Fårägare och jägare sökerskyddsjakt på Kruppa-vargar
  • SVA

Fårägare och jägare sökerskyddsjakt på Kruppa-vargar

AktuelltPublicerad: 2009-07-25 13:54

Nu söker både fårågaren Olof Sjeldrup och de lokala jägarna i Kruppa utanför Orsa skyddsjakt på den vargfamilj som uppehåller sig i området.
- En skyndsam lösning måste till, skriver Olof Sjeldrup till Naturvårdsverket.

Skattungby-Torsmo viltvårdsområde sökte tidigare i vår skyddsjakt på vargfamiljen vid två tillfällen. Viltskadecenter tillstyrkte den senaste ansökningen men länsstyrelsen i Dalarna avstyrkte och ansökningen avslogs slutligen av Naturvårdsverket.
Nu pekar viltvårdsområdets ordförande, Bo Karlsson, på att situationen förvärrats ytterligare. Ett 30-tal får har dödats och i torsdags attackerade en varg en tacka, trots att det var mitt på dagen och fyra personer, däribland länsstyrelsens besiktningsman, befann sig på vallen.

Hänvisar till miljöbalken
Så här skriver Bo Karlsson i sin ansökan:
Skattungby-Torsmo Viltvårdsområde kräver ånyo att det som i miljöbalkens inledande kapitel beskrivs som Miljöbalkens syfte, tillämpas strikt i detta fall, vid Naturvårdsverkets bedömning av tillståndsgivningen.
- att människors hälsa och miljön skall skyddas mot skador och andra olägenheter,
- att värdefull natur - och kulturmiljö skall skyddas och vårdas,
- att den biologiska mångfalden skall bevaras, och slutligen,
- att mark- och vattenområden skall användas så att en från ekologisk social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt, långsiktigt god hushållning kan tryggas.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare