Två invandrarvargar i norr
  • Jämtland Game Fair

Två invandrarvargar i norr

AktuelltPublicerad: 2010-12-21 11:09

Enligt Skandulvs senaste rapport finns det just nu troligen 22 svenska vargföryngringar, eventuellt uppåt 29. Dessutom kan det nu finns två invandrarvargar i norr.

Det är i årets sista repport från Skandulv som vargprojektets koordinator, Olof Liberg, redogör för läget i den skandinaviska vargstammen, samt nämner också omständigheterna kring de båda galvenvargarna, som drunknade efter märkning för några veckor sedan.
Uppenbarligen var det ingen å som vargarna drunknade i, utan ett grävt myrdike. Märkningen var en förvaltningsmärkning och det var meningen att man skulle lära sig mer om Galvenrevirets utbredning inför den kommande jakten.
Trots olyckan i Galvenreviret planerar man under 2011 förvaltningsmärkningar i sex skandinaviska vargrevir, nämligen i Kloten, Hedbyn, Färna, Loka, Tenskog och Kynna.

Färre döda vargar än väntat
När det gäller kända dödsorsaker hos varg hittills i år ser det ut så här:
Licensjakt: 28, alla i Sverige.
Skyddsjakt: 16, varav 11 i Sverige och 5 i Norge.
Nödvärn: 4, varav 3 i Sverige.
Illegal jakt: 3, varav 2 i Sverige.
Trafik: 10, varav 9 i Sverige.
Olyckor och sjukdom: 4, alla i Sverige.
Okända orsaker: 2, varav en en i Sverige.
Olyckan med Galvenvargarna: 2.
Liberg påpekar att dessa 69 dödsfall givetvis inte är alla dödsfall i vargstammen, eftersom man bland annat inte vet hur många som dör av naturliga orsaker och av illegal jakt. Liberg skriver:
– Trots det stora antalet dödsfall i år förväntar vi oss inte en minskning av stammen. På basis av den genomsnittliga dödligheten de senaste sex åren, plus årets licensjakt, hade vi förväntat oss ungefär 80 dödsfall, så antalet kända döda vargar ligger under denna nivå.
– Förra vinterns inventering visar på att stammen efter licensjakten var ungefär densamma som vid motsvarande tidpunkt året innan.

19 säkra föryngringar kan bli betydligt fler
Skandulvs inventeirngsarbete pågår för fullt och i dag känner man tilll följande:
* 19 säkra och 3 sannolika föringringar i Sverige.
* 22 säkra och 3 sannolika föryngringar i hela Skandinavien.
* Dessutom finns det 6–7 revir med förväntade föryngringar, men där man inte hunnit spåra än.
Ett av de säkra föryngringarna har konstaterats i ett helt nytt revir, Petsjö-reviret, väster om Malung på gränsen mellan Värmland och Dalarna.

Två invandrarvargar
En annan intressant notering är att det eventuellt finns två vargar i norr som kan vara lämpliga kandidater för att flyttas ned till den skandinaviska vargstammen. Dels har vi den redan välkända vargen som upptäcktes sydväst om Stora Sjöfallet i Norrbotten. Fem dagar efter den upptäckten hittade man också en invandrarvarg i Troms fylke i Nordnorge.
Det är 20 mil mellan fyndplatserna och teoretiskt kan det vara samma varg, vilket man nu undersöker genom att specialgranska DNA-profilerna.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma