• Älgskadefondsföreningen

Vargar hotade kopplade hundar

AktuelltPublicerad: 2012-10-28 18:34

Nu kommer ännu en rapport om vargar som uppträtt väldigt närgånget mot kopplade hundar. Nerikes Allehanda berättar om Kurt Natanaelsson och hans två hundar, som hade morrande vargar på tio meters avstånd under söndagspromenaden i Gyttorp.

Han var ute i skogen och gick i skogen vid Gyttorps station på söndagsförmiddagen. Kurt Natanaelsson äger två jakthundar, "vargliknande" säger han till tidningen.

– 700 meter in i skogen ovanför stationen kom två vuxna vargar gående västerifrån. De kom så nära som tio meter ifrån oss, säger Kurt Natanaelsson till NA.


Morrade och gjorde utfall
Vargarna morrade och gjorde utfall mot kurt och hundarna. Kurt skrek och hans hundar skällde.

– Promenadstigarna vi gick på ligger bara en kilometer från bostadsområdet där vi bor. En sådan här fin dag används de flitigt. Tänk om det varit en dam som kommit där med en sällskapshund, då vet man inte hur det hade slutat, säger Kurt Natanaelsson till tidningen.

Han rör sig mycket i skogen med sina hundar och så sent som för 14 dagar sedan såg han tre vargar norr om Finnå.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

57. svar till "intressant konflikt"

2012-11-01 22:38

Var gärna med och driv den här linjen, den ligger helt i tiden och det är som bekant upp till oss vanliga medborgare att vara med och styra och se till att vi får en bättre värld där ute som vi kan trivas i, att skapa en trygg och vettig lösning som ger oss vettiga livbetingelser, var gärna med och driv på åt det hållet.

56. Bra Per G med lite positiva tankegångar

2012-11-01 11:39

Det är så lätt att se domedagssvart på utvecklingen, istället för att se till det positiva och försöka få vårt land in på ett nytt spår. Inte lätt, men väl värt att kämpa för.

55. Kokillen 53

2012-11-01 11:28

Ja du bevisar ju min tes gång på gång..

54. komplettering till 45 och 48

2012-11-01 08:57

Bra,samsyn i den faktiska situationen är viktig.
Viltet är vår i särklass bästa källa för köttproduktion men även i många fler aspekter.
En källa som ska ha prioritet 1 när vi lägger upp riktlinjerna för framtidens klimatsmartare, djurvänligare, giftfriare produktionsupplägg.
Eftersom viltet är den bästa källan för bl a köttproduktion bör produktionen av matnyttigt vilt få ett betydligt större fokus i framtiden.
Med en produktionsoptimering som mål kommer direkt vikten av en kraftig reducering av rovdjursförekomsten att bli en självklar nödvändighet.
Som vi vet är "tappet"/vargetablering i genomsnitt 120 älgar med en fördelning på 80%kalv,15% fjoling och 5% vuxna djur den bild forskningen (Håkan Sand, Skandulv) redovisar.
Omräknat i snittvikterna för respektive kategori älgar blir köttbortfallet runt 10 ton av det mest miljövänliga köttet vi kan uppbringa priset vi betalar/år och revir.
Med en köttlott på 30 kg/hushåll motsvarar detta ett totalt bortfall av närproducerat viltkött för minst 333 hushåll/vargrevir/år.
Räknar vi på 60 revir som ett exempel blir det alltså i dagsläget så att 333 hushåll x 60 vargrevir så att 20 000 hushåll blir helt utan närproducerat viltkött i dagsläget.
Märk väl att med en produktionsoptimering och en anpassning av hur vi använder våra naturresurser så finns minst en dubbleringspotential vad gäller produktion av förnyelsebara resursen vilt, vår primära källa till det bästa vi kan producera.
Med en bättre och mer detaljanpassad produktion av frilevande matnyttigt vilt skulle troligen en produktionsoptimering ha förmågan att uthålligt producera ännu större kvantiteter .
Det som står i vägen är dagens biologinoja.
Tanken att vi ska hantera våra naturresurser som ett "akvarium",bara titta men inte bruka ligger i dagsläget paradoxalt nog som ett av dom mest grundläggande hindren för en klok och sund utveckling.
Till dom positiva effekterna av ett sådant resursutnyttjande kommer ett väsentligt antal arbetstillfällen att med automatik skapas i olika led med en hållbar och säker anställning som följd.
En annan underskattad aspekt är folkhälsoeffekterna av en sådan kursändring.
Varje människa som mår bättre och som ägnar mer av sin tid i skog och mark skulle spara samhälle stora belopp i en generellt bättre folkhälsa till följd av en sådan produktionsinriktning.
Kruxet är bara att vi måste få vänd på skutan innan vi seglar upp på land så illa att vi får problem med återhämtningen.
En total kursändring av rovdjurspolitiken är ett självklart måste om vi vill skapa det jag nämner ovan.
Vargen kan vi egentligen helt göra oss av med om vi ser nyktert på vargens totala etablering i Europa,vi har dessutom en inavlad vargstam som definitivt inte är värd dom insatser man lägger på detta idag,vargen borde tas bort helt.
Björnpopulationen kan även den reduceras avsevärt utan att det måste leda till någon egentlig utrotningsrisk.
Lon kan även den reduceras väsentligt så att dess inverkar på rådjursstammen blir mycket marginell.
Grundsynen är det som måste ändras om vi vill leva klokare av vår mest givna resurs viltet.
En annan stor motaktör blir förstås redan starkt etablerade näringar som t ex skogsbruket.
Är själv skogsägare till en fastighet på närmare 100ha så jag vet en del om dom konflikter som ligger i detta men å andra sidan finns det många skogsägare som skulle kunna tänka sig det senario jag målat upp ovan så med en inte allt för stor kursändring skulle läget kunna se helt annorlunda ut och vi skulle utan större bekymmer kunna förse i runda tal 40 000 hushåll med en rejäl pott närproducerat,giftfritt och djurvänligast tänkbara kött om vi bara vinnlägger om att använda klokskap istället för dumhet när vi bestämmer hur vårt resursutnyttjande ska se ut i framtiden.
Tänk tanken, 40 000 hushåll som mer eller mindre kan slippa köpa importerat kött från mindre nogräknade produktionskällor och som dessutom kommer att ha ett större välmående i sina familjer mm.
Varför säga nej till detta idag?
Varför lägger vi inte om kurs NU för att råda bot på dumhet och vända vårt naturresursutnyttjande till ett klokt och situationsanpassat resursnyttjande?
Problemet heter avsaknad av helhetssyn, en religiös biologidyrkan som tar sig fundamentalistiska uttryck.
Något som riskerar att leda oss in i en situation som kommer kosta Sverige åtskilligt i förstörda och svårrestaurerade förutsättningar till återhämtning när väl rullgardinen släpps upp. Vidden av de skador detta åsamkat oss och vårt samhälle redan nu liknar mer ett krigshärjat land än nånting annat.
Det är av största vikt att vi kommer till en kraftfull kursändring i rovdjurspolitiken. Dock räcker det inte enbart med det.
Vi måste få bukt med den grundläggande felsyn som bland annat bibringas studenter som läser biologi på universiteten.
Jag har en ganska god inblick i tongångarna i den världen och där ligger mycket av roten till dom problem vi brottas med idag.
Man har medvetet jobbat på en attitydförändring som sker på ett sätt som är svårt för undervisningssystemet att enkelt komma till rätta med, ett skickligt arbete som underblåser en felsyn som blir fatal över tiden eftersom många av dessa studenter hamnar på viktiga poster i vårt samhälle och därifrån får en god möjlighet att "manipulera" lite som dom vill.
Det är inte oväsentligt vem som sitter på stolen i maktens korridorer och då tänker jag inte enbart på regeringen utan minst lika mycket på tjänstemännen som sitter i mellanskikten i samhället.
En annan väldigt viktig plats är som vi alla känner till i journalistiska led, där om någon stans är det många gånger avgörande vilken grunduppfattning respektive journalist har för hur verkligheten kommer att speglas.
Biologisk kunskap i sig är givetvis bra att ha men fel använd och med andra mål med andra underliggande agendor som inte är lika goda så blir budskapet det motsatta vilket i vårt samhälle blir svårt att komma till rätta med.
Skadorna för gemene man hinner bli så stora innan man inser problemet och innan man hinner vidta erforderliga motåtgärder att denna "subversiva" styrning av attityderna tyvärr kommer få långtgående effekter även för nästa generation.
Det vi kan göra är att motverka det som sker genom att flitigt ifrågasätta det som sker och parallellt med detta kräva en kursändring.
Det som måste till är en större enighet i frågan.
Om vi tänker cenariot att vi vore 200 000 personer som enat står upp och kräver en tydlig kursändring så GÅR DET ATT ÄNDRA KURS! Det går inte för beslutsfattarna att driva detta vansinne hur långt som helst.
Med en enad rörelse, kalla den vad ni vill, men med ett tydligt budskap måste till slut beslutsfattarna lyssna konstigare än så är det inte.
Tyvärr svek SJF sin roll i detta pga judaspengarna från regeringen, de är som bekant marionetter till regeringens politiska agenda idag och motverkar idag sin egen sak.
Konsekvensen av detta blir en fördröjning innan vi kan få vänd på skutan.
Paradoxalt nog kan detta trots allt leda till en reform som blivit nödvändig.
Detta kan leda till en insikt om en otidsenligt uppbyggd organisationsstruktur som måste förnyas i flera hänseenden.
Man har förhoppningsvis lärt läxan av vad det innebär att sitta i regeringens knä och tappa andemeningen med sin verksamhet.
Märk väl att detta inte bara gäller SJF utan egentligen alla aktörer som har den knytningen.
Det VI gemensamt snabbt måste få till stånd är en enad organisation som står upp för dom grundläggande frågor som måste drivas NU.
Tänk om t ex jägarkåren kunde lägga allt gammalt skräp bakom sig och snabbt enas om vad det egentligen är vi ska jobba för, då skulle vägen till återhämtning bli betydligt kortare.
Vi har 2 väletablerade förbund som borde kunna enas och driva dessa frågor framgångsrikt tillsammans om man är ute efter att jobba konstruktivt för svensk jakt och en klok viltförvaltning.
Här finns dessutom en viktig och bra chans att återta initiativet i dessa frågor från rovdjurskramarsidan.
Klarsyn och frikoppling från yttre påverkan så är vi snabbt på plan igen med åtskillig medlemstillströmning som följd.
Kan förbunden dessutom bredda sig en smula så finns sannolikt åtskilligt fler människor beredda att stödja allas vår sak nämligen att leva naturnära,miljövänligare men också klokare i relation till våra förnyelsebara naturresurser.
Tack för ordet!

53. Jan Andersson

2012-10-31 20:43

Gnälla ja jäklar....jag tycker det är gnäll mest hela tiden här vi har det förbannat bra här i Sverige tyvärr lite för bra kanske.
Vilka frågor jag ska svara på väljer jag själv och jag kommer aldrig att svara på en massa löjligheter och dravel det får ni hålla på med själva.

52. Kokillen 47

2012-10-31 18:47

Ja den dagisnivån bidrar du till i allra högsta grad..
Men som vanligt när du får mothugg och blir svaret skyldig, så drar du dig ur med rumpan mellan benen på sedvanligt kramarvis, för att sedan ploppa upp och fortsätta gnälla och förvrida fakta i nån ny tråd.
Synnerligen omoget.

51. Anders i Vargland

2012-10-31 18:14

Nu är ju inte det här nåt krig så jag har inte förlorat nåt slag överhuvudtaget,jag tycker tvärs om att det är ni andra här som är desperata och inte vet var ni ska ta vägen för oavsett vad som skrivs här så kommer vargarna att finnas kvar hur många är ännu så länge gömt i ett dunkel,så det är liksom bara att lära sig att leva med dom oavsett vad man tycker,sånt är livet, ibland får man inte som man vill.
Mitt inlägg 44 var bara för att retas lite och det verkar som det lyckades....Ha det bra och läs boken Vargen är värst!!...jag återkommer vid ett annat ämne...vi höres

50. 44

2012-10-31 15:00

bytt ämne??? vargar hotade kopplade hundar var väl ämnet något fanns det väl som relaterade eller?

49. Kokillen

2012-10-31 13:24

Ja Du Kokillen, Dina senaste tre inlägg på denna sida visar med all tydlighet att Du förlorat slaget med 100-0, när man tappat förmågan att argumentera och slänger iväg inlägg om andra än Du ska klaga på vissa insändare då tyder det på ren desperation, har ionte heller väntat något annat från Din sida!
Håll Dig på Dina kramarkompisars sidor för Din egen skull,vi här har genomskådat Dig för länge sedan.

48. Per G

2012-10-31 09:03

Nu tycker vi helt lika om viltköttet.

47. Jan Andersson

2012-10-31 09:03

Jag skämmer inte ut mig mer än nån annan här det är bedrövligt att läsa vissa inlägg dagisnivå är det på mycket här.

46. Kokillen..

2012-10-31 08:16

Du argumenterar som ett gnälligt barn, har du inga argument så dra dig ur debatten istället för att skämma ut dig som du gör nu.

45. Viltet - Vårt bästa kött

2012-10-30 22:53

Viltköttet är det giftfriaste och mest ekologiskt producerade kött vi har.
Sen att det kan finnas enskilda försumbara undantag det kan man naturligtvis alltid träffa på men ställt i totalperspektivet är viltköttet det i särklass bästa kött som finns att uppbringa, tveklöst är det så, den som påstår något annat ska bevisa vad han/hon säger innan publicering av fabulösa teorier läggs fram

44. Anders i Vargland och Larsson Gävleborg

2012-10-30 20:54

Inlägg 42 och 43 har bytt ämne,varför klagar ni inte???

43. Centerpartiets ordf. vad hon nu heter

2012-10-30 19:44

väntar väl på besked från Bryssel via sin minister. Hon lär nog få vänta ty man har tydligen lagt locket på. Det börjar bli dags för en riktigt stor manifestation mot varg, att tjafsa i dessa spalter ger inget. Överheten bryr sig inte ens om genetikprofessor lägger fram fakta. Det är ju synd att det är så långt till nästa val men det/de partier som vågar ha en vargpolitik som är nära nollnivå bör kunna få många röster. Förhoppningsvis skall det inte behöva hända att ytterligare en människa ska behöva bli dödad av varg innan dess.

42. Tankar om vargen...

2012-10-30 16:32

Att ha bössan med när man rastar hunden är jobbigt speciellt om det är en jakthund, den relaterar ju bössan till jakt.
Har tidigare varit tveksam om det bara är människor i städer som är för fler vargar i landet, nu har jag ändrat inställning: helt införstådd med att det är lätt att sitta innanför cityringarna/tullarna och ha en vargvänlig åsikt.Har sett detta som händer här i Sverige tidigare, då jag kommer från en plats där vargen tog det mesta på slutet80-tal, den tog hundar,katter var inne i stallen och skadade tamdjur när vintern var som värst och snödjupet gjorde det svårt för den att jaga, tillochmed så var det en ung varg som ryckte mössan av min dotter. Tyvärr så kommer attacker på hundar/katter att eskalera ingen borde förhoppningsvis vara så enfaldig att tro något annat än att vargen tar den mat som är lättast att komma åt. Sen är det här f.......e revirsnacket oftast är det en ensam varg som tar hundar för att de är lätta byten för dem,,, tänk efter nu innan ni skriver en massa strunt om vargen bara försvarade sitt revir skulle den bara bita/skada eller döda hunden inte äta på den!!! över 500vargar nu och eskaleringen pågår av en till stora delar inavlad stam,, visst fanns det varg på 1700-talet men hur stor/gles var befolkningen då? T.o.m på den tiden jagade man varg för att den kom för nära tamboskap/människor... tänk om nu värnare ni saknar belägg i era förslag. Dock så är jag en laglydig jägare och älskar min hobby så mycket att jag aldrig skulle riskera den.
Saknar ett politiskt parti som går ut och står för sin vargpolitik: de skulle få min röst oavsett vad de gör med skatter, bidrag och annat. Synd att det är så svårt att förstå vad centerpartiets ordförande säger eller säger hon något???

41. till nr 25 Var inte rädda

2012-10-30 10:24

Ja, du har så fel som du kan ha. Varg har observarats i området vid många tillfällen, också av andra än jägare. Min dotter med sambo, som bor i området, släpper numera inte ut sin lagotto för kvällskissning då vargarna observerats något hundratal meter från deras hus. OCH ingen av dem är jägare.
Hur stort tror du att mörkertalet är när det gäller antalet rapporterade observationer av varg och antalet rapporterade fall där människor känt sig hotade eller otrygga vid möten med varg?
Jag lever mitt i "smeten" och får genom mitt engagemang i frågan mycket info om människors möten med vargar, incidenter och angrepp t.o.m., som du aldrig får läsa om i något media. P.g.a. att det finns människor som tycker att vargdebatten är olustig och därför inte vill bli en del av den. Jag kan garantera dig att det numera inte bara är jägare som tycker att utvecklingen är olustig.
Ditt försök att misstänkliggöra jägare är patetiskt!
Menar du förresten att det finns ofarliga vargar?
Kan du i så fall stå för det?

40. Per G

2012-10-30 10:24

Jag har aldrig påstått att viltkött är giftigt,men för att få kalla ett kött för giftfritt eller ekologiskt (det är samma sak för mig)får inte djuren äta besprutade grödor eller grödor somm har gödslats med tex konstgödsel och det kan ingen garantera att viltet inte gjort.
Ett bra kött är det oavsett men att kalla det för giftftritt eller ekologiskt....icke.

39. Svar till allmänheten ang "kokillens" inlägg om älgars vanor

2012-10-30 09:06

Denna skribent menar att älgens kött skulle vara giftbelastat pga älgars bete på åkermark.
Hugskott som saknar grund i realiteten.
Vederbörande vill skapa en pseudodebatt som saknar grund vilket dom flesta också inser men jag finner det i allmänhetens ögon vara klokt att kommentera detta försök till desinformation. Älgen är som alla vet ett skogslevande vilt.
Den här personens villfarelser om att älgar skulle bli "förgiftade" av att den vid några kortare betesperioder av sitt totala liv på någon åker skulle bli förgiftade av besprutningsmedel är inget annat än ett försök att avleda uppmärksamheten från kärnfrågan därför går jag inte in i någon detaljdiskussion med vederbörande.
Alla vet att detta är en fabel och inget annat.
Jag har arbetat och arbetar fortlöpande med älg så jag är mycket väl insatt i detta.
Det behöver man förvisso inte vara för att genomskåda den här bluffen och diversiva debattförsök för att vilseleda dig som läsare.
Tänk kritiskt och ställ saken i perspektiv vilket också merparten gör så är svaret givet, en fabel är en fabel och inget annat.

38. Men herregud..

2012-10-30 09:04

Vi är flera miljoner svenskar som vill ha bort vargen..så hur svårt kan det vara?

37. Kom ihåg!

2012-10-29 21:43

att nöd går före rätt!! o än så länge gäller det även för oss ofrälse``

36. 30 och 32

2012-10-29 21:43

Dom flesta som skriver här svävar ut och skriver fritt från sina tankar...så det skäms jag inte över.
För övrigt har jag minst lika bra svar på frågor som ni har..

35. # 27

2012-10-29 21:42

Ditt uteblivna svar beror väl på att du vet att jag har rätt.

34. Anders i vargland

2012-10-29 21:42

Vet du något ämne han är kapabel att diskutera. Jag förstår inte att ni orkar bjäbba med dom

33. §28

2012-10-29 17:31

Hoppas att det blir fritt att bära vapen i det här landet snart, så man kan försvara sina djur även om man inte är i skogen och har tänkt jaga.

32. Kokillen...

2012-10-29 17:30

artikeln handlar om vargar som förföljde en man med kopplade hundar. Vad menar du när du säger att dom flesta djur är livsfarliga? Vilka djur förutom vargarna hotade mannen med hundarna? Ett tips kokillen.
-Läs artikeln innan du kommenterar och håll dig till ämnet!

31. Kan

2012-10-29 17:30

ulven se skillnad på en jakthund och sällskapshund? Begriper han att han inte skall angripa en hund i band, för det skall han inte göra enligt kramarna, men angriper han en hund i band så är de en jakthund. Således är alla hundar han angriper jakthundar och jägare får skylla sig själva eftersom de har hund ;)
Kramarlogik.

30. Kokillen # 24. Håll Dig till ämnet!

2012-10-29 15:48

Som vanligt byter Du ämne när det inte passar Dig! Det jag kommenterade var att vargar hellre attackerar kvinnor och barn än vuxna män. Det kan till och med Du ta reda på om Du läser lite vilka som varit mest utsatta för vargangrepp nu och historiskt genom åren, detta är inga tillfälligheter utan rena fakta. Jag har aldrig påstått att ryska forskare försökt att utrota vargen i Ryssland, och naturligtvis känner jag ingen forskare som försökt det heller,bara en till dum kommentar från Dig när Du slingrar Dig ur ett ämne som Du inte vill, eller kan svara på!

29. Det så här Kokillen

2012-10-29 15:47

Den såkallade vargen i sverige är ej utrotningshotad som art,att plocka bort den vargstam som finns i sverige gör varken till eller från procentuellt sett om man då beräknar på det totala vargantalet i världen,så lite vargar har vi i sverige,men tillräckligt för att kunna rasera ett lands hela infrastruktur på många plan.
Att komma och säga "Genetiskt viktigt" är egentligen bara ett genetiskt skitsnack,som ni har fått om bakfoten.Det finns utrotningshotade arter som egentligen skulle behöva ha mera uppmärksamhet,men vargen hör ej till den kategorin,eran desperata iver till att ha varg,om vi bortser vad för konsekvenser det redan gett sverige,och tar en annan konsekvensfaktor istället,att börja fokusera sig på en art som ni gör,som egentligen inte är utrotningshotad,men med den ivern ni har just för vargen så glömmer ni det mest elementära, att det finns andra arter som kommer i skymundan,och innan ni ens vet ordet av det,så kanske dessa arter totalt slutat existera,skall man värna om djur så måste man se i det stora hela perspektivet, så måste andra djur prioriteras före vargen ,men ni är alldeles för "Abstrus" i eran iver till att ha varg.
Det är så himla viktigt det där med välmående,trygghet,frihet,och glädje - Det är numera bortbytt till rädsla och osäkerhet,det som en gång var, är nu helt borta kokillen,alltså det viktigaste i en människas liv har prioriterats bort till fördel för vargen,handen på hjärtat kokillen "Är det värt det priset ? " .
Jag tror det räcker för stunden just nu det jag har sagt,ta dig en tankeställare och försök och få en helhetsbild det breda perspektivet,tänk nu inte i kortsiktiga banor och snabba finurliga lösningar det är det breda perspektivet som gäller att tänka på,var nu inte skälmaktig kokillen tänk logiskt.

28. svar till nr 18

2012-10-29 15:47

Kommentaren saknar relevant grund därför bemäter jag inte det inlägget.

27. kokillen #6

2012-10-29 15:47

Att du skulle ta så illa vid dig och var finns det du ser som "nedvärderande"??

26. till var inte rädd

2012-10-29 14:30

I sådana fall finns det nog lika många vargkramare som försöker få vargen till en snällt o mysigt rovdjur utan några ansikter att skada människor och tamboskap. Som det i sådana fall finns jägare som skapar ryckten. Jag är inte jägare men jag förstår endå vad vargen är kapabel till att göra och kommer att göra inom en snar framtid!!!

25. *19* IT

2012-10-29 13:27

Skillnaden är att när det gäller vissa jägare, så går det ut på att skapa ett rykte om att det finns farliga vargar där vanligt folk går. Det menade jag med sambandet, eftersom ingen annat har sett varg där.... Kan ha fel, bara en tanke.

24. Anders i Vargland

2012-10-29 13:27

Det är väl inte så underligt att jag får mothugg här på nollvisionernas och bojkottarnas sida.
Debatt med högt till tak är min melodi.
Men dom ryska forskarna har inte vad jag vet kommit på tanken att utrota vargen från Ryssland men du kanske känner nån favoritforskare som tycker så?

23. Kokillen

2012-10-29 12:10

Ja, jag litar mycket mer på ryska forskare än på Dina helt egna slutsatser och allmänna funderingar som Du ju till 99% också får mothugg på i denna sida!

Jag är övertygad om att i Ryssland, som utan tvekan har mest varg, och har haft det sedan urminnes tider att deras forskning på vargområdet är 1000 falds bättre än Dina högst privata gissningar som inte har något som helst värde i sammanhanget, det kan Du lita på!

22. Anders i Vargland

2012-10-29 10:53

Och helt plötsligt har du börjat tro på forskare??
Tror du på alla forskare eller bara dom som tror som dig??

21. Kokillen # 6.Därför kunde det ha slutat anorlunda...

2012-10-29 10:15

... om det varit en dam!
Enligt ryska forskare och deras betydligt större kunskap om vargattacker på människor än vad Du har, så väljer vargen att attakera kvinnor och barn i första hand, dom ser dom som ett lättare byte som är mindre farligt.
Om Du tycker att det är nedvärderande mot kvinnor får Du fråga vargarna varför det är så, men bevisligen så fungerar det på det sättet!

20. Till Var inte rädda # 16, Vi är livrädda

2012-10-29 10:14

Om Du läst på var det en annan otäck incident med en hund som var kopplad och INTE VAR EN JAKTHUND FÖRRA VECKAN PÅ EN ANNAN ORT!

Dessa mycket otrevliga vargmöten kommer allt oftare.

Naturligvis blir hundägare rädda.
Hundarna blir rädda.
Barn blir rädda.
Fäbodbrukarna blir rädda.
Fårägarna blir räddas.
Småbarnsföräldrar blir rädda.
Hästägarna blir rädda.
Nötdjursägarna blir rädda.

Kort sagt alla som har vargen blir med all rätt mycket rädda och tycker att sådana som Du inte har med deras livssituation och göra, för Du vet ingenting om hur det är att ha vargen som granne!

19. Nr 16.

2012-10-29 10:14

Vad menar du skulle vara skillnad om det var 2 jakthundar som går i koppel eller 2 sällskapshundar som blir attackerade ?? Ovanligt korkat inlägg.

18. PerG

2012-10-29 10:13

Den här giftfria maten i slaktbodarna som du skriver, det beror ju på i allra högsta grad var älgarna rådjuren och vildsvinen skjuts, har djuren ätit av besprutade åkrar då kan du inte kalla köttet för giftfritt. Vildsvinen flyttar sig knappt när ogrässprutan drar fram.
De är ju nästan självlysande på vissa ställen.

17. vems ansvar

2012-10-29 07:54

Vem bär ansvaret den dagen en människa blir skadad av varg.

16. Sammanträffande ??

2012-10-29 07:54

Eftersom det var 2 jakthundar är det väl troligen en jägare som har blivit den förste att bli angripen av varg i Gyttorp...... Hoppas befolkningen ser sambandet och inte skräms upp.

15. Okunnighet - en farlig ingrediens

2012-10-29 07:54

Läser för skojs skull igenom kommentarerna innan jag skriver mitt inlägg.
Okunnigheten om en så relativt enkel sak som hur vargen fungerar löper som en röd tråd igenom kommentarerna.
Här finns mycket att skriva om för redaktionen.
Skriv om vargens grundläggande beteende och upplys folk om hur vargen läser av en situation som i det aktuell fallet.
Vi måste få folk att förstå och lära sig tolka såna här situationer riktigt annars kan det som några av kommentarerna mycket riktigt skriver gå riktigt illa.
Kunskapen om en sån här situation kan bli livsavgörande för både hund och hundägaren om man sänder ut fel signaler.
Ett barn som befunnit sig i en liknande situation lever oerhört farligt, den som bryr sig om sitt barn måste ta detta på allvar!
Skillnaden mellan män, kvinnor och barn... ja vargen lever inte i vår socialt snedvridna missuppfattningar.
Jämställdhetstänk i en sådan här situation med människans perspektiv sett kan få förödande resultat som följd om man inte ser upp.
Vargen struntar i vad feministerna säger, den dödar det som är lämpligt och inget annat.
Vargen läser situationen som den är.
Den läser av helhetsbilden, den gör populärt uttryckt en riskanalys av läget.
Hur stora risker det skulle innebära för honom/henne att ta sig an detta presumtiva byte.
Där kommer skillnaden mellan olika hundägare in i sammanhanget.
Är du liten, späd och rent allmänt ett mindre problem för vargen att ta som byte så hamnar du högre upp på vargens tänkbara meny.
Vargen överväger noga hela situationen innan den angriper (de 8 stegen, Valerius Geist).
Vargen är mycket skicklig på detta eftersom den lever (överlever) på att den tagit "rätt" beslut i tidigare jaktsituationer, en funktion av det naturliga urvalet där man för ordningens skull ska förtydliga att ungvargar givetvis gör mindre väl avvägda beslut vs äldre vad mer erfarna vargar gör.
Inte för inte alfaparet står för merparten av dödandet av byten.
Detta är enbart en fråga om inlärning genom lyckade beslut men främst av mindre fatala misslyckanden som givit vargen möjligheten att lära sig vad som är mer eller mindre farligt.

Män är i allmänhet större, grövre i rösten, har ett tydligare kroppsspråk än vad kvinnor har därför skulle sannolikt män oftare klara en sådan här situation bättre än vad en person som signalerar en svagare utstrålning skulle göra.
Detta är som ni vet något man inte får säga i dagens samhälle men som är en direkt realitet av hur människan fungerar i dagens läge i allt större utsträckning.
Den som utstrålar "mesighet", mindre skräckinjagande signaler lever farligare, tveklöst är det så.
Med risk för att förmänskliga vargens bedömning av situationen skulle man kunna uttrycka det hela med vargens bedömning av löget så här: "dig, du som är lite mindre "aggressiv" i din utstrålning tar jag med mindre risk för dyrköpta erfarenheter än den där stora typen som ser farligare ut", vargen värderar situationen från dom risker den måste ta för att döda sitt byte, konstigare än så är det inte.

Varför detta blir så svårt att förstå beror mer på att vi inte vill se verkligheten eller kalla det det faktiska selektionstrycket om du så vill.
Det finns säkerligen kvinnor som skulle klara en situationen som denna men betydligt färre kvinnor skulle överleva en sådan här situation än vad en man skulle göra, tveklöst är det så.
Sen må vi tycka vad vi vill om detta men det är så vargen fungerar, den har inga bryderier om jämlikhet som vi människor lagt oss till med.
Nu får jag säkert hela feministsverige på mig men detta har inte ett skvatt med vår jämställdhetsdebatt att göra, detta är verklighetens osminkade ansikte.
Vi kastas tillbaka till de naturliga spelreglerna när vargen dyker upp i markerna igen.
Oavsett vad vi tycker ser den här situationen ut på det sättet.
Jag har personligen inga synpunkter på jämlikhetsdebatten som säkert några kommer kommentera.
Jämlikhet har inget med den här situationen att göra mer än att den i just detta sammanhang kastar ett ljus över hur långt den moderna människan kommit från sitt naturliga förhållande vilket blir väldigt tydligt i en sådan här situation, tänkvärt på sitt sätt och kanske en viktig larmklocka till var och en av oss att nyktra till lite i vårt eget förhållningssätt till naturen.
Jag ska för säkerhets skull poängtera att jag inte är någon vän av frilevande varg i Sverige av flera skäl vilket inte hindrar mig från att analysera den uppkomna situationen som jag gjort ovan.
Som någon också mycket riktigt sa så har vargen mycket större förmåga att döda än vad den skulle behöva för att döda en människa.
Vargen gör ett totalövervägande som innehåller flera riskbedömningar (OBS inget förmänskligande i detta) där den av olika skäl inte alltid är lika angreppsbenägen i alla lägen av olika skäl, t ex om den nyligen ätit sig mätt i motsats till om den inte ätit på länge och är väldigt hungrig, men även risken att ta bytet.
Kostnaden överväger den noga och därav dom olika beteenden och dom faktiska utfall som blir resultatet av vargens beslut, att attackera eller inte.
Tillfället och den aktuella statusen fäller avgörandet, ganska begripligt eller hur men vi måste förstå hur vargen fungerar för att kunna läsa av situationen riktigt.

För övrigt tycker jag att återinförandet av varg i våra skogar är det värsta misstag som skett sen andra världskriget i Sverige.
Hade vi levt närmare naturen hade vargen aldrig fått etablera sig som den gjort idag.
Man skulle kunna säga att vargen surfar på urbaniseringsvågen tills tillräckligt många blivit drabbade.
Tyvärr ett tecken på att allt fler av oss lever allt längre från naturhushållningen som många av oss ändå trots allt ser som det rätta när man kommer dessa människor in på livet.
Jag ser dessa människor ondgöra sig över jägarens naturnära sätt att leva av det vi har runt knuten, den närproducerade och giftfria mat vi alltid levt av samtidigt som dom gladeligen kommer till slaktboden och med stor förtjusning köper det jägare skördat.
Detta är ett annat ämne att debattera vid ett senare tillfälle.
Dags att hitta nya vägar hur och till vilka vi i framtiden säljer detta närproducerade kött.
Tack för ordet!

14. När argumenten tryter.

2012-10-29 00:31

Kan man alltid ge sig på att försöka flytta fokus, eller hur kokillen?

13. Du vet så mycket du, kokillen

2012-10-28 22:51

Ryssen som blev attackerad av en varg vid busshållplatsen fixade djuret utan att vara beväpnad ens med en kniv. Och han vägde ca 85 kg om jag kommer ihåg rätt. Inte mycket mer än en dam...

Men nu lär det inte vara vuxna män som vargen väljer i första hand, utan barn och små kvinnor. Och de har inte samma möjligheter att klara sig. Och ändrar vi ditt påstående till en vargflock, så är det ganska kört för vem som helst som inte är beväpnad.

12. Skulle damen vara mindre värd,

2012-10-28 22:50

bara för att hon är klenare? I myndigheternas ögon är hon det eftersom man tydligen skall vara stor, stark och dominant för att klara sig på hundpromenaden i det nya Sverige. Nej visst ja, nu generaliserade jag ju också, det finns ju stora, starka dominanta damer. Och dom kan bli livsfarliga om dom sätter den sidan till...

11. nr 9

2012-10-28 22:16

Jag har ingen aning om vad som hade hänt om det varit ett barn en hen,och det vet ingen annan heller.
Däremot vet jag att en varg kan ta livet av vilken människa som helst om den skulle ha lust med det, oavsett storlek och kön.

10. det kryper närmare

2012-10-28 22:16

snart har vi första anfallet på männniska under modern tid av varg,då får vi väl läsa på värnarsidorna att hunden rastats felaktigt i ett revir eller att vi trängt oss på i deras marker.ja ja hur som helst den dagen är jag en GLAD 0-visionär på varg som kan lägga huvudet på kudden den kvällen och sova med gott samvete.

9. Genusperspektiv

2012-10-28 22:03

Du Kokillen, både och jag vet ju att vargen har ett ok genusperspektiv eller hur? För det intressanta är hur varg reagerar inte vad vi människor har för uppfattning. Är du med? Men du, vad tror hade hänt om det var ett barn i den situationen en hen naturligtvis. Har vargen lärt sig att ta hänsyn till barn också?

8. nr 7

2012-10-28 22:02

Alla utom du vet väl att dom flesta djur är livsfarliga om dom sätter den sidan till...

7. nr 6

2012-10-28 21:40

Alla utom du vet att männen i allmänhet är lite mer starka fysiskt. Två hundar som rycker och sliter kan vara lite krävande fysiskt. Det enda du reagerar på är att artikeln är nervärderande mot kvinnor! Hur tänker du nr 6? Läs om och försök förstå texten.
- Detta är allvarligt orädda vargar som kan komma att bli livsfarliga.

6. I...

2012-10-28 21:19

....denna artikel går det att läsa följande "Tänk om det varit en dam som kommit där med en sällskapshund då vet man inte hur detta hade slutat"...varför skriva nåt så nervärderat om damer??...av vilken anledning skulle detta slutat annorlunda om det varit en dam???

5. Det har

2012-10-28 21:01

inte hänt och det kommer inte att hända, ulven tar inte hundar som går i band, men tar den ändå en hund, har det inte hänt ;)

4. Typiskt vargbeteende.

2012-10-28 20:58

Att vargar uppför sig på det sättet som beskrivs som ovan, är ingenting annat än helt normalt. Vargar som inte är jagade av människan har heller ingen anledning att frukta människan och därför så tar vargarna sig friheter att komma nära människorna på olika sätt.

M.a.o. "som man sår får man skörda", det gäller även människans relation till vargen.

3. Jag hänvisar till ett tidigare inlägg av mig. Ta nu detta allvarligt.

2012-10-28 20:42

10. Egentligen inget märkvärdigt
Av SMSL-THAILAND

http://www.jaktojagare.se/se/comments.php?id=519141&context=7952#c1

Jag ställer en kort och enkel fråga till vargromantiker - Förstår ni allvaret i det jag säger ?

2. Vargkramare

2012-10-28 20:42

Skulle gärna vilja veta om ni vargälskare själva bor i vargområde och har hundar och andra husdjur som går på bete.Mitt svar NEJ

1. Vargar överallt !

2012-10-28 20:06

Varför är detta så bra ?
Jag anser, att vi människor förstör för oss själva.
Hur kan någon med normalt förstånd tycka att det är bra att inskränka friheten och verka för att folk inte törs gå ut .Attacken närmar sig .
Vargarna är effektivast i djup snö.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons