SRF nobbas halv miljon i bidrag
  • SVA

SRF nobbas halv miljon i bidrag

AktuelltPublicerad: 2015-05-01 11:57

Svenska Rovdjursföreningen får 64 000 kronor i bidrag från Naturvårdsverket för att att hjälpa djurägare att stängsla mot rovdjur. Däremot blir det nobben på de drygt 500 000 kronor föreningen sökt i andra bidrag.

Det slog ned som en bomb i Rovdjursföreningen senhösten 2013, att Naturvårdsverket inte ger föreningen några pengar för 2014.
Rovdjursföreningen fick mellan åren 2004 och 2013 cirka en miljon kronor årligen från i så kallat organisationsbidrag från Naturvårdsverket. Pengarna togs ur potten för bidrag till ideella miljöorganisationer och gjorde bland annat att föreningen kunde bygga upp ett kansli med anställd personal i Stockholm.

Personalminskning 
För 2015 har nu Rovdjursföreningen gjort en ny framställan om pengar. Föreningen skriver i en av sina ansökningar:
"Anställd personal har under året skurits ned från fyra till två anställda, som idag sköter föreningens kanslifunktion, därtill finns två halvtidstjänster som utförs på distans, varav en med lönebidrag. De kvarvarande tjänsterna kan upprätthållas än så länge tack vare ett visst eget kapital", skriver Rovdjursföreningen till Naturvårdsverket.

Aktiviteter med rovdjurstema 
Föreningen önskade sig 283 200 kronor i bidrag för "regional projektverksamhet; aktiviteter med rovdjurstema i regionerna." Pengarna skulle användas till att avlöna en projektanställd tjänsteman på kvartstid, medverka vid bland annat mässor och arrangera seminarier för föreningens företrädare i viltförvaltningsdelegationerna.

Vill ha presstöd 
Rovdjursföreningen ville också ha statligt stöd bland annat för att ge ut sin papperstidning, Våra Rovdjur.
"Till saken hör att Svenska Rovdjursföreningens ekonomi är hårt ansträngd efter Naturvårdsverkets beslut att dra in föreningens organisationsbidrag för 2014. Det har inneburit kraftiga nedskärningar av vår verksamhet, med bland annat uppsägningar av kanslipersonal som följd. Även utgivningen av tidningen Våra Rovdjur kommer sannolikt att påverkas eftersom tidningen, i det nya ekonomiska läget, är en stor kostnadspost för föreningen", skriver Rovdjursföreningen till Naturvårdsverket.
Föreningen vill ha 240 000 kronor för att kunna ha en halvtidsanställd redaktör/kommunikatör anställd.

Ska sprida positiv bild
I sina ansökningar anger föreningen att syftet med ansökningarna om pengar är att sprida en positiv bild av rovdjuren, att balansera en annars negativ bild.
Naturvårdsverket säger nej bidrag på sammanlagt 523 200 kronor. Däremot beviljas föreningen 64 000 kronor i bidrag för att hjälpa djurägare att stängsla mot rovdjur.
Svenska Rovdjursföreningen uppger sig ha 4 425 medlemmar.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare