Dvärgbandmask hittad nära Katrineholm
  • Granngården

Dvärgbandmask hittad nära Katrineholm

AktuelltPublicerad: 2011-10-12 10:58

Ännu ett fall av rävens dvärgbandmask har hittats i närheten av Katrineholm.
– Det är frågan om ett träckprov som hittats cirka fyra kilometer från den plats där en smittad räv sköts i april i år, säger Eva Osterman Lind, chef för parasitologen vid SVA.

Efter att ett antal smittade rävar hittats i trakten av Uddevalla, Katrineholm och Borlänge har SVA startat ett projekt för att analysera rävträck. Det är inom ramen för det programmet som smittan nu hittades.
SVA har tillsammans med jägarna från trakten rutat in ett område på två-tre mil runt platsen där den smittade räven sköts och med hjälp av jägarna har träckprover samlats in. Från varje ruta har fyra prov skickas till SVA. 


Ett pilotprojekt
Det hela är ett pilotprojekt för att se hur man enklare kan analysera rävträck.
– Vi arbetar med metodutveckling eftersom det tar betydligt längre tid att analysera prov från träck jämfört med prov från en rävkropp, berättar Eva Osterman Lind.
Träckanalysen sker i två steg. Först isoleras eventuella ägg från parasiten och sedan DNA-testas dessa. 

Hittades i förhandstest
I det aktuella projektet har närmare 500 prover samlats in och av dessa valde SVA ut åtta för en förtest och det var i ett av dessa man hittade ägg av dvärgbandmask.
– Vi prövade några av de torraste proverna för att se om det var möjligt att analysera dem och det var det, säger Eva Osterman Lind.
Analysen av de övriga 490 proven kommer inte att vara klar förrän någon gång under nästa år. 

Kan orsaka livshotande skador
Rävens dvärgbandmask är en parasit som främst sprids av räv men även mårdhund, varg och hund kan vara smittospridare.
Parasiten orsakar hos människa livshotande skador på inre organ och då främst levern. Då inkubationstiden är mycket lång, 10-15 år, är det som regel ”kört” när symtomen börjar visa sig.
Parasiten finns idag främst i alpländerna som södra Tyskland, Österrike och Schweiz.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB