Lättare få femte bössan i m-motion
  • SVA

Lättare få femte bössan i m-motion

AktuelltPublicerad: 2013-10-04 10:45

Riksdagsledamot Åsa Coenraads (m) vill att jägare ska kunna få ha fler än fyra vapen i sin vapengarderob utan att behöva särskilt tillstånd och har därför lämnat in en motion om detta. Som det är nu måste nyblivna jägare motivera behovet av det femte och sjätte jaktvapnet.

– Det handlar om att lita på våra jägares kompetens. De som har beviljats vapenlicens har avlagt jägarexamen och godkänts av polisen för innehav av skjutvapen. Det är inte rimligt att de ska begränsas mer, säger Åsa Coenraads i ett pressmeddelande.

Kraftig begränsat idag
I dag finns det kraftiga begränsningar hur många jaktvapen en licensinnehavare får ha. Det är endast i undagsfall som de som inte etablerat några större jaktvanor får ha fler än fyra vapen för att jaga. Det innebär att många jägare känner sig tvingade att välja bort exempelvis sitt kulgevär klass 4 för vapen av annan klass som de har större användning av vid jakt.
Detta menar Åsa Coenraads påverkar hur jägare ägnar sig åt målskytte och träning, eftersom ammunitionen till exempelvis klass 1-vapen eller motsvarande är avsevärt mycket dyrare än för ett kulvapen klass 4 och det gör att många på grund av ekonomiska skäl tränar betydligt mer sällan på skjutbanan.

”Blir en jaktetisk fråga”
– Det blir i förlängningen en jaktetisk fråga. Innan ett skott avlossas mot ett levande djur måste jägaren vara säker på att hon eller han har mycket goda chanser till en direkt dödande träff. Den säkerheten kommer först efter flera timmar på skjutbanan, förklarar Åsa Coenraads.
Enligt Coenraads gäller detta särskilt relativt nya jägare som är de som behöver övning och målskytte, vilka även är de som begränsas mest av rådande lagstiftning.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare