Kämpar för blyhagel i Norge
  • SVA

Kämpar för blyhagel i Norge

AktuelltPublicerad: 2014-06-27 12:50

Jegernes Intresseorganisasjon i Norge kämpar för att få förbudet mot blyhagel upphävt, så att det åter blir tillåttet att avlossa blyhagel både över fast mark och vatten. Stötestenen är hur en riskanalys om blyrester i viltkött egentligen ska tolkas.

Norska Miljödirektoratet har nyligen begärt att Klimat- och miljödepartementet inte ska upphäva förbudet mot blyhagel. Detta kritiseras av Jegernes Intresseorganisasjon, som menar att kravet bygger på feltolkning av fakta.
I kravet hänvisar Miljödirektoratet till den riskanalys som gjordes av Vetenskapskommitten för matsäkerhet, kring förtärandet av hjort som skjutits med blyammunition. 

Har inte högre blyhalter i blodet
Jegernes Intresseorganisasjon påpekar att när man tittar närmare på faktaunderlaget till rapporten går det att se att de som äter viltkött från hjort som skjutits med blyammunition har lägre halter av bly i blodet än den genomsnittlige EU-medborgaren. Enligt Folkhälsoinstitutet var nivåerna till och med överraskande låga.
Dessutom finns inget upptäckt sammanhang mellan konsumtion av småvilt fällt med blyhagel och förhöjda värden av bly i blodet hos de som undersöktes.

”Felräkningar om blyskott”
Dessutom menar Jegernes Intresseorganisasjon att Miljödirektoratet räknat fel på hur mycket bly som skjuts av jägare över fjord och fjäll – 260 ton enligt deras uppgift. När organisationen slår ut det på hur många jägare det finns och hur skjutvanorna ser ut, så landat det bara på en tredjedel av den mängden.
Jegernes Intresseorganisasjon hävdar att Miljödirektoratet tagit till sig onyanserade fakta från de som fungerat som rådgivande parter. 
”Tolkningen av bakgrundsmaterialet stämmer inte helt med de fakta vi har gått igenom i samma rapporter”, skriver Jegernes Intresseorganisasjon i ett pressmeddelande. 
De menar även att det är de folkvalda politikerna som avgör om förbudet ska upphävas eller inte, och säger sig se fram emot en öppen remissrunda med god dialog med regering och representanter på Stortinget.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare