• Älgskadefondsföreningen

Vargarna i Hasselfors har blivit mer skygga

AktuelltPublicerad: 2010-01-20 11:58

Jägarna i Örebro län som fortfarande jagar en av Hasselforsvargarna, tycker se hur vargarna blivit skyggare under jaktens gång.

– De har blivit mera skygga och de kollar verkligen av vad som rör sig, säger Henrik Widlund i Degerfors, ordförande för rovviltsgruppen i Örebro län, till Sveriges Radio P4.
I en kommentar till Jakt & Jägare säger rovdjursforskaren Håkan Sand att det mycket väl kan vara så att enskilda djur eller grupper snabbt kan bli skygga när de utsätts för jakt, vilket eventuellt kan ha skett i Hasselforsreviret.
– Däremot tar det säkerligen mycket längre tid att få in det beteendet i hela vargpopulationen, så att det blir en allmän skygghet hos vargen. Det tar förmodligen flera tiotals år, säger Håkan Sand.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

31. Calle, Du hamnar i de stora frågorna...

2010-01-27 09:38

Det bär dock lite för långt om vi ska gå in på de stora hoten och världssvälten.
En snabbt accellererande överbefolkning leder naturligtvis till resursbrist på alla plan och det är där begränsning måste till. Andra åtgärder blir annars mest av kosmetisk och tillfällig karaktär.
Befolkningsbegränsning och en radikal effektivisering och omställning av livsmedelsproduktionen och energisnålare konsumtion är måsten.
Politiker har ju i alla tider försökt lura folket med visionen om den eviga tillväxten men kakan börjar snart vara uppäten.
Vi får inte lura oss att se vildfaunan som ytterligare ett bränsle för vår tillväxt, det leder ändå till att vi konsumerar ihjäl oss till slut om vi inte tar tag i grundproblemen.

30. Det stora hotet Falco

2010-01-27 00:01

Är att den uthålliga produktionen av livsmedel från tillgänglig arealer nu går på minus. Läser just 30-års uppdateringen av Limits to Growth. Utveckling följer nära den förutsagda. Risken är stor för kollaps inom detta sekel. När den verkligen kommer nära tror jag inte vargarna är de första man försöker skydda. Däremot kommer man att förbanna de människor som förstörde vår landsbygds produktionskapcitet.

29. Nej Feynman, det är nog Du som borde skämmas

2010-01-26 13:44

Du fortsätter trångsynt blanda ihop saker, brott och gärningsmans eventuellt påvisade skuld.
Det BRÅ och Skandulv konstaterat är endast förekomst av en utbredd illegal jakt på stora rovdjur. Jag har överhuvud taget inte diskuterat åtalade gärningsmäns eventuella skuld till brott, så det kan Du glömma. Detta är enbart en fråga för domstolen som varken jag, BRÅ eller Skandulv haft några synpunkter på.
Att inte gärningsmän kunnat lagföras och dömas för brotten är en sak för sej och förvisso ett rättsligt misslyckande men Dej till uppenbar stor glädje.
"Vådaskott, olyckor och misstag" är omhuldade förklaringar som tycks ligga Dej varmt om hjärtat. Gäller det även för giftåtlar?
Och visst, fortsätt gärna kalla Dej miljöflykting inom Sverige om Du tycker det är en demokratisk rättighet, men Du kan knappast förbjuda oss att småle åt det. För det är onekligen komiskt sett ur ett globalt perspektiv.
Det dumma folket har tydligen inte förstått att det är rovdjuren och inte växthuseffekten som är det stora miljöhotet i världen.

28. Falco, dina rönnbär är bildning och läsförståelse

2010-01-26 11:08

Falco, du måste försöka förstå vad du läser. Brå, Skandulv mfl. beräknar hur många vargar som skjuts illegalt. En död varg är i deras ögon alltid olaglig jakt om inte annat kan bevisas. Det är ett välkänt problem att forskares resultat lätt får en slagsida åt vad de upplever som konsensus, vare sig det är en allmän eller mer av typ särintresse.
Nu tar jag det en gång till, Falco: Hittas en varg död till följd av misstänkt olaglig jakt, så finns det alternativa möjligheter: Vådaskott, olycka av annat slag, misstag, nödvärn osv. En dödad varg är inte olaglig jakt förrän det har bevisats att så är fallet. Brå, Skandulv är absolut inga domstolar, Falco skulle tydligen vilja att det var så. Aftonbladet och Falco är för övrigt rätt samstämmiga i denna fråga.
Varför skall jag hålla tyst om att det är en allmän princip i rättsstater att en misstänkt är oskyldig tills överbevisad om motsatsen? Får vi höra ditt svar, Falco.
Som alla rovdjurskramare så har Falco uppenbart inte förstått vad rättssäkerhet och demokrati är. Detta bevisar Falco genom sina flertaliga försök att skambelägga epitetet "miljöflyktning".
I Sverige är det redan många som flyttat på grund av rovdjur, reservatbildningar mm. Falco med trosfränder vill absolut inte att dessa kallar sig "miljöflyktingar", därav Falcos upprepade taffliga försök att skambelägga begreppet. Men vi är många och vi blir tyvärr flera hela tiden. Skamligt är det för ett land som Sverige att ha miljöflyktingar, skammen är Riksdagens. Men skammen är även "forskarnas" som gärna ser att andra dör, såväl människor som djur, bara de själva får bröd. Ett kusligt exempel är det ofta omskrutna Isle Royale.

27. Feynman......

2010-01-25 22:25

.... fortsätter ihärdigt hävda att en olaglig jakt inte är olaglig föränn den bevisats i domstol. Med ett sådant rättsmedvetande borde han tala tyst om lagstridighet och författningsdomstolar. Mycket tyst.

26. Falco, rättshaveristexpert

2010-01-25 19:11

Om man hittar en varg död, skjuten eller förgiftad, så är det därmed inte ett bevis för olaglig jakt. Den amatörmässiga ståndpunkten är att allt som ser ut som olaglig jakt också är olaglig jakt. Men verkligheten är ofta annorlunda, ibland är det en räv, sen kan det vara olycksfall, nödvärn eller till och med olaglig jakt. Men det senare måste först bevisas i domstol. Falco känner uppenbart inte till begreppet Lidbommeri och lagar som är lagstridiga. Sverige är ett skammens föregångsland som inte har en författningsdomstol, många av de lagar vi nu har skulle då ha förbjudits.
Ett sidospår: Jag ser ofta att vargkramare använder epitetet "rättshaverist" om motståndare där vargkramarna icke kan vinna en debatt. Orsaken är oklar, det kan knappast vara en skam att vara "rättshaverist", det är väl snarast en olycka som kan drabba de flesta, i de fall jag sett på TV/läst om verkar skammen snarare vila på staten. Det mest troliga är nog det vanliga att "varav hjärtat är fullt därom talar munnen". Så Falco tycks även vara expert på rättshaveri.
Sedan vet jag, att det värsta riksdagsledamöter/politiker vet är när allmänheten hänvisar till mänskliga rättigheter och svenska grundlagar. Detta är lagar som är mer eller mindre huggna i sten och riksdagens ledamöter vet om att många av de lagar de stiftar in uppfyller dessa krav. För att dölja sina dåliga samveten så är det tydligen vanligt att alla som kräver sin rätt kallas "rättshaverister". Bara denna skamliga sedvänja visar på hur starkt behovet av en författningsdomstol är i Sverige. Kan vara något för rättshaveristexperten Falco att börja jobba med.

25. Miljöflyktingens rättshaveri.

2010-01-25 11:49

Feynman irrar som vanligt bort sej i en löjlig semantik och förnekande av, för honom av någon anledning, obekväma fakta.
Jag redovisar dokumenterade fakta i offentliga utredningar, inget annat.
För att förenkla. En varg som under den redovisade mätperioden hittats skjuten i skogen under uppenbara omständigheter eller dödats av giftåtling, anses illegalt avlivad oavsett om gärningsmannen lagförts och fällts.
17 säkra fall av illegal jakt har konstaterats 1985-2007, allt enligt Skandulvs rapport och omfattningen framgår även av BRÅ:s rapport. Nödvärnsfall har inte medräknats i den siffran. Man kan konstatera att Du inte läst någon av rapporterna alternativt inte förstått.
Man kan undra vad Du eller Calle S har på fötterna som kan vederlägga dessa siffror annat än ett allmänt tyckande och svammel i juridiska termer. Men ni gör ju förstås en dygd av ert svammel, en dygd måhända av nödvändigheten.

24. RFeynman

2010-01-25 09:51

För min del behövs ingen fällande dom för att räknas som dokumenterad tjuvjakt. Det räcker med en påträffad död varg med skottskador. Hur ofta har det hänt?? Sen tror jag mycket väl att det kan ha förekommit tjuvjakt i enstaka fall. Men att med utan ens några spår av bevis påstå att tjuvjakten är så omfattande som man gör tycker jag är oseriöst. Det är ju en ganska grov anklagelse mot sina medmänniskor.

23. Falco, ett exempel

2010-01-25 00:50

1985 sköts vargtiken i Nyskogareviret under pågående angrepp på får. Åtalet lades ned men i tabellerna står händelsen fortfarande som olaga jakt. Manfredson och Engdahl som skyddade sina djur klassas också som illegal jakt. Hur många fall av ren illegal jakt där varg skjutits utan att något djur varit hotat finns det? Jag känner till ett fall i Sverige. Du är ju väl insatt i detaljer så det vore bra om du berättade om det finns något mer säkert fall.

22. Falcor, det är skillnad på dokumenterad och antagen

2010-01-24 21:59

Dokumenterad olaglig jakt kan bara vara sådan där giltig fällande dom finns. Allt annat är misstankar och varje misstänkt är oskyldig tills överbevisad om motsatsen. Det som forskar betraktar som olaglig jakt kan vara mycket annat. Lagstridiga lagar är lagar som strider mot vad som står i grundlagen. Det har stiftas många lagstridiga lagar i Sverige och i andra länder. Många länder har en författningsdomstol men tyvärr saknar Sverige en sådan. Detta innebär att lagstridiga lagar kan kvarstå som lagar och folk kan bli fällda till straffansvar för brott mot dessa lagstridiga lagar. Men om Sverige vill vara en trovärdig demokrati så måste en författningsdomstol inrättas.
Falco experten :=)

21. SGT

2010-01-24 18:43

Att det finns en verklighet bakom dom bokstäverna är det väl få som tvivlar på.
Möjligheten att få fast tjuvjägare lär väl inte heller vara så stor.
Så sannolikt förkommer det, men fortfarande vet vi inte i vilken omfattning.
Trots det så verkar vargstammen föröka sig ganska bra.
Man kan iallafall knappast påstå att tjuvjakten skulle vara något hot mot vargstammen i nuläget.
Den illegala jakten var dessutom med i kalkylen när vargjakten planerades.
Förhoppningsvis innebär den legala jakten att vargarna blir mindre framfusiga där det luktar människa och att därför färre känner sig motiverade att jaga illegalt.

20. Feynman, finns det lagstridiga lagar?

2010-01-24 13:56

Om Du läser Viltskadecenters rapport så finns där 17 fall av säkert dokumenterad illegal jakt 1985-2007. Därtill kommer alla förgiftade åtlar. Att man inte kunnat lagföra tjuvjägare är en juridisk fråga som inte har ett dugg med dokumentationen kring brottet att göra.
Du bör kanske känna till att alla brott inte klaras upp trots att de är dokumenterade som kriminell verksamhet?19. Är tjuvlakt mer dokumenterad än utplantering?

2010-01-24 13:53

Hur många dokumenterade fall av tjuvjakt finns det? Nu räknar jag inte dom vargar som blivit skjutna eller påskjutna i samband med attacker på tamdjur och skytten själv ringer och berättar vad han gjort. Det är INTE tjuvjakt i mina ögon, jag tror ingen hederlig människa tycker det heller. Att sändare har tystnat är INTE dokumenterad tjuvjakt annat än för foliehattar. (tack till detta forum för det ordet)

18. Dokumenterad illegal vargjakt

2010-01-23 18:37

Att forskare försöker beräkna hur många vargar som skjuts illegalt är INTE dokumenterade fall. Dokumenterad illegal jakt är de fall där någon fällts för illegal jakt på varg. Och sådana fall är inte många. Falco, hur många har i genomsnitt per år fällts för att olovligen ha skjutit varg i Sverige säg de senaste 30 åren eller så? Jag tycker då inte du skall ta med de fall där djurägare har dödat varg för att skydda sina djur och därefter anmält saken. Dessa fall bör du sortera in under fall på grund av lagstridiga och skamliga lagar.

17. Falco

2010-01-22 18:22

Hur många gamla skottskador fanns det i de 27? Observera att i fallen "illegal" jakt finns de som skyddat sina djur inräknade efter vad jag vet.

16. Skulle inte tro det

2010-01-22 18:22

"Intressant
Av Anders Åberg naturfotograf 2010-01-20 13:45
MP tänk till!!"

Ja då får vi vänta.

15. Falco

2010-01-22 15:37

Jag påpekade bara att vi inte vet hur stor tjuvjakten är, vilket du faktiskt bekräftar i ditt inlägg.
Förnekat den har jag inte gjort.

14. Åberg, Hellberg, Perra och Pelle angående illegal jakt.

2010-01-22 14:44

Var har ni varit de senaste åren, kan man undra?
Den illegala jakten på varg är väl dokumenterad. Ni kan börja med att läsa rapporten från BRÅ samt Viltskadecenters rapport nr 1/2008 som behandlar dödligheten och illegala jakten avseende den skandinaviska vargpopulationen.
Man konstaterar där att illegal jakt är den vanligaste dödsorsaken och fastslår att 136 +-56 st vargar har dödats illegalt bara mellan åren 1999 - 2006.
Mellan 1985 och 2007 finns 17 säkert fastställda fall av illegal jakt på varg dokumenterade. Till detta kommer ett ytterligare stort antal fall med sannolik illegal jakt.
Mellan 1984-2007 har man på obducerade vargar hittat 10 fall med läkta skottskador och kulrester i kroppen.
Perioden 2000-2006 har 8 förgiftade åtlar uppdagats.
Att förneka att illegal jakt förekommer och har varit omfattande är, med den dokumentation som finns, både dumt och okunnigt.

13. -Bra,Åberg!

2010-01-21 19:20

Håller med dig fullständigt! Och den som skrev om illegaljakt,är det inte konstigt att inte nån tabbar sig? Om den illegala vargjakten överhuvudtaget finns skulle väl nån prata om det,tex på fyllan och åka dit? Och har det hittas några rester eller dyligt efter varg? Ett rävkadaver är väl vad man hittat det senaste åren!

12. Anonym 10:41

2010-01-21 13:17

Får jag fråga dig varför tror du att ett djur som vargen alls skyggar för människan?
Jag är personligen övetygad om att det är hundratals år av jakt som är orsaken.
Dom vargar som höll sig ifrån människan har helt enkelt haft större överlevnad än dom oskygga eller aggressiva.
Dessutom tror jag det är mycket viktigt att vi upprätthåller den skyggheten.

11. Anders Åberg från klarhet till klarhet

2010-01-21 11:48

Snart har jag ingenting att anmärka på dig mer. Vargar som skjuts blir inte skygga. Vargar som förföljs blir däremot skyggare. Den effekten uppnåddes aldrig under den första dagens jakt. Nu i Hasselforsreviret ser vi påverkan. Sen är frågan den om vargen ändrar beteende gentemot människans djur. Den kanske bara blir skickligare att undgå upptäckt.

10. Spekulationer

2010-01-21 10:44

Den enda beständiga förändringen man kan åstadkomma genom vargjakt är att vargarna blir färre. Populationsbegränsning alltså.
Det är jag till 99,9% säker på (sorry, Anders Åberg).

9. Det enda rätta...

2010-01-21 01:22

...Är fri jakt på varg året om! Troligen är det verklighet om en 5-10 år och ca 5000:-/st i skottpeng..!

Lika lite som det finns bevis för att vargar har utplanteras illigalt från te.x djurparker så finns det bevis för att vargar skjuts illigalt... Lägg ner eller fram med bevis!!!

8. Capreous!

2010-01-21 00:47

En sak ska jag säja dej att illegal jakt på varg förekommer inte,det är bara fabler.Det är nått som ni tar till som motargument hela tiden.Ta fram bevis innan du utalar dej om såna anklagelser.

7. Capreolus

2010-01-21 00:47

Det kan mycket väl vara precis så.
Den illegala jakt som förekommer, sker nog oftast i formen av enskilda personer som smyger omkring och kanske råkar få ett tursamt skottläge.
Denna jakten innebar mycket folk i skogarna och som förföljde vargarna ibland säkert under lång tid.
Det borde resultera i en rejält mycket kraftigare skrämseleffekt.
Dessutom vet vi väl inte alls hur stor den illegala jakten är.
Under jakten har skjutits djur med sändare som har tystnat, en del av dom kanske har antagits vara tjuvskjutna innan.

6. Skärp er nu, nollvisionärerna!

2010-01-20 23:42

Den omfattande illegala jakten på varg har inte gjort vargarna skyggare. Men licensjakten har skrämt vettet ur dem. Tillåt mig småle.

5. Kanske borde

2010-01-20 22:30

även då naturvårdsverkets personal kunna räkna ut att det bästa vore om det jagades i ALLA revir...

4. skyggare vargar???

2010-01-20 22:11

Ja problemet är väl att dom inte är ett dugg skyggare för våra hundar som dom så gladeligen jagar ifatt och dödar!!!!

3. Helt korrekt

2010-01-20 22:11

Dr Valerius Geist har studerat beteendet hos stora rovdjur. Rovdjur är mycket känsliga för om ett annat djur följer efter dem. Gäller till dess de kommer underfund med om förföljaren verkligen är farlig. Det är därför det är inte alls ovanligt att vid framspårning av varg det händer att man sedermera upptäcker att vargen gjort en slinga och är nu efter förföljaren vilken nu kan studeras i lugn och ro. Han anser att det bästa sättet att hålla stora rovdjur skygga är att de någon gång ibland utsätts för sådan spårning av en jägare. Jägare därför att en beväpnad person utstrålar självsäkerhet. Fenomenet kallas negativ habituering.

2. Intressant

2010-01-20 15:48

Mycket intressant, det var ju b.la. detta man hoppades att jakten skulle innebära.
Några år till med jakt så kanske situationen ser bättre ut för folk som bor i vargreviren.
Hoppas nu bara att inga politiska dumheter sätter pinnar i hjulet.
MP tänk till!!

1. Vad bra!

2010-01-20 15:47

Om det är sant är det bara bra. Då har jakten lett till någonting positivt.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere