Detta gäller för naturbevakarna
  • Sunne Jaktmässa

Detta gäller för naturbevakarna

AktuelltPublicerad: 2010-04-04 08:09

Artikeln om tjänstemännens fältpersonal i Dalarna har gett upphov till många frågor från kommentatorerna. Vilka befogenheter har de egentligen? Rävper Andersson skrev till länstyrelsen och fick skriftligt svar. Här kommer de exakta lagparagraferna som länsstyrelsen stöjder sig på.

Befogenheterna regleras i ett antal lagar. Det är vapenlagen 6 kapitlet, 4§ och 4a§. Där handlar det om att ta vapen och ammunition i beslag och att man ska kunna styrka att man har licens med mera.

Beslag av vapen 
I jaktlagens 47§ regleras hur beslag får göras i samband med jaktbrott och om man tas på bar gärning för ett sådant.
I miljöbalkens 26 kapitel 23§ regleras vad en naturvårdsvakt får göra. Utifrån den får man ta i beslag vapen, fortskaffningsmedel och andra föremål om någon tas på bar gärning och brottet handlar om att bryta mot en rad olika föreskrifter i miljöbalkens 7 och 8 kapitel, med mera. 

Skyldig visa dispens
Man har även rätt att avvisa personer som uppehåller sig i områden där man ej får vistas enligt miljöbalken. Man är också skyldig att uppvisa en given dispens för att få utföra en åtgärd i ett skyddat område om naturvårdsvakt önskar se dispensen.
En naturvårdsvakt får också avvisa den som kör i terräng och bryter mot bestämmelser som råder i områden med terrängkörningsförbud. Detta enligt terrängkörningslagen 3§.
Nu är det bara att ta fram lagboken och kolla...

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster