• Allmogejakt

Varginvandrare problem i renområdet

AktuelltPublicerad: 2015-12-03 10:09

Naturvårdsverket anser att det behövs en invandrad varg var femte år för att vargstammen i Skandinavien ska överleva. Det får stora konsekvenser för rennäringen, påpekar sameföreträdare.

Det behöver komma en varg invandrandes från öster var femte år, menar Naturvårdsverket. Annars behöver den skandinaviska stammen bestå av 1 700 individer för att överleva.
Detta kommer att ställa till det för rennäringen, menar man från den samiska politiken.
– Det kommer att bli ett stort problem för rennäringen och det kommer inte kunna hanteras. Jag tror överhuvudtaget att Sverige inte kan hantera en sådan stor vargstam, säger Marita Stinnerbom, partiledare för Sametingspartiet Guovssonásti, till Sveriges Radio Sameradion.

Kommer att passera renskötselområden
En varg som vandrar in från öster kommer att ta vägen genom renskötselområde för att nå artfränderna i Sverige och Norge. Men om det ska fungera anser Marita Stinnerbom att rennäringen måste få agera på akuta situationer.
– Vargen ska överhuvudtaget inte vara i renskötselområdet, utan det måste vara snabba åtgärder att den ska bort därifrån. Det får inte ligga i myndigheterna att vi ska ha varg i renhjordarna, säger hon till Sameradion.

1 700 djur för att undvika inavel
Om vargar inte vandrar in naturligt måste stammen bestå av 1 700 djur, menar Naturvårdsverket. Det innebär att unga vargar kommer att sprida sig över ännu större områden än de gör i dag, eftersom stammen blir fyra gånger så stor. Det betyder också att renskötselområden kommer att få över vargar som letar efter marker att etablera revir i.

Buffertzon ett förslag
En lösning som rennäringen föreslår är att det finns en buffertzon.
– Från rennäringens sida så vill vi ha en buffertzon från renskötselområdet. Vi tar ju så stort ansvar för den rovdjurstam vi har idag. Och vi kan inte ta ansvar för vargstammen helt och hållet själva heller, säger Marita Stinnerbom till Sameradion.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Hur ska det bli?

2015-12-04 08:36

Förnyelse av vapenlicens var femte år. Halvautomatvapen förbjudas. Mentaltest av vapenägare. 1700 vargar. Inga nämnvärda kostnader för vargen. Ja-a, hur ska det bli?
Är det det inte lika bra att lägga ner hela landsbygden och plantera skog där, samtidigt tvångsförflytta dessa människor till större städer.
Vår tidigare stadsminister, den folkkäre Tage Erlander, sa en gång: " när Sverige kommer in en bit på 2000-talet då akademikerna som inte har någon praktisk erfarenhet av någonting, utan det dom vet har dom läst i en bok, då blir det inte bra för gamla Sverige". Vi har nog kommit dit nu.

Man vet inte om man skall skratta eller gråta, troligen det sistnämnda. Jag får ont i magen och mår illa av allt skit. Är det inte dags att folk med åtminstone LITE sunt förnuft tar lite ansvar för landet.

4. Världens bästa varg!

2015-12-04 08:36

Läste att denna varg var lika värdefull som 500 inavlade byrackor. Perfekt! Skjut av hela den skandinaviska populationen och hägna in nykomlingen så är alla problem lösta.

3. Fast

2015-12-04 08:35

Det har ju kommit in minst 3 de senaste 5 åren. Så inga nya förrän 2025

2. Förståelse saknas tyvärr.

2015-12-03 15:50

Håller helt och hållet med Samerna och jag förstår verkligen deras oro liksom även den oro alla andra djurägare och brukare känner.
NVV och andra organisationer visar gång på gång att det inte finns någon förståelse för de problem som varg för med sig, inte minst i den senast presenterade rapporten som behandlar socioekonomin.
I den rapporten så väljer man aktivt, utifrån ett egenintresse, att mörka sanningen och föra fram att varg inte innebär några problem värda att ta i beaktande för samhället i stort.

Man anser generellt att djurhållare ska ta hand om de kostnader som en etablering av varg medför och ändå så skriver man i sin egen rapport att den ekonomiska påverkan är ringa.
Men ta då kostnaden om den är ringa lägg den inte på någon annan! M. Thatcher hade en mycket bra beskrivning av den mentaliteten, “The problem with socialism is that you eventually run out of other people's money” i det fallet så gällde det socialismen men det är lika applicerbart på kostnaderna för vargen.

Endera dagen så tröttnar folk på att betala och lägger ner sin verksamhet, det utarmar Sverige på mer än ett sätt och som det verkligen borde göras en konsekvensbeskrivning av vilka följder det får!
Rewilding människorna har tyvärr för mycket skygglappar på för att klara av att hantera en så komplicerad tankegång som införandet av varg medför och det kommer att kosta i slutändan och inte bara i reda pengar!
Vi pratar om kulturyttringar, andra rödlistade arter som är verkligt hotade ur ett globalt perspektiv, förmodligen mänskliga dödsfall vad det lider, utarmning av bygder osv.
Allt detta för en romantisk syn och en total misstolkning av ett biologiskt värde i förekomst av varg!

Nollvisionen den enda rätta.
VVV.

1. HOT

2015-12-03 13:27

Nu börjar Naturvårdsverket med hot......om vi inte får släppa in en varg från Finland vart femte år genom renbetesområdena....då måste vargstammen få öka till 1700 vargar. Min fråga blir då....blir det mindre inavel vid 1700 vargar då? Naturvårdsverket bevisar nu att dom kan lägga ner sin rörelse!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons