Föreslår jakt på 20 lodjur i Uppsala län
  • Granngården

Föreslår jakt på 20 lodjur i Uppsala län

AktuelltPublicerad: 2007-12-05 18:25

Förra gången var det jakt på sex lodjur i Uppsala län den 1 mars. Nu vill viltvårdsnämnden i Uppsala län att det fälls 20 lodjur och att 2008 års skyddsjakt börjar två veckor tidigare.

– Viltvårdsnämnden är länsstyrelsens rådgivande organ i frågor om jakt och viltvård. Man föreslår en del förändringar inför skyddsjakten på lodjur för nästa år, bland annat en tidigareläggning av jaktstarten med två veckor för att bättre kunna utnyttja snöförhållandena. Lodjursjakten är beroende av tillgången på snö eftersom man spårar av ett område innan man jagar, förklarar Björn Eek, jakthandläggare på länsstyrelsen.

Ett lodjur per familjegrupp
Förslaget säger att avskjutningen bör utökas till 20 lodjur. Ett lodjur per familjegrupp bör skjutas för att stammen ska hållas i nivå med länsstyrelsens förvaltningsplan, anser viltvårdsnämnden.
Nämnden föreslår också att jakt på lodjur ska vara tillåten i hela länet och att länet ska delas in i två jaktområden på var sida om nya E4:an.
– I dagsläget är det Naturvårdsverket som beslutar om skyddsjakt på lodjur och vi har därför vidarebefordrat skrivelsen dit, säger Björn Eek.
Länsstyrelsen föreslog att åtta lodjur skulle fällas under den förra jakten, men Naturvårdsverket godtog bara sex lodjur.
Viltvårdsnämnden består av elva ledamöter med representanter för landstinget, skogsstyrelsen, LRF, polisen, jägarorganisationerna samt frilufts- och naturvårdsintressen.


Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB