Högre statsbidrag till Rovdjursföreningen
  • Sunne Jaktmässa

Högre statsbidrag till Rovdjursföreningen

AktuelltPublicerad: 2012-04-17 10:43

(Uppdaterad version) Organisationen med cirka 4 000 medlemmar har jobbat både med att anmäla Sveriges vargjakt till EU och försöka stoppa löshundsjakten. Förra året fick de ”sin belöning” för att de arbetar för att Sverige ska ha ännu fler vargar. Naturvårdsverket ökade bidraget med drygt en halv miljon kronor. Svenska Rovdjursföreningen fick drygt 1,75 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket under 2011.

Det var en kraftig ökning jämfört med året innan, vilket gjorde det möjligt för föreningen att anställa mer personal på kansliet.
Enligt Naturvårdsverkets siffror fick Rovdjursföreningen 1,75 miljoner kronor, en ökning med 572 000 kronor jämfört med året innan.

Satsar på personal
Den kraftiga ökningen av statliga pengar gjorde att föreningen, som endast har 4 491 medlemmar, idag har en personalstab motsvarande 5,25 tjänster.
Det framgår av föreningens verksamhetsberättelse.
Förutom generalsekreteraren är webbredaktören och organisationssekreteraren heltidsanställda. 
Till detta kommer att redaktören för tidningen Våra Rovdjur är anställd på 50 procent, en kanslist på 75 procent samt ekonomi- och medlemsregister på 50 procent.
Sammanlagt motsvarar det 5,25 tjänster.

Anställda på lönebidrag
Av föreningens lönekostnader finansieras omkring 20 procent av olika former av lönebidrag, alltså pengar som Arbetsförmedlingen betalar.
Svenska Rovdjursföreningen hade förra året sammanlagt 4 491 medlemmar, men av dessa är 1 103 familjemedlemmar.
Av de regioner som Rovdjursföreningen är uppdelad i saknas ansvariga i Jämtland, Dalarna och Halland där ansvariga från angränsande län får rycka in. Störst är rovdjursaktiviteten i Skåne och Stockholm.

Kurs med länsstyrelsens spårare
Av verksamhetsberättelsen framgår vidare att föreningen haft en spårkurs i Siljansnäs under ledning av Anders Ståhl och Mats Rapp från länsstyrelsen i Dalarna. 
Enligt rapporten har Rovdjursföreningen satt upp rovdjursstängsel på olika håll i landet. Hur mycket stängsel man åstadkommit framgår dock inte av skrivningen.
Av verksamhetsberättelsen framgår att ”Rovdjursföreningen har även under 2011 lagt ner ett omfattande arbete på och varit drivande i den långa processen med EU-anmälan som lett fram till Kommissionens agerande och slutligen till regeringens reaktion på densamma. Föreningen har fortlöpande försett kommissionen med faktaunderlag och analyser.”

Vill stoppa löshundsjakt
Vidare framgår det att Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen och Sveriges ornitologiska förening samarbetar som så kallade ”naturvårdsintressen” i landets viltförvaltningsdelegation.
Rovdjursföreningen berättar vidare att man tillsammans med Djurskyddet, där den före detta överåklagaren Sven-Erik Alhem är styrelseledamot, skrivit till regeringen för att få en utredning till stånd för att på så sätt försöka begränsa löshundsjakten.

Ej jaktkortspengar
Bidragen till Rovdjursföreningen är skattepengar och kommer ej från jägarnas jaktkortsavgifter.
Pengarna som Naturvårdsverket delar ut är direkt från miljödepartementet och ett konto som ska ”främja biologisk mångfald”. 

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster