Kraftsamling om vildsvinspesten
  • SVA

Kraftsamling om vildsvinspesten

AktuelltPublicerad: 2014-03-04 14:38

Staens veterinärmedicinska anstalt (SVA) samlar den ledande europeiska expertisen i Uppsala för att diskutera kring vildsvinens spridning av afrikansk svinpest.

SVA arrangerar tillsammans med Wildlife Disease Association (WDA) och deras motsvarigheter i Europa (EWDA) och Norden (NWDA) en workshop på temat ”afrikansk svinpest hos vildsvin”. Flera experter inom djurhälsa i allmänhet och afrikansk svinpest i synnerhet är inbjudna till arrangemanget.
Totalt deltar cirka 40 personer, utöver de experter som kommer från SVA.
Anledningen till workshopen är att afrikansk svinpest sprider sig i EU, där Ryssland, Litauen och Polen redan drabbats av fall.
Den stora frågan är hur man ska införa de riktlinjer som slagits fast av EU-kommissionen.

Fokus på vildsvinens roll som smittbärare
– Målet är att ge en detaljerad uppdatering av den nuvarande situationen för afrikansk svinpest i Europa och att viltexperter ska bidra med kunskap och erfarenheter av förvaltning och kontroll av vildsvinspopulationer.
Workshoppen fokuserar på vildsvinens roll för spridning av afrikansk svinpest, säger Dolores Gavier-Widén, laborator och chef för avdelningen för patologi och viltsjukdomar vid SVA, i ett pressmeddelande.
– Vi behöver skapa en bättre förståelse för de praktiska svårigheterna med att genomföra kontrollåtgärder. Så att också vi kan vara bättre förberedda för att tidigt upptäcka och bekämpa sjukdomen om den skulle introduceras i Sverige, avslutar hon i pressmeddelandet.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare