• Älgskadefondsföreningen

Utbrytare vill sitta kvar som JRF-valda

AktuelltPublicerad: 2013-06-17 19:28

Flera av utbrytarna inom Jägarnas Riksförbund tänker sitta kvar på sina poster, trots att de är med och startar en ny jägarorganisation.

– Mitt mandat löper ett år till och jag kommer att vara lojal med JRF, säger Bengt Bixo, ordförande i Jämtland och förste vice ordförande i Jägarnas Riksförbund.

Kjell Dahlin, tidigare JRF-konsulent för vargbältesgruppen och nu avdelningsordförande i Storå-Ljusnarsberg, är den ende av utbrytarna som Jakt & Jägare talat med som lämnar sin post.

– Jag hoppar av som ordförande för avdelningen. Det blir konsekvensen av detta, säger Kjell Dahlin.


Sitter kvar
Vincent Kvarnrud, vice ordförande i Västra Götaland, tänker sitta kvar som förtroendevald för JRF.

– Solveig Larsson säger att vi har föreningsfrihet i Sverige, så jag sitter kvar ett år till på mitt mandat. Kanske blir det till och med så att jag åker som representant för Västra Götaland på nästa års förbundsstämma, säger Vincent Kvarnrud.


Hur agerar du exempelvis om du ska värva nya medlemmar – blir det till Jägarnas Riksförbund eller ert nya förbund?

– Jag kommer att värva till båda förbunden, svarar Vincent Kvarnrud.”Tills jag blir utesluten”
Ordföranden i JRF Värmland, Kurt Borg, som också tillhör utbrytargruppen, tänker även han sitta kvar som JRF-representant.

– Jag sitter kvar tills jag blir utesluten, säger Kurt Borg.


Vilken organisation kommer du att vara lojal med?

– De som anser att vi ska sitta med i Vargkommittén, som jobbar för gynnsam bevarandestatus för vargen, ska ta ett inbetalningskort till JRF. De andra ska välja den nya föreningen, svarar Kurt Borg.


”Berättigad fråga”
Ordföranden i JRF Jämtland och förste vice ordföranden i förbundet, Bengt Bixo, tänker även han vara kvar i sitt gamla förbund ett år till. Om vilket förbund han kommer att värva medlemmar till, svarar Bengt Bixo så här:

– Det är en berättigad fråga, men det nya förbundet är under tillväxt och vi vet inte hur det går ännu. Men jag kommer att vara lojal med den organisation där man valt mig, säger Bengt Bixo.
Förbundsordförande Solveig Larsson vill i nuläget inte lämna några kommentarer.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

35. # 34 All heder Kalle Stridh

2013-06-26 07:53

Som ombud tog du "Stridh" för dina medlemmar men vad gjorde flera av dina ombudskollegor? Eftersom de avvek inför sakfrågorna kring motionerna så var väl de inte så viktiga för distriktet som helhet.

34. Att vara ombud

2013-06-25 11:28

Som ombud på stämman var ja utsedd att föra medlemmarna i V G.ötalands talan. För att utföra uppdraget har jag deltaget i avdelningsårsmöte distrksstämma och styrelsemöte med ombuden och nogsamt gått i genom motioner och stämmohandlingar hur vi skall hantera uppkomna frågor. I vargfrågan har våra medlemmar beslutat att vi inte kan arbeta för en gynnsam bevarandestatus i vargkomitten och samtidigt säga nej till frilevande varg. I vårt distrikt V Götaland arbetar vi med sakfrågor inte personangrepp och så borde det vara i JRF från Norrland till Skåne.

33. Till Göran Karlsson

2013-06-22 13:40

Beträffande Lotta vet jag inte, men jag var där.
Jag såg en nominering av Vincent Kvarnrud till ordförande, jag såg ett förslag till misstroendeförklaring mot Solveig och jag såg ett antal delegater från Mellansvenska gruppen som enbart hade ett enda ärende på agendan, dvs JRF ska inte vara med i Vargkommittén. Något program som skulle ersätta detta deltagande sågs inte till, möjligen fanns det någonstans men då gruppen valt att låta herrar Stridh och Borg föra deras talan gick det inte att förstå vad de menade.
Övriga delegater höll uppenbarligen inte med. Inte heller ville de kännas vid att kallas vargkramare bara för att de ser en annan väg till målet.
Enligt min mening valdes en seriös styrelse, alternativet från Mellansvenska hade inneburit total isolering till ingen nytta alls.


32. # 31

2013-06-21 15:11

Den agendan - Göran - kallas DEMOKRATI.

31. Till 20 Lotta. Egen agenda

2013-06-21 10:45

Förmodar att du inte var på stämman,
Då hade du fått uppleva en agenda av stora mått, men inte från DESSA HERRAR.

30. Avgå!

2013-06-21 10:44

Vänd på steken. Om någon gjort vad dessa herrar gjort hade de varit de första som skrikit sig hesa om att personerna skall uteslutas! Men inte ens den självinsikten har de när de nu tänker sitta kvar på sina poster. Suck...

29. fel?

2013-06-20 12:05

Det kanske är så att dessa herrar driver på sina medlemmars intressen.
Finns det någon som ens försökt reflektera över detta?? Jag har väldigt svårt att tro att dom hittat på allt detta själva. Jag skulle tro att i områdena de försvarar är förekomsten av varg god eller så kan dom sig tyckas se att det inte finns någon övre gräns.
Det kan vara något att reflektera över för alla som inte är drabbade. Jag kan däremot tycka att det är väldigt tyst från solveig med att kommentera detta. Hade styrka funnits så hade medlemmarna redan igår vetat dessa gossars framtid i förbundet. Jag har länge tyckt att det är aldeles för tyst från JRF`s förbundsstyrelse. Att sätta upp nåbara mål är hur lätt som helst men att verkligen komma dit käver sin man eller kvinna att lyssna, inspirera och fördela ut. Det är som sagt aldeles för tyst från vår förbundsstyrelse. Det tycker i alla fall jag.

28. Förtroendefråga

2013-06-20 09:17

Finns det ett uns av förtroende när man går ut med att man bildat ett nytt förbund och med detta vägra lämna sina poster? Det stinker minst sagt. Varför svarar inte någon av herrarna upp här på kommentarerna på sidan och visar LITE kurage och avgår!

27. Slut leden

2013-06-20 08:35

Kan bara hålla med Gunnar Jakobsson - slut leden, motarbeta splittring, det tjänar ingen på. Mana till eftertanke!

26. Där är dörren!

2013-06-19 16:19

Tror knappt mina ögon.
Det här är inget tillfälligt infall, att söndra JRF har varit dessa herrars strategi under flera år via den mellansvenska gruppen. Demokrati svider när man står på den förlorande sidan.
Ta konsekvenserna, trovärdigt alternativ saknas!

25. Finns ingen anledning till splittring

2013-06-19 13:34

Att några självgoda herrar tror sig stå över ett stämmobeslut är skrämmande. Att det dessutom är ledande namn inom förbundet visar på illojalitet. Att man dessutom vidhåller att man ska vara kvar är löjligt. Låt dessa herrar lämna verksamheten bara, sen kan förbundet enas i lugn och ro bakom stämmobesluten. Det är trots allt vi medlemmar som i demokratisk anda beslutar i förbundet och vi ska inte gå jaktmotståndarnas ärenden i onödan.

24. Rätt Gunnar J.

2013-06-19 13:34

Att en grupp bryter sig ur är inte bra, men Jaktorganisationerna själva kan emellertid inte göra så mycket, man måste samla alla, SKK, samer, LRF m.m. Tyvärr har vi sett brukarorganisationerna ropa efter högre ersättningar vilket är en naturlig utveckling, men då har man redan gett upp ang. antalet varg. Nästa år är det val och att vi skulle få en rejäl avskjutning 9-10 månader före är uteslutet, då får man plussa på med ytterligare ett par hundra nästa år och vi närmar oss 700 - 900. Så småningom tror jag vi faller tillbaka till 500 ca.

23. Eftertanke

2013-06-19 10:29

I dessa tider när jakten angrips från alla håll är sammanhållningen inom jägarkåren det viktigaste. Då går man ut och splittrar JRF och bildar ett nytt jaktförbund och dessutom för man diskussionerna via media. Slut leden annars blir vi alla förlorare. Ni spelar jakthatarna och varg- bevarandesidan rätt i händerna.

22. Olyckligt.

2013-06-19 10:28

Men många i vargbältena som lever med vargen nära inpå sig anser att ska dom leva med vargen så ska dom oxå yla med vargen,den kombinationen är lika dålig som att man tror att man ska spela med Nvv tjänstemän som aldrig släpper ner pucken till spel.

21. Svaghet

2013-06-19 10:28

Alltid en nackdel med splittring. Många jägare kommer att välja att helt stå utanför. Idag kan vi ju se att flertalet som hoppar av SJF faktiskt väljer att inte ansluta sig till någon organisation. Risken är att med bildande av RJ så minskar den totala andelen anslutna jägare. Vilket säkerligen kommer att användas i debatten. Om JRF står fast vid 0 vargar är det ju bara en tidsfråga innan man blir utkastade ur rovdjurskommisionen.

20. trams!

2013-06-19 10:27

Vi vill ha en styrelse som fokuserar på arbetet i JRF inte någon som lobbar för någon annan förening. Ställ era platser till förfogande för här har ni förverkat ert förtroende. Vi vill inte ha folk som inte kan acceptera stämmobeslut eller arbetar utifrån medlemmarnas bästa (inte trovärdigt när medlemmar i stämman har en egen personlig agenda som de försöker driva)

19. Splittring?

2013-06-19 10:27

Det verkar rörigt i JRF. Är det en splittring på gång? Det är ju positivt för dom som inte är förespråkare för jakt.

18. Utan tvekan...

2013-06-19 10:27

...skall Bixo, Kvarnrud och ev Borg lämna förbundet. Finns det någon som helst råg i ryggen på dessa herrar så ska de självfallet lämna Jägarnas Riksförbund. Det borde också inse att de förbrukat sitt förtroende hos JRF,s medlemskår.
Valet att självmant lämna förbundet med hedern i behåll, är naturligtvis bäst för dom själva.
Att JRF får och tar emot kritik är ett friskhetstecken. Men Bixo o Kvarnrud har gått för långt i sitt syfte att nå sina personliga mål genom, att under sitt medlemskap i JRF visa upp tydliga tendeser till en form av illojalitet mot sin styresle som de själva är eller varit aktiva ledamöter i.
Avgå herrar Kvarnrud, Bixo, Borg mfl om ni inte är beredda att samarbeta med JRF. Då har ni i alla fall ngn heder kvar. Ni tycks vara helt säkra på att starta ett nytt Jägareförbund, varsågod sätt igång, men presentera först en hållbara policy som jägarkåren tror på, med Er i ledningen.

Till redaktören Anders Ljung: Du ska ha stort tack som släpper fram dylika problem i rampljuset till medlemskårens kännedom i första hand.

17. #15

2013-06-19 08:19

Kanske många yngre friska krafter följer Bixo och Kvarnrud? Det som håller på att ske är olyckligt för JRF. Svårt att tycka att detta var den bästa lösningen.

16. Jag upprepar

2013-06-19 08:18

Håll ihop JRF oavsett uteslutning som verkställs.
JRF står för inga frilevande vargar i Konungariket Sverige: Det om något är ett kitt att slå vakt om. Önskar er alla jägare dessutom GLAD MIDSOMMAR från Vilda Vänliga och vackra Västerbotten!!!!!!

15. Uteslutning eller.......

2013-06-18 16:11

Det är i nuläget på sin plats att JRF förbundsstyrelse ser över om Bixo och Kvarnrud har kvalificerat sig enl stadgarna för en uteslutning ur JRF.
Det finns medlemmar som blivit uteslutna för mindre allvarliga saker än vad det här handlar.
Bixo vill naturligtvis behålla sitt arvode. Och Kvarnrud blev naturligtvis oerhörd tillplattad då han inte fick förnyat förtroende i JRF styrelse.
Den här frågan är ingen mening med att slösa energi på, låt Bixo o Kvarnrud bilda sin egen organisation. De har som synes aviserat ett möte i Orsa, låt se vad de har att erbjuda.
Att Bixo, Kvarnrud och kanske Borg försvinner som medlemmar i JRF är absolut ingen katastrof, det finns säkert yngre friska krafter som uppfyller deras platser och medlemskap i JRF med råge.

14. Kjell Dahlin agerar logiskt

2013-06-18 13:53

Med tanke på att man gått ut så hårt i frågan är det anmärkningsvärt att man vill behålla sina förtroendeuppdrag i en förening vars åsikter man inte delar.
Det verkar som om Kjell Dahlin är den ende som på ett klokt sätt tagit konsekvenserna av sitt ställningstagande.
Om de som vill ha kvar sina uppdrag tänker sig att utöva inflytande i JRF så är det lite märkligt.
Om någon av dessa uttalar sig är det svårt att veta om man gör det i egenskap av JRF-förtroendevald eller RJ-förtroendevald.
Även SJF hade en del turbulens på stämman, där var det ett styrelseavhopp där en förtroendevald inte kunde acceptera stämmans beslut. Så ska det vara, man kan inte vara förtroendevald i förening vars beslut man inte vill driva.

13. Men dra mig baklänges

2013-06-18 13:16

nog måste man väl ta ansvaret och avgå om man avser driva en konkurrerande verksamhet. Har aldrig hört på maken. Kjell Dahlin säger det rätt klockrent och med hedern i behåll. "Jag hoppar av som ordförande för avdelningen. Det blir konsekvensen av detta". Detta liknar inget annat än en lekstuga. Att säga att man vill sitta kvar för "man får se hur det går med det nya förbundet" är väl en minst sagt märklig kommentar från Bengt Bixo.

12. Ett demokraktisk beslut

2013-06-18 13:15

Man blir förvånad att vuxna personer som har stor erfarenhet av föreningsverksamhet och kunniga för sitt uppdrag inte kan acceptera det beslut som en majoritet från de olika länen vid JRF årstämma. där beslutades NEJ TILL FRIVLEVANDE VAR SAMT ATT JRF SKALL VARA KVAR I VARGKOMMITTEN.
De som valdes eller som har mandattid kvar i styrelsen borde tackat nej till fortsatta uppdrag.
om man inte accepterar vad årsstämman beslutade. det finns tydligen personer i styrelsen som inte kan acceptera att de inte blev omvalda till styrelsen. Detta är ett beteende som är brukligt bland barn i sandlådan.
Det är fullt tillåtet att bilda en ny organisation inom alla politiska och intresse områden.
Men detta kommer inte att gynna JRFS verksamhet i framtiden denna splittring inom jägarleden ger bara beslutande politiker och myndigheter mera fördelar när beslut skall fattas om rovdjurs och jaktfrågor i framtiden inom Sverige och EU

11. Skämmas skall ni - man kan inte sitta på två stolar samtidigt

2013-06-18 13:14

Om de inte avgår frivilligt skall de uteslutas.

10. Obegripligt

2013-06-18 13:14

Obegripligt hur dessa herrar kan motarbeta sitt eget förbund och sitta kvar på sina poster. Borde ju va ett klockrent fall för uteslutning i enlighet med paragrafen som mama mu hänvisar till.
Skäms på er

9. Försvinn!!

2013-06-18 09:45

Vi vill inte veta av förrädare mot förbundet. Ge er av från JRF. Era arvoden är det enda som håller er kvar och det är genant och oförskämt att höra att ni skall sitta kvar på era gamla uppdrag och uppbära arvoden samtidigt som ni raserar ett bra förbund. Skäms på er Bengt Bixo och Vincent med flera. Ideellt arbete för JRF är uteslutet i framtiden så länge dessa "herrar" är kvar i JRF.

8. Nu

2013-06-18 09:45

har dessa stollar gått i händerna på vargkramarna och visat att det inte finns en sammanhållning i jägar sverige.
Det är synd och bedrövligt att dom inte kan acceptera att det är ett fruntimmer som styr JRF.

7. Till Ollarna i blåbärsskogen

2013-06-18 09:44

Förbundsstadgarna säger:
§ 5 Medlemskap
Medlemskap i förbundet kan envar tilldelas som stöder förbundets målsättning.
§ 6 Återkallande av medlemskap
Medlem, som skadar förbundets anseende, motverkar dess syften, eller bryter mot dess stadgar, kan genom beslut av förbunds-styrelsen fråntagas sitt medlemskap i förbundet.
Klart att herrarna måste lämna sina uppdrag i JRF när de startar en ny förening pga av missnöje med fattade majoritetsbeslut. Bengt Bixo - det är dags att googla ordet "lojal".

6. Alla vägar bär till Rom

2013-06-18 09:44

Som jag uppfattat saken så är ambitionen både för både JRF och det nya förbundet en nollvision för varg, det är bara vägen dit som skiljer lite. Alltid svårt att veta vilken som är den rätta vägen men positivt är att många är engagerade för samma sak! Jag kommer att anmäla mig som medlem även i det nya förbundet och har inget problem med att en del innehar förtroendeposter i bägge förbunden. JF har jag lämnat.

5. Haverister

2013-06-18 09:43

Det är inte förvånande med detta beteende!! Om man inte kan arbeta i enlighet med stadgarna så borde man ha förstånd att avgå!!

4. Jisses...

2013-06-18 08:42

En sådan jävla sandlåda man ska vara med och finansiera! Hur tror JRF och "utbrytarna" att NÅGON ska ta dem/oss på allvar framöver - i någon fråga över huvud taget?
Nå, håll på och lek och käbbla, jag har betalat min sista krona till JRF i och med detta, och de nya kan roa sig bäst de vill, tramspellar.

3. Uteslutning

2013-06-17 20:10

Uteslutning, eller dom borde avgå av fri vilja rent moraliskt!

2. Trovärdighet?

2013-06-17 20:09

Det blir inte speciellt trovärdigt att stanna kvar som förtroendevald när man tänker starta ett nytt förbund för att det gamla inte gör som man själv vill. Det luktar lång väg. Sedan tror jag wincent har missuppfattat vad föreningsfrihet är.

1. Uteslutning?

2013-06-17 19:50

Vad säger jrf stadgar om uteslutning? Om inte detta är skäl för uteslutning så ska nog stadgarna skrivas om....

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB