Ny rovdjursutredare utsedd
  • Jämtland Game Fair

Ny rovdjursutredare utsedd

AktuelltPublicerad: 2006-03-31 11:54

Regeringen har utsett centerns förre partisekreterare Åke Pettersson som ny rovdjursutredare. Han har nu tid på sig till 1 juni nästa år att granska hur rovdjurspolitiken bör utformas.
– Troligtvis blir uppdraget förlängt eftersom det blev en fördröjning, säger Lena Berglund, miljöministerns pressekreterare.

Hon syftar på att förre LRF-ordföranden Hans Jonsson hoppade av sitt uppdrag som rovdjursutredare i protest mot att socialdemokraterna bildat en intern rovdjursgrupp inom partiet.
Åke Pettersson har lett den så kallade sårbarhets- och säkerhetsutredningen. Han ser uppdraget som en chans att för första gången kombinera ett starkt miljö- och djurintresse med sina erfarenheter som utredare.
Vargstammen har snart nått riksdagens etappmål på en stam på 200 djur.
Åke Pettersson har ett svårt uppdrag. Han ska balansera de allt större rovdjursstammarna mot de allt större kraven från landsbygden på bland annat vargjakt.
Åke Pettersson är medlem i både LRF och Jägareförbundet. Det kommer säkert att väcka protester från rovdjursförespråkare.

”Ska nollställa mig”
– Jag har inga förutfattade meningar. Jag kommer att nollställa mig, kommenterar Åke Pettersson till TT.
– De stora rovdjuren är en del av ekosystemet, kulturen och har också direkt och indirekt ekonomisk påverkan på bland annat näringsverksamhet. Kring rovdjuren finns samtidigt viktiga intressekonflikter. Många känner stark oro för rovdjuren medan andra fascineras av dem. Det är en svår men mycket spännande uppgift att utveckla ett system som tar ekologisk hänsyn och söker minimera konflikterna, säger Åke Pettersson.
– En viktig uppgift för utredaren blir att utveckla en dialog med berörda myndigheter, organisationer och intressegrupper, säger miljöminister Lena Sommestad. En ansvarsfull rovdjurspolitik måste vara väl förankrad hos hela befolkningen.

I direktiven för den särskilde utredaren ingår bland annat:

Att vidareutveckla formerna för samverkan mellan olika intressenter och utökat regionalt och lokalt inflytande beträffande rovdjursfrågor.
Att se över rovdjursförvaltningens organisation.
Att analysera behovet av ytterligare åtgärder för att uppnå etappmål och miniminivåer, bland annat ett intensifierat arbete med att förebygga jaktbrott.
Att analysera behovet av ökad genetisk variation i den mellanskandinaviska vargpopulationen och överväga åtgärder för detta.
Att analysera ersättningsnivåer och regelverk för ersättning för rovdjursförekomst inom renskötselområdet.
Att analysera behovet av eventuella förvaltningsområden utanför renskötselområdet för de olika rovdjursarterna.
Att ange innebörden av en gynnsam bevarandestatus för respektive art,
Att redovisa för Sverige intressanta erfarenheter av förvaltningen av stora rovdjur i andra länder.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma