• Allmogejakt

Vuxen ko och kalv tagna av varg

AktuelltPublicerad: 2015-07-16 17:09

En fullvuxen ko och hennes kalv hittades på tisdagen attackerade av varg i Ekshärad i Värmland.
– ​Det slutar med katastrof för oss tamdjursägare när älgstammen är så svag, säger djurägaren Leif Sandberg.

Han kom hem från jobbet och då gick han ut för att se till de 35 kor och kalvar som han har i en hage strax norr om Ekshärad.

Kunde inte resa sig
– ​Först fann jag kalven död. Efter en stund hittade jag kon och hon kunde inte resa sig, berättar Leif Sandberg.
Han avlivade kon och sedan upptäckte han skador han kände igen.
– ​Hon var biten i låret på precis samma sätt som en kalv som vargarna dödade för mig för några år sedan, säger Leif Sandberg.

Bettskador efter varg 
Länsstyrelsens besiktning har genomförts av naturbevakare Elisabeth Hansson och hon har konstaterat vargangrepp.
– ​Kon är biten i lår och huvud, kalven i hals och strupe, säger Elisabeth Hansson.

2,8 älgar per tusen hektar 
Leif Sandberg tycker att älgjakten i området borde stoppas av länsstyrelsen.
– ​När vi flyginventerade älgstamman i vintras var det 4,55 älgar per tusen hektar. Nu har vargarna tagit ytterligare älgar och när vi räknade häromdagen kom vi fram till att älgstammen nu borde vara nere i 2,8 älgar per tusen hektar.
– ​Vargarna ska ha mat i alla fall och då blir det tamdjur de tar, säger Leif Sandberg.

Kalv dödades i Basturud 
Familjen Svensson i Basturud, 13 kilometer bort, misstänker att även deras kor haft påhälsning av varg.
– ​Vi hittade en dödad kalv, men den var så kraftigt äten att dödsorsaken inte kunde fastställas. Det alldeles för mycket varg på ett och samma ställe här, säger Leif Svensson.

Flera vargrevir 
Länsstyrelsen har i samråd med Leif Sandberg nu satt upp övervakningskameror runt kohagen utanför Ekshärad.
På den västra sidan om älven, där hagen ligger, finns två vargrevir; Jangen och Vimyren. Även öster om Klarälven finns vargrevir.

 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. Men Mats...

2015-07-20 22:11

Enl Herr Stridsbergs inlägg
http://www.jaktojagare.se/kategorier/webbradio/-gar-inte-att-kopa-fardiga-hundar-/
så hade du ju TJÄNAT en peng på att sätta upp RAS om du bara fått ideell hjälp till det 😂
Du la alltså ner din besättning helt i onödan.*jo inlägget bör läsas med viss ironi*

11. # 9, Mats S Johansson

2015-07-17 18:58

Mats, jag har läst om projektet med betesdjur i övre Klarälvdalen i olika tidningar. Vet inte hur det finansieras.

För egen del avvecklade jag min herefordbesättning 2013. En av anledningarna var att jag inte ville hamna i en situation där jag tvingats sätta upp rovdjursstängsel för minst en halv miljon och nu har vi visst ett fast vargrevir även här i Köla.

Besökte "mina" kor, som finns utanför Hedekas, i augusti 2014. Ett par dagar innan besöket hade vargarna på Kynnefjäll stressat en av gårdens kogrupper genom stängslet. En granne hade förlorat 38 får.

10. Öppna landskap!

2015-07-17 14:03

Jag åkte från Grums till Bollnäs via Mora/Orsa förra veckan, med andra ord genom en stor del av Sveriges vargbälte. Det var några år sedan jag åkte den vägen på sommaren men jag slogs över hur mycket det växt igen. Det hade varit intressant om man haft kort på samma vyer från förr och jämfört med hur det ser ut idag. Om man sammanställde en jämförelse med sådana bilder och visade för våra politiker kanske det gick upp ett ljus för dem vad det är som håller på att ske i Sverige.
Kanske något som våra jaktförbund eller jakttidningar kunde göra?

9. #8 Anders Persson

2015-07-17 14:01

Menar du projektet "Fri sikt – Klarälven (FRISK)"?

Jag tycker det vore naturligt om det stöds av den föreningen som skriver så här om biologisk månfald på sin hemsida:

citat "........När livsmiljöer försvinner så sker en uppdelning av landskapet, även i vattenmiljöer genom vandringhinder eller fel sorts vägtrummor, vilket kan leda till regionalt utdöende......

Ansvar för förlusten av livsmiljöer

Rödlistan 2015 visar att vi fortfarande förlorar och försämrar arters livsmiljöer i en oroande takt. Även om vi har ungefär samma arter och mångfald som våra grannländer, betyder det inte att vi kan slå oss till ro och förvänta oss att andra ska säkra den biologiska mångfalden. Det är ju i Sverige vi lever och det är här som kan vi göra verklig skillnad." slut citat.

Anders, vet du om de (Naturskyddsföreningen) stöder FRISK med ekonomiska medel?

8. Öppna landskap?

2015-07-17 13:12

Och så pågår det ett projekt i Klarälvdalen för mer betesdjur som ska hålla landskapet öppet.......

7. Älgjakten snart ett minne blott!

2015-07-17 09:57

Om de här siffrorna på älgantalet stämmer så finns det ingen jaktbar stam av älg kvar, tidigare sa man att om antalet var lägre än 6 älgar/1000 ha var det inget kvar till jägarna. Nu visar det sig att vargarna etablerar mindre revir än man trodde men äter lika många älgar per revir så sannolikt behövs det 7-8 älgar i vinterstam, kanske mer, för att jakt skall kunna tillåtas. Kanske inte riktigt vad skogsbolagen tänkte sig när de propagerade och upplät mark för utplantering av varg?
Betänk att norra halvan av Sverige idag har en älgstam mindre än 5 älgar/1000 ha, lokala skillnader finns som Jämtland och längs Kusten som har högre men stora delar av Väster och Norrbottens inland har betydligt mindre.
Detta gör att vargstammen av naturliga skäl kommer att sprida sig söderut långt innan de etablerar sig norrut, det blir jakten på föda som styr vägvalet. Nu propagerar Skogsstyrelsen för nedskjutning av älgstammen i södra Sverige på samma sätt som skogsbolagen har gjort i Värmland och Dalarna, de verkar dessutom få gehör för det. Med hjälp av detta och en vargstam i eskalerande tillväxt kan den sydliga klövviltstammen snart vara ett minne blott. I Värmland har stammen ökat från ett par individer till 600 på 30 år, betänk att nu ökar den från 600, snöbollseffekt.......

6. Minska

2015-07-17 09:56

vargstammen fri avskjutning är vad som gäller så vi kan ha tam boskap å öppnalandskap nu måste vell det här projektcirkusvarg snart vara slut dags att politkerna vaknar.

5. Tankevurpa!

2015-07-17 09:55

Om vargen får ensamrätt på de älgar som finns kvar betyder det bara att vargarna blir fler innan den sista älgen är uppäten.

4. nr 2

2015-07-17 09:54

Jakten har minskat de senaste 15 åren och är praktiskt taget noll i vissa områden.
Många jaktlag har tvingats ställa in jakten de senaste åren.
Ändå ökar inte älgstammen en del marker är helt sterila.

3. Det är väl händelser som detta som värnarsidan....

2015-07-17 00:29

...kallar "fantastisk naturupplevelse" och en av de saker som Torbjörn Eriksson anser att vargen bidragit positivt med till landsbygden?! Både kon och kalven va säkert sjuka så det är klart vargarna tog dom... 😤 Jag kan bara djupt beklaga det inträffade som hänt den drabbade djurägaren med familj...

2. Minska jakten

2015-07-17 00:26

Kanske lösningen är så enkel att vi tar och minskar på jakten av älg så finns det mat åt våra vargar, för jakten sker väl i viltvårdande syfte och inte för det höga nöjets skull.....

1. En varg svälter inte ihjäl.

2015-07-16 17:37

så länge det finns ett tänkbart byte. Våra vargar är präglade på älg så det är bytesval nr 1. När älgen och rådjuret tryter blir får och andra tamdjur utsatta för angrepp. När de vilda djuren tryter och vår tamboskap blir väl skyddad visar historien att vargen inte skyggar för det kvarvarande alternativet.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons