Sverige bommade vapendirektivet
  • Granngården

Sverige bommade vapendirektivet

Justitiedepartementet: ”Synpunkterna kom in senare”

AktuelltPublicerad: 2016-02-12 06:06

(UPPDATERAD) Sverige bommade helt chansen att göra invändningar mot EU-kommissionens förslag till ett nytt vapendirektiv när frågan behandlades vid ministerrådets förhandlingar. Allt som framgick är att Sverige tycker att alla legala vapenägare i EU-länderna ska förvara sina vapen säkert i vapenskåp.
– Är detta den enda skriftliga synpunkten är det mer eller mindre en skandal, säger Christofer Fjellner, moderat EU-parlamentariker och aktiv i svensk jakt- och fiskefrågor.
Justitiedepartementet invänder dock att de kommit in med synpunkter i ett senare skede.

Det fanns inga svenska skriftliga invändningar mot till exempel förslaget att införa femårslicenser för jaktvapen och obligatoriska läkarundersökningar i samband med tillståndsprövning. Sverige gjorde heller inget försök att få klarlagt vilka halvautomatiska civila vapen som EU vill totalförbjuda.
Den svenska riksdagen har varit mycket tveksam mot delar av EU:s vapendirektiv. Riksdagens justitieutskott har slagit fast att förslaget i flera delar strider mot subsidiaritetsprincipen, det vill säga att EU inte ska besluta i frågor som bäst avgörs på nationell nivå. 

Ingen kritik från Sverige
I det senaste officiella protokollet från EU:s ministerråd, där varje lands skriftliga synpunkter meddelats, framkommer det tydligt att Sveriges regering inte har ifrågasatt några av de viktigaste punkterna i vapendirektivet.
Den enda skriftliga kommentaren som inkommit från Sverige till ordförandeskapet handlar om vapenförvaring. Dessa skriftliga dokument blir sedan underlag för senare förhandlingar. Beroende på vilken väg rådet tar kan dessa yttranden spela en mycket stor roll. 

”Sverige lägger sig platt”
– Om detta är sant betyder det att Sverige lägger sig platt. Framför man inte sina synpunkter kan man inte vara med och påverka. Vill man något så måste man visa det. Om det här är Sveriges enda synpunkt är det allvarligt! Ygeman har hel del att förklara, dundrar Christofer Fjellner med adress till den socialdemokratiska inrikesministern.
Anders Ygeman har i flera uttalanden sagt att han är emot både krav på läkarintyg för vapenlicenser och att införa femårslicenser för jaktvapen. Han har också sagt sig vilja värna om halvautomater för jakt.

Speglar Sveriges officiella hållning
För att kunna färdigställa direktivet måste parlamentet och ministerrådet komma överens. Det kommer att ske tidigast under hösten. Christofer Fjellner förklarar att om rådet tar fel position redan från början så kommer det att ha stor betydelse eftersom ministerrådet speglar Sveriges officiella hållning. Det är inför dessa förhandlingar som Sverige har kommit med yttrandet.
– Regeringen har en hel del att förklara. Säger man en sak i Sverige och gör en annan sak när man förhandlar i EU? Det här är en helt obegriplig förhandlingsstrategi, det låter osannolikt, kommenterar M-politikern.
– Regeringen är alltid ansvarig. Det är klart att de kan skita i vad riksdagen säger men då är en KU-anmälan på sin plats, hotar Christofer Fjellner apropå att justitieutskottets utlåtande om vapendirektivet inte gått vidare i EU-processen.

Tillbakavisar kritiken
Johan Moström, politiskt sakkunnig på justitiedepartementet, tillbakavisar kritiken från Christofer Fjellner.
– Det reviderade dokument från ordförandeskapet som Christofer Fjellner talar om upprättades av rådets generalsekretariat efter mötet den 25 januari, förklarar han.
Regeringen vid det tillfället ännu inte haft överläggning med justitieutskottet. Det skedde den 2 februari.

”Fanns inget mandat”
– Därför fanns inte mandat att lägga fram långtgående och konkreta textförslag. Så snart överläggningen i justitieutskottet avslutats, och justitieutskottet enhälligt ställt sig bakom regeringens linje inklusive Fjellners eget parti Moderaterna, lades textförslagen fram i rådet, tillägger Johan Moström.
Han framhåller att Sverige därefter i rådsarbetsgruppen lagt fram sex konkreta textförslag. Ett av dem rör en helt ny artikel om säker vapenförvaring.
De övriga förslagen rör undantag för förbudet mot helautomatiska vapen för behov som rör den nationella säkerheten och vårt kulturarv. 

Sverige begär flera undantag
I övrigt begär Sverige undantag från 18-årsgränsen för vapeninnehav samt undantag från kravet på obligatoriska läkarundersökningar.
– Det har även begärts undantag från kravet om max fem års tidsbegränsning för tillstånd samt en tydligare definition av vilka halvautomatiska vapen som ska anses likna helautomatiska, kommenterar Johan Moström.
– Ingen annan medlemsstat har lagt så många och så konkreta förslag på textförbättringar som Sverige. På alla de punkter där Sverige har lag förslag har vi i större eller mindre utsträckning fått ett positivt bemötande från andra medlemsstater och kommissionen, tillägger han.
– Underhand har regeringen haft kontakter med andra medlemsstater och kommissionen för att på så sätt ytterligare förankra och förstärka den egna positionen. Allt detta har genomförts på drygt två månader, vilket ändå torde vara godkänt med tanke på mellankommande jul- och nyårsledigheter. Denna grundliga beredning har gett regeringen ett bättre utgångsläge än de flesta andra medlemsstater, tycker Johan Moström.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB