diskussionen är dum och tokig. Det är inget fel på den vargstam som finns. De reproducerar sig av bara sjutton. Någon gång måste det väl rimligtvis bli hejd på det här, säger Karl Hedin.


”Vad är problemet?”
– Det enda som kan hända med den typen av inavel som vi har, är att tillväxten minskar. Så var är problemet? undrar Karl Hedin.


• Olof Liberg sa till mig att jag är en feg journalist, eftersom jag inte vågar skriva som det är: ”Om inte valputsättningarna lyckas kommer vargstammen istället att bli jättestor.” Vad säger du om det?

– Vi som lever i det här tror ju inte ett dugg på vad de säger. De får säga 180 eller 380, vargstammen bara växer ju i alla fall. De där människorna har tappat all trovärdighet. Jag tror inte ett dugg på att vi skulle få färre vargar för att vi går med på valputsättningar. Det är Liberg och kompani som tycker att det är roligt att hänga på vargar pejlar och forska på dem, säger Karl Hedin.


Kört med jakt
Han befarar också att det kommer att vara omöjligt att få jakt på vargarna i Färnareviret under lång tid, om utplanteringen av vargvalpar lyckas.

– Då blir de ju så oroligt genetiskt viktiga att det är ”kört” med jakt, säger Karl Hedin.

2011 gav Hedin ut Vargboken tillsammans med Anders Runnérus och Sten Bergh. Anders Runnérus jagar också i Färnareviret, dels på några hundra hektar egen mark, dels på marker som arrenderas av Bergvik. Anders Runnérus är kluven ifrågan om utsättning av vargvalpar.


”Svår fråga”
– Å ena sidan inser jag att vi måste få till någon form av genetisk förstärkning, om vi ska få gehör för vår vargpolitik i Bryssel. Å andra sidan är det fan att få en sådan där grej på sina marker, för det området kommer ju att bli fredat för lång tid framåt, säger Anders Runnérus.

Han vet idag inte hur kan kommer att ställa sig till valputsättning om Färnatiken anlägger sin lya på de marker harn förfogar över.

– Det är en svår fråga. Men den spontana ryggmärgsreflexen från de flesta jägarna är nog nej, säger Anders Runnérus.


Utesluter nej
Den absoluta merparten av marken i Färnareviret ägs dock av statliga Sveaskog. Anna Waxin jobbar med frågor som rör upplåtelse av jakt och hon vill varken säga bu eller bä till frågan om utplantering av vargvalpar, inte förrän hon får en formell fråga från Naturvårdsverket.

Sveaskog förvaltar svenska folkets skogsegendomar och ägs av staten. Regeringen utser styrelsen i bolaget.

Ronny Löfstrand jobbar centralt i Sveaskog som skogsskötselexpert med viltförvaltningsfrågor. Han finner det närmast uteslutet att Naturvårdsverket skulle få ett nej till utplantering av vargvalpar. Det handlar om att hjälpa till för att Sverige ska få en lagom stor och frisk vargstam, säger Löfstrand.


Stödjer ägaren staten
– Det är nästan orimligt att vi som statlig förvaltare skulle gå emot vad vår ägare säger. Vi ska göra en avvägning och se om området är lämpligt för valputsättning, men generellt stödjer vi vad vår ägare beslutat, säger Ronny Löfstrand.

Både markägare och jakträttsinnehavare måste ge sitt godkännande. Hos Sveaskog är det dock bolaget som har kvar jakträtten. Man upplåter endast jakt till arrendatorerna. Både Anna Waxin och Ronny Löfstrand framhåller att jaktlagen kommer att tillfrågas. Men om saken dras till sin spets har arrenderande jägare hos Sveaskog ingen talan utan kan ”köras över”, menar Ronny Löfstrand.


• 
Vad händer om arrenderande jägare säger nej till vargvalpar – avslutar ni arrendekontrakten med dem?

– Ännu så länge har det inte inträffat, så det är en hypotetisk fråga jag inte kan svara på. Men det finns risk för det. Vi kommer inte att acceptera att vi som markägare inte har ett stort inflytande i förvaltningen av våra marker, svarar Ronny Löfstrand.

Löshundsjakt som största intresse

Han bor söder om Umeå och har jakten som största intresse i livet. I hundgården står älghundar och Ronny Löfstrand är precis hemkommen från jakt när intervjun görs. Då och då finns det varg på hans jaktmarker, dock inga revirhävdande vargar och Ronny Löfstrand kan jaga med löshund.

– Jag har folk från Dalarna som kommer och jagar på kronparken intill oss varje höst med älghundar. På deras ordinarie marker är det varg, så de kan inte, vågar inte släppa hundarna. Det är en svår sits för dem som är berörda av varg. Det är tveklöst så, säger Ronny Löfstrand

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

56. #49 Vinglar du också Uffe Stridsberg?

2012-12-30 20:30

När du satt i en mycket central position i SRF så beskrevs föreningens inställning till inplantering av varg, eller den dyra vargcirkusen som den kallas här, så här: (jag citerar ur ert dokument) "...Så varför skulle inte också något av våra stora rovdjur kunna stödjas med nya individer, och därmed nytt blod, om det skulle bedömas nödvändigt för att arten skall överleva på lång sikt? Vi har ju i demokratisk ordning bestämt att vi skall ha livskraftiga stammar av bl a våra stora rovdjur. Är det egentligen någon skillnad på spontant invandrande vargar från Ryssland eller Finland och några utplanterade vargar, med nya friska gener, i någon av våra vargskogar – annat än den vitt spridda motviljan mot varje form av utplantering av stora rovdjur? Slutresultatet blir ju ändå detsamma."(här utelämnar jag ett avsnitt med antydningar om rovdjurshat) "Det är möjligt i andra delar av världen – så varför inte i Sverige?"(slut citat)
Vilken är egentligen din ärliga åsikt om inplantering? Jag själv kan godta inplantering om det innebär totalt sett färre vargar i Sveige.

55. # 43 Stridsberg ...

2012-12-30 18:36

... har missat att Dag Lindgren låtit sina teser granskas av flera andra genetiker. Ingen av dessa genetiker har kommit med några invändningar. Men dessa genetiker är kanske inte heller godkända av herr Stridsberg?
När jag läser Lindgrens utmärkta förklaringar om hur det fungerar i genetikens värld, inser jag snart att mycket bygger på sunt förnuft. Exempelvis att det är lättare att få ordning på en liten "inavlad stam" än en stor sådan. Så om vi skjuter ner stammen till 100 individer och sedan tillsätter 1 el. 2 utomstående individer/generation, vipps har vi snart 180 - 200 vargar som är så friska att dom inte förstår det själva!
Ungefär det mål som vår Riksdag satte till 210 friska vargar hade blivit verklighet. Men SNF, SRF och några andra bokstavskombinationer sprang till Potocnik nere i Bryssel. Detta visar bara att ni är intresserade av många vargar istället för 210 DEMOKRATISKT framröstade FRISKA vargar.
Jag ger mig katten på att sådana som du, Stridsberg, även kan försvara Mikael Karlssons(Naturskyddsföreningen) manipulerande av enkätundersökningar

54. Till Uffe Stridsberg

2012-12-30 09:22

Vill jag bara säga att jag står helt på Karl Hedin`s sida,men det har inte med saken att göra. Som jag kan förstå av ditt resonemang så har man bara att acceptera vad som sägs i Bryssel, och rätta in sig efter det?.

Skitsnack säger jag, då skulle du utan vidare godta att självaste Potocnik sänkte din lön med 90% utan att du ska jämra dig! det vill jag allt se`` du kan suga på den karamellen innan du tar till orden!! för det är ungefär samma procent sats som vi småbrukare jägare mm kommer upp i! om det här larvet ska fortsätta.``

53. Uffe Stridsberg,....

2012-12-27 23:42

...var vänlig och svara på Tomas relevanta frågor i kommentar 27.

Till Er jägare och markägare vill jag också säga en sak.
Den dag vi börjar att diskutera hur många vargar som skall få finnas i Sverige eller hur genetiken skall förstärkas hos "den Skandinaviska vargstammen" (djurparksbastarderna).
Den dagen har är också allt framtidshopp ute för jakten, jägarna, jakthundarna och även för rennäringen.

52. nr 49 "Uffe Stridsberg"

2012-12-27 17:39

Det är beklagligt att du lägger mer vikt på VEM som säger vad än VAD som sägs.
Man kan missa väldigt mycket viktigt med den inställningen. Det verkar du f.ö. också gjort...

51. Uffe Stridsberg

2012-12-27 17:39

Det var bra att du inte tänkte nedlåtande om Dag. Hoppas att du har noterat att han förespråkar att den bästa metoden att få störst effekt på vargpopulationens inavelkofficient är först selektiv jakt och sedan nya gener. det behövs då bara en individ per generation dvs per 5 år för att sänka inaveln radikalt. Dag L har också påpekat att Laikre och CO, i sina uträknignar om hur många nya individer vi behöver ha för att sänka inavelsgraden, har utgått från fel population. Laikre har utgått från en icke inavlad population inte den vi faktiskt har och då krävs det betydligt fler nya indiveder för att få en sänkningseffekt. Dag är genetiker och även om han sysslat med träd så är det faktiskt samma gentiska grundkunskaper som behövs för att förstå varggenetik.Läs vad Dag skriver så kanske du förstår skillnaden mellan Dag och Laikre.
Dag är inte jägare och inte heller hundägare och bor i Umeå. Jag tror hans intresse grundar sig i att han ur sin proffesionella plattform blir upprörd över de tokigheter som myndigheterna sysslar med i genetikens namn.
Sen kan du välja att tro på de genetiker som verkar rimligast och inte de som stöder uppfattningen om i princip fri utveckling.
Fortfarande är vargarna friska och fortfarande så är den genetiska förstärkningen avsedd att undivka något som ev kan inträffa i en avlägsen framtid. Jag upprepar, det är inte rimligt att lägga ner dessa resurser nu på något som ev kan ske lång i framtiden och då är lätta att åtgärda. Det finns mycket mer angelägna projekt för samhället.
Du måste skilja på begreppet "vargen är en naturlig del i vår fauna och skall så vara" och att försöka hitta en lösning på konflikten som vi i dag har i samhället.Jag hävdar att vargen är ingen naturlig del i den del av faunan där männsikor verkar och bor av det skälet att vargen inkräktar på männsikans livsutrymme. I den konkurrensen slogs vargen ut en gång i tiden precis som många andra arter som ansågs skadliga. I konsekvensens namn så måste du anse att dessa arter också skall betraktas som en naturlig del i vår fauna tex vägglöss och många många fler. Nej jag hävdar att vargen inte är en naturlig del och därför blir det konflikt när du och dina med intressenter attackerar dessa människor med att pådyvla dem de skador som vargen ställer till med och bagatelliserar dessa. Vårt förslag i boken grundar sig på att lösa konflikten inte att ställa oss på den ena eller andra sidan i konflikten. Läs boken ordentligt så kanske du förstår.
Jag tror fortfarande att båda de förslag vi förde i debatt kan nå acceptans bland lokalbefolkningen medans den politik som bla du förespråkar bara fördjupar konflikten och låter den eskalera i okontrollerade handlingar.
Det är inget att vara stolt över!

50. Ulf Stridsberg

2012-12-27 11:41

Du kan skriva vad som helst de flesta håller nog på

49. Karl Hedin

2012-12-26 19:38

Hedin positionerar sig långt ut på noll-vargkanten med sitt inlägg #48 när han inte ser varg som en naturlig del av vår fauna. Tydlighet är alltid bra. Men, som jag skrev, så har alla stora organisationer med intresse i fråga uttryckt en annan uppfattning. Det är viktigare. Jrf har senare fjärmat sig från denna ståndpunkt och antagit noll-vision när det gäller frilevande varg. Det är väl för övrigt därför Hedin får så mycket plats i förbundets tidning.
Men även Hedin tycks fjärmat sig från sina tidigare ståndpunkter och som uttrycks i den bok han är medförfattare i. Jag kan inte säga att jag läst boken, snarare ögnat igenom, men har sett att där förespråkas, som ett av två alternativ för vargförvaltningen, är att hålla 15-20 varföryngringar i våra län söder om renskötselområdet. Men nu kommer Hedin med andra toner. Är det fler punkter han vinglar på?

När Hedin uppfattar en nedlåtande ton i min presentation av Dag Lindgren, så undrar jag om Hedin sitter på nålar. Vad skulle vara nedlåtande? Att Lindgren är pensionerad? Det är ju så Lindgren själv presenterar sig på sin egen facebooksida. En presentation som för övrigt upprepas på Jägareförbundets hemsida när de refererar Lindgrens syn på varggenetikfrågan.
Att jag skulle ha Ryman, Laikre och Potcnik som "idoler" ser jag som en oväntat barnslig kommentar från Hedin.

Sen till de anonyma hojtare som begär svar från mig. Jag för, av princip, bara resonemang med personer som är öppen med sin identitet och ärligt står för sina åsikter. Som exempelvis Hedin, Fredriksson och Seleborg.

48. Uffe Stridsberg

2012-12-26 12:40

Jaha då vet vi att Uffe mycket väl kände till Dag Lindgren. Hörde jag en underton av nedklassning i att du kallar honom en pensionerad trädgenetiker?
Troligen känner du till fler som trängt in i genitikens problematik men valt att inte framhålla dessa personers åsikter. Nej det är de personer som stöder dina grundvärderingar som blir dina ledstjärnor inte en egen analys av vad som kan vara riktigt. Dessa idoler tycks vara Laikre, Ryman och Potcnik.
Du berättar om dina grundvärderingar i just konfliktfrågan. Jag sammanfattar dem så här:
Vargen är en naturlig del i vår fauna och skall så vara. De som blir skadade överdriver och de får anpassa sig, dvs kör över dem!
Du får det att låta som det är några ensatka människor som berörs perifert, det är fel, det är 100 000 tals männsikor som blir skadade på olika sätt och i olika utsträckning.
Vargen är en naturlig del i vår fauna påstår du, det finns 100 000 tals drabbade männsikor som inte tycker att den är en naturlig del i den fauna där männsikor bor och verkar. Vargen är inte en naturlig del i Djurgårdens fauna även fast den en gång i tiden fanns där.
Vargen har aldrig varit en naturlig del av faunan där männsikor försökt leva. Det har alltid varit en kamp mellan människa och varg, den kampen vann männsikan i Sverige för 150 år sedan och vargens utbredning hejdades. Det finns ingenting som talar för att Mellansverige är en naturligt fauna för vargen, tvärtom det är obebodda trakter som är den naturliga faunan och där lever och frodas vargen idag. Vargen behöver inte en isolerad enklav i Mellansverige och man kan verkligen inte kalla den för naturlig.
Din brist på empati för de som drabbas av detta expriment gör dem starkare!
Fortfarande är dagens mellansvenska vargenklav frisk och utplanteringscirkusen är i full gång för att göra den mindre sjuk!!!
Svårt att se det kloka i det!

47. Till Uffe Stridsberg Nr.43

2012-12-26 10:48

Du skriver följande "Vargförekomst innebär en viss påverkan för tamdjurshållning och jaktutövning genom vargens naturliga beteende. Ett naturligt beteende som måste accepteras"


Hur kan du gå och tro att landsbygdens folk skall acceptera vargen,då det förekommer ständiga incidenter?

Jag förstår ej hur du kan säga att vargen är en naturlig del av den svenska faunan i ett jordbrukslandskap förefaller mig väldigt märkligt. Det är möjligt att kolahalvön skulle kunna hysa varg,men mitt i hjärtat av ett jorbrukssamhälle den logiken får jag ej ihop tyvärr.46. Uffe Stridsberg,kan du inte svara på #27 eller saknar du argument???

2012-12-25 22:21

Jag väntar på ett sakligt svar på mina frågor,men det kan du tydligen inte ge utan ger dig hellre på Karl Hedin.
Lågt,lägre än Glocalnet

45. #42 Calle S

2012-12-25 19:05

Så här säger Lainda Laikre när SNF intervjuar henne:
Citat "LINDA LAIKRES SLUTSATSER om hur många vargar som behövs för en genetiskt frisk stam, har inte fått gehör. Regeringen har lyssnat till de som anser att jakt skapar ökad acceptans för varg, och att en stam på cirka 210 vargar räcker för en gynnsam bevarandestatus på sikt.
- De har fel. Men väljer man den modellen, måste man förvalta stammen på bästa sätt. Men inte heller det har regeringen gjort, säger Linda Laikre.
- Det finns släktträd över alla svenska vargar så man skulle kunna jaga de genetiskt minst värdefulla vargarna. Men då hade det krävts proffsjägare."
Hon kanske inte är så oenig med Dag L när det kommer till kritan, men antagligen passade inte det budskapet betraktarsidan utan hon och Ryman tog en "rövare" och chansade på att ingen skulle genomskåda dem och NVV. Så mycket för forskarstoltheten och ärligheten.
Ett stort tack till Dag L för att du genomskådat faskspelet.
Hur forskare som bevisligen medvetet fuskat kan få fortsatt förtroende från Mr P och EU visar bara hur rutten den här frågan är.
http://www.naturskyddsforeningen.se/sveriges-natur/2010-2/visar-vargens-genvagar

44. Skriv rakt ut vad du anser, Stridsberg

2012-12-25 18:47

I din värld är vargen naturlig, oavsett hur många onaturliga metoder som sätts in för att etablera en helt konstgjord stam i södra halvan av landet.
Ni är genomskådade på bevarandesidan: Nu när ni inte har kvar några riktiga argument för denna artificiella vargstam, då försöker ni med metoden att människor som klagar på varg antingen inbillar sig eller ljuger. Den där taktiken kommer att vända sig med ett skräckinjagande grin rakt emot er den dagen tillräckligt många människor drabbats.
Varg i befolkade trakter är naturligt, naturligt, naturligt, upprepar du som ett mantra. Nu fattas det bara att du säger som du egentligen tycker, att människan är den onaturliga pusselbiten.
Du har garanterat inte försakat ett smack på grund av vargen, men lika fullt pekar du med hela armen hur andra människor ska förhålla sig till den. Och då snackar vi ett djur som är ett av världens mest utbredda och som varken behöver eller mår bra av att hållas i den tätbefolkade delan av Sverige.
Nu råkar, som tur är för den förtryckata ursprungsbefolkningen samerna, FN har större inflytande över vargfrågan i renskötselområdet än EU. Därför förblir dina ekosofiska planer om vargar i norra halvan av landet, bara drömmar.
Du får en djurpark med vargar, utan stängsel i södra halvan av landet. Du får nöja dig med det.

43. Karl Hedin

2012-12-25 18:21

Nej Hedin, jag har ingen uppfattning kring om Ryman och Laikre har fel eller ej. Min utgångspunkt är att man borde lyssnat till vad de eller "annan internationell expertis", som Potocnik uttryckte det, hade att säga om den av regeringen tänkta "rensningsjakten".
Visst, det finns en pensionerad trädgenetiker i landet, Dag Lindgren, som stöder Miljöministerns linje med genetisk rensningsjakt och sedan genetisk förstärkning genom utplantering av vargvalpar. Jag antar att det är denne som Hedin syftar på när han skriver om "andra genetiker" som har åsikter i frågan som skiljer sig från Rymans och Laikres. Jag har varit in och läst denne Lindgrens blogginlägg och jag förstår att vargfrågan, av någon anledning, är av stort och dominerande intresse för honom. Om han har rätt eller fel kan jag så klart inte bedöma. Jag har dock svårt att tro att Potocnik är omedveten om dessa uttryckta åsikter och i så fall har de nog vägt lätt när han formulerat sin exempelöst skarpa kritik av Regeringen och Miljöministern.

När Hedin skriver om hur vargpopulationen "skadar glesbygdens människor" tar han till dramatiska övertoner och i vilket syfte? Varg är en naturlig del av vår fauna och ska så vara, det har alla organisationer med intressen i frågan en gång gemensamt uttryckt. Vargförekomst innebär en viss påverkan för tamdjurshållning och jaktutövning genom vargens naturliga beteende. Ett naturligt beteende som måste accepteras, men som det går det att anpassa sig till på olika sätt.

Till slut, det finns ett par saker som jag är överens med Hedin om. Jag tycker inte heller att vi ska hålla på med en kostsam "vargcirkus" som Hedin uttryckte det i ett tidigt inlägg, med utplantering av valpar eller att hålla på att flytta vuxna vargar.
Hedin har rätt i att det kommit in för få vargar i landet och som lyckats gå in i reproduktion. Men ju fler vargar vi har, ju större möjlighet finns för invandrare att just lyckats träffa en partner och få genetiskt värdefulla valpar. Att på ett vettigt sätt skydda invandrande vargar på deras väg ner genom landet är en nog så viktig nyckel till framgång och vi kan inte fortsätta att bannlysa varg i den övre halvan av landet.

42. Ulf Stridsberg kan bara läsa det som passar honom

2012-12-25 17:23

Laikre och Ryman har kommit till den förbluffande? slutsatsen att om man isolerar en population med inavelsgraden = noll kommer dess inavelsgrad att öka efter hand. Ta och läs Dag Lindgrens sågningen av deras verk. Ingen har påvisat att Dag L har fel. Och du kan svårligen hävda att han inte vet vad han pratar om.
Vad vi vet idag är att inavels graden har minskat med de senaste tillskotten. Vi vet också att inga vargar med genetiska skador påträffats. Kullarna är normalstora.
Det finns ett gammalt ordspråk. "Om patienten är frisk, behandla inte".

41. Till Karl Hedin Nr.40

2012-12-25 16:11

Tackar för svaret.
Jag känns vid årtalet 1915 såjag tackar för korrigeringen.
Jag kan nog tänka mig att vartefter internet bredde ut sig genom sveriges alla hörn,så vart naturligtvis flera också informerad på ett helt annat sätt än dom traditionella informationskällorna naturligtvis.

En annan nyfiken fråga,när först kom du i kontakt med att det verkligen fanns varg i svenska marker ?

Du skriver det fanns ingen som förde de drabbades talan :- då måste jag fråga dig - finns det någon specifik händelse som du kan hänvisa till,med tanke att du säger de drabbades talan ?

40. Tailand

2012-12-25 13:59

Bolaget startades av min farfar omkring 1915 som enskild firma,registrerades som aktiebolag 1935,jag började jobba i företaget 1972. Företagets tillgångar och skulder har delats i två generationsskiften och jag har varit verksam som ägare och VD sedan 1983. Det förekom överhuvudtaget ingen diskussion om vargproblemet förrän på 2000 talet, Min förklaring till det är att det helt enkelt inte fanns varg på våra marker och ingen organsiation eller journalist som med kraft förde de drabbades talan.

39. Uffe Stridsberg

2012-12-25 11:01

Jag uppfattar Uffes ställnigstagande som att Laikre och Ryman har rätt och andra genetiker har fel och att de som inte har en akademisk utbildning i ämnet genetik kan inte ha vettiga synpunkter i ämnet: "bör vi ha en isolerad vargpopulation i Mellansverige som skadar glesbygdens människor"

Måhända bottnar det i att du har svårt att sätta dig in i olika frågor och därför lämnar över till andra, vars åsikter passar dina, att stå för dina åsikter och slå bort motsatta åsikter som om de inte fanns.

Jag tycker att SVAs undersökningar av de vargar som skjutits eller förolyckats på annat sätt är ett tydligt bevis för att dagens vargpopulation är fysisk frisk. Det har inget med genetik att göra!

Att dessa vargar är närbesläktade är det ingen som betvivlar.

Effekten av vad som händer i framtiden pga detta nära släkskap är det ingen som vet (inte ens Laikre)men risken ökar att det påverkar populationens tillväxtkraft negativt. Det jag påstår är att det gör inget om tillväxtakten minskar i en framtid. Det behöver man inte vara gentiker för att förstå, bara man vill!

Jag tycker inte det är en rimlig avvägning att glesbygsmänniskor skall skadas i dag för att inte något ev kan skada vargpopulationen någon gång i framtiden (som mycket väl kan vara om 50 -100 år.)Det behöver man inte vara genetiker för att ha en uppfattning om!

Att samhället skall lägga ner mycket stora belopp på att på konstlad väg försöka förbättra den genetiska mångfalden utan att ha en vettig uppfattning om vad det får för konsekvenser. Det tycker jag är en felaktig prioritering från samhället.

Till sist ett förtydligande Olof Liberg är inte professor vad jag vet och kommisionären har ingen möjlighet att stoppa vargjakten om den Svenska regeringen beslutar så. Han kan anmäla Nationen Sverige till EU domstolen för att få fastställt om Sverige uppfyllt sina åtaganden mot Eu eller inte. Jag ser ingen dramtatik i detta, det är det vi har domstolar till.

Till sist tycker jag det är klokt att tänka själv och inte lita blint på sk expertis speciellt när det inte är inom experisens domän.

38. Till Karl Hedin och endast Karl Hedin. Nr 31.

2012-12-25 10:58

Jag skall se om jag kan formulera detta på så bra sätt som möjligt.

Jag förstår att du besitter i ett familje företag som startades runt 1932-35 , och att du registrerade ditt bolag 1972. Frågan jag är intresserad av :- Fanns det folk som var intresserad av att få placera in vargar på dina marker i samband med att du registrerade ditt bolag 1972? Du behöver inte på nåt sätt namnge någon mer än möjligtvis säga typ (ja det förkom) ungefär.Isåfall kan jag också vara intresserad av hur självaste motiveringen lät,på ett ungefär.
Och då även om det var frågan om privatpersoner eller rent av myndighetspersoner,som sagt du behöver ej namnge någon.


Gör gärna korrektion om något av årtalen misstämmer - I övrigt God Jul och Gott Nytt år på dig Karl Hedin.

37. Stridsberg, forskare fuskar!

2012-12-24 18:58

Här ett exempel på konstaterat fusk inom cancerforskningen i Norge, ”fabricerade data och påhittade patienter” http://forskningochmedicin.vr.se/knappar/tidigarenummer/innehallnr42006/falskdataochpahittadepatienter.4.28a3695010f65c9aeac80001935.html

Svensk forskning är inte bättre
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=7946

Utan någon som helst insyn i den så kallade vargforskningen kan ingenting tas för givet. Uffe Stridsberg lyssnar på de som är sakkunniga och litar på deras slutsatser. Det tror Uffe Stridsberg är klokt.

Jag delar inte Uffe Stridsbergs uppfattning utan tycker tvärtom att det är oklokt och naivt.

Jag önskar Uffe och alla andra en
God Jul och Gott Nytt År!

36. stridsberg

2012-12-24 15:39

Svara på nr27

35. Hedin & Fredriksson

2012-12-24 14:45

Jag har inga egna kunskaper i genetik, därför avger jag inga egna åsikter i frågan. Däremot lyssnar jag på de som är sakkunniga och litar på deras slutsatser. Det tror jag är klokt.
Jag fråntar inte Hedin rätten att yttra sig i en fråga han inte är sakkunnig i. Men jag menar att god kunskap i att köpa och sälja virke inte automatiskt ger sakkunskap genetik, lika lite som en urstyv bilmekaniker med självklarhet blir en skicklig hjärnkirurg. Men en sådan självinsikt har ju de flesta.

I Eu-kommissionens brev till Miljöministern finns ju ett viktigt inslag där Potocnik betonar:
"Jag har särskilt svårt att förstå varför förvaltningsplanen och professor Libergs vetenskapliga rapport inte lämnats för granskning till kända svenska genetiker som professorerna Laikre och Ryman eller till internationell expertis (som till exempel den internationella forskarpanel, ledd av professor Hansen, som arbetade för Rovdjursutredningen 2011)"

Säkert ett av de tunga argumenten i Eu-kommissionens slutsatser att stoppa den planerade vargjakten. Det torde nog Hedin säkert förtså trots allt.

34. eftersöksstrejk

2012-12-24 13:32

Jag tror att dom som är riktiga jägare och har riktiga hundar inte ställer upp på trafikskadat efterssök sen finns de dom som passar på nu när de är ont om hundar dom kommer vi inte attfå hjälp av i en gemensam strejk

33. God Jul

2012-12-24 13:32

Det här läste jag i en jakttidning varför kan man kosta på så mycke pengar på mårdhunden som är en invasiv art då kan man fråga sig är inte vargen en invasiv art när myndigheter kan tillåta fri invandring vad är skillnad i forskaled jag kan inte förstå den skillnad i rovdjur debatten, ska den ena djur art ut ur Sverige så ska den andra djur art ut också, för de kan bära samma sjukdommar som rabies och dvärgbandmasken.
Och en stort tack till Hedin som står upp för oss landsbygden

Forskare: ”Mycket negativa effekter för samhället”
24 augusti, 2012
Regeringspartierna ligger i heta diskussioner om det ska bli några nya pengar till mårdhundsprojektet. Det kan bli mycket negativa effekter för samhället och den biologiska mångfalden om det inte fortsätter, varnar Nils Carlsson som forskat på invasiva arter.
– Vi riskerar att inte längre kunna plocka bär och stoppa dem i munnen och ejdern och andra markhäckande fåglar kan komma att utrotas, konstaterar han

32. Tack Karl.

2012-12-24 10:32

Vill bara säga ett stort tack till Karl Hedin för allt han gjort, och förhoppningsvis fortsätter göra i vargfrågan.


31. Uffe Stridsberg

2012-12-24 09:34

De genetiker som ägnat sig åt denna fråga är inte överens om vad som är en livsduglig vargpopulation och de ev problem av genetisk art som kan uppkomma behovet av genetisk förstärkning och antalet vargar. Ryman och Laikre är den falang som förespåkar flest vargar. Olika forskare har helt enkelt olika åsikter det tycks inte finnas en egentlig sanning. Däremot är det väl känt att de vargar som undersökts hittills inte uppvisat några skador hänförda som kunnat hänföras till genetiska skador. Så just nu måste man nog kostatera att de är friska. Vi har haft en naturlig invandring från Finland på 2000 talet. Vi har enligt länsstyrelsernas inventeringar och Skandulvs sammanställningar haft en genomsnittlig tillväxt på ca 20 % och en mortalitet på ca 20 % vilket innebär en reproduktion på ca 40 %. Antalet valpar per kull visar endast en marginell förändring. Befarade skador av genetisk art som ev kan dyka upp i en ganska avlägsen framtid är i första hand att reproduktionen minskar och att skelettskador uppstår vilket ev innebär högre mortalitet. Sammantaget kan man i en framtid ev få se en minskad tillväxt vilket innebär att avskjutningen när den väl kommer tillstånd (för det måste den göra förr eller senare) behöver vara mindre än annars. Skulle det bli så allvarliga inavelseffekter att populationen minskar kan man göra genetiska åtgärder då. Vi behöver inte hålla på med denna kostsamma cirkus nu. Detta behöver man inte vara genetiker för att förstå! Att Uffe inte tycker att jag egentligen har rätt att yttra mig i frågan därför att jag inte är genetiker säger en del om Uffes grundinställningar.

30. stridsberg

2012-12-24 09:32

är det bättre att dissa ortsbor som du gör med att påstå att dalsängsvargen inte existerat

29. Uffe Stridsberg, vad vet du om varggenetiken?

2012-12-24 09:32

Har du tillgång till forskarnas DNA-analyser?
Finns det någon utomstående som kan kontrollera forskarnas påståenden?
För några år sedan var jag och några kamrater inbjudna till Grimsö för en diskussion om vargfrågan. Olof Liberg lovade oss att få tillgång till DNA-uppgifterna. Det rann ut i sanden!? Anledningen till detta var kanske att jag samtidigt bad om proverna som proverna är tagna ifrån... Vadå, litar ni inte på oss, frågade Olof Liberg... Litar och litar, sade jag. När ni sövde "Leksandstiken" till döds så visade det sig ju att tiken var en hanne. Forskarna hade förväxlat sändarna - då kan ni väl också förväxla DNA-proverna??? Det kom inget svar men Olof Libergs ansikte antog in klädsam julfärg, den klarröda.

28. Jan Bergstam

2012-12-24 09:31

Det är inte vargen som vi kräver skall visa empati utan att såna som du kliver ut i verkligheten och förstår vilket helvete människor och djur som drabbas av dina skyddslingar utsätts för. För övrigt tror jag nog att du inte sett så värst mycket av det reella ute i naturen. Ett tält uppslaget på torget i Filipstad är ju inte direkt vad jag kallar vildmarksupplevelse. Nej du, vi som kommer i håg dig från din tid som chefsredaktör på Filipstads Tidning vet att du redan då företrädde stolligheten.

27. Uffe Stridsberg

2012-12-24 09:30

Du säger (citat) Hedin dissar genetikerna,slut citat.
Men vad gör bevarandesidan då???
Under de vargjakter vi haft tidigare har forskarna EJ kunnat uppvisa provresultat som tyder på inavel,men vissa av er hävdar att inavelsfaktorn är hög bland de ``skandinaviska vargarna``.
Sedan hävdar ni att ni vill bevara ``den skandinaviska vargen``,medans forskarna säger:i de revir som enbart består av vargar med skandinavisk härkomst kan man bevilja skyddsjakt pga att de vargarna INTE är av genetiskt viktigt ursprung.
Kontentan är tydligen att:varken kramare eller forskare bryr sig det minsta om ``den skandinaviska vargen``utan det enda somhägrar för er är att fylla Sverige med mordiska,förmodligen genetiskt framavlade vargar av icke nordiskt ursprung.
Vad är det egentligen ni är ute efter??
Kan du svara ärligt på det??????

26. Mittåt kamrater!

2012-12-24 09:29

Märkligt att inte juridiska grunderna för jakt inte finns hos berörda personerna i artikeln. Det är frustrerande att gång på gång läsa om jaktarrendatorer, jakträttshavare och markägare. Det är dags för ett klargörande i syfte att undvika missförstånd speciellt i vargfrågan, men även i andra jaktfrågor.
Det finns inget i lagboken som heter jaktarrende, det som avses vanligen är nyttjanderätt till jakt, och den som har nyttjanderätt är definitivt inte jakträttsinnehavare. Jakträtten har endast fastighetsägaren och i vissa fall jordbruksarrendatorn och bestämmer inom lagens råmärken sin jakt och inte nyttjanderättshavaren, dvs den ni kallar för jakträttshavaren. Den här otydligheten kan ju leda till skadestånd för "jaktarrendatorn".
Bäste Mikael M. red ut de här begreppen för läsarna så vi undviker en massa förvecklingar. Alla tjänar på att veta vad som gäller. Det står i jaktlagen.

25. Och..

2012-12-23 22:52

vart ska vi som idag arr. av svea ta vägen imorgon om vi står upp mot "vår" markägare ? Det är ju samma sak som att be/kräva av oss att lägga ner vårt jaktliga liv/intresse!
Har senaste 10 åren huggit på alla erbjudanden om jaktmarker/medlemskap men som vanlig löntagare har möjligheterna varit ytterst begränsade. Kommer ni privata markägare och övriga arrendatorer öppna era marker för de som blir utkastade? Sveaskog håller i vart fall någorlunda acceptabla priser än så länge.
gott nytt jaktår på er alla !

24. Sen

2012-12-23 22:33

har vi Stridsberg som knappat sett en varg:)

23. Djur är inte människor

2012-12-23 21:47

Så du "Calle" och du "Ulf" anser att vargar har samma förmåga som en människa för empati. Är inte det att tro för mycket om vargen. Det torde vara ett djur som ser bitandet och dödandet som enda möjligheten att överleva, och har väl inga större känslor om det.
Men vi människor borde väl ha det.
"Michel" har du någon fråga kan jag försöka svara på den.
Till "Tyskterrier" vill jag vara säga att jag inte lever i en fantasivärld skapad av propaganda. Jag har lärt av den reella ute i vargreviren.
"Moilanen", du har nog rätt, så värst många kioskvältare blir det inte. Det mesta är förväntat. Vad jag menade var nog mer att det är onödigt att lägga ner arbete på sådant man redan känner till.
God jul du också

22. Hedin dissar genetikerna

2012-12-23 21:45

"Det är inget fel på den vargstam som finns. De reproducerar sig av bara sjutton. Någon gång måste det väl rimligtvis bli hejd på det här, säger Karl Hedin."
"– Det enda som kan hända med den typen av inavel som vi har, är att tillväxten minskar. Så var är problemet? undrar Karl Hedin."

Karl Hedin må vara en framgångsrik affärsman i virkesbranchen, men vad har han för kunskaper om genetik? Ingen frågar väl Ryman och Laikre om hur man tjänar mest pengar på skogsaffärer, varför då vända sig till Hedin och ta råd när det gäller vargarnas väl kända inavelsproblem. Att Hedin över huvud taget yttrar sig i frågan säger väl en del om Hedin.

Nu ska jag vara snällare och önska ALLA på forumet en God Jul!

21. Nej #19

2012-12-23 21:45

Du har fel! Han är en viktig kugge i skapandet av denna fantasivärld.

20. Tack Karl !

2012-12-23 21:45

I mina ögon är Karl Hedin en av de personer som vi skall tacka mest för hans engagemang i vargfrågan. Inget skitsnack utan bara fakta. Vad det gäller Sveaskog...stackars jägare. Lika bra att ni drar på er ett Astro halsband. Ni kommer ändå vara övervakade. Vad skall ni jaga om något år? Hur kan man vara tveksam till hur man skall ställa sig om man får den frågan...
Och Mikael Moilanen, hoppas du laddar med ännu mer krut för 2013. All heder till dig, du gör ett kanonjobb! För övrigt en God Jul åt er alla.

19. Jan Bergstam #9

2012-12-23 21:02

lever helt klart inte i samma reella värld som vi andra utan i en fantasivärld skapad av propaganda...

18. Bergstam

2012-12-23 20:54

Empati ?ett trafikskadat djur lider nog inte mindre än ett djur tagit av vargar och dom är det inga eftersök på

17. Jadu, Bergstam...

2012-12-23 20:28

...du blir svaret skyldig: När publicerade du, som journalist på Rovdjursföreningen, en enda nyhet som var en "kioskvältare" enligt det kriterium du nu efterfrågar? Alltså, när rapporterade du något oväntat utspel från bevarandesidan? Du kanske har någon länk till en sådan nyhet.
God jul, förresten.

16. Jaha. Bergstam har vaknat

2012-12-23 20:21

och har kommit hit för att läxa upp oss. Vi borde kanske lyssna på den herren. Är det den jag tror så har han stor erfarenhet i ämnet...

15. Kurage Karl Hedin

2012-12-23 20:12

Jag Vet att du har häcken full om dagarna men känner du för att röra om i grytan i riksdagen så ge dig tillkänna. Nästa val blir ett tvåfrågeval för mig. Sluta avlöna såna som potocnik eller vad han heter samt nej till frilevande varg.
God jul på de flesta av er här på sidan

14. Jan Bergstam

2012-12-23 19:52

Visst vet jag att tyvärr har inte jägarkåren i stort inte fattat än att man får välja mellan att varg i markerna eller jakt med löshund och ekonomi i djuruppfödning.
I ärlighetens namn skulle jag vilja propagera för man ur huse och intensivjakt på varg men då uppmanar jag till brott och det vill jag inte. Alltså får jag nöja med att försöka attackera ekonomin hos de stora aktörerna.
Sedan förstår jag inte hur någon kan säga att det är brist på empati att vägra eftersök i vargrevir. Brist på empatin är vad du och dina gelikar demonstrerar när ni propagerar för ett djur som ofta jagar genom att slita stora stycken ur baklåren på sitt byte och sedan vänta en dag eller två till dess de dukar under. Jag kallar det hyckleri.

13. Svea skog

2012-12-23 19:28

Visst skulle en jaktbojkott slå hårt för Svea skog. I vissa områden närmast kusten går det säkert fylla upp med utlänningar och en del från söder. Men i inlandet blir det problem. De jaktlador och kylrum som finns är ju privata. Men tyvärr finns ju inte denna sammanhållning.

12. #9. På tal om debatteknik..

2012-12-23 18:23

Nej tacka vet jag din och SRF's betydligt mer moderna debatt- och opinionsbildnings-teknik.
- forskningsrapporter som föreningens centralpersoner "hjälper till" att skriva.
- en journalist som lägger till lite egna ord i andras citat för att bättra på jägarhatet
- en FB-redaktör som aktivt utnyttjar att svensk lagstifning ännu inte hunnit anpassats till ny sociala medier. Vad andra skriver kan man ju som förening inte rå för och man kan ju inte hinna se allt ...
-länkning till extremistorganisationers upprop mot jakt.(eller menar du att WAS blir rumsrena bara för at de avsatt JP?)
Men när ändamålen helgar medlen....

11. En fråga!!

2012-12-23 17:04

Karl Hedin, stödjer inte han svenljungagruppen?
Om han gör det och det står i den här artikeln att han inte vill ha varg på sina marker,varför ska då vi andra ha det?
Svenljungagruppen är väl på svenska jägarförbundets sida?
Om jag har fel om Karl Hedin så ber jag om ursäkt att jag har missat att han inte stödjer svenljungagruppen.Men i hans bok samt i hans föredrag så vill han ha vargar på same-markerna och då dyker frågan ännu en gång upp...varför dom och inte du?
Nej till varg i hela sverige eller varg över allt Så alla får se vilket problem det är.

10. Hedin som statsminister!

2012-12-23 16:59

Heja Karl Hedin han får bli vår nästa statsminister.Vi är nog 450 000 (jägare/röster) plus samer och landsbygdsbor så det går nog vägen GOD JUL

9. Onödig information - men inläggen var intressanta

2012-12-23 16:58

Att Karl Hedin säger nej till att ta emot vargvalpar i eventuella lyor på sina marker kändes väl inte som någon kioskvältare direkt, Mikael Moilanen
Tvärtom hade varit annat.

Till "En i ATC-gruppen" vill jag säga att det i princip räcker med den yta som behövs för att ställa ner buren med "flyttvargen". När du öppnar luckan ser du bara baken på vargen och sen är den borta. Fem vargar har flyttats sju gånger i Skandinavien sedan 1984. Alla har gått tillbaka till i princip det område de fångades in.
Till Calle Seleborg vill jag säga att det är dålig debatteknik att använda bojkott så snart det ska protesteras. Till slut kommer ingen att lyssna på er.
Och jag har svårt att se hur ni som är 0-visionärer skall kunna nå framgång med er bojkott som vapen. En bojkott drabbar bara den som bojkottar, eftersom det är som du säger, försvinner några bojkottande jägare från marken finns det alltid andra som vill jaga.
Värre var det med en otidsenliga eftersöksbojkotten. Den var osmaklig och visade på brist på empati för skadade djur. Ingen annan drabbades än trafikskadade djur. Den bojkotten var dömd att klinga av vilket den också gjorde när det började gå upp för seriösa jägare vad som höll på att hända.

8. kalleb

2012-12-23 16:57

Bara en fråga.Du skriver att det inte är något nöje att sitta på pass dag ut och dag in utan att se en älg.Då undrar jag,är det något nöje i att sitta på pass dag ut och dag in utan att höra en riktig hundjakt.De flesta passkyttar tycker det är tråkigt för man hör ju aldrig ett hundskall längre på älgjakten.Är det så underligt när hundförarna mästadels använder sig av dessa spetshundar.Passkyttar är ju bra att ha när arrendeavgiften skall betalas.Sen skall hundföraren helst skjuta älgarna själv.

7. Äntligen en fråga där Karl Hedin och jag är överens

2012-12-23 16:56

Jag vill önska Karl Hedin och alla andra här på forumet julfrid och God Jul och säga:

Äntligen en fråga där vi är överens.

Jag hoppas också att vi kan ENAS om ett Nej till frilevande varg i HELA SVERIGE.
Och ENAS en jägare för alla jägare och alla jägare för en jägare skall gälla som nyårslöfte 2013.
Då kan vi nå framgång i vargfrågan!

6. KalleB

2012-12-23 16:12

Inga tyskar betalar dyrbara jaktarrenden där det inte finns någon älg. För 10-15 år sedan ordnades ekonomin i jaktlagen i Värmland med inbjudna tyskar. De har försvunnit. Man kom för att det fanns god chans att skjuta en älg. Utan älg, inga jaktgäster.
Årets utbyte för mig var 12 kilo. Nu är jag markägare så mina kostnader var jaktkort, fällavgifter och bensinpengar. Tillsammans ca 2000 kr. Nästa år köper jag nog hellre en hjort från ett närbeläget hägn.
Att sitta dag ut och dag in utan att se skymten av en älg är inget större nöje. Det mest spännande jag såg var vargskit.

5. Snart

2012-12-23 15:35

Får vi vara glada om vi får vara drevkarlar åt slipsgubbarna å få en bulle för hundarna har tagiit slut ikäftarna på vargarna

4. 60 år

2012-12-23 15:24

sedan jag sköt första haren. Jag kunde då inte drömma om att vi skulle få in en så allvarlig "sjukdom" i Sverige som Rovdjurspolitiken skapat. Vi är många som lever på landsbygden som mår psykiskt dåligt, för att det som varit vår rekreation och stora intresse inte fungerar längre. Jag ser Karl Hedin som vår Främsta vapendragare för att vi ska kunna släppa våra hundar vid jakt. Lycka till Karl och God Jul.

3. Rättslösa

2012-12-23 15:05

De jägare som arrenderar marker av Sveaskog är i praktiken rättslösa. Om de protesterar t.ex genom att ej lösa avgifter eller ej sköta avskjutningen så sägs arrendet upp. Svea skog har inga problem skaffa nya arrendatorer eftersom jägarna inte är solidariska. Det finns alltid de som kommer att betala för jakträtt. Om inte annat så kommer det hit kapitalstarka tyskar som gärna betalar mångdubbla avgifter.

2. Tack ...

2012-12-23 14:44

...Karl Hedin J&J mfl.

Dessa ord är något som jag nämnt i flera år.
När och om det sätts ut "nya" genetiskt viktiga "individer" i specifika områden, vad händer då?
Empati och förståelse saknas, eller saknades?
Om polletten ramlar ner, NU!
Så kanske det genom samlade krafter och empati/förståelse kan få till en begränsning och ett stopp i detta fars-liknade marionett-spel!
Men var säger riktlinjerna i dessa fall...
Det räckte med ca 80 tunnland för att sätta ut flyttvargen i U-sala Län vid den senaste flytten.
Ha nu en God jul och ett gott slut "allihop" och tack redaktionen för det arbete ni gör.
//En i ACT gruppen

1. Du som arrenderar av Sveaskog

2012-12-23 14:39

Om valpar sätts in i det reviret betala inte in något arrende. Det är också av vikt att hundförare och jaktledare bojkottar jakten under tiden vargarna har extra skydd i det reviret. Det blir alltså dyrbart för Sveaskog. Inga arrendepengar och ingen jakt på älg vilket oundvikligen leder till mera betesskador.
Bokslutet är viktigare för Sveaskogs ledning än vargen.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere