Få fel hittades på de 27 vargarna
  • Sunne Jaktmässa

Få fel hittades på de 27 vargarna

AktuelltPublicerad: 2010-01-21 09:57

Nu har samtliga vargar, 15 honor och 12 hanar, från vargjakten undersökts av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Alla hittade defekter redovisas och även hur djuren är skjutna har dokumenterats.

Åldern på de skjutna vargarna har preliminärt fastställts till mellan fjolårsungar till cirka 10 år.
– De var samtliga i normalt hull och maginnehållet visade på ett för varg naturligt födointag, som älg, rådjur, hare och skogsfågel, säger SVA:s rovdjurssamordnare Arne Söderberg.
Inga andra missbildningar än möjligen några bettfel har påvisats hos djuren.
Så här ser SVA:s noteringar över olika fel ut:

Listan på fel
Ett djur med avläkt fraktur på ett överarmsben (Västra Götaland).
Ett djur med några ihopväxta svanskotor längst ut på svansen (troligt äldre trauma) (Dalarna).
En äldre hona med avläkt skallskada, ledförslitningar, ledinflammation och misstänkt njurinflammation (Gävleborg).
Ett djur med misstänkt äldre lokal njurinflammation (Värmland).
Ett djur med överbett och två felställda tänder (Dalarna).
Tolv djur med olika grad av förslitning av tänderna (bland annat den äldre honan), varav det hos tre djur kan vara kopplat till lindriga bettfel.

Friska djur
– Det var få skador, missbildningar och sjukliga förändringar som vi fann vid undersökningarna men det är för tidigt att göra en slutgiltig bedömning av de observationer vi gjort, säger Arne Söderberg.
Specialundersökningar om bland annat släktskap, parasitförekomst med mera pågår.
Under vargjakten konstaterades två skadeskjutningar, med eftersök där djuren avlivades en tid senare. Ofta i jaktsammanhang skjuts flera skott för säkerhets skull, lite beroende på hur snabbt döden inträder. Även skottskadorna har dokumenterats av SVA, och listan ser ut så här:

Antalet skott
Elva vargar var träffade med endast ett skott.
Sju av djuren var träffade med två skott, varav båda skotten träffat vitala organ hos tre individer. Hos fyra av djuren träffade ett av skotten i vitala organ.
Åtta av djuren var träffade med tre skott. Hos fyra av dessa hade två av skotten träffat vitala organ, och hos de fyra andra hade ett av skotten träffat vitala organ.
Ett djur var träffat av fyra skott, varav två av skotten träffat vitala organ.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster