• Allmogejakt

Skogsägare lämnade älgförvaltningen

AktuelltPublicerad: 2016-09-15 10:00

Älgförvaltningsgruppen i väst saknar en komplett styrelse efter att skogsägarna hoppade av i protest. De anser att jägarna inte lyssnar på dem, skriver Sveriges Radio P4 Blekinge.

Konflikten gäller avskjutningen av älgar, där skogsägarna tycker att fler ska fällas medan jägarna inte håller med. Orsaken till kraven från skogsägarna är att älgarna orsakar betesskador på skogen.
Enligt älgbetesinventeringar som utförts av Skogsstyrelsen är över hälften av unga tallar i Blekinge skadade och andelen tallskog är så pass låg att den riskerar att försvinna från länet.
– Jägarrepresentanterna vägrar tro på älgbetesinventeringarna. Avskjutningen måste öka, säger Lars-Ivar Olofsson till P4 Blekinge.

”Vill inte öka så mycket”
Bengt Olofsson, som representerar jägarna i Älgförvaltningsgruppen, menar att älgstammen är på en acceptabel nivå och att jägarna visst accepterar älgbetesinventeringarna.
– Vi har gått med på en ökad avskjutning, men vi har inte velat öka så mycket som skogsägarna vill, säger han till P4 Blekinge.
Jägarna vill att skogsägarna ska plantera mera tall för att minska skadorna.
– Men vi kan ju inte plantera tall och bara få den uppäten, säger Lars-Ivar Olofsson till P4 Blekinge.

”Allvarligt läge”
Ulf Rosander, jakthandläggare på länsstyrelsen i Blekinge, tycker att det är allvarligt att länets älgförvaltning drivs utan någon som tar ansvar, skriver P4 Blekinge.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. RICKI P

2016-09-18 15:13

Du har rätt!
Du skriver: "skogsägarna är absolut inte ensamma att bestämma viltstorlekar."
Det är problemet!
Rätten att jaga, jakträtten, ligger på fastigheten, googla Jaktlagen §10.
Valet att plantera/föryngra gran eller tall styrs av fastighetsägaren och Skogsvårdslagen.
Om fastighetsägaren får sin skog förstörd är fastighetsägaren ensam ansvarig.Ingen annan ersätter skadorna. Som skördarförare ser jag dessa värdeförluster dagligen i verkligheten och på skördardatorn. Trädstammar, som borde vara timmer i olika former blir massaved och till och med bränsleved. Eftersom timmer har betydligt högre pris än massa och bränsle, blir förlusterna är fläckvis stora. Det är inga pengar som direkt syns, men avverkningsnettot sjunker drastiskt för skogsägaren och pressen för oss som jobbar i skogen blir än större. I en skog som är 12- till 15 meter hög i mellansverige och skall gallras första gången, kan nettot för en avverkning bli så klent eller ge förlust, att fastighetsägaren avstår från att gallra. Vad blir följden? Vi i skogen får färre uppdrag och industrin mindre råvara och slutligen får Sverige mindre exportintäkter.
Det är inte alls konstigt att skogsägaren föryngrar med gran. Vi måste ha förståelse att skogsägaren gör det mest lönsamma och rationella i sitt brukande, likt andra yrkeskategorier i samhället gör i sina yrken..
Det är självklart så att om risken är stor att få sin skog sönderbetad av älg, så skyddar sig skogsägaren med att föryngra med gran, som älgarna inte betar, kostnaderna måste hållas nere i skogen som över i övrigt.
Skogsvårdslagen har bestämmelser om föryngring och jag tycker att vissa i jägarkåren måste visa förståelse och respekt för dessa grundläggande fakta.
Mot bakgrund av detta förefaller det mig som konstigt att ANDRA än skogsägaren skall bestämma om avskjutningens storlek.Ett slags moment 22.
Den som hyr/jagar på marken beslutar idag om avskjutningen....samtidigt som en salig samling andra också blandas in i en stor byråkratisk verksamhet, som toppas av länsstyrelsen med SvJ som sakkunnig..
Samtidigt klagar du PICKI P på hutlösa priser för jakt.På de marker jag jagar är priserna måttfulla. Det är upp till dig att förhandla!. Vi har fri förhandlingsrätt i Sverige!

3. Till rumpenskytt

2016-09-17 11:58

När skogsägarna tar hutlösa summor för jakten och sedan vill minska viltet rimmar dåligt.
Här är det två parter,, skogsägarna är absolut inte ensamma att bestämma viltstorlekar. Skogsägarna bör verkligen gå ihop och plantera mycket tall så att älgen finner föda på flera ställen och inte bara behöver hålla sig på platser där markägarna även värnar det vilda.

2. Märkligt

2016-09-16 07:33

Det är ytterst märkligt...
Fastighetsägaren äger skogen och jakträtten. Jägare som inte äger varken skog eller jakträtt skall tydligen bestämma viltstammarnas storlek och därmed skadorna och blandar sig därmed i skogsägarens privata ekonomi. Det är förvånande att jägare överhuvud lägger sig i huruvida skogsägaren planterar tall eller gran. Jag tror inte skogsägaren har synpunkter på hur jägaren försörjer sig på det sätt jägaren har synpunkter på skogsägaren. Skogsägaren måste ju se till och är skyldig att föryngra det mest rationella trädslaget och det är gran när betestrycket är för stort. I juridisk mening; vad har jägaren/nyttjanderättshavaren med det att göra?

1. Spara maten då...

2016-09-15 11:17

...och sluta att röja bort all klövviltsmat på hyggen. Spara ALLA ek sälg Asp Rönn Björk sly mm kapa gärna av dom så domm buskar till sig.....använd kraft lednings gator osv skogbsilvägs kanterna mm samt plantera naturilg bland skog så det finna mat åt klövvilt... billigare och friskare skog än den ensidiga Gran planteringar eller Tall planteringar man nu sysslar med....ger nog samma skogsavkastning då det är slutavverknings dags samt att man haft en fin viltstam att hämta hem bra mat till familjen

http://www.skogen.se/kategori/algfoder

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere