• Allmogejakt

Nej till jakt på två Glamsenvargar

RovdjurPublicerad: 2015-03-31 15:38

Furuviks älgskötselområde i Gävle kommun har ansökt om skyddsjakt på två vargar i Glamsenreviret. Länsstyrelsen säger däremot nej.

Bakgrunden till ansökan om skyddsjakt är att man upplever det som att antalet vargdödade älgar drastiskt ökat i älgskötselområdet, särskilt sedan den tidigare stationära tiken fått sällskap av en hane under hösten 2014.
Älgskötselområdet anges också ligga inträngt mellan Dalälven i söder och öster, E4:an i väster och havet i norr, vilket enligt sökande gör att viltet i princip är isolerat och extra utsatt för vargens predation.
Länsstyrelsen säger nej till ansökan. Motiveringen är att det enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för skyddsjakt inte går att räkna predation på vilt som skada på egendom, så det går inte att hävda att man genom skyddsjakt ska förhindra allvarlig skada. 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. # 2. Håller med.

2015-04-01 09:59

Ju fler vargar det blir, så blir även människan tvingad att försvara sig. Innan man frågar någon myndighet. Ju mindre älg det finns, ju närmare människans boning kommer vargen.

2. Rätt Beslut

2015-04-01 08:35

Anser att beslutet är helt rätt, självklart kommer inte älgen utrotas men däremot balanseras till naturligt antal.Antaligen kommer älgen där på sikt få tillbaka sitt mera skygga beteende men även starka kor som lär sig försvara sina kalvar bättre att överleva.

1. Moment 22?

2015-04-01 08:35

Finns inget utrymme för sunt förnuft?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB