Inga genetikproblem för björnar
  • Sunne Jaktmässa

Inga genetikproblem för björnar

AktuelltPublicerad: 2014-05-26 10:00

Björnbestånden i norra Europa är i tillväxt och det finns har en god genetisk mångfald bland björnarna i norra Norge, Finland och Ryssland.

Detta visar resultaten i en doktorsavhandling av norske Alexander Kopatz på Bioforsk, som har studerat genetken hos brunbjörnstammarna längst upp i norra Europa.
Under de senaste åren har antalet brunbjörnar ökar i norra och östra Europa. I studien har Alexander Kopatz undersökt hur de olika bestånden har samverkan med varandra, eftersom det är av stor betydelse för den genetiska mångfalden och artens överlevnad. Bland annat har 3 757 spillningsprover analyserats.

Flera olika genetiska grupper
Studien fastslår att brunbjörnen i norra Europa kan delas in i flera undergrupper baserat på deras genetik. I södra Finland och västra Ryssland har bestånden god utväxling med varandra, medan det på andra håll inte sker alls i samma utsträckning. Likväl visar bestånden i norra Norge, Finland och västra Ryssland på stor genetisk mångfald.
De genetiska skillnaderna mellan bestånden har minskat och mångfalden har ökat bland de sydliga beståden, vilket tyder på att stammens expansion sker från syd och norrut.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma