• Älgskadefondsföreningen

Vargchock i Junsele

AktuelltPublicerad: 2012-11-29 16:48

Beskedet att flyttvargen och hennes partner får vara kvar i Junsele har tagits emot med chock bland jägare i området.

– Samhället har inte resurser till någonting i våra trakter. Men när det dyker upp två vargar här, då får de kosta hur mycket som helst. Min livskvalitet är borta, säger jägaren Dan Larsson.

Just i dagarna är Naturvårdsverkets viltsamordnare Ruona Burman i Junsele och träffar de drabbade människorna i finsryskans revir – samer, djurägare och jägare. I en intervju i P4 Västernorrland framhåller Ruona Burman att uppdraget, att hålla vargarna i Junseletrakten, sträcker sig fram till 31 maj. Eventuellt öppnar hon för att det sedan kan bli fråga om ytterligare en flytt av tiken. Alternativet är skyddsjakt.

Hör hela intervjun här


Stopp i älgjakten
Magnus Jönsson är ordförande i Betarsjöns älgskötselområde, där de båda vargarna har sitt kärnområde. Han kan konstatera att älgjakten stannat av i området.

– Vi har mycket bra före och det finns både vuxna djur och kalvar kvar på tilldelningen. Men de senaste veckorna har det rapporterats få skjutna älgar. Den senaste veckan har det inte kommit in en enda rapport. Många vågar inte släppa älghundarna och då blir det ingen jakt, säger Magnus Jönsson.
Han har kontakt med många jägare och de uttrycker frustration över att staten plötsligt tillåter varg i renskötselområdet.
– Det beslutet är inte särskilt populärt, säger Magnus Jönsson.


Djupt oroad
Tomas Kristoffersson är ordförande i Voernese sameby och han är djupt oroad över hur vintern kommer att bli. Tusentals renar är just nu på väg rakt in i området där vargparet lever.

– Naturvårdsverkets tjänstemän talar om att man ska sätta in åtgärder för att minimera skadorna på renhjordarna. Men vad här det för åtgärder? Vi har inte sett någonting konkret. Man kanske tänker säga åt vargarna att de inte ska döda renar, säger Tomas Kristoffersson.


”Vrider och vränger på allting”
Bland vargvänner förekommer det uppgifter om att samebyarna inte haft renar i Junseletrakten på flera år. Sådana uppgifter har också förekommit i media, som använt sig av anonyma källor. Tomas Kristoffersson blir upprörd när det förs på tal.

– De vet ju ingenting, utan vrider och vränger på allting. Vi har haft renarna i det här området varje vinter sedan 30 år tillbaka. Ifrågasätter man inte det, så försöker man få det till att det inte är så allvarliga problem med att ha vargar bland renarna, säger Kristoffersson.

Hans fråga är vad som händer om vargtiken inte får några valpar i vår. Blir hon då kvar ett år till? Som Jakt & Jägare rapporterat har regeringen inte fattat något beslut om det.


Vargarna dök upp
Jägaren Dan Larsson och hans familj har redan råkat ut för vargincidenter i samband med jakt.

– Jag hade ståndskall med jämthundstiken och grabben min hade drev med stövaren. Vi var två-tre kilometer ifrån varandra. Enligt uppgift från länsstyrelsen var vargarna en mil bort, men plötsligt kom de gående rakt över en väg. Jag fick tag i grabben och vi kunde koppla hundarna innan någonting hände, berättar Dan Larsson.

Han har två söner, den ene är stövarjägare och den andre har tre älghundar. Ingen av dem vågar nu släppa sina hundar för jakt.


”Det kom som en chock”
– Jag skulle tro att 75 procent av ungdomarna som stannar här gör det på grund av jakten. Man har tagit ifrån oss all samhällsservice och nu tar man också det sista vi har kvar. Det kom som en chock för oss att vargarna ska få vara kvar här, säger Dan Larsson.

Han tror inte på signalerna från Naturvårdsverket, att vargarna tas bort när de valpat.

– Det här är bara ett sätt att lura oss. Jag tror att planen är att vi ska ha fullt med vargar från Junsele och söderut, säger Dan Larsson.


Har inte struntat i problemen
Norrlandsjägarna får i bland kritik, bland annat av Jakt & Jägares kommentatorer och på sociala medier, för att de inte engagerat sig i vargfrågan tidigare.

– Jag har aldrig gjort mig rolig över hur människor i Dalarna och Värmland drabbats. Vi har inte struntat i problemet, men det har inte heller funnits mycket vi kunnat göra, kommenterar Dan Larsson.


Holmen följer saken
Olle Adolfsson är distriktschef och har ansvar för jakten vid Holmen Skog och ser allvarligt på att älgavskjutningen stannat upp i Betarsjöns älgskötselområde.

– Det är olyckligt om effekten blir den. Från markägarhåll kommer vi att följa saken. Som skogsbolag har vi ingen åsikt om vargarna, så länge det inte leder till att vi får en jaktstrejk eller att älgstammen inte regleras på det sätt som är tänkt, säger Olle Adolfsson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

59. nr 58

2012-12-06 14:27

Har Ni gjort någon anmälan? Bevis verkar Ni ju ha.

58. Detta är ett miljöbrott!

2012-12-05 11:12

Den som läst Kennet Erikssons blogginlägg där han analyserar Olof Libergs DNA analys inser direkt att detta är en hundhybrid. Vi har också låtit genetiker titta på detta och de säger att denna varg har hundgener. När tiken dessutom inte har ett utseende som en varg utan mest liknar en Laika så tycker jag att det borde stå klart för alla inblandade var detta är för ett djur. Givetvis är detta en hybrid!
Men det tror jag nog att de flesta forskare faktiskt är klara över och även folket på naturvårdsverket känner säkert till detta men man kör på och undanhåller politikerna denna information.
Man tar alltså ett beslut om att förstärka den skandinaviska vargstammen genetiskt genom att tillföra hundar i vargaveln. Detta menar vi är ett miljöbrott som faktiskt på sikt hotar en renrasig vargstam på norra halvklotet! Vi menar att hybridiseringen är ett stort hot för vargstammen globalt och att det måsta tas krafttag i alla länder att få bort hybridiserade individer. Gör vi inte det så har vi snart inte några renrasiga vargar kvar.
Att då forskare, politiker och varglobbyorganisationer i Sverige håller på med att skydda hybrider och dessutom sätter ut dessa i områden där de ställer till med stora skador för landsbygdens befolkning är oförsvarbart. Det borde vara kriminellt.
Att agera på detta sätt försvårar också möjligheten att få en acceptans för projektet. Ingen har någon förståelse för att ha hybrider i vår natur och det berättigar också för en del drabbade att ta lagen i egna händer. Och faktiskt så kan man fundera över hur en domstol skulle döma någon som hävdade att han skjutit en hybrid. Hybrider är inte statens vilt.
Vi menar att det är bättre att ta bort denna hybrid och att i stället sätta ut några nya ryska vargar med ett DNA och en exteriör som överensstämmer med varg i några år. Skulle vi göra detta samtidigt som vi har en urvalsjakt där misstänkta hybrider och hårt inavlade individer skjuts bort så hade vi fått en frisk vargstam. Vi skulle då även kunna sätta GYBS på 100 vargar och ha ett tak på max 160 vargar. Då skulle vi också begränsa skadorna för landsbygdens befolkning.

57. Vargvärnarna och Junsele

2012-12-03 19:11

Jo det är sant att jag tycker Junselereviret skall finnas kvar så länge tiken producerar valpar, kommer tiilbaks till varför. Men naturvården är mycket ointresserad att göra något. Jag hoppades vargvärnarna skulle kunna bjuda till och hitta på ideer för rennäringen och minska vargproblemet i Junsele, men det kom mycket få och inte särskilt användbara förslag. De hänvisar till att frågan inte är avgjord. Förmodligen vill den ideella naturvården inte stöta sig med samerna, det är känsligara gentemot medlemmarna än att stöta sig med jägarna. Jag spekulerar den ideella naturvården väntar med att bråka till i maj när renarna är borta från vinterbetesland, och det blir aktuellt att beröva vargmodern först sina barn och sedan livet. Det går kanske att göra en större snyftaffär av det då, än om man spillt krutet på att tjata hela vintern!

56. Skjut hybriden

2012-12-03 19:09

Jag tycker man ska skjuta "hybriden" för att på något sätt rädda sitt eget skin från NVV.
Sen tycker jag att skogsägare ska ta sig en riktig funderare innan m man säljer sitt virke till en som Holmen/Adolfsson som bara ser till sitt. Nej Sveriges regering borde kräva att Holmen säljer ut en del av sin mark i glesbygd för att främja glesbygdsbor.

55. Vilka jaktformer ska man ta till?

2012-12-03 14:25

Vilka jaktformer ska man ta till?? Nu när bolagen nästan ”kräver” att vi skjuter fullt .
Att bedriva jakt med drevkedja ja det finns det inte folk till.
Och ledhundar finns det inte så många här uppe (av tradition) och pyrschjakt ja det är det som finns kvar fast det är lite sent på året för att den ska vara effektiv. Nej jägarna får ta och söka dispens för att jaga älg med Bil/ Terrängfordon då kanske det finns en liten chans att vi kommer att nå upp till avskjutningskraven som bolagen har satt .

54. Fredde i 51.

2012-12-03 11:20

Jag har tolkat din mening, ”Enligt honom är det av yttersta vikt att hennes gener får fäste annars behövs de antal som Linda Laikre förespråka.” annorlunda än du som författat den. Jag ifrågasätter om Dag Lindergren står för meningens avslutning, dvs. utan den tiken, behövs då det antal Laikre - Ryman förespråkar?

F.ö. har Dag Lindgren en nytt inlägg på sin blogg, http://vargdag.wordpress.com/2012/12/03/95-av-vadda-naturvardsverket/ och där skriver han så här angående de nya viktiga invandrarna: ”Omvänt kan man säga att ”de obesäktade” immigranterna till Skandinavien är mer än obesläktade. De är ”negativt” besläktade!”

Och Dag Lindgren vill inte granska ”Libergs bevis”.

53. Fredde #48, KE#48

2012-12-02 22:50

Fredde! Det enda jag vet om bastarder i Ryssland är, att det finns en del vilda sådana i nordvästra Ryssland och då i områden inom några tiotal mil från finska gränsen.

Vargpopulationer, som är mycket mer rastypiska finns säkert längre åt nordost in i Ryssland. D v s i princip obebodda marker, som är naturliga områden för vargen och där korsningar har svårt att uppstå.

Det bästa sättet att bevara den ryska skogsvargen, om/när denna ras börjar att bli för fåtalig är naturligtvis att satsa på ett bevarande i dessa obebodda eller mycket glest bebyggda vildmarker. Att tro att man kan hålla en vargpopulation fri från hybridisering i bebyggda områden är naivt och helt mot alla vetenskapligt dokumenterade erfarenheter.

KE! Dag Lindgren har skrivit en debattartikel i Västerbottens Kuriren 2012-12-01. (Helsida!)
En förkortad variant finns i VK:s webupplaga. I den kritiserar han Naturvårdsverket för deras bristande kompetens vid framtagandet av "gybs". Dock tar han i sin artikel ej hänsyn till att man "skitar ned" varggenerna om man tar in en hybrid i avelsbasen. Han räknar tydligen alla "vargliknande varelser", som tillför nya friska gener, som värdefulla. Med en sådan inställning kan man ju lika gärna sätta ut kraftfulla, jaktintresserade och vargliknande hundar (laikor och huskeys) i skogen. Om inte annat så skulle utättningen av dem bli billigare än dagens cirkusföreställning.

Men i övrigt tycker jag hans kritik av NVV är berättigad. Hans artikel är rakt på sak och länder till eftertanke.

Tyvärr tar han inte upp den enda riktiga lösningen på inaveln i den svenska populationen, d v s borttagande av alla inavlade individer (d v s hela högen). Därefter en diskussion om en omstart med sinsemellan obesläktade "äkta vargar" i avelsbasen skall göras, eller om gjorda erfarenheter av återintroduktion av varg i bebyggda områden talar för att man skall stoppa "Projekt Varg" i malpåsen.

52. Får vad vi förtjänar

2012-12-02 22:48

Kan man kanske säga, tyvärr.
Det finns inga andra än våra folkvalda politiker som ansvarar för den rovdjurspolitik vi har nu och i framtiden. Dessvärre finns knappt någon som vågar ifrågasätta miljörörelsen och dess forskare som har härjat i stort sett ostörda utan någon kritik. Att kunskaper hos politiker saknas har vi kunnat se hos bl.a C där det närmaste miljö man kan komma är när grodor hoppar ur munnen på centerledaren, Lena E skall vi knappt nämna men hon verkar trivas bättre ju längre bort från besvärliga vargfrågor hon är, ja hon har visserligen träffat JRF, men sa hon något begripligt då.
Övriga i regeringen verkar inte ta så allvarligt på landsbygden och vill nog inte uttala sig utan räknar med att stackars Eskil E. sköter det mesta, vilket han också gjort med känt resultat (sök gärna på Eskil och lax), då var vi tillbaka med detta om kunskaper igen att politikerna är såpass kunniga i våra frågor att de ifrågasätter miljörörelsens angrepp på landsbygden som är uppe i en sällan skådad omfattning vad beträffar vargen där vi nu kan se att enbart norrlandslänen har så många vargar att det uppfyller det absolut minsta antal som krävs för vargens överlevnad i hela Sverige.
Ett litet halmstrå fick vi av Helen P. som vågade säga vad många tycker, vi får se vad det blir i fortsättningen på detta.

51. KE

2012-12-02 22:47

Ja, Dag L anser att denna varg ska vara kvar för dess genetik. Han har till och med skrivit ett inlägg på SRF Facebook sida där han anser att SRF inte står upp för henne tillräckligt mycket. Om han sen har studerat just denna tiks dna vet jag inte, men fråga honom. Han brukar besvara nuläget på sin blogg.

50. Vi har ej den vildmark som vargen behöver

2012-12-02 15:33

Att återplantera, varg el vildhund,se, projekt varg. Det är en ren katastrof för våra 200 åriga traditioner. Vi varken kan el vill acceptera detta vansinne. Vi på landsbygden måste vakna. SJF, två föryngringar per län,måste gälla ev, för södra sverige!!

49. Fredde.

2012-12-02 14:53

När jag läser vad du skriver undrar jag om du läst vad jag skrev i mars om Libergs Dna bevis: http://rovdjurspolitik.wordpress.com/2012/03/05/genetiskt-viktig-varg-eller-vad/ Där kan du själv se att den viktiga rödgula tiken i Junsele platsar lika väl som hund som finns/rysk varg. Och att det inte går att skilja hundar från dessa finsk/ryska vargar, precis som du antyder.

Fredde, har verkligen Dag Lindgren påstått följande: ”Enligt honom är det av yttersta vikt att hennes gener får fäste annars behövs de antal som Linda Laikre förespråka.” ?

Naturligtvis har Åke rätt, det kan inte vara EU:s avsikt att skydda varghundar.

48. Åke

2012-12-02 13:58

Vad meningen är med projekt Varg har jag ingen aning om. Men om våra vargar är förvildade hundar så är ju även Finland och Rysslands det då vi har samma vargstamm. Det är ju heller inga forskare som förnekar att det finns hundgener i varg över hela världen. Eftersom hund och varg i botten är av samma typ blir det ju som det blir. Man kanske också skulle lägga till kriterier för arttypiska drag även för varg. Drar man genetik frågan till sin spets så skulle ju en Laika som slagit följe med en varg i Sverige kunna klassas som genetisk viktig.

47. #46 Fredde

2012-12-01 19:07

Nu kommer vi till pudelns kärna.
Vi är nämligen båda överens om att vi bevarar ingen utrotad art. Vi skapar en ny ras. En korsning mellan varg och hund!
Och det var väl ändå inte meningen med "Projekt Varg". Att kräva att vi i Sverige skall avla fram vilda varghundar tror jag att inte ens EU-kommisionären skulle ha mage att kräva.
Argumentet, att vi med nuvarande vargpolitik hjälper till med att bevara en utrotningshotad art, är helt obegripligt för mig.
Vad målsättningen med "Projekt Varg är, är för mig en ännu obesvarad gåta.Hjälp mig att få svar på den! Väntar med spänning på ett svar.

46. Åke

2012-12-01 12:12

Summan blir att denna tik är lila mycket varg som den övriga finryska vargstammen och att hon då är genetisk viktig för den svenska populationen. Att importera in vargvalpar som är ett annat förslag ger inga bättre gener ur genetiskt perspektiv. Så svaret blir att vargen är genetiskt viktig vilket även genetik professorn Dag L bekräftar. Enligt honom är det av yttersta vikt att hennes gener får fäste annars behövs de antal som Linda Laikre förespråka. Sen kan man som SJG tycka att hon inte är rastypisk och hellre vill ersätta henne med annan varg.

45. Mats" tips om hur man undviker vargen"

2012-12-01 12:12

finns inte det är att spela rysk roulette.Dagar som allt ser lugnt ut provar man att släppa hunden, men man kan aldrig vara säker.
Stor del av jaktsäsongen blir spoilerad markerna nerlusade med spår då är inte lönt att jaga. Älgarna skenar i panik och flyr för livet, inte lätt att få till en ståndhund då. Detta är verkligheten för oss i Mellansverige och snart verklighet hos er om inte något görs nu omedelbart.
Min livskvalitet är i varjefall förstörd sedan minst 15 år tillbaka.Jag skulle gärna flytta men det kommer snart att se lika ut överallt om inte något händer nu.

44. nr 22 Sven Norgren

2012-11-30 20:06

Djurägare av alla slag har det redan tufft i dessa tider.

Tycker du att vi löser befintliga problem lättare genom att införa nya -som tex vargen?

43. #41. ett sånt väsen

2012-11-30 16:34

Välkommen. Ta kontakt med Junsele jaktvårdskrets istället. Då kan du få tips på något trevligt jaktlag som du kan jaga hos. Det kan vara bra med lite jaktligt utbyte och du kanske har några tips om hur man undviker vargen.

42. Dalarna

2012-11-30 16:32

SJF har lagt sig platt för regeringen, Jägarnas Riksförbund vågar ta ett nollbeslut. noll är noll, 180 eller 320 är ett tal som aldrig kan kollas

41. ett sånt väsen

2012-11-30 16:18

jag fattar inte hur ni kan föra sånt väsen för två vargar? vore bra om ni strejkade så kan vi åka upp och jaga..det är ju det här vi känt i flera år "att hoppas det sprider sig så kanske nån kan ställa upp på det.. vad har ni väntat er? trodde ni att det skulle vara bara i mellansverige? SJF vill ju ha två i varje län så det lär ju bli ett revir till i erat län!? är det holmen skog man ska kontakta om man vill jaga norrut?

40. #10 antal revir

2012-11-30 15:15

vintern 2011/12 fanns 30st familjegrupper och ytterligare 25st revirmarkerande par, ett till "upptäcktes" så sent som i Mars.
Utöver dessa konstaterades 5 st revir med "övrig stationär förekomst"...summa 61st alltså...men det var förra vintern det...

39. Berätta

2012-11-30 13:18

Berätta för alla ni känner vad dessa vargar kostar så att "vanligt" folk får veta. 10 Milj kronor fram till 31/5 får det kosta att föda upp två valpar!!! NVV sa på mötet i Junsele att om tiken får fyra så överlever troligen bara två.
Vi har inte råd att ha en läkare i Junsele och skolor ska läggas ner, men detta spektakel ska få pågå.
Vad ska man göra??

38. #29 Fredde

2012-11-30 13:18

Med DNA-prover kan man med mycket stor säkerhet fastställa släktskap mellan olika individer.
De DNA-prover, som tagits, sägs visa att flyttiken är släkt med individer i en finsk/rysk population. Och troligen är det helt sant.
DNA-proverna säger däremot absolut ingenting om huruvida de finsk/ryska individerna är helt "rasrena" eller inte.
Bevisligen finns och har skjutits en hel del vilda "vargar" såväl i Finska som Ryska Karelen under senare tid, som är avkommor efter hund och varg. En del av dem har t o m övervikt av hundgener, d v s de ser mest ut som konstiga hundar. Enbart i finska Karelen har en handfull sådana vilda bastarder skjutits under det senaste året! Och ännu är alla i den gruppen, som de tillhörde, inte skjutna
Det är därför inte helt otroligt att i den finsk/ryska populationen finns en hel del hundgener. Tvärtom vore det konstigt om det inte fanns hundgener i den. Erfarenheter från hela världen pekar nämligen allt tydligare på att det i längden är helt omöjligt att i bebyggda områden behålla vargstammarna "rasrena". Det går inte i sådana områden undvika att parningar med hund sker!
Professor emeritus Valerius Geist, en av väldens mest namnkunniga vargforskare, är tvärsäker (efter att ha fått se bilder av flyttiken) på att hon har ganska präktigt med hundgener i sig. Han påpekar bl a att varken färgen eller strukturen på pälsen är en äkta vargs och säger "Hon är ingen varg, hon är en söt hund".
Så tillbaka till Ditt inlägg: Är det inte de, som påstår att tiken är "genetiskt värdefull" och beslutar att hon skall användas i avelsbasen för den svenska vargstammen, som skall kvalitetssäkra "rasrenheten"? Det är ju de, som säger sig värna om en utrotningshotad art!
Det är orimligt att kräva att vanliga människor skall göra kvalitetssäkringen. Den är mycket svår och kostsam, för att inte säga omöjlig, då man helst borde ha DNA för alla "vargar", som funnits i Ryssland under ett antal deccenier bakåt innan man får helt säkra resultat.
Hittills har Naturvårdsverket gjort allt fel i "Projekt Varg". I och med beslutet, om att låta Junseletiken ingå i avelsbasen för den svenska vilda vargstammen, frångår man inte denna djupt inrotade och stolta tradition!

37. Kom ihåg Ruona Burmans ord...

2012-11-30 13:18

Citat: "Sveriges vargstam står inte och faller med en individ". Mot den bakgrunden tillät man omgående skyddsjakt på den genetiskt viktiga Kynnavargen.
I det fallet fanns det dock en väsentlig skillnad: Den härjade i Kronobergs län och inte i Västernorrland. Naturvårdsverket gör nämligen skillnad på folk. Det ligger i deras intresse att problemen med varg hålls så långt ifrån de befolkningstäta delarna av landet som möjligt.

36. Lyssna

2012-11-30 13:17

på Ruoma Burman och lyssna noga vad hon säger. Och bilda din egen uppfattning om fortsättningen av ett vargrevir varhelst det etableras. Jag fann ingen tydlighet och känner mig inte ensam om jag läser andras inlägg.

35. prio?

2012-11-30 11:24

Varför ska man från myndighetshåll lägga så otroligt mycket med resurser på ett djur som ställer till med sådan skada och är så långt i från utrotningshotat, när man inte bryr sig nämnvärt om andra arter som Visent eller Myskoxe?

34. 0 Vargar i Sverige

2012-11-30 11:24

Om inte jäga kåren vågar säga NEJ till Varg alltså 0st i Sverige om vi tycker det vem ska då säga det?
Och OM det finns områden med jägare som vill ha 150 vargar då kan vi börja etablera varg där. Jag vill ha Noll

33. De där kommer att bli världens dyraste varg!

2012-11-30 11:23

Man trodde man hade hört de mesta men ack va fel man hade och nu ska man börja att "jolla" med valpar och lalla!!! Enda sättet att leva med varg är att släppa jakten fri i minst 3år och dom vargar som blir kvar kommer att få ett skyggt betende så att den kommer aldrig i närheten av folk och deras djur...

32. Sven Norgren

2012-11-30 11:23

Hur skulle vi kunna stå enade med de visionerna du har och övriga medlemmar i SJF.
Tydligen bor du inte i något vargrevir och det gör antagligen inte återstoden av SJF medlemmar.

31. #Var inte rädda

2012-11-30 11:23

Det är nog inte trafikolyckorna som blir det värsta med en stor älgstam. Det blir betesskadorna på skog. Därför är inte älgjaktsstrejk någon dum ide. Skogsbolag som Holmen och SCA har länge varit tysta för de vill inte få ögonen på sig och är glada att samer, lokalbefolkning och naturvänner bråkar om vargen. Deras värsta mardröm är motsatsen. Att naturskyddsorganisationerna, jägarna, samerna och lokalbefolkningen gemensamt granskar deras verksamhet. Sista gången det hände var i slutet av 70-talet och resultatet lät inte vänta på sig. Flygbesprutningen med Hormoslyr totalförbjöds.

30. 18

2012-11-30 11:23

Rösta på LD, eller duger inte det ta SD då.ELLER bojkotta nästa val, och visa vilket förakt vi jägare känner för "sjusovarna" i riksdagen.
En bojkott av älgjakten kommer "konstigt" nog att resultera i att det dyker upp "NYA" vargar. För inte tror ni att skogsbolagen låter älgen få härja fritt? Men naturligtvis, är jag för en bojkott av all jakt, här i varglän.

29. L Laaksonen

2012-11-30 11:22

Tiken är ju DNA testad. Räcker inte det, vadför mer bevis vill du i så fall ha?

28. 22:# ???

2012-11-30 11:22

Då år det tydligen helt ok för dig och dina jaktkamrater med varg på era marker.?
Själv har jag ännu inte träffat en enda jägare som vill ha varg på sina marker,
Så tydligen har jag inte träffat någon medlem från SJF !!??
Men medlems antalet i SJF skjunker ju som en gråsten, så det kanske inte är så konstigt trots allt.
Det finns bara ett förbund som står på jägarnas sida.
Jägarnas Riksförbund.
Nej till frilevande varg i Sverige.

27. *20*

2012-11-30 09:51

Säger du inte mot dig själv,ena stunden finns det snart ingen älg pga varg,nästa ska du sluta jaga för att folk ska köra ihjäl sig för att det plötsligt ska finnas för mycket älg ?????.... Hur var det med vargarna eller var det frysboxen du ville fylla.

26. David

2012-11-30 09:51

Har varje år sett fram emot småviltjakt i Vilhelimina och aldrig behövt tänka tanken om varg i markerna. För första gången någonsin känner jag en tveksamhet att släppa min hund för vem vill vara med om att få sin jaktkamrat dödad och uppäten!? Är ingen varghatare på något sätt men är oerhörd kritisk till dagens rovdjurspolitik och hur den bedrivs. Tyvärr är det så att det inte finns plats i Sverige för varg som det ser ut idag.

25. Laaksonen #21

2012-11-30 09:50

Vilka kallade hybriden för Skandinavisk varg ?
SJF eller NV?
Om det är SJF är det ju viktigt för alla SJF medlemmar att förstå att denna etablering är helt i linje med SJF:s politik och något som dom inte opponerar sig emot, tvärtemot.
oavsett om det är SJF eller NV så vill SJF ha min 2 revir/ län, något att tänka på.
Själv inte medlem längre pga jag ställer inte upp på denna inplantering av en EJ hotad art.
Vargens livsrum finns inte i Sverige, den behöver ödemark och Sverige är glesbygd.
Jämför bara ekofaschisternas våta dröm, Yellowstone, med omnejd då är Nordens befolkningstäthet 4ggr större. Ändå har dom problem fastän US fish and wildlife agerar på ett proffesionellt sätt inte som här,NV, aktivister.

24. Dream on, Sven

2012-11-30 08:57

SJF enda parten? Hade det inte varit för Jägareförbundets undfallenhet i vargfrågan, hade problemet aldrig fått bli så här stort. Hoppas att medlemmarna inser att den egna organisationen faktiskt är den största belastningen.

23. Välkomna

2012-11-30 08:50

Välkomna till vargklubben, vi söderut har varit tvångsanslutna i flera år.

22. Vi måste vara enade

2012-11-30 08:50

6. Andreas

Andreas? Varför prata strunt om jägareförbundet eller Riksjägarna i detta läge? Vi måste vara enade! Alla jägare helst också jordbrukarna bör vilja att vi har så få vargar som möjligt. Sedan tror jag det inte är realistiskt att ha som mål att ha 0 varg lika mycket som att ha nollvision om antalet döda människor i trafiken. Att ha ett mål som är orealistiskt är helt fel väg att gå. 150 vargar som vi medlemmar i Jägareförbundet röstat för är ett bra tal, om vi nu får det att ligga på 180 vargar så får vi hellre acceptera det och blanda in nya gener för att få till en avskjutning ner till just 180 vargar. Vi låter andra än jägarkåren skjuta ner vargstammen sedan för det är faktiskt en fortsatt jakt på annat vilt vi vill åt, själva vargjakten är nog bara en masho grej för vissa.

Vi måste stå enade är mitt budskap och jag tror Jägareförbundet är den enda part kanske tillsammans med LRF som ytrrar sig och jobbar stenhårt mot politikerna för att få till ett bra resultat för oss jägare.

21. Genetisk viktig???

2012-11-29 23:18

Har varit o lyssnat o debatterat i Junsele i vargfrågan ikväll. Jag undrar om det är någon som sett bevis på att denna varg är genetisk viktig ? Och om den är det, vad tillför den hane som PLÖTSLIGT dykt upp från igenstans för gener? Tänk om det är 60% hund i den.Då blir ju avkomman en varghybrid. Eller är de så krasst att NVV har planterat ut en lämplig hane? Om det skall finnas någon trovärdighet skulle jag vilja se bevis på den viktiga genetiken, likaså undrar jag hur NVV kan hitta på egna arter. De kallar numer Junseletiken för Skandinavisk varg...Mig veterligen finns ingen sån art eller är det ett annat namn för varghybrid? Ja, det är förvirrande med det är väl oxå meningen att vi ska förvirras. Trist och jag hoppas att vi kan förena krafterna o våga säga 0 varg. För ingen annan gör de åt oss !

20. Strejk!

2012-11-29 22:49

Skulle vilja se att ALLA jägare i sverige går samman och strejkar på älgjakten "skiter" i den helt enkelt i ett eller två år framöver och så får vi se vad politikerna gör när viltolyckorna ökar och betes skadorna skuter i höjden mm mm? För det är väl inget brott att strejka eller??

19. Vargen och framtiden

2012-11-29 22:24

Genom sitt beslut att tillåta ryssvargen med partner att etablera revir i renbeteslandet har regeringen och NVV visat att man skiter fullständigt i dom som bor i området. Dom är så få att deras röster i valet inte spelar någon roll alls. Det enda som politiker bryr sig om är sina förmåner och pensioner. Vi väljare är bara till för att se till att deras löner blir ännu högre efter nästa val. Tyvärr har de flesta väljare ännu inte drabbats av varg i sin omgivning och de som har det är inte tillräckligt många för att peta bort de politiker som är för vargen.
Jag skulle vilja se en lista på vilka politiker som röstat för varg och vilka som röstat mot, så man inte råkar rösta på någon som är för varg. Detta skulle nog få en del politiker att tänka till. Det är faktiskt upp till oss väljare att tala om för politikerna att hur vi vill ha det. Dessutom skulle det folkomröstas om vi skall ha varg eller inte. Konsekvensutredningen lyser fortfarande med sin frånvaro. Fattar man beslut om att tillåta en (invasiv?) djurart att etablera sig utan att ta reda på konsekvenserna har man idiotförklarat sig själva.
När man började skydda skarv, varg och säl var bestånden små, men nu har de vuxit oss över huvudet och måste regleras och då måste de jagas genom allmän jakt. Licensjakt blir bara krångligt och ineffektivt. Att skarv, varg och säl skulle utrotas idag genom jakt kan inte ske då det inte finns tillräckligt med jägare för att lyckas med det. Förr jagades det betydligt mer i havsbandet och i fjällen efter dessa arter, men idag finns de flesta jägare i städerna, där jobben finns, och har nog inte tid och lust för de strapatser som det innebär att jaga säl och skarv. Och hur många har sett en varg i vilt tillstånd under jakt utan hund? Skjuter man bort de oskygga vargarna, kommer de som blir kvar att vara de som av naturen är skygga. Det kallas naturligt urval! Med mycket varg kommer det bli som förr; Älgen och räven blir sällsynt, rådjuren försvinner helt och får och kor måste vaktas dygnet runt och jakt med hund kommer att bli livsfarligt för hunden. Kostnaden för kött- och mjölkproduktion kommer att bli så hög att det inte längre lönar sig och markerna kommer att växa igen då ingen betning sker, inga djur, ingen stallgödsel. Allt kött och mjölk kommer att importeras. Är det så här vi vill att Sverige skall bli i framtiden? Om inte så måste det bli en ändring i vargpolitiken. Först måste rödlistningen av varg upphöra. Den är uppenbarligen inte utrotningshotad som art. Vi står inför en formlig vargexplosion i klass med vildsvinen och då kan man inte kalla den för utrotningshotad utan att ljuga!
Visst är vargen ett vackert och fascinerande djur, men det är tigrar och lejon också, men vem vill ha dom till grannar? Allihop hör dom vildmarken till, men i Sverige finns det ingen riktig vildmark kvar. Det är antingen renbetesland, produktionsskogar, åkermark parker eller städer och byar och där kan man inte hysa varg.

18. Oyama

2012-11-29 21:54

Du säger att vi ska rösta rätt. Vad är det, för oavsett vad en lokal politiker tycker och lovar så kommer partipiskan att vina och man röstar som pappa säger.

17. Holmen skog

2012-11-29 21:30

Ingen åsikt om vargen, Jo pyttsan, det har dom garanterat, Men dom är för fega för att framföra den. Skulle tro att varenda chef på Holmen skog vill ha bort vargarna.För dom allra flesta jagar väl? Och vad tror dom att vargarna äter då? Blir det 20 älgar mindre skjutna så blir det 100 extra uppätna av vargarna!! Så vad är problemet?

16. Tro inte inte på vad de säger

2012-11-29 21:30

Klart är myndigheterna nu är så fräcka så de håller på att införa varg också i renbetesland. I södra Sverige vet vi att de undanhåller och förvanskar information, har lögnaktiga förklaringar och besked och drabbas man får man aldrig den hjälp man skulle behöva. Hoppas Ni där uppe inte låter dem behandla Er lika illa som de behandlat oss i södra Sverige.

15. Han har rätt...

2012-11-29 20:46

..Dan Larsson. Att de ungdomar som stannar kvar här i glesbygden endast stannar för jakten. Bor och jagar i öst Jämtland, den dagen det kommer varg hit ser jag inte längre någon mening med att bo kvar.Och så resonerar många jag känner.

14. Revir & valpar

2012-11-29 20:37

Om det nu finns 55 vargrevir som i snitt kommer att föda kanske 5 överlevande valpar per revir, det blir 275 valpar till kommande vår. Troligen föddes ett stort antal valpar redan i våras oxså, redan på 2 år kan vargarna ökat med 500 individer. Tragiskt....

13. Limerick i Junsele !

2012-11-29 20:37

Vargarna i Junsele får ni inte döda
Valparna som föds kommer att bli röda
Vi kommer att få en stark stam
Som får klara sig utan lamm
Bara om ni ställer upp med föda

12. 100%

2012-11-29 19:47

Antalet revir ?
Jag vet inte exakt och det vet nog ingen,men om man gissar att vi har 450 st. och att man delar med 8 !
Då hamnar man på ca: 55 revir !
I Norge har dom 3 revir och ska jaga hårt ! Vilket land har förståndigast politiker ?
Sverige bör direkt avliva 35 revir !

11. Vargfritt

2012-11-29 19:23

Jag är mycket medveten om problemet med varg och tar så avstånd från all politik inom alla förbund och kretsar, jag förespråkar att vi skall utrota vargen för att få en bättre hundras i hela världen de pengar som skattebetalare runt om på detta klot förlorar på Varulven kan lika gärna gå till byggandet av ett fritt å nytt palestina...

10. Vargrevir

2012-11-29 19:10

Är det någon som vet hur många säkrade vargriver det finns i sverige?

9. vad ska man säja?

2012-11-29 18:56

Är bara att skjuta bort så fort dom gör nåt tar en ren eller dyligt så är det bara skjuta bort genom paragraf28 oavset vad naturvårdverket tycker om det.
Alla har rätt att skydda sina tamdjur och boskap enligt svensk lag.

8. Strejk=mera vargar

2012-11-29 18:34

Jakt på älg= Vi hjälper de som en gång ville ha varg i sina skogar. Och var med att plantera ut dem.
Det är lika bra att inse att jakten är slut, gå nu inte ut och hjälp staten med att ta bort några vargar, så de kan plantera ut ännu flera. Det räcker med "put and take" på regnbågsöring, inte f-n ska vi ha det på varg. Rösta rätt till nästa val.

7. Ta de folkvalda till hjälp

2012-11-29 18:32

Kanske skulle en strejk falla tillbaka på de strejkande. Bolagen som aldrig satsat på rekrytering av folk med empati kommer säkert att låta andra ta över jakten och då har samtliga incitament för att stanna kvar försvunnit.
Vi i norrlands glesbygd är klena på att ta för oss. Vi finner oss i, anpassar oss, men knyter näven i fickan för att ingen ska se.
Jag tycker det är dags för våra folkvalda politiker att agera. De kryper undan nu, men kommer ut igen när de vill åt våra röster.
Allt som sker nu bygger ytterst på politiska beslut. Då är det inte långsökt att påstå att en ändring av det som sker måste komma från politikerna. Kräv att de agerar och gör de inte det så får vi stanna hemma på valdagen eller rösta på landsbygdspartiet.
Riksdagshuset innehåller nästan 400 understödstagare. Konstigt att ingen känner sig frestad att säga ifrån.

6. så äre

2012-11-29 18:30

tydligen har jägarförbundet bytt namn till svenska varg förbundet bedrövligt att dom inte står upp för ett vargfritt Sverige.. så här kommer det att bli, finns inget som heter tak. 180 är en siffra som kallas lägsta acceptans.. och som jag ser på saken finns bara 2 sidor i frågan antingen för eller emot varg mellantinget finns inte... nåt måste ske å det är nu

5. Vakna Sverige

2012-11-29 18:29

Dom flesta människor i Sverige vaknar inte innan man är drabbad oavsett var man bor och verkar.Nu har steget tagits norröver.
Det är ca 20 år sedan det började i Värmland...ca 10 år sen hos oss på allvar i Dalarna....

4. Håller med

2012-11-29 17:42

Jag håller helt med dalajägare, en strejk vore något för skogsbolagen att fundera över.De sitter i styrgrupperna för de flesta Äso`n o är inte sena att skrämma ut jägare på avlysningsjakt med olika hot, nu har vi 20 vargar i jämtlands län enl länsstyrelsen,kan vi inte släppa löshund på våra ofta stora områden kan man inte bedriva älgjakt i norrland.

3. Olle Adolfsson

2012-11-29 17:17

Vilken en. Så länge inte vi drabbas ekonomiskt skiter vi i resten

2. dumt

2012-11-29 17:14

varför ta in ohyra över hela sverige när det kostar en massa pengar varje år dumheter alla jägere sluta å betala in jaktkorten å jaga utan det mycket av det går till rovdjuren och deras löner som personerna håller på med varför ska vi betala deras löner märkligt.

1. det kanske är dags

2012-11-29 17:10

att ha en jaktstrejk på älg i dom drabbade länen. så får dom se vad effekten blir. kanske får skogsbolagen att tänka om i vargfrågan

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB