Jämtland är största lolänet
  • Granngården

Jämtland är största lolänet

AktuelltPublicerad: 2016-09-23 10:35

Inventeringarna av lodjur visar att stammen ökar i Sverige. Flest lodjur finns i Jämtlands län, rapporterar Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Inventeringarna under 2015/2016 gjordes i Sverige och Norge, och totalt 273,5 familjegrupper har har dokumenterats i båda länderna. I Sverige finns 1 600 individer. Referensvärdet för gynnsam bevarandestatus är satt till minst 870 individer.
Sedan inventeringen 2013/2014 har stammen ökat rejält, då det fanns cirka 840 lodjur i landet. Procentuellt har stammen ökat mest i mellersta och södra Sverige.
Det län som har flest lodjur är Jämtlands län. Där har 38,5 familjegrupper konstaterats. En av familjegrupperna delas med andra län.
– Ett av målen med lodjursförvaltningen är att få en ökad spridning och på så sätt få en jämnare fördelning av lodjursförekomst i landet. Den uppgång vi såg i fjol fortsätter i stort sett i hela landet och procentuellt sett ses den största ökningen i mellersta och södra Sverige, säger Mirja Lindberget, handläggare på Naturvårdsverket, i pressmeddelandet.
Det finns flera troliga förklaringar till ökningen – dels att det sker en faktisk ökning av antalet individer, men även att inventeringen sker på ett nytt sätt, att snö- och spårförhållanden varierar och att det sker mindre jakt. Länsstyrelsens viltkameror och allmänhetens foton av lodjur spelar också roll.
Nu ska Naturvårdsverket se över möjligheterna att ge respektive länsstyrelse rätt att själva fatta beslut om licensjakt på lodjur.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB