• Pinewood

Stora inplanteringar hotar mångfalden

AktuelltPublicerad: 2010-11-11 22:53

De stora utsättningarna av bland annat fisk och fågel i samband med vilt- och fiskevårdsåtgärder oroar Anna Palmé, populationsgenetiker vid Stockholms universitet.
– Inplanteringarna kan dramatiskt minska den genetiska variationen och försämra en arts anpassningsförmåga och överlevnad, varnar hon.

Anna Palmé visar i en ny avhandling att inplanteringarna paradoxalt nog kan leda till att mångfalden minskar och att naturliga bestånd kan hotas av åtgärderna. De utsatta arterna tränger i vissa fall undan det naturliga bestånden och de kan hybridisera, alltså blanda sig med de naturliga bestånden – som slutligen blir genetiskt utarmade.
– Fast den kanske mest grundläggande slutsatsen av min avhandling är att vi vet väldigt lite om de omvälvande förändringarna i naturen som orsakas av de både långvariga och omfattande inplanteringarna. Det behövs helt enkelt mer forskning kring detta, säger hon.

Fiskevård kan bli vanvård
Inom exempelvis fiskevården har de farhågor som Anna Palmé ger uttryck för i sin avhandling diskuterats länge. Vilda och naturliga fiskbestånd trängs undan av utsatta fisk, som många gånger inte alls hör hemma i vattnen. Ett exempel är den finska Konevesiöringen som satts ut i stora mängder runt om i Sverige.
Men problemet gäller också inom väldigt små geografiska områden.
Öring kan uppvisa stora genetiska skillnader även lokalt. Till och med en liten fjällsjö på något tiotals hektar kan ha två kraftigt åtskilda öringsbestånd som inte blandar sig med varandra.

Stora lokala skillnader
Samma sak gäller även andra fiskarter, som gädda, där de genetiska skillnaderna mellan två havsvikar kan vara betydande. Detta kan i sin tur ha stor betydelse vid fiskevårdsåtgärder och när man utnyttjar naturresursen.
– I Danmark har man exempelvis regler som säger att utsättningar av laxfisk ska ske med älveget material. Den utsatta öringen ska vara odlad från fisk ur samma vattendrag. Men till och med det kan vara vanskligt eftersom samma art kan variera kraftigt bara över några kilometer, konstaterar Anna Palmé.

Franska änder blir svenska
I Sverige, liksom på många andra håll i Europa, har man också satt ut jaktbart vilt, framför allt fåglar som änder, fasan och rapphöns, som del i viltförvaltningen. Här vet man väldigt lite om effekterna. Men det finns oroande tecken:
– Vi vet att det inte skjuts lika många änder som det sätts ut. Och risken är naturligtvis uppenbar att dessa änder, som ofta kommer från importerade ägg från Danmark och Frankrike, blandar sig med de svenska bestånden, säger Anna Palmé.
I Frankrike har man också länge gjort stora utsättningar av gräsänder. De tama änderna har en annorlunda näbb, anpassad för att äta större matbitar. Ny forskning visar att utsättningarna har lett till att generna för annan näbbform spridits bland vilda fåglar, som därmed kan få svårare att få tag på mat.

Liten kunskap
Ungefär samma fenomen ser man hos odlad fisk, där i regel snabb tillväxt prioriteras. När den odlade fisken förökar sig i frihet visar det sig ofta att ynglen har betydligt sämre överlevnad än yngel från vilda och ursprungliga fiskar.
– Sanningen är att vi vet väldigt lite om de långsiktiga effekterna av detta. Och vi har väldigt dålig kontroll på hur inplanteringarna sker, kommenterar Anna Palmé.
– Ofta regleras till exempel fisket och fiskevården av centrala beslut, medan det för vissa arter borde bestämmas väldigt lokalt, inom till exempelvis fiskevårdsområden. Det kan gälla till exempel fredningstider, kvotering och vilka vikar som är känsliga.

Gigantisk skogsförändring
En annan – närmast gigantisk – form av inplantering sker inom skogsbruket, där man under många decennier planterat miljoner träd, framför allt gran, som kommer från Europa.
Bevarandegenetiker vid Stockholms universitet har genom åren varnat för de långsiktiga effekterna av att föra in europeisk gran, som ofta anpassats till en viss biotop under mycket lång tid (och därmed har en smalare genetisk bas). Sveriges granar vandrade in efter den senaste istiden och det naturliga beståndet är anpassat till förändringar i livsmiljön på ett annat sätt än den europeiska.

Stort – men osynligt – problem
Faktum är att en hel del andra, mer publika, miljöfrågor känns futtiga i en jämförelse, tycker Anna Palmé.
– Det känns lite märkligt att det nästan inte förekommer någon debatt alls om de här jättestora förändringarna i naturen. Antagligen beror det på att man måste ha en viss baskunskap, samt att man inte kan se problemet så påtagligt som till exempel döda sälar eller ett kalhygge, funderar hon.

Genetiska hänsyn
Det bör i sammanhanget påpekas att Anna Palmé inte arbetat med vargen eller den aktuella frågan om att plantera in vargar i Sverige. Hon har koncentrerat sig på storskaliga utsättningar som görs för andra ändamål än rent bevarande.
– Det handlar om att genetiska hänsyn måste tas när gener sprids i vilda bestånd via utsättningar, säger Anna Palmé.
– Bevarandeutsättningar kan, i motsats till storskaliga ”kommersiella” utsättningar vara helt livsavgörande för små inavlade bestånd. Men det är en helt annan problematik än den jag jobbat med.

Gäddor kan uppvisa stora genetiska skillnader bara inom några kilometer i samma vattendrag. Inplantering av fisk som blandar sig med naturliga bestånd är ett gigantiskt experiment.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

20. Ledsamt Anders

2010-11-19 15:49

Men tyvärr kan jag inte hjälpa dig. Förstår du inte, och inte ens önskar det, ser jag det som ditt problem.

19. Vårt ekosystem, Anders

2010-11-19 13:19

Vi har inte ett eko-system vi har många. Det eko-system som är mest påverkat av människan, det där vi har djurhållning, omfattar ca 30% fler arter än ett taiga-system. Dessa arter är i farozonen när de kvarvarande tamdjuren trängs ihop i allt mindre hagar för att skydda dem mot rovdjur.
Men den kanske största boven är vattenkraften. En älv är ett eko-system. Ett eko-system som förstörts i grunden genom fördämningar och turbiner som mal sänder fisken.
Lika väl som vi ska förstöra det kulturella ekosystemet genom att återbefolka det med rovdjur kanske vi skulle återställa alla älvar till ursprungligt skick.
Frågan blir bara: "Hur klarar vi försörjningen av mat till 9 millioner människor.

18. Kenneth

2010-11-19 08:26

Du är helt otrolig.
Människor kan inte anklagas för att göra fel!!!
Okej, det måste betyda att alla har rätt, även vargkramare, sk "naturmuppar" och personal på NVV.
Men när du påstår att dom har fel, som du ju gör hela tiden, samtidigt som du säger vi inte kan ha fel, så måste ju du ha fel.. fast rätt..eller nåt???
Sedan skriver du att människor inte har någon önskan att ställa sig vid sidan av det naturliga urvalet, vlket väl enbart kan betyda att du faktiskt, hör och häpna, säger att folk hellre dör av t.ex. AIDS än tar motmedicin, samtidigt som du tragglar den idiotiska anklagelsen att jag vill att vi skall sluta med läkarvetenskap!!
Vad gäller ekosystemet så menar jag vårat ekosystem, inte det i sahara eller stilla havet...pust.
Jag tror aldrig jag tidigare varken hört eller läst något där en person varit så totalt förvirrad och motsagt sig själv så konsekvent som du gör i det senaste inlägget.
En sann sak skriver du dock och det är du representerar en åsikt som inte är så vanlig och det om något skall man var evigt tacksam för.
Jäklar vad mycket utropstecken och frågetecken jag gjorde slut på där!!

17. Anders.

2010-11-17 22:47

Ja, du har faktiskt tolkat mig sällsynt rätt nu. I princip anser jag att vi människor inte kan anklagas för att göra fel. Detta därför att vi är en art som är en produkt av evolutionen och vår hjärna ger oss möjligheter för att påverka mycket. Men, vilket är mycket väsentligt, samma hjärnkapacitet får oss att inse misstag och rätta till dem.
Det finns ingen mänsklig önskan att ställa sig vid sidan av det naturliga urvalet, som du skriver, vi bara agerar som vi alltid gjort. Där gör du en alldeles egen tolkning.
Du skriver vidare om ekosystemet, vilket ekosystem? Det finns mängder av ekosystem på vår jord. Och jag har redan tidigare pekat på Västeuropa, vars ekosystem har fungerat i minst 1000 år.
Också om aids skriver du, anser du att vi ska strunta i att behandla de som drabbats av denna sjukdom? Jag själv är bestämt av den åsikten att det inte hjälper några obehandlade överlevare för nästa farsot. Nej, det är inte jag som förespråkar att vi ska sluta med vår läkarvetenskap Anders. Däremot blir det kontentan av dina åsikter och ditt resonemang om det naturliga urvalet. Om jag nu representerar en åsikt som inte är så vanlig, som du tror, så kan det möjligen bero på att de flesta ännu inte reflekterat över dessa frågeställningar. Detta är kanske inte en debatt som du anser hör hemma på en jaktsida, men det gör jag å det bestämdaste, därför att det visar på vilka svaga grunder rovdjurspolitiken står.
Du skriver också: ”… , men att vi inte har aning om det verkligen fungerar i längden” Nej, självklart kan vi inte ha det. Skulle det ställas som krav kan vi faktiskt inte företa oss något alls.
Du skriver också: ” Den dagen vi saknar medicinska möjligheter kommer det naturliga urvalet tillbaka.” Här saknas även uppgiften om att vår humanistiska livsåskådning övergetts, men ok, då är vi tillbaka till ruta 1, människans ursprung.
Anders, jag tycker inte att dina idéer är idiotiska, men de är inte humanistiska och de speglar inte svenssons åsikter. Inte heller fransmäns, engelsmäns, spanjorers, amerikaners, thailändares, indiers eller för den del norrmän boende utanför städernas åsikter. De är i mina ögon ytterst extrema, och min önskan är att du förstår det.

16. Kenneth

2010-11-17 19:19

Jag tror att ytterst få håller med om dina extrema verklighetsfrämmande åsikter.
Även dom flesta som är kritiska till varg fattar säkert att vi måste vara rädda om ekosystemet och inte som du skriver "tillåta mänskliga misstag" att fortsätta ödelägga naturen bara för att det passar oss.
Det är faktiskt svårt att tolka vad du och din tvilling Calle skriver på annat sätt än att allt som är kortsiktigt bra för oss människor också skall tillåtas och att alla som kämpar för bättre naturskydd har fel.
Om du nu verkligen läst vad jag skrev om hur människan försöker ställa sig vid sidan av det naturliga urvalet, så tycks du inte ha begripit det.
Det handlade inte om att förespråka något utan endast ett konstaterande av att vi har ställt oss vid sidan, men att vi inte har aning om det verkligen fungerar i längden.
Antibiotikafrågan står vi inför nu och det kommer med säkerhet fler utmaningar från moder natur i framtiden.
Den dagen vi saknar medicinska möjligheter kommer det naturliga urvalet tillbaka.
Aids har säkert haft en sådan effekt redan, framför allt i fattiga länder och vi har fått se Darwins teorier om den genetiska variationen bekräftas av verkligheten, när några prostituerade i Sydafrika visade sig tåla sjukdomen.
Utan motmediciner och en mängd andra åtgärder skulle med tiden nästan alla som inte tålde aids dött och kvar hade vi haft en befolkning som således var starkare och bättre anpassad till sin miljö än den gamla.
Att konstatera detta faktum är inte samma sak som att förespråka att vi slutar med läkarvetenskap.
Det är nog bara du som kan göra en sådan idiotisk tolkning.

15. Kerstin Fredin

2010-11-17 19:18

Hittills har vi klarat problemen som dykt upp. Nu står vi inför aktuella frågeställningar på ekonomins område. Världen över träffas våra ledare för att skapa bättre ekonomiska spelregler. Ingen nämner vargen i sammanhanget och det beror på att den arten saknar betydelse för mänsklighetens överlevnad. Du nämner vidare mänskliga misstag, kan du då nämna något som du vet är vår arts dödsdom? Överfiskning t.ex. är dumt, men vårt beteende går att ändra, det är ännu inte vårt öde. Du hänvisar också till Anders Å. och att ”fler människor börjat inse att man måste leva efter de lagar som finns i naturen, och inte försöka kämpa emot dem eller låtsas som om de inte finns.”. Med det menar du att du tror att många människor tror så, eller hur? Har du belägg, har du frågat asiaterna, eller vet vi i Sverige bättre? En pandemi är helt enligt evolutionen och kommer knappast att utrota mänskligheten, så låt det ske. Det blir upp till var och en av oss att vaccinera oss, om vi vill.

Det mest korkade av allt, är att låta skadedjur äta upp vår bästa föda!

14. Anders

2010-11-17 16:51

Nu tycker jag du överdriver igen, mina åsikter delas säkert av de flesta som påtvingats vargen, tror du inte?
Oftast läser jag rätt noggrant, åtminstone så pass att jag håller reda på författaren.

13. Kenneth Erikson

2010-11-17 16:51

I inlägg 6 skriver du med anledning av antibiotikaresistens: ” Ska inte mänskliga misstag tillåtas i utvecklingen när det är det som driver utvecklingen framåt.”

Frågan är hur stora misstag människan ska tillåtas göra, när vi vet att vissa ”misstag” kan få långa och mycket negativ återverkningar, och bli verkligt fatala även för vår egen förmåga till överlevnad.

Du skriver vidare att du anser att Anders Åbergs synsätt ” ter sig främmande, inaktuellt och orealistiskt.” Detta i en tid då fler och fler människor börjat inse att man måste leva efter de lagar som finns i naturen, och inte försöka kämpa emot dem eller låtsas som om de inte finns.

Visst har människan försökt ställa sig utanför det ”naturliga urvalet” på många områden, men när de verkliga utmaningarna dyker upp, som t ex om miljön förändras snabbt och radikalt, då kommer även vi att bli utsatta för påfrestningar som säkerligen inte alla kommer att klara av.

Det kan räcka med en pandemi mot vilken det ännu inte tagits fram något bot, eller en smitta med ursprung i av oss människor oavsiktligt ”framodlade” antibiotikaresistenta bakterier. Då blir inte bara sjukdomen i sig en fara för mänskligheten. Värre kan de vara med infrastrukturer som kollapsar, för vem i väst klarar enkelt av att leva utan hjälp av olja och elektricitet?

Visst kan man säga att det är slumpen som påverkar vilka som överlever, men bakom den slumpen finns anlag i arvsmassan som ibland legat helt dolda, och som visar sin potential först när de verkligen behövs. Häri ligger en av grundstenarna för evolutionen. Inte den starkares överlevnad, utan den bäst anpassade.

12. Du behöver nog läsa på lite, Kerstin

2010-11-17 16:19

Man för mycket noggrann stamtavla på de få individer som finns kvar av våra gamla raser. Man låter inte dem para sig med vilka djur som helst. Men problemet blir naturligtvis värre då stammarna hela tiden minskar , till en icke obetydlig del av rovdjurstrycket.
När Värmlands siste säterbrukare av gammalt slag lade av häromåret slaktade han ut sina djur. Han vägrade att släppa iväg dem till Dalarnas rovdjursrevir.
Djuren behöver bevaras "in situ" då mycket av deras värdefulla egenskaper är inlärda under generationer.
Vad gäller tyskharen kan man konstatera att den verkar bättre lämpad för mellan- och sydsverige. Den är också större vilket ger mer matutbyte.
Våra vattendrag har begåvats med mängder av regnbågsforell till mycket nöje får många. Innan man för in en främmande art bör man naturligtvis göra en ordentlig konsekvensanalys. Det gjordes aldrig för vargen för då hade man insett att det skulle ha blivit blankt avslag. Och utvecklingen har bekräftat den kunskapen. Inte ens du Kerstin kan säga ett enda positivt ord om vargens påverkan på vår landsbygdsbefolkning eller våra vilda djur.

11. Kenneth Erikson

2010-11-17 16:19

Dom konkreta bevis du påstår att jag saknar är självklara för all världens människor idag, det är nog bara du och några varghatare till plus religiösa fundamentalister som inte erkänner dom.
Vad gäller oss människor så rekommenerar jag att du läser mina inlägg innan du kritiserar dom, för det kan du knappast ha gjort.

10. Hur var det nu med ”tyskharen”?

2010-11-17 14:26

Inplanterad för jaktändamål av våra ”kloka” förfäder, men vad blev resultatet?
När såg någon här en äkta svensk skogshare senast i södra och mellersta delarna av landet?
Undrar föresten hur Calle hade tänkt bevara de gamla raserna av nöt och får om man låter dom para sig fritt med mer moderna raser?

9. Anders Åberg

2010-11-17 13:44

I dina inlägg saknas självkritik och uppfattning om dina egna teorier ens är gångbara. För att exemplifiera, du gör stor sak av orden ”naturligt urval”. Är du medveten om vad det konkret betyder i frågor direkt rörande vår egen art? Som du vet fungerar vi människor idag efter andra principer, humanistiska! Vill du offentligt förespråka att naturligt urval ska gälla oss människor också, eller kan du förstå att du är ute och rör dig på minerad mark? Det är bl.a. detta jag reagerar på i din argumentation. Då bortser jag från allt annat du påstår som saknar konkreta bevis. Men du kan väl knappast ens förespråka att naturligt urval ska tillämpas på något annan art i vår mänskliga tjänst heller. Du förespråkar en ordning de flesta inte accepterar Anders, det är väl inte så svårt att förstå vi tycker. Känner du din egen art så dåligt? Vi båda fascineras av naturens mångfald men det är en annan historia, det duger inte som överlevnadsregel och det är redan bevisat. Om man nu inte är nöjd med att likt en buddist bara sitta still i trädet och inget göra, ev. endast fota litet.

8. Ursäkta

2010-11-17 12:16

Jag skrev Calle i senaste inlägget, men menade naturligtvis Kenneth Erikson.
Ni kan vara lite lika ibland.

7. Calle

2010-11-17 12:16

Det var du själv som drog in människan och rashygienen.
Exemplet med antibiotikan är mycket intressant för att se om vi får bakläxa på att ställa oss vid sidan av det naturliga urvalet.

I naturen är naturligtvis det narurliga urvalet det bästa för naturen skulle man kunna säga, att du sedan inte begriper det ändrar inget.

Din avslutning är ju bara helt dråplig, jag skall vakta min tunga och jag hör inte hemma på denna jorden, he he, sicket dravel och så den lilla tillrättavisningen "Du förstår att här argumenterar vi för människans bästa"...otroligt.
Har du inte ens fattat att även människan är en produkt av evolutionen och det naturliga urvalet och även om vi valt att försöka stå vid sidan om, ändå är helt beroende av att naturens egna system hålls så intakta som möjligt.
Du skriver som om du var från 1800-talet, när folk i sin okunskap trodde att man kunde förstöra och släppa ut som man ville, för att naturen och vattnen var oändliga och tålde vad som helst.
Vakna upp Calle, det är 2000-talet nu.

6. Anders Åberg.

2010-11-17 09:47

Du har fastnat i ett synsätt som ter sig främmande, inaktuellt och orealistiskt. Även om du i princip kan ha vissa poänger så berör du aldrig vad det egentligen handlar om. Du skriver om bästa urval, det bästa för vem? Menar du att naturens urval och tillstånd (i en av människans opåverkad miljö, eller i vilken miljö?) är det bästa för samtliga arter? Och du drar ett likhetstecken mellan naturens urval och det bästa, hur säker kan du vara på det? Inte alls naturligtvis, när du vet att jag upplyst dig om att vi styrs av slumpen. Det behöver inte resultera i det bästa, det har endast visat sig fungera, du drar växlar som om du allena vet allt. Antibiotikan, vad tusan har det med rovdjur att göra. Ska inte mänskliga misstag tillåtas i utvecklingen när det är det som driver utvecklingen framåt. Du bör nog vakta din tunga, i detta fall skrivklådan, om du inte själv önskar utmåla dig som en individ som inte hör hemma på denna jord. Du förstår att här argumenterar vi för människans bästa, här liksom på alla andra ställen på denna jord.

5. Trött...

2010-11-17 03:27

Åtminstone 5-6000 år har vi odlat våra sädesslag när vi övergav nomadlivet och blev bofasta, vad jag förstått. Därefter har vi hela tiden gjort vad vi kunnat för att förbättra vår omgivning av flora och fauna, t.ex. rivit bort ogräset och hållit rovdjuren borta. Så jag håller med dig, denne genetiker är aningen sent ute!

4. Calle lille

2010-11-16 18:53

Du bara fortsätter och fortsätter att visa upp din totala okunnighet om allt som har med natur att göra, som om du på något konstigt sätt njöt av att inte bli tagen på allvar.
Självklart måste vi vara rädda om den genetiska mångfalden, den är utvecklad av naturen själv enligt det naturliga urvalet.
Har du hört talas om det Calle?
Några av dom små olikheter som finns hos alla arter renodlas i speciella miljöer och resulterar i lokala anpassningar.
Vi människor kan aldrig göra ett lika bra urval hur vi än försöker och världen är full av katastrofala exempel på vad införda arter ställt till med.
När det gäller oss själva så har vi valt att ställa oss vid sidan av det naturliga urvalet och lita till läkarvetenskapen istället.
Hur länge det går vet ingen, vi kanske snart har en hårdtest på det när vår antibiotika helt slutar fungera.

3. Genetikerna skrämmer mig

2010-11-14 12:46

Först har vi Linda Laikres grupp som vill ha 2000+ vargar spridda i Sveriges kulturlandskap.
I andra sammanhang trycker man ofta på behovet av "korridorer" så att gener ska kunna flyta fritt mellan populationerna. Nu börjar man klaga på att om sådan flyttning görs av människan påverkar det den lokala genuppsättningen. Det påminner mig om förra seklets rashygien där man inte fick beblanda den ariska rasen med lägre stående grupper från sydligare länder.

2. Se till vad som ligger bakom

2010-11-12 23:09

Anna Palmés akademiska chef heter troligen Linda Laikre. Den senare känd för starkt motstånd mot vargjakt (och kan man förmoda jakt i allmänhet). Just nu har vi en topp i antijaktrörelsen aktiviteter - valet gick ju inte så bra för de stora ekosofpartierna och därmed måste självfallet den utomparlementariska delen vara mer aktiv.
+1 för inlägget av Trött - problemet är dock att för ekosofer "finns ändå inte" människan och därmed blir man helt förblindad för de eventuella logiska följderna av sina egna argument.

1. Igen...

2010-11-12 15:52

Byt ut öring eller gräsand mot "människor" i artikeln så blir den genast osmaklig...
Men visst, ska vi förbjuda utsättning av fisk i våra sjöar och änder för jakt så kanske vi ska gå vidare och förbjuda potatisodling, den komemr från Amerika, Korn, Råg och Vete som kommer från Mellanöstern, Gran i Skåne, och inte minst alla konstiga trädgårdsväxter!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons