Tillverkaren av Lotinfällan stämd för otillbörlig marknadsföring
  • SVA

Tillverkaren av Lotinfällan stämd för otillbörlig marknadsföring

AktuelltPublicerad: 2009-04-28 22:50

Jägareförbundet stämmer tillverkaren av vildsvinsfällan Lotin för otillbörlig marknadsföring. Förbundet anser att fällan marknadsförs som om den vore godkänd, vilket den inte är.

Tidigare har en jaktklubb i Eksjö polisanmält tillverkaren av fällan, just på grund av att de tillverkas och säljs trots att de inte är formellt godkända.
Tillverkarna har ansökt om ett godkännande av fällan hos Naturvårdsverket, men beslutet lär dröja eftersom Naturvårdsverket vill göra en förstudie för fälltyper som används för levandefångst av större däggdjur. I vintras meddelade därför verket att inga nya typer av vildsvinsfällor tillåts tills vidare.
I dag finns bara en typgodkänd vildsvinsfälla på marknaden, nämligen Sinkabirum.

Inget brott mot jaktlagen
Polisanmälan kommer troligen inte att leda till något eftersom det inte är olagligt att sälja och tillverka fällor. Det är köparen som ansvarar för användningen. Det bekräftades också i en tidigare artikel i Jakt & Jägare av Naturvårdsverkets Christer Pettersson, som konstaterade att bara användaren av fällan kan bryta mot jaktlagen.
Pettersson varnade dock i samma artikel tillverkaren av lotinfällan att det kan vara juridiskt betydelsefullt att köparna informeras om att Lotinfällan faktiskt inte är godkänd.
Det är det som Jägareförbundet tar fasta på.

Hårt tryck från jägarna
– Ett fällande i marknadsdomstolen ger inte tillverkaren något straff om marknadsföringen upphör. Däremot läggs ett kännbart vite om tillverkaren fortsätter med budskapet att fällan är godkänd, säger Jägareförbundets generalsekreterare Håkan Weberyd i förbundets egen tidning, Svensk Jakt.
Weberyd tillägger att Jägareförbundet normalt inte agerar polis:
– Men här riskerar jägare att begå jaktbrott om man använder fällan till vildsvinsfångst. Vi har hoppats att andra skulle agera så att marknadsföringen upphörde. Nu kände vi att vi var tvungna eftersom trycket från jägarna varit hård i denna fråga.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare