Nytt medlemsrekord för JRF
  • Allmogejakt

Nytt medlemsrekord för JRF

Återremiss av stadgeförslag och två nyval

AktuelltPublicerad: 2016-06-19 07:05

JRF-stämmans ledamöter som samlats i Söderköping över helgen kunde på lördagen blicka tillbaka på ett framgångrikt år med medlemsrekord i samtliga distrikt och god ekonomi som visar ett positivt resultat efter ersättning ur vildvårdsfonden – som 2015 var nära sju miljoner kronor.

Förbundsordförande Solveig Larsson höll ett inledande anförande där hon kunde summera årets med- och motgångar. På plussidan kunde hon notera att antalet medlemmar i Jägarnas Riksförbund vid årsskiftet var nära 38 000 och att förbundet stadigt växer, moderniserar och utvecklas.

Många aktuella jaktfrågor
Under året har förbundet arbetat brett med en rad frågor – till exempel allmän jakt på kronhjort, utvärdering av den nya älgförvaltningen, vargfrågan, förenklade jakttider och ökade möjligheter till skyddsjakt på en rad fåglar, till exempel korp, gäss, svan och trana. I slutet av året kom dessutom EU:s propåer om ett nytt vapendirektiv, vilket engagerat inte bara JRF – utan hela Skyttesverige.

Vargfrågan
– Jag kan konstatera att jägarna gjorde ett jättebra jobb med att fälla 44 vargar i början av 2015 och att det slagits fast att den svenska vargstammen numera nått gynnsam bevarandestatus och därmed ska få förvaltas utan inblandning av EU, sade Solveig Larson.
– Däremot är det tragiskt att notera den överklagandecirkus som drog igång slutet av året, vilket ledde till en ohanterlig situation för Svensk rovdjursförvaltning. Det återstår att se vad de nya reglerna för överklaganden av sådana här ärenden (i speciellt utsedda domstolar) leder till.

Stadgarna återremitterades
Inför årets förbundsstämma förelåg ett förslag till modernisering av stadgarna (både avdelning-, distrikts- och förbundsstadgar). Meningen var att förslagets skulle klubbas under helgen. Flera distrikt ansåg dock att det liggande förslaget innehöll brister och ändringsförslagen blev så många att förbundsstyrelsen – och därpå stämman – beslutade att återremittera förslaget till nästa förbundsstämma.

Två nya namn
Det blev inga stora nyheter när det gäller förbundets ledning. En ny styrelsesuppleant valdes in, Ingemar Alin från Gävleborg, och en ny valberedare utsågs, Roger Öberg från Västernorrland. Övriga förtroendevalda har antingen ett år kvar av mandatperioderna eller omvaldes.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB