• Älgskadefondsföreningen

Slöseri med rovdjursstängsel utanför rovdjursområden

AktuelltPublicerad: 2010-02-09 10:37

Det går att använda pengarna för rovdjursstängsel bättre genom att stängsla i rätt områden, hävdar Jens Karlsson på Viltskadecenter. Han grundar sin slutsats på de senaste tio årens viltskadestatistik.

Nyligen beviljade Jordbruksverket 20 miljoner till rovdjursstängsel. Numera ska pengarna framför allt gå till områden med etablerade rovdjursstammar.
– I län där varg bara förekommer sporadiskt ska man inte kunna söka ersättning för permanenta stängsel. Behövs åtgärder efter ett angrepp av till exempel en strövarg använder man istället akutstängsel eller lapptyg på befintligt stängsel, meddelar Jordbruksverket.
Den strategin stöds av en studie som Jens Karlsson på Viltskadecenter i Grimsö gjort. Han har gått igenom de senaste tio årens viltskadestatistik, där mellan 400 och 600 får rivs varje år.

55 gånger högre risk
Studien visar att risken för att en redan rovdjursangripen djurbesättning blir angripen igen inom några veckor ökar 55 gånger efter det första angreppet.
– Om man har haft ett vargangrepp i en fårbesättning så kommer vargen eller vargarna tillbaka under de närmaste dagarna eller veckorna. Har man inte vidtagit några förebyggande åtgärder så dräps fler får i samma hägn under de här veckorna, säger Jens Karlsson till Sveriges Radio.
Det här betyder alltså att man får ut 55 gånger mer för pengarna om man satsar på permanenta rovdjursstängsel i områden med mycket rovdjur. Att däremot satsa på stängsel i till exempel Sörmland och Östergötland bedömer Jens Karlsson som slösaktigt.

Mest till rovdjurslänen
Detta har alltså Jordbruksverket tagit fasta på när man häromdagen tog beslut om bidragen till rovdjursstängsel. 20 miljoner finns omedelbart tillgängligt för stängselåtgärder och ytterligare 20 miljoner finns budgeterat fram till 2013. Jordbruksverket menar att det är svårt att motivera den höga kostnaden för permanenta stängsel mot rovdjur när risken för angrepp är mycket liten.
De län som får mest pengar är därför till exempel Västra Götaland, Värmland och Dalarna, som har en stor andel av landets vargar. Enskilda ansökningar hanteras av länsstyrelserna.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Varg = slöseri

2010-02-10 10:04

Att över huvud taget nämna varg så är det slöseri.
Slöseri att lämna frsik fint viltkött till vargarna.
Slöseri att driva hela organisationen Grimsö. Direkta och indirekta kostnader. Hämta gamla och nya rapporter från Ryssland och Canada!
Slöseri att för stor del av riksdagsarbeten läggs på vargdebatter.
Slöseri att omöjliggöra fäbobruk så att sokg och mark växer igen med sly.
Slöseri att allt flera inte vågar gå i skog och mark för rekreation och t.ex. plocka bär och svamp.
Slöseri att ta bort livskvalite för folk.

5. Hela Sverige ska leva

2010-02-09 20:47

Utom det område som man nu bestämt ska reserveras för vargar. En fårbonde i varglänen kan aldrig konkurrera med en utanför. Vargen kommer alltså inte längre att få sprida sig till sina gamla områden. Det blir för dyrt. En sanning som varit känd men inte öppet medgetts sedan lång tid. Nu kommer vi att få se vilken lojalitet som finns i Sverige. Kommer jägarna och lantbrukarna att stödja oss i varglänen eller kör man med "Visst ska vi ha varg i Sverige, vi slipper den ju".

4. Slöseri med rovdjur utanför stängsel...

2010-02-09 20:47

Vi har rovdjur i djurparkerna!
Vi satsar stängselpengarna på barn och gamla, tycker jag!

3. Att undvika slöseriet

2010-02-09 14:16

Redan finns här kommentarer om vad som är det bästa sättet, och självklara, jag instämmer.

2. Jomenvisst...

2010-02-09 12:42

"Det går att använda pengarna för rovdjursstängsel bättre genom att stängsla i rätt områden, hävdar Jens Karlsson..."

Bäst används dom naturligtvis om i stället vargen stängslas in,mer
"rätt område" går väl knappast att finna,dessutom kan då de kommande årens flera hundratals miljoner läggas på nåt bättre...

1. Sunt. Klokare med skyddsjakt.

2010-02-09 12:42

Redan i "Rapport från Projekt Varg" drog man slutsatsen att vargar i tätbefolkade jordbrukslandskap är rent olämpligt. Dels för vargarna men även beroende på de avsevärda problem som uppstår med skadade och dödade tamdjur. Själv sökte jag bidrag för mina 14 tackor i Södermanland när vi hade vargbesök. Kostnad ex montering 113000:-. Vi är omkring 1000 fårbönder i södermanland. Om varje fårbonde får 100000:- till stängsel så blir det 100.000.000 Kronor bara till fåren. Det finns fler hästar och även annan boskap som dessutom bör skyddas. Det märkliga var att man kontaktade mig från länsstyrelsen och förklarade att man skulle hjälpa mig att få pengarna. Jag avböjde eftersom vargen då var i Finnspång. Man måste vara försiktig med skattebetalarnas pengar. Lämpligare är att snarast skjuta vargen. Även detta föreslås i Rapport från Projekt Varg.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons