• Pinewood

Danska naturvänner vill döda mink

UtrikesPublicerad: 2016-08-20 07:00

Danska naturvänner anser att det finns brister i den lista över så kallade invasiva arter som EU nyligen beslutade om. Naturvännerna vill inte ha mink och mårdhund i den danska naturen.


Danmark ska ha sin egen dödslista, heter det i ett pressmeddelande från Danmarks Naturfredningsforening. Förutom mink och mårdhund bör jättelokan och vresrosen komma högt upp på Danmarks egen lista över invasiva arter. Föreningen uppger att det finns möjligheter för varje EU-land att ha egna listor över invasiva arter.
Nu omfattar listan endast arter som är problematiska i EU som helhet. Att minken inte finns med sammanhänger med att det då skulle bli omöjligt föda upp mink.

Vill att pälsindustrin ska bidra
Naturvännerna tror också det skulle vara omöjligt förbjuda uppfödning av mink på grund av den stora pälsexporten. Danmark är en av världens största uppfödare av mink. Men föreningen vill att pälsindustrin skulle bidra mer till att bekämpa mink i sårbara naturområden.
Mink får jagas året runt i Danmark. Enligt Wikipedia fälls årligen 5 000 - 6 000 minkar. I Danmark är det också tillåtet använda pil och båge i minkjakten. 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Nä hä

2016-08-20 20:35

Men varg passar säkert utmärkt,whats the difference ?

1. Ja se dessa miljömuppar

2016-08-20 20:34

Mink och mårdhund tål de inte. Men när det kopper till varg och schakal då är tonen en helt annan. Det kan ju inte vara ett genuint djurintresse som driver dem i alla fall. Det måste alltså finnas någon annan bevekelsegrund för deras agerande. Hoppas de inser att det behövs jägare för att lösa deras problem med Bl.a minkarna. Sen behöver de nog också städa i sina egna led och sluta släppa ut minkar!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons