Jakt och fiske på schemat ett smart skolval
  • Sunne Jaktmässa

Jakt och fiske på schemat ett smart skolval

AktuelltPublicerad: 2009-11-30 15:46

”Rödingfiske i orörd fjällmiljö samt gäddfisket är klart mest intressant för besöksnäringen”, säger Ingvar Johansson, lärare på Tannbergsskolan i Lycksele.

Den naturbaserade turismen växer snabbt. På den internationella marknaden är ökningstakten för upplevelseturismen drygt tio procent per år. Turismen bedöms vara den marknad som ska växa snabbast de närmaste två årtiondena enligt The international Ecotourism Society.
I dagsläget upplevs Catch and release-fiske efter gädda och röding vara den del av upplevelseturismen som har de bästa förutsättningarna ur många synvinklar.

Sverige har unika naturupplevelser
Sverige är redan idag unikt när det gäller möjligheter till naturupplevelser.
– Den gädda som vi svenskar ofta ratar och betraktar som skadefisk är den mest eftertraktade fiskeupplevelse som vi kan sälja, konstaterar Ingvar Johansson, lärare på Tannbergsskolan i Lycksele.
Alla som söker till naturbruksprogrammen har redan natur, jakt och fiske som huvudintresse.
– Om man dessutom kan få en grund som senare kan ge inkomst av dessa saker vore det ju toppen, kommenterar Dennis Ahlqvist från Åsele.

Flugfiske på schemat
Han går det första året på Tannbergsskolan i Lycksele och det treåriga naturbruksprogramnet, Jakt & Fiske.
Denna dag står flugfiske efter röding på programmet. Skolan förfogar över en egen tjärn, där eleverna ska lära sig allt från planeringen av fiskvattnet till flugfiske.
I kursen ingår även alla myndighetskontakter inför utsättning av fisk, liksom att sätta ut minkfällor för att säkra fiskens överlevnad.
Men hösten har kommit tidigt. Kombinationen kylig väderlek och kraftig vind gör rödingarna helt apatiska för alla handknutna konstverk i form av fiskeflugor som serveras.

Bra grund i jakt och fiske
Eleverna får en bra grund i jakt och fiske. På skolan varvas teori med rent praktisk utövning. Det gäller såväl fisket som småvilt- och högviltjakt.
För att få ytterligare bredd på utbildningen anordnas även en jakt- och fiskeresa till fjällen och en fiskeresa till Norge.
Torpet är den givna platsen för jaktplaneringen.
Här lär sig eleverna även viltvård och de utfodrar harar, rådjur och änder.
Änderna föder eleverna upp själva och varje år genomför eleverna en återkommande klappjakt på änder.

Philip Stenman kollar den minkfälla som eleverna själva har satt ut för att skapa bättre förutsättningar för de fiskar som planterats i tjärnen.

Viktor Jonsson från Ankarsund kommer bra överens med bretontiken Cilla. Jakthundar är ofta med ute i skogen för att eleverna ska få en grund i praktisk jakthundsdressyr.

Ingvar Johanssons breton är ofta med i skogen. Med en ripa i ryggsäcken är det lätt att visa de kommande jägarna hur hunden tränas för dressyrmomentet.

I spartider drar många gymnasieskolor ner på naturbruksprogrammen.
– Men i Lycksele tror vi på en framtid inom ekoturismen säger Ingvar Johansson, lärare på Tannbergsskolan i Lycksele.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma