• Allmogejakt

Skogsstyrelsen bör avgöra skyddsjakt

AktuelltPublicerad: 2012-01-26 10:01

Skogsstyrelsen bör få avgöra om skyddsjakt på älg för att stoppa betesskador i skogen. Dessutom krävs att B-licenserna för älgjakt behålls. Det framgår av ett brev som skickats till regeringen från de tio distrikten i Jägarnas Riksförbunds vargbältsgrupp.

JRF-distrikten i den Mellansvenska samverkansgruppen i viltvårdsfrågor har gjort ett nytt utspel på egen hand. Brevet skickades till regeringen den 23 januari.
Gruppen hävdar att länsstyrelserna inte klarar skyddsjaktsfrågorna när förtvivlade skogsägare behöver hjälp för att stoppa betesskadorna.

Flera skräckexempel
– Skogsstyrelsen har i vissa fall konstaterat 100 procentiga skador på tallungskogen utan att länsstyrelsen beviljat skyddsjakt. Det finns många exempel där drabbade skogsägare inte kan uppfylla de krav som skogsvårdslagen stadgar på grund av att länsstyrelserna nekar skyddsjakt, kommenterar Bernt Lindqvist, talesman för vargbältsgruppen inom Jägarnas Riksförbund.
Skogsstyrelsen har ansvaret för de svenska skogarna. Då är det naturligt att den myndighet som har specialkompetens i skogsvårdsfrågor även har ansvaret för den skyddsjakt på klövvilt som behövs.

”Kan rädda stora värden”
– Det kan rädda stora värden för både enskilda skogsägare och samhället. I skrivelsen anförs att skogsvårdslagen självklart skall gälla och tillämpas även i fråga om viltskador, förklarar Bernt Lindqvist.
Dessutomkräver JRF-distrikten att B-licenserna får vara kvar. Gruppen framhåller att jakten på
B-licenserna, som ersatte generellområdena i början av 1990-talet, under de gångna 35 åren
fungerat lika bra som jakten på storlicenser och älgskötselområden.
– Enda skillnaden har varit att älgskadorna varit mindre där det lokalt varit större inslag av B-licenser i jakten. Dessutom har B-licenserna varit praktiskt taget gratis, då regler och tilldelning varit förutbestämd och inte medfört någon kostnadskrävande administration, argumenterar Bernt Lindqvist.

Ger skyhöga kostnader
Det nya systemet för älgjakten kommer att medföra skyhöga kostnader som drabbar både markägarna och jägarna, konstaterar han.
– Till detta kommer att grundlagsskyddet för enskild äganderätt och rådighet över privat mark åsidosätts i det nya älgjaktssystemet. Därför kräver JRF-distrikten att i vart fall den väl fungerande och kostnadsfria jakten på B-licensområden behålls och får bedrivas
även fortsättningsvis, avslutar talesmannen för gruppen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. Instämmer

2012-01-28 18:26

med dig DM. Få har kunskaper. Men det finns minst en sida till vilket kallas viltvård. Att låta skogsägarna som generellt inte alls vill ha några älgar få ensamrätten till dessa beslut kan komma att äventyra älgstammen. För vilka kan bättre veta hur många älgar och vilka älgar som ev behöver skjutas bättre än jägarkåren?

6. Precis

2012-01-27 12:01

Vem ska kunna bedöma betesskadorna bättre än skogsstyrelsen. Det är ju ytterst få jägare som klarar att göra en sådan bedömning.

5. #3

2012-01-26 16:14

Alla som känner till skogsstyrelsens uppdrag kan med enkel logik räkna ut att det inte är till fördel för jägarkåren. Den som känner till rovdjurspolitiken och viltvården vet hur allt hänger ihop. Vi bör också komma ihåg vilka krafter som medverkat till införa den varg från öst, vi idag har i landet. Jag har fullt förtroende för att viltvårdarna har minst lika mycket kompetens som skogsstyrelsen att besluta om skyddsjakt. Skogsstyrelsen räknar ju ändå fel. Det är ju vetenskapligt bevisat!

4. Håller med dig Lars

2012-01-26 14:37

med undantaget att jag ser vilka gigantiska samhällsviktiga värden älgen och befolkningen bidrar med och offrar. Självklart finns problem idag bland sk vandringsälgar. Ett problem som man inte löser med hjälp av skyddsjakt. Sett till hela landet ser vi dels en minskning av älgstammen som knappt räcker till vargarna samtidigt som regeringen vill ha ännu fler rovdjur för att inte hamna inför en domstol för att bedriva en jakt på samma sorts vargar som övriga länder skjuter bort. Vi överlevde 80-talet och jag ser hur våra förfäder vänder sig i sina gravar över att höra att älgen skulle vara något negativt. Jag vill att skogsbruket ska bestämma sig för hur man vill ha det. Kortsiktigt eller långsiktigt. Jag påstår att det är skogsbruket som avgör antalet skador och inte älgar/rådjur. Det planteras ex ingen tall längre vilket gör att skadorna ökar markant, det finns heller inte de lövinslag som viltet vill ha. Allt pga ekonomiska intressen som i slutändan slår tillbaka på djur och skogsägarna. Sveaskog spår ex sämre tider. Tror du uppriktigt att det beror på älgen?

3. Förbättrad attityd

2012-01-26 14:21

Att skyddsjakten inte fungerar är känt, men att den inte fungerar, är till betydligt större förtret för jägarna, det är inte känt ! Det är nämligen så att, när en skogsägares skogsföryngring skövlas och väldigt stora värden går till spillo, då tar media upp problemet. I ord och bild åskådliggörs problemet. Det ger älgen dåligt rykte. Attityden till älgen bland fastighetsägarna, försämras av dessa lokala skogsskövlingar. En bättre fungerande skyddsjakt kan därför ge älgen en bättre ”ställning”. Det vinner jägarna på, därför att acceptansen för älgen ökar om lokala skogsskövlingar förhindras. Att överlåta hanteringen av skyddsjakten till Skogsstyrelsen är enligt nyss nämnda orsak ett bra förslag.

2. 1 RK

2012-01-26 13:43

RK, dina jämförelser är förvillande lika vargkramarnas när de försvarar vargen och ungefär lika genomtänkta också. Angående Skogsstyrelsen och skyddsjakt har jag ingen uppfattning men de jägare som inte tror att vinteransamling av älg i tallplanteringar är något problem borde fundera en gång till.

1. Öronen

2012-01-26 13:06

trillar av. Vilken erfarenhet har vi av skogsstyrelsen? Nej, det är nog bättre att det då finns någon älg för mycket. Kompetensen är inte högre där. Apropå skador så bör vi genast sluta gallra för de skadorna är betydligt större än vad ev älgar orsakar. För att inte tala om stormar och svampangrepp. Skog och viltvård saknar totalt kompetens idag. Man blir i sin iver över pengar, korkade kannibaler till slut.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB