• Pinewood

Slutbesked om vargjakt i Västmanland

Förvaltningsrätten vill se bättre skäl för licensjakt

AktuelltPublicerad: 2016-01-29 16:01

Det blir ingen licensjakt på varg i Västmanland, om Förvaltningsrätten i Uppsala får bestämma. På fredagen meddelade rätten att jakten strider mot såväl EU-lag som svensk lag.

Sex vargar skulle få fällas i Färnareviret i Västmanland. Jakten överklagades av vargföreningar och Förvaltningsrätten stoppade jakten.
Nu kommer den slutliga domen.
”Förvaltningsrätten har nu avgjort målet slutligt. Rätten konstaterar i sin dom att den svenska vargpopulationen åtnjuter ett strikt skydd enligt EU:s så kallade art- och habitatdirektiv, där förbud mot dödande är av central betydelse. Enligt direktivet får medlemsstaterna dock under vissa specifikt angivna förutsättningar göra undantag från detta förbud”, skriver Förvaltningsrätten på myndighetens webbsida.
Rätten anser att syftet med jakten, att minska skadorna och de sociala effekterna för människor som lever med vargarna, att förbättra förhållandena för tamdjursägare, kan vara ett acceptabelt argument för vargjakt.

”Saknas fog för jakten”
– Det är viktigt att understryka att förvaltningsrätten inte ifrågasätter att förekomst av varg kan medföra konsekvenser ur ett socioekonomiskt perspektiv. Rättens uppgift har emellertid varit att bedöma om länsstyrelsen visat att man utifrån det befintliga regelsystemet haft fog för att besluta om licensjakt, mot bakgrund av det strikta skyddssystem som finns för varg. Förvaltningsrätten har funnit att länsstyrelsen inte kunnat visa detta, säger rådmannen Eva Frånlund Althin på Förvaltningsrättens hemsida.
Jakt & Jägare följer upp ärendet och återkommer med kommentarer.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

23. Påverkan av politiker och beslutsfattare

2016-02-08 13:26

Påverkan av lagstiftare och beslutsfattare
Jägarorganisationerna måste snarast engagera sig i ett massivt informations- och påverkansarbete gentemot våra folkvalda lagstiftare och beslutsfattare för att möjliggöra en förvaltning av våra rovdjurstammar. För att så skall kunna ske krävs att
• Sverige en gång för alla förklarar att vi själva bäst förvaltar våra rovdjursstammar utan EU:s överhöghet.
• Sverige bortförhandlar Aarhuskonventionen eller alternativt beslutar att rovdjursförvaltning inte är ett miljöärende, så att miljöorganisationer inte får möjlighet att överklaga beslut av regering och myndigheter.
• Sverige överför alla frågor rörande rovdjur, övrigt vilt och viltförvaltning från Miljö- till Landsbygdsdepartementet.
• Sverige överför alla frågor rörande vilt- och viltförvaltning från Naturvårdsverket till en ny Viltmyndighet enligt förslag framlagt i jaktlagsutredarens delbetänkande och numera även som ett beslutat tillkännagivande av en riksdagsmajoritet.
• Sverige överför alla frågor rörande vilt- och viltförvaltning på länsnivå från länsstyrelsens miljöenheter till förstärkta viltförvaltningsdelegationer (VFD) med beslutanderätt.
• Lokal viltförvaltning tillämpas redan idag vad gäller älgförvaltning genom våra nyligen inrättade älgförvaltningsområden (ÄFO). Klövvilt och rovdjur måste samförvaltas för att en meningsfull förvaltning skall kunna uppnås. Våra ÄFO:n bör således tillföras den lokala förvaltningen av rovdjur och betecknas viltförvaltningsområden (VFO) under länets VFD.
Realiserande av de två första punktsatserna är helt avgörande för att möjliggöra fortsatt reformering av jaktlagstiftningen.

22. Fövaltningsrätten rår ändå inte på...

2016-02-03 17:57

...RÄVSKABBEN, det ända bra sättet att förvalta varg på! Skjut inga skabbrävar så sköter det sig själv. Synd om viltet men det är naturens gång!

21. # 20

2016-02-01 14:21

Det er trist å høre at du ikke tror dere kan samles! Tiden for det er her nå og det er ikke tvil om at dette ville virke raskt.
Om dere virkelig setter dere ned og ser hva samfunnet har for nytte av jegerne så vil dere forstå at samlet handling er et våpen som ikke smeller og heller ikke sender noen kuler. Likevel det farligste våpen som finnes for alle som skal lede landet.
I løpet av kort tid vil antagelig de aller fleste se og forstå hva som virklig hender og støtten til jegere og andre berørte vil komme fra helt uventede plasser.

20. @19

2016-02-01 09:49

Et totalt stop på vildsvinsjakt under två till tre år skulle nog få ganske många att inse att jakt är en nödvändighet. Fast jag tror tyvärr inta at vi inom jägerkåren forstår att stå sammen och göre något sådant gemensamt.

19. Det eneste som virker?

2016-01-31 12:36

Tror at det eneste som virker er følgende:
Alle jegere går til samlet streik mot statens forvaltning av vilt.
Alle nekter å gjøre oppgaver som ettersøk nødavlivning og annet som hører til jegerenes samfunnsoppgaver.
Ingen slike oppgaver utføres før Riksdagen har ryddet opp i alt rotet som er skapt rundt rovviltet.
Riksdagen har besluttet at det skal finnes rovvilt og må da også beslutte om forvaltningen av dem.
Så til hvorfor dette er så utrolig viktig: Med å nekte alt som jegere vanligvis gjør som ettersøk og nødavlivnig vil pressen våkne.
Når elger ligger i veikanten og pines til døde er det mat for fotografer og filmkamera.
Da vil automatisk saken komme på agendaen både her og i internasjonal presse.
Så kommer det viktige at da må alle snakke med samme mål og mening. For spørsmålene vil klart komme om hvorfor dere lar dyrene lide og plages?
Da er svaret sannsynelig så utrolig enkelt at dere ikke skiller på lidelse mellom vilde og tamme dyr? Og heller ikke mellom mennesklige lidelser og dyr?
Men at dette vil fortsette frem til det er etablert et system for forvaltning av alt vilt slik at Riksdagens besluttninger kan etterleves.
Rimelig overbevist om at når nok senarioer har gått på både tv radio og annen presse over det meste av Europa våkner nok både Riksdagen og EU.
Ingen kan forsvare at rovviltet skal utarme bygder og byer i norden eller andre plasser.

18. Till hundägare

2016-01-31 11:11

Håller med till 110%. Bor och verkar i Glasskogsrivret och det är samma visa här, finns många många fler vargar än myndigheterna vill erkänna. När det gäller politikerna så har jag insett sen länge att de ljuger oss rakt i ansiktet. Skrivs många bra kommentarer och åsikter här på Jakt o Jägare men tyvärr läses nog inte de av berörda tjänstemän och politiker. De gör som strutsen och gömmer sig i hopp om att slippa höra den massiva kritik som framförs. Men sanna mina ord så kommer verkligheten snart vara ikapp dem och då kan man undra vad de ska försvara sig med. Har i dagsläget heller ingen förhoppning på nästa val då alla politiker oavsett parti ljuger lika mycket i denna fråga. Tyvärr ser det dystert ut. Ett måste är att gå ur EU och själva ta ansvar för vår rovdjurspolitik.

17. jag undrar...

2016-01-31 08:47

om det verkligen är någon här som tror att man ändrar på vad som finns inom Västmanlands skogar genom att ta bort 6 vargar.Jag bor mitt i 4 revir-Aspa,Kölsta,Hedbyn och Färna och har angränsande Norn och Kloten reviren.Härom veckan hade vi 7 stycken vargar som passerade 6 km söder om oss och 6 stycken 5 km norr om byn som kalasade på en älg i 3 dagar.Och OBS det var inte Färnavargar-de var norr om väg 250 vid denna tid.Det är bara att kolla på u.rovobs.se om man är intresserad.6 skulle bort vilket betyder att det kommer omedelbart 6 nya.Det finns hur många som helst som väntar i kön....Se sanningen i ögat-det ser mörkt ut.Lita på politiker och deras fagra löften?Om jag skulle göra det skulle jag behöva skämmas.Missförstå inte-vilka politiker som helt oavsett partifärg ljuger oss-glesbygdsfolk rak i fejset.En stilla undran-någon eller några som minns vad Dalaupproret var och stod för?

16. Håller med 5#

2016-01-31 08:46

Gå ur EU och utöka samarbetet med de nordiska länderna! Konsekvensen av detta blir att kramarsidans hela argumentation faller samman som ett korthus när de inte längre har det förhatliga art & habitatdirektivet att luta sig mot. Sverige har i alla (moderna) tider stått för alliansfrihet och detta torde då vara anledning nog att snarast begära utträde ur denna Ebberöds bank som EU utgör för svensk del.

15. Danne

2016-01-31 08:45

Finland begärde vid EU-inträdet undantag för varg i art ochhabitat-direktivet har jag för mig. De behöver således inte tolka EU-direktiv utan finsk lag gäller.

14. Återigen undrar jag...

2016-01-30 11:30

Hur Finland kan jaga varg utan att domstolarna där stoppar dom och gapar om EU-direktiv?
Lika bra att avskaffa Sveriges nationaldag då det knappt finns något att fira eller vara stolt över som svensk längre.
Vi kan snart sluta kalla oss svenskar och säga unionärer eller européer istället. Vi styrs ju därifrån!
Ur led är tiden!

13. Måste upp i EU domstol

2016-01-30 11:29

Sverige måste få avsteg gällande varg, likt Finland, eller så måste man verka för att pröva detta i EU. Regeringen måste ju tillsätta en utredning hur man juridiskt kan vinna ett sådant mål, gärna tillsammans med Frankrike eller annat stötte EU land (som faktiskt har nått att säga till om).
Då EU lagen står över den svenska (verkar det som) då vi skrivit på detta papper om art & habitat direktivet utan undantag för varg så hjälper inga bojkotter då ingen politiker står över lagen.

12. Är det inte dags?

2016-01-30 11:27

Jag tänker kanske helt galet, hoppas någon med juridikkompetens kan kommentera.
Är det inte dags att anmäla svenska staten för maktmissbruk - brist på rättssäkerhet till Europa domstolen.
*Man borde väl kunna åberopa art och habitatdirektivet, där det framgår att man måste ta hänsyn till sociekonomiska följder för de drabbade.
*Mina mänskliga rättigheter är skyddad i grundlagen,
( det är bara enskild person som kan göra en anmälan om man är kränkt).
Det är väl hög tid att vi totalt oviktiga landsbygdsbor börjar göra vår röst hörd.

11. Ruttet

2016-01-29 22:36

Beslutsprocessen kring varg har om möjligt blivit än mer rutten, jag skäms snart att vara svensk eller rättare sagt jag skäms för att vi har sådana politiker och beslutsfattare som helt har tappat verklighetsförankringen!!

10. Inte ett dugg överraskad

2016-01-29 22:35

Politisk "kohandel" samt att Rewilding sidan "bearbetat" rätt personer ligger bakom. Läs rättens motivering

"Rätten framhåller att vargen är strikt skyddad enligt ett EU-direktiv, men att undantag kan göras under vissa förutsättningar.

Enligt förvaltningsrätten har länsstyrelsen angett att man vill minska vargens socioekonomiska konsekvenser och förbättra möjligheterna att hålla tamdjur. Domstolen tvivlar inte på att förekomst att varg kan få konsekvenser, men tycker inte heller att länsstyrelsen visat hur jakten skulle uppfylla det angivna syftet."

Man behöver inte vara någon Einstein för att förstå om 6 vargar fälls inom Färnareviret så minskar de socioekonomiska konsekvenserna avseende rovdjursangrepp på får, andra tamdjur och jakthundar.

Motiveringen är inget annat än ordfloskler, kort och gott.
MEN, känslan är bestående: DET HÄR ÄR UPPGJORT PÅ FÖRHAND!

Finns bara två vägar att vandra inom lagens ram:

A: Ändra klassningen enligt EU:s habitat på varg från "rödlistad" till "jaktbar".
B: Sverige undantas från habitatet avseende stora rovdjur.

Vilket politiskt parti kommer driva dessa frågor mot Bryssel? Vi är många som vill ha svar.

9. Ska..

2016-01-29 22:34

inte då kammarrätten i Sundsvall anmälas för anstiftan till grovt jaktbrott?? Och säkert några fler paragrafer…

8. #1 Underligt???

2016-01-29 22:33

det är tamigtusan under all kritik!!!

7. Tama

2016-01-29 22:33

Hur tama och inkompetenta politiker har vi i Sverige? Det finns ju andra EU länder som bedriver vargjakt.

6. Dödsdom

2016-01-29 22:33

Enda alternativet enligt domstolen är således obegränsad tillväxt av vargstammen.
Då behöver vi inga vapen längre(EU glada igen),ingen som bor utanför större städer,ingen som brukar jord och skog.
Sverige har blivit ett konstigt land.

5. Total avsaknad av "sunt förnuft"!

2016-01-29 22:33

I mitten av 1960-talet var det skottpengar på varg. Då hade även de bestämmande sunt förnuft. Dagens beslut av förvaltningsrätten i Uppsala visa med all tydlighet total avsaknad av sunt förnuft. Svenska myndigheter i allmänhet verkar ha spårat ur totalt.
Förslag, bilda en union av de Nordiska länderna, Sverige, Norge, Finland,, Dannmark och Island. Lämna det sjunkande skeppet EU och öppna upp för gemensam arbetsmarknad, försvarspolitik och försvar, gemensam utrikespolitik osv. I den nya Nordiska Unionen.
Den Svenska varianten av vargförvaltning är ju inget annat än ett stort fiasko! En liten skara värmare som inget begriper, livligt påhejad av 90% av media (MP+V), kullkastar allt. "Sverige är fantastiskt"!!

4. Gå vidare men överklaga inte

2016-01-29 22:32

Hur ologiskt det än kan tyckas är det bara att konstatera att värnarsidan har en skickligare jurist än vi har. Det är så det fungerar, det är inte logik utan argumentation. Att då överklaga tror jag vore olyckligt om vi inte kan stärka upp med bättre juristkompetens och då pratar jag om båda förbunden.
Mitt förslag är istället att lämna över det här till riksdagen som har tagit beslut om jakt och regeringen med Herr Lövén i spetsen som har sagt att det SKA bli jakt. Låt dessa herrar och damer ta hand om diskussionen med EU och se till att det här blir avklarat i enlighet med riksdagens, regeringens och svenska folkets vilja.
Som det nu är drivs en minoritets vilja av en skicklig jurist det tycker jag inte att vi i Sverige kan acceptera. Gör om gör rätt!!3. Förvaltningsrätten.

2016-01-29 22:30

Hur ska man tolka detta ?
Antingen så är det förvaltningsrätten som bestämmer hur många vargar som skall skjutas eller så måste lagar skrivas om. Känns lite barockt att förvaltningsrätten har mera kunskap att avgöra hur många vargar som skall avlivas än Länsstyrelsen som är lokalt förankrad. Man upphör aldrig att förvånas över vår Sverige. Urbant styre är bara förnamnet.

2. ja jösses

2016-01-29 22:30

Hur länge ska jägarkåren stå med mössan i hand å böja sig för detta spektakel? Värmlänningarna väntar på några kostymnissar som via sju instanser i olika domstolsärenden ska få avgöra om dom ens ska få skjuta ett fåtal av tillväxten. Å så fort dalmasarna pluggar bly i bössan dyker det upp en ny världsunik ny ryssvarg som ä genetiskt sett lik en helig ko i indien. Men man måste ju samtidigt berömma regeringen å EUsom har lyckats med att skrämma upp en hel jägarkår så dom inte ens törs använda sig av prg 28 som är deras lagliga rätt. Vargen är statens vilt, ställ in alla eftersök sluta spillningsinventera mm. Låt staten ta sitt ansvar och när Värmland och Dalarna fått en tilldelning som motsvarar verkligheten, först då kan Jägarsverige börja agera. allt annat ser jag som ett rent hån mot dom som bor och verkar på landsbygden

1. Underlig dette ?

2016-01-29 16:39

Har altså landets forvaltningsretter helt ulike lover å forholde seg til? Og glemmer noen helt at det er vedtatt minst to ganger i landets Riksdag at gybs er ivaretatt for flere år siden?
Her er det faktisk i ferd med å oppstå enda en retts tragedie rundt rovvilt.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB