• Allmogejakt

Skjuts en åtelbjörn i år?

AktuelltPublicerad: 2012-08-20 15:33

I Västerbotten får 25 björnar skjutas vid årets björnjakt. Även i år är det tillåtet att jaga björn vid åtel. Åteljakt på björn förbjöds 2001. Men 2010 och 2011 återinfördes åteljakten på försök, ett försök som i år fortsätter i Västerbotten.

Anledningen till att åteljakten förbjöds var farhågor att björnarna skulle förknippa människan med mat och därmed tappa sin skygghet för människor.

Reglerna för åteljakten är numera mycket strikta. Regleringarna gäller bland annat att åteln ska vara placerad långt från vägar och vandringsleder samt vad som får läggas ut som åtelmaterial och i vilken mängd.
Försöket med åteljakt på björn finns även i Dalarna.


Åteljakt på björn ingen succé
Enligt Solveig Larsson, förbundsordförande i Jägarnas Riksförbund och jaktledare i ett jaktlag i Västerbotten, har försöken med åteljakt inte varit någon succé.

– Det har inte skjutits en enda björn på åtel under de två föregående åren som försöken pågått. Främsta anledningen är att man inte får jaga under den tid på dygnet då björnen är framme vid åtlar, säger hon.

Enligt länsstyrelsen finns idag cirka 300 björnar i Västerbotten. Med den nu beslutade kvoten på 25 björnar samt skyddsjakt och trafikolyckor räknar länsstyrelsen med att hålla stammen konstant på 300 djur.

I hela landet finns uppskattningsvis cirka 3 300 björnar, varav 1 000 i Jämtland och 900 i Norrbotten.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Anledningen till att åteljakten förbjöds..

2012-08-21 09:59

...var nog mycket mer dunkel och illaluktande, än att björnarna skulle komma in i byarna bara för att man jagade med åtel.Havreåkrar,soptunnor,bikupor mm. drog nog mycket mer.
Man vill helt enkelt inte att den gamla allmogejakten ska få finnas kvar.Det har blivit så komplicerat vad du kan få ha eller inte ha på en åtel.Det ska nästan vara veterinärsbesiktat,det ska vara från vilt,inte "biprodukter" från tamdjur o.s.v. o.s.v.Det går inte att använda honung eller en surströmmingsburk.Det får inte vara en rävåtel.Det ska ske på dagtid.Det ska besiktigas och anmälas in absurdum.Tack f-n för att ingen längre kan jaga med åtel.Viket var exakt vad man ville från början.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons