M-politiker vill slopa anslag till SJF
  • SVA

M-politiker vill slopa anslag till SJF

AktuelltPublicerad: 2011-10-26 09:45

Moderaten Marietta de Pourbaix-Lundin har skrivit en motion till riksdagen där hon anser att anslagen för information om rovdjuren inte ska gå till Svenska Jägareförbundet på det sätt som det gör idag, utan bör fördelas på ett mer neutralt sätt.

Marietta de Pourbaix-Lundin (m) föreslår i sin motion att riksdagen "ska se över förutsättningarna för att fördela anslagen för information om våra rovdjur neutralt".

Den största delen av anslaget går till Svenska Jägareförbundet – ungefär 50 miljoner kronor. Det är mer än andra aktörer som Jägarnas Riksförbund, Naturvårdsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Naturskyddsföreningen och länsstyrelserna får ut tillsammans.

Intressekonflikt
Marietta de Pourbaix-Lundin ser en problematik med att en intresseorganisation för jägare har ett allmänt uppdrag att neutralt och objektivt folkbilda och informera. När det gäller frågor som konsekvenser av jakt, förändringar av attityd mot rovdjur och viltförvaltning anser de Pourbaix-Lundin att det finns olika uppfattningar. Det bör speglas i fördelningen av anslaget från Viltvårdsfonden.
"Regeringen bör därför överväga att säkerställa att anslagen från Viltvårdsfonden för folkbildnng, information om jakt- och viltvård framöver fördelas på ett neutralt sätt med beaktande av vad anslagen är till för", skriver Marietta de Pourbaix-Lundin i motionen.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare