Fågelinfluensan har nått Stockholm
  • Granngården

Fågelinfluensan har nått Stockholm

AktuelltPublicerad: 2006-03-20 16:19

Provsvar bekräftar att två svanar i Stockholm bar på den aggressiva formen av fågelinfluensa. Fåglarna hittades på Skeppsholmen och Nybroviken. Jordbruksverket inrättar nu skydds- och övervakningsområden med restriktioner för att hindra att smittan sprids till tamfågelbesättningar. Restriktionerna påverkar den som har tamfåglar i området men har övrigt sannolikt minimal inverkan på människor som vistas i närheten av fyndplatserna.

En första avsökning av områdena kring fyndplatsen visar inte på någon ökad dödlighet bland de vilda fåglarna. Myndigheterna kommer att fortsätta med övervakningen. Rekommendationer för vad man ska göra om man hittar enstaka döda fåglar respektive ansamlingar av döda fåglar finns på Jordbruksverkets och SVA:s hemsidor (www.sjv.se respektive www.sva.se).
De skydds- och övervakningsområden som Jordbruksverket inrättar gäller precis som vid tidigare fall av fågelinfluensa i landet inom en radie på tre respektive tio kilometer runt fyndplatserna.
Båda de nu aktuella fyndplatserna, Skeppsholmen och Nybroviken, ligger i tätbebyggt område. Restriktionerna syftar till att hindra att smitta sprids till tamfågelbesättningar men har sannolikt minimal inverkan på de flesta människor som vistas där. Det är i nuläget inte aktuellt med några avspärrningar vid fyndplatserna.
En lokalt placerad operativ ledningscentral, liknande dem som varit i gång på andra platser med fall av fågelinfluensa, är på väg att upprättas. Flera myndigheter samverkar på plats.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB