• Allmogejakt

Utökad vargjakt i Montana?

AktuelltPublicerad: 2013-05-19 08:32

I den amerikanska delstaten Montana finns nu ett förslag om att så gott som dubbla det antal vargar som en person får fälla per år, att förlänga jakttiden och att tillåta att vargar skjuts i närhet av åtlade fällor.

I mitten av 1990-talet återintroducerades varg till Montana, vilket oroade ranchägare och jägare, som menade att vargen skulle utgöra ett hot mot boskap och vilt som exempelvis hjortar. Detta välkomnades däremot av djurrättsrörelser som menade att det var ett steg i rätt riktning för att undvika att vargen utrotades.

Betraktades inte längre som hotad art
År 2011 togs vargen bort från listan över hotade arter och gjorde det möjligt att bedriva licensjakt och fällfångst. Efter beslutet minskade vargstammen en aning, och enligt beräkningar fanns 1 674 vargar i staten 2012.

Vill utöka möjligheter till jakt
Nu har Montana Fish, Wildlife and Parks Commission lämnat ett förslag som innebär utökade möjligheter till jakt på varg. De vill att jakttiden ska utökas till att gälla mellan september och mars, i stället som idag till februari. De vill också att max tillåtna antal vargar som varje person får skjuta per år ska ökas från sex till tio. Dessutom vill de att det ska bli tillåtet att skjuta varg som lockats till åtlade fällor, men som inte gått i fällan. I dag är det inte tillåtet att locka varg med åtel i syfte att skjuta den.
Förslaget kritiseras av djurrättsorganisationer, som bland annat menar att den utökade jakttiden gör att dräktiga vargar riskerar att skjutas.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. #1 fårbonde i norra värmland

2013-05-20 07:57

Ja tyvärr så är det att föredra i deras förvirrade värld, i den världen så tillhör nämligen inte människan naturen.

Fråga mig inte hur de resonerar, det tror jag inte att de kan svara på själva! Det enda mantrat de har är att människan ska lämna naturen i fred och låta den sköta sig själv.
Undrar varifrån de anser att människan kommer, men en konstig "religion" är det!

1. bra att myntet ramlat ner

2013-05-19 12:26

De djurrättsorganisationer som menar att dräktiga vargar riskerar att dödas , har de någon gång tänkt på alla de dräktiga djur som vargen dödar?
Alla älgfoster som rivits ut ur älgkon levande är det att föredra.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB