• Allmogejakt

Störst risk att krocka med vilt i Kronoberg

AktuelltPublicerad: 2010-02-17 13:41

Enligt försäkringsbolaget If fortsätter viltolyckorna att öka. Förra året inträffade 44 000 viltolyckor, vilket är en ökning med
10 000 på fem år. Störst risk att krocka med vilt är det i Kronobergs och Kalmar län.

If:s olycksstatistik visar att viltolyckorna ökar kraftigt i södra Sverige, medan ökningstakten dämpas ju längre norrut man kommer. I Norrland minskar tvärtom olyckorna.
Kronobergs och Kalmar län sticker ut i statistiken och ligger mycket högre än riksgenomsnittet. I de båda länen kör 2–3 procent av bilarna på ett vilt varje år.
I Norrbotten, Jämtland, Västernorrland och Västerbotten minskar däremot antalet viltolyckor och risken i dessa län ligger klart under en procent, med undantag av Jämtland som ligger på drygt en procent.

Flest olyckor med rådjur
Enligt If är det är framför allt vildsvins- och älgolyckorna som ligger bakom ökningen, men majoriteten av olyckorna inträffar fortfarande med rådjur. De flesta viltolyckor orsakar bara materiella skador. Älgkrockarna är däremot alltid farliga och står för cirka 13 procent av olyckorna.
If har 30 procent av den svenska bilförsäkringsmarknaden och bedömer att en krock med en älg i snitt ger skador på bilen för omkring 30 000 kronor, vildsvin ger skador för närmare 40 000 kronor och rådjur ger skador för omkring 15 000 kronor.

Lägst på Gotland och i Norrbotten
Gotland intar en särställning och har på grund av den växande rådjursstammen nästan fördubblat antalet viltolyckor på bara ett år, men länet ligger fortfarande lägst i landet med 2,7 bilolyckor per 1000 bilar och år – tätt följd av Norrbottens 2,8.

Antal viltolyckor per 1000 personbilar och år
(2008 inom perentes)
1. Kronoberg 28,2 (24,0)
2. Kalmar 25,2 (19,6)
3. Jönköping 17,7 (16,4)
4. Södermanland 16,8 (15,7)
5. Värmland 16,6 (14,7)
6. Blekinge 16,2 (11,7)
7. Uppsala 14,7 (12,3)
8. Östergötland 14,2 (11,7)
9. Jämtland 13,3 (14,8)
10. Örebro 13,0 (11,4)
11. Dalarna 11,4 (11,3)
12. Västra Götaland 10,5 (9,1)
13. Halland 10,1 (8,6)
14. Västmanland 9,1 (8,3)
15. Skåne 8,7 (8,1)
16. Gävleborg 8,1 (7,3)
17. Västernorrland 7,2 (7,3)
18. Västerbotten 5,6 (6,0)
19. Stockholm 4,3 (4,0)
20. Norrbotten 2,8 (4,1)
21. Gotland 2,7 (1,4)
Hela riket 10,5 (9,5)

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

15. A.K.A.R.

2010-02-23 10:03

Ja, vad bra att vi kan avsluta denna diskussion. Jag har framfört mina åsikter och har inte något att tillägga utöver ett par tillrättalägganden. Jag har inte sagt att ÄSFF stöder WWF och dylika utan jag har sagt att ÄSFF själva arbetar för flera vargar/rovdjur och det står jag för. Jag har sagt att värdet av din förmån hos ÄSFF är skillnaden mellan 120 kr och det tillägg motsvarande försäkring kostar hos ett vanligt försäkringsbolag, vilket inte är detsamma som den självrisk man valt. Hur mycket jag själv betalar vet jag inte eftersom det ingår i ett "paket", men jag tror inte att det överstiger vad du betalar, ÄSFF måste ju rimligen tjäna på det hela och medlemmarna i ÄSFF är troligen mera benägna att råka ut för viltolyckor än medelbilisten. Så vitt jag vet så behöver jag inte "lösa ut" bilen från verkstaden, utan verkstaden får betalt direkt av försäkringsbolaget. Jag kritiserar dig inte för att du är medlem i ÄSFF, jag har inget med den saken att göra. Och skulle det vara så att ÄSFF INTE vill ha flera rovdjur så gläder det mig, jag skall vara den första att be om ursäkt i så fall.

14. ANDERS HERMANSSON !

2010-02-23 01:05

Mitt sista dialog framträdande med dig, har idag talat med Älgskadefondsföreningen och den anti propaganda du sprider här i denna artikel om dem, så kommer de själva att svara på! Har uppgett ett fel kostnaden är 120:- kr år och inte 140:- kr som jag tidigare uppgav! Du må räkna på ditt sätt, men påstå inte att en tilläggs försäkring av en bilförsäkring från något annat bolag skulle ligga på samma nivå. I snitt så ligger en självrisk på ca 3500:-kr och då kan det kännas tryggd för de som inte har tecknat någon tillägs försäkring för viltolycka, att kunna få en hjälpande hand i kostnads frågan när bilen ska lösas ut från verkstaden, ej heller så håller inte dina agrument att de södjer de organisationer som du påstår, i de stora rovdjursfrågorna, det fick jag bekräftat vid samtalet med dem och ska ytterligare ta upp frågan i det seminariet vilt och trafik den 26 mars!

13. A.K.A.R.

2010-02-22 17:22

Förmånens värde är inte 6000 utan värdet är skillnaden mellan 140 kr och det eventuellt högre tillägg denna försäkring kostar hos ditt vanliga försäkringsbolag.
För denna troligen lilla summa är jag inte beredd att stödja Älgskadefondsföreningen som jag anser är en vargkramarförening som inte behövs och dels snedvrider samhällets investeringar när det gäller att förebygga trafikolyckor.

12. ANDERS HERMANSSON!

2010-02-22 13:44

Hjälp med 6000:- kr vid en kollision med vilt och skador på fordon som måste lämnas in på verkstad, tycker jag inte är något litet belopp + 500 direkt för de besvär i sammband med de besvär i olyckan som åsamkat dig. Om nu alla inte har det tillägget med högre ansvarsförsäkring av vilt, så är anser jag den hjälp från Älskadefondsföreningen är ett bra komplement till den andra bilförsäkringen för endast 140:- kr året!

11. A.K.A.R.

2010-02-22 09:16

Jag tror, utan att ha undersökt saken, att de flesta större försäkringsbolag har försäkringar med noll i självrisk vid viltkollision.
Vet ej vad det har med saken att göra, men jag har varit eftersöksjägare bland andra åt polisen i många år och har för min del sett tillräckligt av viltkollisioner. Men på grund av varg har jag sedan ett antal år slutat göra eftersök på trafikskadat vilt och är mycket restriktiv i övrigt. Som bilförare är man skyldig anpassa farten så att olyckor undvikes. Det verkar som om många bilförare inte inser vad detta betyder. Man är skyldig prioritera andras liv framför det egna behovet av att köra fort, det kan förutom vilt dyka upp tamdjur, barn, träd och mycket annat på vägen. Där fara för viltkollision föreligger skall man således sänka farten och öka uppmärksamheten till en nivå där man kan stanna om vilt dyker upp, detta gäller oberoende av hur mycket man måste sänka hastigheten. Viltkollision är en typ av olyckor där föraren nästan alltid är den vållande, det finns också ett antal andra olyckstyper där föraren nästan alltid är vållande. Skall vi ha en kravorganisation för var och en av dessa olyckstyper?
ÄSFF kräver färre älgar/vilt och för att deras krav skall uppfyllas så vill ÄSFF bland annat ha flera vargar. Dessa krav kör de stenhårt med därför att de anser att deras behov av att kunna köra fort står över andras intressen. Organisationen är enligt min mening onödig, skadlig och bör inte stödjas av någon. Någon personlig erfarenhet av ÄSFF har jag inte. Och att erbjuda en liten förmån, som i detta fall självriskeliminering, är vanligt när organisationer värvar medlemmar, men är en metod jag tar avstånd från.
Har du verkligen varit med om en DÖDSOLYCKA där man kolliderat med vilt i fart lägre än 70 km/t? I så fall har du varit med om något väldigt unikt, fast tragiskt i sig. Och då räknar jag inte med att man krockat eller kört av vägen på grund av vilt. Att man anger sig ha väjt för vilt är en av de vanligaste lögnerna bilförare använder för att förklara en olycka, likväl kan det dock ibland vara sanning.

10. ANDERS HERMANSSON ?

2010-02-21 23:40

Talar vi om samma förening ,talar vi samma språk vad har föreningen med hastigheten att göra , död och f---b--a-nelse är vad du predikar! Vad har omkörningsolyckor, rattfylleri, fortkörningar, vänstersvängar att göra med frågan? Du skriver otroligt väl och verkar kunna din sak men någonstans så haltar dina beskrivelser, så min fråga igen är och då gäller det vad har du haft för dålig erfarenhet av denna förening som har retat upp dig till den milda grad att du nerskriver ett litet mindre föredrag och sammtidigt uppmanar den att lägga ner sin verksamhet! Träffar dem i utbildnings syfte den 26 mars för oss eftersöksjägare för vi har ett sammarbete just i trafikfrågor samt detta med viltolyckor, ska ta med detta du skriver och höra vilken kommentar jag får! För övrigt så är alla inte annslutna på samma villkor med försäkringar för fordon som du verkar vara, därför så för de som inte har denna förmån som dig, passar det alldelses utmärkt med den lilla xtra kostnad som medlem i ÄLSKADEFONDSFÖRENINGEN för att få lite hjälp om olyckan är framme med vilt. När det gäller hastigheten så har det varit sammanstötningar med vilt vid lägre hastigheter än 70 så det du nämner är inte alltid det rätta. Men du har väl svaret på det med, men har du varit kallad ut av polis angående någon viltolycka och sett vad och hur den gått till och därifrån kunnat få en uppfattning, om det är föraren eller viltet som har varit den orsakande, vilket får mig att inte tro att du har? Utan du skriver bara för skrivandets skull inget annat, din dialog med mig är inte till någon vägledning och jag tror inte för någon annan heller!!!

9. A.K.A.R. Självrisk?

2010-02-21 16:57

Med den högst vanliga bilförsäkring jag har är självrisken vid viltkollision noll kronor och hyrbil ingår, så någon som helst nytta av ÄSFF när det gäller självrisken har jag inte. Det finns dessutom en utmärkt, billig och miljövänlig metod att undvika att dö i viltkollision: Håll högst 70 km/t överallt där du riskerar att köra på storvilt. I alla de fall jag känner till så har ÄSFF varit för att öka stammarna av stora rovdjur. Likadant som SNF och WWF så verkar även ÄSFF i det fördolda för flera vargar mm. En sådan förening kan jag inte tänka mig att stödja. I mitt förra inlägg var jag dessutom inne på att deras verksamhet inte bara är onödig utan jag ser den även som skadlig för samhället. Anledningen till detta är att när det gäller dödsfall så svarar viltolyckor för 2 (närmar sig nu kanske 3) procent och omkörningsolyckor för mer än 30 procent, i Norrbotten är mer än 60 procent omkörnings och mötesolyckor. Både viltolyckor och omkörningsolyckor beror nästan alltid på bilföraren. Det finns således ett betydligt större behov av en Omkörningsskadefondsförening än vad det gör av en Älgskadefondsförening. Men någon förening för att begränsa det stora antalet döda vid omkörningar finns inte. Varför det? Svaret är nog att vid viltolyckor så skyller föraren alltid på det djur han/hon kör på och medlemmarna i ÄSFF betraktar sig därför som offer trots att de i själva verket är vållande. Vid omkörning är det mera klart att felet ligger hos föraren och vem vill vara medlem i en förening av bilförare som gjort allvarliga fel? Andra exempel på olyckstyper där föraren är vållande och där antalet döda vida överstiger antal offer för viltolyckor är rattfylla, fortkörning och vänstersväng. Dags för separata föreningar även för dessa olyckstyper? Själva existensen av ÄSFF innebär därför troligen att samhället satsar oproportionerligt stora resurser på att förhindra viltolyckor i förhållande till hur mycket som satsas på att förhindra de 97-98 procent som inte är viltolyckor. Därför bör ÄSFF läggas ned.

8. ANDERS HERMANSSON !

2010-02-20 20:29

Det är inte svaret vad föreningen gör för de som har tecknad och är medlemar i den! Dels får du ersättning som i de flesta fall bekostar din självrisk, som du annars själv får lägga vid reparation av ditt fordon och eftersom de har ett stort antal medlemar och det är mycket viltolyckor så givitsvis så har de koll på vad och hur många det är på de Svenska vägarna, jag förstår inte vad du har mot dem, sammarbete med de olika organissationerna som du nämner i trafik frågor är till en fördel! Att de skulle ta ställning för stora rovdjur har jag inte uppfattat eller ens hört talats om, skulle det vara så får man väl tänka på saken , men att ha ett allternativ till att sänka sin självrisk via deras bolag om olyckan skulle vara framme, är nog så viktikt!!!

7. A.K.A.R

2010-02-20 13:45

Älgskadefondsföreningen arbetar på samma sätt som många andra kravföreningar som har en agenda de vill genomföra. ÄSFF sitter med i många organ med polis, länsstyrelser mm. Detta vore i sig inget annat än ett skattehöjarproblem om det inte vore för att deras representanter entydig tar ställning för mera stora rovdjur i svenska faunan. Därmed har vi ytterligare en osynlig aktör som verkar genom statens organ mot landsbygdens intressen när det gäller de stora rovdjuren. Dessutom är detta en förening som sysslar med trafiksäkerhet och vi har redan ett trafiksäkerhetsverk vilket har slagits ihop med Vägverket som har en nollvision när det gäller trafikolyckor. Ca två procent av dödsfallen i trafiken är viltolyckor, så även om mycket görs för att minska viltolyckorna, så är det också rimligt att satsa de största resurserna på de 98 procent av dödsfallen som inte är viltolyckor. Blir kravföreningarna för starka kan det lätt medföra att våra skattepengar satsas fel.

6. ANDERS HERMANSSON ?

2010-02-20 12:29

Har du sagt A får du säga B varför du varnar för Älgskadefondsföreningen? Har själv vid 2 tillfällen varit ute för viltolycka och vid dessa tillfällen har den nämnda föreningen båda gångerna varit till förtroende och betalat ut det som lovats från deras policity angående försäkrings villkoren! Så vad du menar frammgår inte från deras håll någonstans i deras NYHETSBREV, har varit ansluten till dem sedan deras START och har inte funnit någon nackdel? Därför är jag mycket frågande till vad du åsyftar, är de bidrags givare till de förbund du namngett eller vad?

5. 0-vision

2010-02-18 17:33

En enkel fråga till Higlander. Var har du fått vanföreställningen från att om gyltorna skjuts betäcks kultingarna?? Saknar du egen konsekvens logik?

4. Varning för Älgskadefonden

2010-02-18 14:59

Betala inte in några pengar till Älgskadefonden. Du kan lika gärna betala direkt till SNF, WWF och andra vargkramarklubbar.
3. Vad var det...

2010-02-18 14:59

Snart kommer väl ännu mer krav från stat och myndigheter nu när vilstammarna har ökat, framför allt då vildsvinen.
Svaret som jag kommer att ge de som kräver av mig som jägare att ställa upp och försöka hålla nere vildsvin stammen är: vad var det jag sa!! när svinen introduserades i Sverige visste jag redan från start vad som skulle hända eftersom det redan har hänt minst en gång under 1900 talet,varför...göra samma misstag igen! så var så god att ta hand om det själva.
När det börjar kosta pengar för staten med ökade personskador i trafiken som kostar enormt mycket pengar OCH lidande då som först börjar de vakna.
Samma sak är det med älgjakten som länstyrelsena skall sköta tilldelning av vilt,de har hela tiden försökt få bort B-licensen för många jägare och dragit ner på antal dagar som vuxet djur får skjutas, jag är också där säker på att när de inser att det ägolyckorna ökat enormt p g a för mycket älg så kanske inte de borde ha gjort minskningen på antalet dagar för vuxen älg,men,då är det ju redan försent.
Vad Sven Hansson sa här om att skjuta gyltorna, mjaaa, rätt tänkt kanske, men inte så bra för då betäcks de mindre grisarna istället och följden kan bli att det blir ännu mer gris.
Man kan undra också varför länsstyrelsen tar ut en avgift på 3200:- för en ansökan på åtelkamera,den summan får Du betala OAVSETT om Du får tillstånd eller inte.
Om man nu ville hjälpa till att få ner stammen då KRÄVS en kamera eller fler för att kunna på ett ungefär veta när Du skall vaka på dygnet.
Så de gör det inte lätt för de som vill ''hjälpa'' till.

2. O-vision!

2010-02-18 11:06

Ännu ett sätt att minska dina skadekostnader är att sänka hastigheten på bilen och öka hastigheten på avskutningen av framförallt svinen. Sluta skydda de produktiva djuren och inrikta avskutnigen på gyltorna,eftersom suggorna är fredade.

1. Krock med vilt

2010-02-17 21:29

Du som har en helförsäkrad bil eller fordon, och krockar med vilt har ju en självrisk att betala på ca: 3000:- kr. Jag skulle rekommendera alla som kan komma i en sådan situation att vara med i Älgskadefonden, när olykan hänt så går Älgskadefonden in och hjälper till med självrisken till vissa delar. Då blir det billigare att lösa ut bilen från verkstaden.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB