• Älgskadefondsföreningen

Sverige vill ha licens på magasin

Nya interna dokument har läckt ut från EU-förhandlingarna

AktuelltPublicerad: 2016-05-08 11:02

Nya läckta dokument från GENVAL visar att medlemsländernas representanter vill kunna förbjuda halvautomater som kan laddas med fler än 10 alternativt 20 patroner, och vill totalförbjuda helautomatiska skjutvapen för sport och samling. Jakt & Jägare kan även avslöja att de svenska tjänstemännen ännu en gång överträtt riksdagsmandatet och har drivit en egen linje. Denna gång har man krävt licenser på magasin, ett krav som politikerna sade nej till när det 2014 föreslogs av RPS.

Jakt & Jägare har kommit över dokument från GENVAL, en grupp under ministerrådet som representerar medlemsländerna i EU, som visar vad man diskuterat på det senaste mötet och vilka frågor som man kommer att ta upp på nästa.
Av dokumenten, som kommer från ett möte som hölls den 25 april, framgår att medlemsländerna stödjer flera av kommissionens kontroversiella förslag, och att man dessutom i vissa fall vill gå längre.

Halvautomatförbud
Den hetaste frågan vid mötet var hur man skulle definiera farliga halvautomater.
Det senaste förslaget är att långa vapen som kan förses med magasin som kan ta fler än 10 patroner, eller korta som kan ta fler än 20 patroner, skall betraktas som särskilt farliga och flyttas till den förbjudna kategorin (Kategori A).
Man har även diskuterat om vapen i kaliber .22LR skall undantas från ett eventuellt förbud.

Stopp för k-pistskytte
Skrivningarna i det senaste förslaget skulle även innebära slutet för det svenska k-pistskyttet. Detta skulle uppnås genom att specificera för vilka ändamål undantag från förbudet för innehav av helautomatiska vapen, och sådana halvautomater som man vill flytta till kategori A, som skulle vara tillåtna.
Något undantag för sport skulle inte medges, utan endast för nationellt försvar, forskning, utbildning eller för kulturella och historiska ändamål. I dag får undantag göras om säkerheten bedöms erforderlig, vilket det svenska systemet med licenser och förvaringskrav anses uppfylla.
Vidare menar man att samlare inte skulle få ha sådana vapen. Något motiv för detta ges inte annat än att det skulle uppfattas som konstigt om samlare skulle få inneha vapen som inte fick användas för sport. Museer skulle därmed även fortsättningsvis få inneha sådana vapen. Till skillnad från de tidigare protokollen från GENVAL har detta inga noter så det går inte att se i dokumentet vilka medlemsländer som stött vilka förslag.

Sverige ville ha magasinlicenser
Jakt & Jägare har emellertid via källor fått ta del av internt konfidentiellt tjänstemannamaterial från mötet som i detalj visar vad som diskuterats och hur de olika länderna ställt sig till olika förslag. Dessa visar bland annat att de svenska tjänstemännen även vid detta möte drivit frågor som ligger utanför det förhandlingsmandat som riksdagen gav regeringen. Av rapporter från mötet framgår att de svenska representanterna, tillsammans med Frankrike och Belgien, förordat att magasin skall räknas som vitala delar och därmed vara licenspliktiga.

Magasinlicens gammalt poliskrav
Magasin tas överhuvudtaget inte upp i riksdagens förhandlingsuppdrag. Däremot stoppade regering och riksdag motsvarande förslag i Sverige så sent som 2014.
Då kom förslaget från vapenutredaren och RPS-medarbetaren Doris Högne-Rydheim, och Polisen har även i remissvar tidigare förordat magasinlicenser.
Förslaget kom när det lades fram i Sverige emellertid att få stark kritik från de andra remissinstanserna vilka bland annat påpekade att det inte på ett rättssäkert sätt gick att definiera vad ett magasin var, liksom att licenskrav på magasin inte skulle ha någon påvisbar effekt på brottslighet.
Av rapporterna från EU-mötet framgår även att majoriteten av EU-länderna röstade nej till förslaget om magasinlicens och att det förslag Sverige stödde föll.

Förbudshot mot ”farliga kalibrar”
Det interna materialet visar också att man diskuterat enskilda vapentyper, exempelvis det i sportskyttesammanhang vanligaste halvautomatiska geväret AR-15, och att det på mötet tagits upp att sådana ”inte hör hemma på den civila marknaden” eftersom ”de är konstruerade för att döda” liksom att vapen i vissa kalibrar som är ”särskilt farliga” bör regleras särskilt eller förbjudas.

Här kan du läsa GENVAL-dokumentet [läk till detta pdf-form]


Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. "Särskilt farliga" kalibrar

2016-05-17 15:19

#9
Alla är farliga som du påpekar men jag skulle tro att man menar "militär" ammunition som är på drift från olika konflikthärdar och smugglas in i Europa ihop med vapnen eller för sig... dvs god tillgång för närvarande, tror knappast det köps hos vapenhandlare som kräver licens (i Sverige i alla fall).

Tror knappast det spelar någon roll att man förbjuder dessa kalibrar med tanke på hur vanligt det är med t.ex. 7.62 Russian ute i världens alla oroliga hörn och hur många som tillverkar/exporterar till bl.a. dem.

9. Om vi för en stund i debatten frångår...

2016-05-17 13:38

...det halvautomatiska vapnet AR 15.
Och frågan, eller förslaget till att licensbelägga magasin, vissa typer av magasin m.m.
Och ställer en mer relevant fråga !
I debatten uppkommer i flera artiklar att " särskilt farliga kalibrar " ska förbjudas !
I min värld som både skytt och jägare finns det inga ofarliga kalibrar, tyvärr.
Inte ens en slangbella, eller ett luftgevärsskott är ofarligt, om du tex. skjuter en småfågel.
Så mao. allt mellan slangbella till atombomb är dödligt, lite olika verkan bara men fortfarande fullt dödliga..
Därför min fråga, vilka kalibrar är " särskilt farliga " ?

8. Tjänstemän som lever sitt eget liv?

2016-05-11 12:01

Jag vill fortfarande tro att regeringen och Anders Ygeman förväntar sig att berörda tjänstemän håller sig inom de direktiv som lämnats av riksdagen. Om det är så hoppas jag att någon (läs Ygeman) sätter ner foten och låter tjänstemännen förstå att de ska hålla sig inom det delegerade mandatet och inte ägna sig åt "fritt valt arbete". I annat fall begår de tjänstefel vilket är åtalbart. Tyvärr är min erfarenhet att tjänstemän i många fall gärna tar ut svängarna och att deras uppdragsgivare, politikerna, har mycket svårt att styra upp. Det krävs hårda nypor och att man som politiker är påläst för att inte köras över av tjänstemännen som förväntas besitta sakkunskapen.

För övrigt tycker jag hela hanteringen av idiotförslaget varit under all kritik. Det skulle kvävts i sin linda. Att försöka komma till rätta med terrorism och organiserad brottslighet genom att ge, mestadels helt laglydiga, medborgare ökade restriktioner på deras fritids- och sportutövning är helt befängt. Behövs ingen Einstein för att inse att det är bitar i två helt skilda pussel. Fokusera på det faktiska problemet istället.

7. Och återstår bara

2016-05-09 08:45

Ut ur EU och det fort som f-n. Ska vi ha sådana representanter som vi har idag så
blir man ju bara förbannad.

6. Är någon förvånad?

2016-05-08 15:38

Mot bakgrund av Ygemans medgivande att regeringens företrädare vill avväpna alla skyttar och jägare i Sverige är det inte alls förvånande att representanterna i EU har andra direktiv än vad riksdagen beslutat om. Dags för en misstroendeförklaring mot hela denna skamligt dåliga regering med en statsminister som tror att Sverige kan skötas som en fackförening. Sveriges befolkning är inte en homogen hop lallande idioter även om regeringen tycks tro det!

5. Till nr 1

2016-05-08 15:38

Det känns som någon form av mål att knäcka polisen så att det blir för krångligt att få ut nya vapen.
Men vad är nästa mål? Vad ska bli licenspliktigt härnäst, kikarsikte? Benstöd? Ska man ansöka om licens på varje ammunitionsask man köper?

4. Det halvautomatiska geväret AR-15...

2016-05-08 15:37

Det halvautomatiska geväret AR-15 kan fås i fler kalibrar än 223 Remington. Skal man förbjuda dessa kalibrar också då ?

Här är de kalibrar som denna bössa tillverkas för...

223 Remington

5.56 NATO

300 Blackout

6.8×43mm SPC

7.62×39mm NATO

5.45×39mm

3. Tjänstemän

2016-05-08 15:36

Vad dessa "tjänstemän" hittar på kan vi lämna därhän eftersom vår minister Anders Ygeman har förklarat att allt ordnar sig på bästa sätt för jägare och sportskyttar när han den 27 april förklarade: Vi har värnat svenska jägare".
Detta gällde givetvis hela dagen den 27 april !

2. Å hur i hela friden...

2016-05-08 15:36

...ska de kunna bli kortare licenshandläggningstider då om alla befintliga magasin och sen nya de också ska handläggas tillsammans med alla andra licenspliktiga vapen och vapendelar?

Allt va inte bättre förr men de bli sämre nu...

1. Magasinlicenser

2016-05-07 15:25

Visst är det märkvärdigt att tjänstemännen/handläggarna får fortsätta när dom brytar mot sina direktiv o driver egna ideologier, dom slösar med våra surt förvärvade skattemedel, men det verkar dom inte ha några moraliska problem med.
....som dom nämner i dokumentet om jag nu läste rätt.
Magasin är en förbrukningsvara, kommer knäcka polisen som redan idag har för små resurser som dom säger iaf.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere