• Älgskadefondsföreningen

Sprider aska för att stoppa Gudrun-svält

AktuelltPublicerad: 2015-09-19 16:05

Åren efter stormen Gudrun var det överflöd på mat för de vilda djuren. Nu varnar skogsägare för att det istället råder svält i skogarna och vill sätta in gödsling med träaska, berättar P4 Kalmar.
Skogsägaren Kjell Skoog föreslår gödsling av myrarna.
– Skogsägare och jägare måste se till att det finns tillräckligt med mat i skogen för klövviltet. Jag har därför gödslat en myr. Där finns det nu mycket viltfoder som bärris, vide, asp och mycket tall, säger Kjell Skoog till P4 Kalmar.

Varnar för svält 
När de vindfällda träden trillade om kull i stormen Gudrun fanns det hur mycket mat som helst för de vilda djuren. Sedan röjdes stormfällena bort och nu befarar Kjell Skoog, som äger skog i Skäckarp drygt två mil sydväst om Ljungby, att det istället kan bli svält.
– Det är vi skogsägare och jägare som har ansvaret för att det finns tillräckligt med mat för djuren i skogen. Vi kan inte bara sitta och vänta på att viltfodret tar slut. Det krävs åtgärder för att vi ska undvika en svältkatastrof, säger Kjell Skoog till lokalradion.
Han hoppas att fler tar efter och exempelvis sprider träaska.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Askspridning.

2015-09-20 23:10

Hej. Vintern 2012 spred jag några ton aska på en myr där många små
tallar växer. har tyvärr ej sett något resultat av tillväxt.
Vet ej vad jag gjort för fel, kanske spred för lite. Ganska blöt myr.

4. Bioaska är inget avfall

2015-09-20 20:53

Sedan 2013 är ren bioaska borttaget ur avfalls direktivet och är en ren vitaliserings produkt för skogsbruket.
Vi Svenskar ligger ca 30 år efter Finnarnas hantering av vitaliseringsaska.
Där betalar skogsägarna för askan och metoderna för spridning ligger låååångt före oss lite mer konservativa Svenskar.
Att sprida vitaliseringsaska medför en anmälan till skogsstyrelsen. Säkerhetsavstånd till vattendrag mm tas i bedömningen.
Lakningsprover som anlagts visar på att en släkt aska (lagrad i minst 3 månader för att normalisering av ph) i stort sett är drickbart.
Men som sagt, det gäller att askan är ren bioaska.

Har sett myrkanter som prov gödslats med helt förbluffande resultat.
Meterlånga årskott på små krokiga myrtallar och vide uppslag tom vildklöver. Att påföra för mycket aska eller osläkt aska (hög ph) är direkt skadligt och har motsatt effekt.

3. Gödsla ej våtmarker – inte ens nära vattendrag

2015-09-20 11:48

Jo Men absolut inte gödsla mader / våtmarker, ett enda regnväder och en massa näringsämnen spolas iväg till åar - sjöar och ut i våra redan övergödda hav.
Gudrun området är väl bland Sveriges nederbördsrikare.
För övrigt bör man väl vara försiktig att gödsla marker som normalt inte gödslas, att tillföra extra näringsämnen kan förändra floran - djurliv osv, de flesta kan nog inte förutse resultat eller konsekvenser av detta handlande. Bättre då att lämna kvar lite extra till det viltet på den mark som brukas.
Kanske skall fundera på att skjuta lite extra också, speciellt om det inte bara är en mycket tillfällig matbrist, Det är väl ganska bra om man funderar över situationen nu medan tids finns, kalla in några xtra jägare.
Men att gödsla en mad låter helt tokigt i mina öron, är det ens tillåtet?

2. Bra!

2015-09-20 10:38

Önskvärt vorde ju att alla markägare tog efter och la någon femtiolapp per hektar mark för viltvårdande åtgärder om året istället för att bara skrika högt om att antalet älgar måste minskas.

1. Alternativt skjuter...

2015-09-20 10:32

...man lite mer än vanligt så att marken bär det vilda utan svält.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB